Raamattu 1992 (KR92)
7

Päämiesten lahjat pyhäkköteltan vihkiäisjuhlaan

71

7:1
2. Moos. 40:33
3. Moos. 8:10,11
Kun telttamaja oli saatu pystytetyksi, Mooses pirskotti öljyä sen ja alttarin päälle pyhittäen ne ja kaikki niihin kuuluvat varusteet. Kun hän oli voidellut ja pyhittänyt ne, 2saapuivat paikalle Israelin päälliköt, sukukuntien johtajat, jotka olivat heimojen päämiehiä ja johtivat katsastettuja joukkoja. 3He toivat uhrilahjanaan Herralle kuudet katetut vaunut ja kaksitoista härkää, yhdet vaunut aina kahta päämiestä kohti ja yhden härän kultakin päämieheltä. He toivat lahjansa telttamajan eteen.

4Herra sanoi Moosekselle: 5»Ota vastaan heidän lahjansa käytettäviksi pyhäkköteltan palvelutoimissa ja anna ne leeviläisille sen mukaan, kuin he niitä tehtävissään tarvitsevat.» 6Mooses otti vaunut ja härät ja antoi ne leeviläisille. 7Kahdet vaunut ja neljä härkää hän antoi Gersonin jälkeläisille avuksi heidän palvelutehtävässään. 8Merarin jälkeläisille hän antoi neljät vaunut ja kahdeksan härkää avuksi siinä palvelutehtävässä, jota he suorittivat Aaronin pojan Itamarin johdolla. 9Kehatin jälkeläisille hän ei antanut mitään, koska heidän tehtävänään oli huolehtia pyhistä esineistä, joita heidän kuului kantaa olallaan.

10Päämiehet toivat vihkiäislahjoja myös alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin. Kun he toivat uhrilahjojaan alttarin eteen, 11Herra sanoi Moosekselle: »Käske päämiesten tuoda uhrilahjansa alttarin vihkiäisjuhlaan yksitellen, kunkin omana päivänään.»

12Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Juudan heimon päällikkö Nahson, Amminadabin poika. 13Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 14kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 15polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 16syntiuhriksi pukin 17sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahjat.

18Toisena päivänä toi uhrilahjansa Isaskarin päällikkö Netanel, Suarin poika. 19Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 20kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 21polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 22syntiuhriksi pukin 23sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Netanelin, Suarin pojan, uhrilahjat.

24Kolmantena päivänä tuli Sebulonin heimon päällikkö Eliab, Helonin poika. 25Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 26kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 27polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 28syntiuhriksi pukin 29sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eliabin, Helonin pojan, uhrilahjat.

30Neljäntenä päivänä tuli Ruubenin heimon päällikkö Elisur, Sedeurin poika. 31Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 32kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 33polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 34syntiuhriksi pukin 35sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahjat.

36Viidentenä päivänä tuli Simeonin heimon päällikkö Selumiel, Surisaddain poika. 37Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 38kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 39polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 40syntiuhriksi pukin 41sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Selumielin, Surisaddain pojan, uhrilahjat.

42Kuudentena päivänä tuli Gadin heimon päällikkö Eljasaf, Deuelin poika. 43Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 44kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 45polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 46syntiuhriksi pukin 47sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eljasafin, Deuelin pojan, uhrilahjat.

48Seitsemäntenä päivänä tuli Efraimin heimon päällikkö Elisama, Ammihudin poika. 49Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 50kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 51polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 52syntiuhriksi pukin 53sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisaman, Ammihudin pojan, uhrilahjat.

54Kahdeksantena päivänä tuli Manassen heimon päällikkö Gamliel, Pedasurin poika. 55Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 56kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 57polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 58syntiuhriksi pukin 59sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahjat.

60Yhdeksäntenä päivänä tuli Benjaminin heimon päällikkö Abidan, Gideonin poika. 61Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 62kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 63polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 64syntiuhriksi pukin 65sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahjat.

66Kymmenentenä päivänä tuli Danin heimon päällikkö Ahieser, Ammisaddain poika. 67Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 68kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 69polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 70syntiuhriksi pukin 71sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahjat.

72Yhdentenätoista päivänä tuli Asserin heimon päällikkö Pagiel, Okranin poika. 73Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 74kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 75polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 76syntiuhriksi pukin 77sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Pagielin, Okranin pojan, uhrilahjat.

78Kahdentenatoista päivänä tuli Naftalin heimon päällikkö Ahira, Enanin poika. 79Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 80kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 81polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 82syntiuhriksi pukin 83sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahiran, Enanin pojan, uhrilahjat.

84Nämä olivat ne lahjat, jotka Israelin päämiehet toivat alttarin vihkimistä varten silloin, kun se voideltiin: kaksitoista hopeakulhoa, kaksitoista hopeista vihmontamaljaa, kaksitoista kultaista kuppia. 85Kukin hopeakulho painoi 130 sekeliä ja kukin vihmontamalja 70 sekeliä; näissä astioissa oli siis kaikkiaan 2400 sekeliä hopeaa pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna. 86Suitsukkeella täytettyjä kultaisia kuppeja oli kaksitoista; ne painoivat kymmenen sekeliä kukin ja niissä oli kultaa kaikkiaan 120 sekeliä. 87Polttouhrieläimiä oli kaikkiaan kaksitoista nuorta sonnia, kaksitoista pässiä ja kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa. Lisäksi tuotiin näiden kanssa annettavat ruokauhrit. Syntiuhriksi oli kaksitoista pukkia. 88Yhteysuhrieläimiä oli kaikkiaan 24 nuorta sonnia, 60 pässiä, 60 pukkia ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttarin voitelemisen jälkeen.

89

7:89
2. Moos. 25:22
Kun Mooses meni pyhäkkötelttaan puhumaan Herralle, hän kuuli liitonarkun kannen yläpuolelta kerubien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle.

8

Lamppujen paikoilleen asettaminen

81Herra sanoi Moosekselle: 2

8:2
2. Moos. 25:37
»Käske Aaronin asettaa öljylamput paikoilleen seitsenhaaraiseen lampunjalkaan niin, että niiden valo lankeaa lampunjalan etupuolelle.» 3Aaron noudatti ohjetta, jonka Mooses oli saanut Herralta. Hän asetti öljylamput paikoilleen niin, että niiden valo lankesi lampunjalan etupuolelle. 4
8:4
2. Moos. 25:31,37:172. Moos. 25:9+
Lampunjalka oli tehty kullasta, taottu jalustoineen ja kukkakoristeineen yhdestä kappaleesta. Se oli tehty täsmälleen sellaiseksi kuin Herra oli Moosekselle näyttänyt.

Leeviläisten pyhittäminen

5Herra sanoi Moosekselle:

6

8:6
4. Moos. 3:6
»Ota leeviläiset erilleen muista israelilaisista ja puhdista heidät. 7
8:7
3. Moos. 14:9
Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä, ja heidän on ajeltava tukkansa, partansa ja kaikki ihokarvansa ja pestävä vaatteensa. Sitten he ovat puhtaat. 8Heidän on tuotava polttouhriksi nuori sonni ja ruokauhriksi parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Syntiuhriksi sinun on otettava toinen nuori sonni.

9»Tuo leeviläiset pyhäkköteltan eteen ja kutsu kokoon Israelin kansa. 10Kun olet tuonut leeviläiset Herran eteen, israelilaiset pankoot kätensä heidän päälleen. 11

8:11
2. Moos. 29:24
Aaronin tulee omistaa leeviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle, että he voisivat toimia Herran palvelijoina. 12Leeviläiset pankoot kätensä sonnien pään päälle. Anna toinen sonni syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi Herralle leeviläisten syntien sovittamiseksi. 13Aseta leeviläiset seisomaan Aaronin ja hänen poikiensa eteen ja omista heidät tarjousuhrina Herralle. 14Erota näin israelilaisten joukosta leeviläiset minun omikseni.

15»Kun olet puhdistanut leeviläiset ja omistanut heidät minulle, he saavat aloittaa palvelutehtävänsä pyhäkköteltassa. 16

8:16
4. Moos. 3:12
Heidät on kaikki luovutettu minulle. Minä otan heidät omikseni kaikkien Israelin esikoisten sijasta, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden sijasta. 17
8:17
2. Moos. 13:2+
Kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kuuluvat minulle. Minä pyhitin Israelin esikoiset itselleni sinä päivänä, jona surmasin egyptiläisten esikoiset. 18Minä otan leeviläiset nyt omikseni israelilaisten esikoisten asemesta 19
8:19
4. Moos. 18:23
ja luovutan heidät israelilaisten joukosta Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi suorittamaan israelilaisten puolesta palvelutehtäviä pyhäkköteltassa ja näin toimittamaan heidän syntiensä sovituksen. Tämä suojaa israelilaisia onnettomuudelta, joka heitä kohtaisi, jos he joutuisivat tulemaan liian lähelle pyhäkköä.»

20Mooses, Aaron ja koko Israelin kansa tekivät leeviläisille niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. 21Leeviläiset puhdistautuivat ja pesivät vaatteensa, ja Aaron omisti heidät tarjousuhrina Herralle sekä toimitti heidän puhdistamisekseen sovituksen heidän synneistään. 22Sen jälkeen leeviläiset ryhtyivät hoitamaan palvelutehtäviään pyhäkköteltassa Aaronin ja hänen poikiensa alaisina. Näin täytettiin käsky, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

23Herra sanoi Moosekselle: 24»Tämä on leeviläisiä koskeva määräys: Kaksikymmentäviisi vuotta täytettyään heidän tulee ryhtyä suorittamaan työpalvelusta pyhäkköteltassa, 25mutta viisikymmentä vuotta täytettyään he vapautuvat tästä velvollisuudesta eikä heidän enää tarvitse suorittaa palvelusta. 26He voivat yhä auttaa veljiään pyhäkköteltan toimissa, mutta varsinaisia palvelutehtäviä he eivät saa suorittaa. Näin sinun tulee järjestää leeviläisten palvelutoimet.»

9

Täsmennyksiä pääsiäismääräyksiin

91Vuoden kuluttua siitä kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä, toisen vuoden ensimmäisessä kuussa, Herra sanoi Moosekselle Siinain autiomaassa: 2

9:2
2. Moos. 12:11+
»Israelilaisten tulee viettää pääsiäistä oikeaan aikaan. 3
9:3
3. Moos. 23:5
4. Moos. 28:16
Uhratkaa pääsiäislampaanne iltahämärissä vuoden ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä ja viettäkää pääsiäistä kaikkien sitä koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti.» 4Näin Mooses käski israelilaisia viettämään pääsiäistä, 5ja he uhrasivat pääsiäislampaansa vuoden ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä iltahämärissä Siinain autiomaassa ja viettivät pääsiäistä kaikkien niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Herra oli Moosekselle antanut.

6

9:6
4. Moos. 19:11
Jotkut miehet olivat tulleet vainajan koskettamisesta epäpuhtaiksi eivätkä voineet määräpäivänä viettää pääsiäistä. He tulivat Mooseksen ja Aaronin luo 7ja sanoivat: »Me olemme vainajan tähden epäpuhtaita. Emmekö saa lainkaan tuoda Herralle uhrilahjaa oikeaan aikaan kuten muut israelilaiset?» 8
9:8
3. Moos. 24:12
Mooses sanoi heille: »Odottakaa tässä. Minä menen kuulemaan, mitä Herra määrää teidän asiassanne.»

9Herra sanoi Moosekselle: 10»Sano israelilaisille: Jos jotkut teistä tai teidän jälkeläisistänne tulevat epäpuhtaiksi vainajan tähden tai ovat pitkällä matkalla, he saavat silti viettää pääsiäistä Herran kunniaksi. 11

9:11,12
2. Aik. 30:18,19
9:11
2. Moos. 12:8
Heidän tulee toisen kuun neljäntenätoista päivänä iltahämärissä uhrata pääsiäislampaansa ja syödä se happamattoman leivän ja karvaiden yrttien kera. 12
9:12
2. Moos. 12:10,46
Joh. 19:36
He eivät saa jättää siitä mitään jäljelle aamuksi eivätkä rikkoa siitä ainoatakaan luuta. Heidän on vietettävä tätä pääsiäisjuhlaa kaikkien säädösten mukaisesti. 13Mutta jos joku laiminlyö pääsiäisen vieton, vaikka on puhdas eikä ole matkalla, hänet on poistettava kansansa keskuudesta, koska hän ei ole tuonut Herralle kuuluvaa uhrilahjaa määräaikana. Hänen on kannettava syntinsä seuraukset. 14
9:14
2. Moos. 12:49
Jos luonanne asuu maahan muuttanut siirtolainen, joka haluaa viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, hänen tulee viettää se kaikkien säädösten ja määräysten mukaisesti. Samat säädökset koskevat sekä siirtolaista että syntyperäistä israelilaista.»

Pilvi johtaa kansaa

15

9:15
2. Moos. 16:10
Kun liitonarkkua suojaava telttamaja oli pystytetty, sen peitti pilvi, ja illan pimetessä näkyi majan päällä tulen kaltainen hohde, joka pysyi siinä aamuun asti. 16
9:16
2. Moos. 40:38
Päivisin majan peitti pilvi, ja yöllä pilvi hohti kuin tuli. 17
9:17
2. Moos. 40:36
1. Kor. 10:1
Aina, kun pilvi nousi telttamajan päältä, israelilaiset lähtivät liikkeelle, ja kun pilvi taas laskeutui, he leiriytyivät sen osoittamaan paikkaan. 18Israelilaiset kulkivat eteenpäin tai leiriytyivät aina sen mukaan, mitä Herra käski. Niin kauan kuin pilvi pysytteli telttamajan päällä, he pysyivät paikoillaan. 19Silloinkin, kun pilvi oli pitkään telttamajan päällä, israelilaiset noudattivat Herran ohjeita eivätkä lähteneet liikkeelle. 20Toisinaan pilvi oli telttamajan päällä vain muutamia päiviä. Silloin he pysyivät Herran käskyä noudattaen paikoillaan ja lähtivät liikkeelle vasta saatuaan Herralta käskyn. 21Joskus pilvi oli paikoillaan vain illasta aamuun ja kohosi sitten. Silloin he lähtivät heti liikkeelle, samoin silloin, kun pilvi oli paikoillaan vain päivän ja yön. 22Pysyipä pilvi telttamajan päällä muutaman päivän, kokonaisen kuukauden tai vieläkin kauemmin, israelilaiset pysyivät koko sen ajan aloillaan eivätkä lähteneet liikkeelle, ennen kuin pilvi oli noussut telttamajan päältä. 23Herran käskyn mukaisesti he leiriytyivät, ja Herran käskyn mukaisesti he lähtivät liikkeelle. Näin he noudattivat Herran ohjeita, jotka Mooses heille antoi.