Raamattu 1992 (KR92)
8

Lamppujen paikoilleen asettaminen

81Herra sanoi Moosekselle: 2

8:2
2. Moos. 25:37
»Käske Aaronin asettaa öljylamput paikoilleen seitsenhaaraiseen lampunjalkaan niin, että niiden valo lankeaa lampunjalan etupuolelle.» 3Aaron noudatti ohjetta, jonka Mooses oli saanut Herralta. Hän asetti öljylamput paikoilleen niin, että niiden valo lankesi lampunjalan etupuolelle. 4
8:4
2. Moos. 25:31,37:172. Moos. 25:9+
Lampunjalka oli tehty kullasta, taottu jalustoineen ja kukkakoristeineen yhdestä kappaleesta. Se oli tehty täsmälleen sellaiseksi kuin Herra oli Moosekselle näyttänyt.

Leeviläisten pyhittäminen

5Herra sanoi Moosekselle:

6

8:6
4. Moos. 3:6
»Ota leeviläiset erilleen muista israelilaisista ja puhdista heidät. 7
8:7
3. Moos. 14:9
Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä, ja heidän on ajeltava tukkansa, partansa ja kaikki ihokarvansa ja pestävä vaatteensa. Sitten he ovat puhtaat. 8Heidän on tuotava polttouhriksi nuori sonni ja ruokauhriksi parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Syntiuhriksi sinun on otettava toinen nuori sonni.

9»Tuo leeviläiset pyhäkköteltan eteen ja kutsu kokoon Israelin kansa. 10Kun olet tuonut leeviläiset Herran eteen, israelilaiset pankoot kätensä heidän päälleen. 11

8:11
2. Moos. 29:24
Aaronin tulee omistaa leeviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle, että he voisivat toimia Herran palvelijoina. 12Leeviläiset pankoot kätensä sonnien pään päälle. Anna toinen sonni syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi Herralle leeviläisten syntien sovittamiseksi. 13Aseta leeviläiset seisomaan Aaronin ja hänen poikiensa eteen ja omista heidät tarjousuhrina Herralle. 14Erota näin israelilaisten joukosta leeviläiset minun omikseni.

15»Kun olet puhdistanut leeviläiset ja omistanut heidät minulle, he saavat aloittaa palvelutehtävänsä pyhäkköteltassa. 16

8:16
4. Moos. 3:12
Heidät on kaikki luovutettu minulle. Minä otan heidät omikseni kaikkien Israelin esikoisten sijasta, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden sijasta. 17
8:17
2. Moos. 13:2+
Kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kuuluvat minulle. Minä pyhitin Israelin esikoiset itselleni sinä päivänä, jona surmasin egyptiläisten esikoiset. 18Minä otan leeviläiset nyt omikseni israelilaisten esikoisten asemesta 19
8:19
4. Moos. 18:23
ja luovutan heidät israelilaisten joukosta Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi suorittamaan israelilaisten puolesta palvelutehtäviä pyhäkköteltassa ja näin toimittamaan heidän syntiensä sovituksen. Tämä suojaa israelilaisia onnettomuudelta, joka heitä kohtaisi, jos he joutuisivat tulemaan liian lähelle pyhäkköä.»

20Mooses, Aaron ja koko Israelin kansa tekivät leeviläisille niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. 21Leeviläiset puhdistautuivat ja pesivät vaatteensa, ja Aaron omisti heidät tarjousuhrina Herralle sekä toimitti heidän puhdistamisekseen sovituksen heidän synneistään. 22Sen jälkeen leeviläiset ryhtyivät hoitamaan palvelutehtäviään pyhäkköteltassa Aaronin ja hänen poikiensa alaisina. Näin täytettiin käsky, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

23Herra sanoi Moosekselle: 24»Tämä on leeviläisiä koskeva määräys: Kaksikymmentäviisi vuotta täytettyään heidän tulee ryhtyä suorittamaan työpalvelusta pyhäkköteltassa, 25mutta viisikymmentä vuotta täytettyään he vapautuvat tästä velvollisuudesta eikä heidän enää tarvitse suorittaa palvelusta. 26He voivat yhä auttaa veljiään pyhäkköteltan toimissa, mutta varsinaisia palvelutehtäviä he eivät saa suorittaa. Näin sinun tulee järjestää leeviläisten palvelutoimet.»