Raamattu 1992 (KR92)
6

Nasiireja koskevat säädökset

61Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille: Jos joku mies tai nainen tekee erityisen lupauksen omistautuakseen nasiirina Herralle, 3

6:3
Tuom. 13:7
Aam. 2:12
hänen tulee pidättyä viinistä ja oluesta. Hän ei saa nauttia edes etikkaa, joka on viinistä tai muusta väkijuomasta tehtyä, ei myöskään juoda viinirypälemehua eikä syödä tuoreita tai kuivattuja viinirypäleitä. 4Niin kauan kuin hän on nasiirina, hän ei saa syödä mitään viiniköynnöksestä saatua, ei raakileita eikä edes viininpolkemisesta jäänyttä rypälemassaa.

5

6:5
Tuom. 13:5
Ap. t. 18:18
»Niin kauan kuin lupaus on voimassa, ei partaveitsi saa koskea nasiirin tukkaa eikä partaa. Koko sen ajan, jonka hän on vihkiytynyt Herran nasiiriksi, hän on pyhä ja hänen on sen tähden annettava hiustensa kasvaa vapaasti. 6Sinä aikana, jona hän on Herran nasiiri, hän ei saa mennä vainajan lähelle. 7
6:7
3. Moos. 21:11
Vaikka häneltä kuolisi isä tai äiti, veli tai sisar, hän ei saa tulla heidän takiaan epäpuhtaaksi. Hänen tukkansa on merkkinä omistautumisesta Jumalalle. 8Koko nasiirina olonsa ajan hänen on oltava Herralle pyhitetty.

9

6:9
4. Moos. 19:19
»Jos joku äkkiarvaamatta kuolee hänen lähellään ja hänen nasiirinhiuksensa tulevat epäpuhtaiksi, hänen on ajeltava päänsä paljaaksi sinä päivänä, jolloin hän on jälleen puhdas, eli seitsemäntenä päivänä. 10Kahdeksantena päivänä hänen on tuotava kaksi metsäkyyhkyä tai muuta kyyhkystä papille pyhäkköteltan oven eteen. 11Papin tulee uhrata niistä toinen syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi. Näin pappi toimittaa hänelle sovituksen vainajan vuoksi tapahtuneesta saastumisesta. Samana päivänä hänen hiuksensa pitää jälleen julistaa Herralle pyhitetyiksi, 12ja hänen täytyy uudelleen omistautua Herralle aiemman nasiirilupauksensa mukaiseksi ajaksi. Hyvitysuhriksi hänen on tuotava vuoden ikäinen karitsa. Siihen saakka nasiirina vietettyä aikaa ei oteta huomioon, koska vihkiytyminen on menettänyt pyhyytensä.

13»Tämä on nasiiria koskeva laki. Kun nasiiriaika on kulunut umpeen, nasiirin on saavuttava pyhäkköteltan ovelle 14ja tuotava Herralle virheetön vuoden ikäinen urospuolinen karitsa polttouhriksi, virheetön vuoden ikäinen naaraspuolinen karitsa syntiuhriksi ja virheetön pässi yhteysuhriksi, 15korillinen parhaista vehnäjauhoista tehtyjä happamattomia leipiä, öljyyn leivottuja kakkuja ja öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä asiaankuuluvat ruoka- ja juomauhrit. 16Papin tulee viedä nämä kaikki Herran eteen ja toimittaa syntiuhri ja polttouhri, 17uhrata pässi yhteysuhrina ja sen kanssa korillinen happamattomia leipiä sekä toimittaa ruokauhri ja juomauhri. 18

6:18
Ap. t. 21:24
Nasiirin täytyy ajaa Herralle omistetut nasiirinhiuksensa pyhäkköteltan ovella ja heittää ne yhteysuhriteuraan alla palavaan tuleen.

19»Kun pässi on keitetty, papin tulee ottaa siitä lapa sekä nasiirin korista yksi happamaton kakku ja yksi happamaton ohut leipä ja ojentaa ne nasiirille tämän ajeltua hiuksensa. 20

6:20
2. Moos. 29:27
Papin on omistettava ruoat tarjousuhrina Herralle. Nämä samoin kuin tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja uhrilahjaksi annettu reisi ovat papille kuuluva pyhä lahja. Tämän jälkeen nasiiri saa jälleen juoda viiniä.»

21Tämä laki koskee nasiiria ja niitä uhrilahjoja, jotka hänen nasiirilupauksensa nojalla on tuotava Herralle siitä riippumatta, mitä hän lisäksi tahtoo antaa. Hänen on myös täytettävä kaikki se, mitä hän on luvannut yli nasiirilain vaatimusten.

Herran siunaus

22Herra sanoi Moosekselle:

23»Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:

24

6:24
Ps. 67:2
– Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa

ja olkoon sinulle armollinen.

26Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi

ja antakoon sinulle rauhan.

27»Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.»

7

Päämiesten lahjat pyhäkköteltan vihkiäisjuhlaan

71

7:1
2. Moos. 40:33
3. Moos. 8:10,11
Kun telttamaja oli saatu pystytetyksi, Mooses pirskotti öljyä sen ja alttarin päälle pyhittäen ne ja kaikki niihin kuuluvat varusteet. Kun hän oli voidellut ja pyhittänyt ne, 2saapuivat paikalle Israelin päälliköt, sukukuntien johtajat, jotka olivat heimojen päämiehiä ja johtivat katsastettuja joukkoja. 3He toivat uhrilahjanaan Herralle kuudet katetut vaunut ja kaksitoista härkää, yhdet vaunut aina kahta päämiestä kohti ja yhden härän kultakin päämieheltä. He toivat lahjansa telttamajan eteen.

4Herra sanoi Moosekselle: 5»Ota vastaan heidän lahjansa käytettäviksi pyhäkköteltan palvelutoimissa ja anna ne leeviläisille sen mukaan, kuin he niitä tehtävissään tarvitsevat.» 6Mooses otti vaunut ja härät ja antoi ne leeviläisille. 7Kahdet vaunut ja neljä härkää hän antoi Gersonin jälkeläisille avuksi heidän palvelutehtävässään. 8Merarin jälkeläisille hän antoi neljät vaunut ja kahdeksan härkää avuksi siinä palvelutehtävässä, jota he suorittivat Aaronin pojan Itamarin johdolla. 9Kehatin jälkeläisille hän ei antanut mitään, koska heidän tehtävänään oli huolehtia pyhistä esineistä, joita heidän kuului kantaa olallaan.

10Päämiehet toivat vihkiäislahjoja myös alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin. Kun he toivat uhrilahjojaan alttarin eteen, 11Herra sanoi Moosekselle: »Käske päämiesten tuoda uhrilahjansa alttarin vihkiäisjuhlaan yksitellen, kunkin omana päivänään.»

12Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Juudan heimon päällikkö Nahson, Amminadabin poika. 13Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 14kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 15polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 16syntiuhriksi pukin 17sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahjat.

18Toisena päivänä toi uhrilahjansa Isaskarin päällikkö Netanel, Suarin poika. 19Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 20kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 21polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 22syntiuhriksi pukin 23sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Netanelin, Suarin pojan, uhrilahjat.

24Kolmantena päivänä tuli Sebulonin heimon päällikkö Eliab, Helonin poika. 25Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 26kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 27polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 28syntiuhriksi pukin 29sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eliabin, Helonin pojan, uhrilahjat.

30Neljäntenä päivänä tuli Ruubenin heimon päällikkö Elisur, Sedeurin poika. 31Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 32kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 33polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 34syntiuhriksi pukin 35sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahjat.

36Viidentenä päivänä tuli Simeonin heimon päällikkö Selumiel, Surisaddain poika. 37Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 38kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 39polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 40syntiuhriksi pukin 41sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Selumielin, Surisaddain pojan, uhrilahjat.

42Kuudentena päivänä tuli Gadin heimon päällikkö Eljasaf, Deuelin poika. 43Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 44kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 45polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 46syntiuhriksi pukin 47sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eljasafin, Deuelin pojan, uhrilahjat.

48Seitsemäntenä päivänä tuli Efraimin heimon päällikkö Elisama, Ammihudin poika. 49Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 50kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 51polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 52syntiuhriksi pukin 53sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisaman, Ammihudin pojan, uhrilahjat.

54Kahdeksantena päivänä tuli Manassen heimon päällikkö Gamliel, Pedasurin poika. 55Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 56kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 57polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 58syntiuhriksi pukin 59sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahjat.

60Yhdeksäntenä päivänä tuli Benjaminin heimon päällikkö Abidan, Gideonin poika. 61Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 62kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 63polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 64syntiuhriksi pukin 65sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahjat.

66Kymmenentenä päivänä tuli Danin heimon päällikkö Ahieser, Ammisaddain poika. 67Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 68kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 69polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 70syntiuhriksi pukin 71sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahjat.

72Yhdentenätoista päivänä tuli Asserin heimon päällikkö Pagiel, Okranin poika. 73Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 74kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 75polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 76syntiuhriksi pukin 77sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Pagielin, Okranin pojan, uhrilahjat.

78Kahdentenatoista päivänä tuli Naftalin heimon päällikkö Ahira, Enanin poika. 79Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 80kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 81polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 82syntiuhriksi pukin 83sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahiran, Enanin pojan, uhrilahjat.

84Nämä olivat ne lahjat, jotka Israelin päämiehet toivat alttarin vihkimistä varten silloin, kun se voideltiin: kaksitoista hopeakulhoa, kaksitoista hopeista vihmontamaljaa, kaksitoista kultaista kuppia. 85Kukin hopeakulho painoi 130 sekeliä ja kukin vihmontamalja 70 sekeliä; näissä astioissa oli siis kaikkiaan 2400 sekeliä hopeaa pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna. 86Suitsukkeella täytettyjä kultaisia kuppeja oli kaksitoista; ne painoivat kymmenen sekeliä kukin ja niissä oli kultaa kaikkiaan 120 sekeliä. 87Polttouhrieläimiä oli kaikkiaan kaksitoista nuorta sonnia, kaksitoista pässiä ja kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa. Lisäksi tuotiin näiden kanssa annettavat ruokauhrit. Syntiuhriksi oli kaksitoista pukkia. 88Yhteysuhrieläimiä oli kaikkiaan 24 nuorta sonnia, 60 pässiä, 60 pukkia ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttarin voitelemisen jälkeen.

89

7:89
2. Moos. 25:22
Kun Mooses meni pyhäkkötelttaan puhumaan Herralle, hän kuuli liitonarkun kannen yläpuolelta kerubien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle.

8

Lamppujen paikoilleen asettaminen

81Herra sanoi Moosekselle: 2

8:2
2. Moos. 25:37
»Käske Aaronin asettaa öljylamput paikoilleen seitsenhaaraiseen lampunjalkaan niin, että niiden valo lankeaa lampunjalan etupuolelle.» 3Aaron noudatti ohjetta, jonka Mooses oli saanut Herralta. Hän asetti öljylamput paikoilleen niin, että niiden valo lankesi lampunjalan etupuolelle. 4
8:4
2. Moos. 25:31,37:172. Moos. 25:9+
Lampunjalka oli tehty kullasta, taottu jalustoineen ja kukkakoristeineen yhdestä kappaleesta. Se oli tehty täsmälleen sellaiseksi kuin Herra oli Moosekselle näyttänyt.

Leeviläisten pyhittäminen

5Herra sanoi Moosekselle:

6

8:6
4. Moos. 3:6
»Ota leeviläiset erilleen muista israelilaisista ja puhdista heidät. 7
8:7
3. Moos. 14:9
Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä, ja heidän on ajeltava tukkansa, partansa ja kaikki ihokarvansa ja pestävä vaatteensa. Sitten he ovat puhtaat. 8Heidän on tuotava polttouhriksi nuori sonni ja ruokauhriksi parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Syntiuhriksi sinun on otettava toinen nuori sonni.

9»Tuo leeviläiset pyhäkköteltan eteen ja kutsu kokoon Israelin kansa. 10Kun olet tuonut leeviläiset Herran eteen, israelilaiset pankoot kätensä heidän päälleen. 11

8:11
2. Moos. 29:24
Aaronin tulee omistaa leeviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle, että he voisivat toimia Herran palvelijoina. 12Leeviläiset pankoot kätensä sonnien pään päälle. Anna toinen sonni syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi Herralle leeviläisten syntien sovittamiseksi. 13Aseta leeviläiset seisomaan Aaronin ja hänen poikiensa eteen ja omista heidät tarjousuhrina Herralle. 14Erota näin israelilaisten joukosta leeviläiset minun omikseni.

15»Kun olet puhdistanut leeviläiset ja omistanut heidät minulle, he saavat aloittaa palvelutehtävänsä pyhäkköteltassa. 16

8:16
4. Moos. 3:12
Heidät on kaikki luovutettu minulle. Minä otan heidät omikseni kaikkien Israelin esikoisten sijasta, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden sijasta. 17
8:17
2. Moos. 13:2+
Kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kuuluvat minulle. Minä pyhitin Israelin esikoiset itselleni sinä päivänä, jona surmasin egyptiläisten esikoiset. 18Minä otan leeviläiset nyt omikseni israelilaisten esikoisten asemesta 19
8:19
4. Moos. 18:23
ja luovutan heidät israelilaisten joukosta Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi suorittamaan israelilaisten puolesta palvelutehtäviä pyhäkköteltassa ja näin toimittamaan heidän syntiensä sovituksen. Tämä suojaa israelilaisia onnettomuudelta, joka heitä kohtaisi, jos he joutuisivat tulemaan liian lähelle pyhäkköä.»

20Mooses, Aaron ja koko Israelin kansa tekivät leeviläisille niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. 21Leeviläiset puhdistautuivat ja pesivät vaatteensa, ja Aaron omisti heidät tarjousuhrina Herralle sekä toimitti heidän puhdistamisekseen sovituksen heidän synneistään. 22Sen jälkeen leeviläiset ryhtyivät hoitamaan palvelutehtäviään pyhäkköteltassa Aaronin ja hänen poikiensa alaisina. Näin täytettiin käsky, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

23Herra sanoi Moosekselle: 24»Tämä on leeviläisiä koskeva määräys: Kaksikymmentäviisi vuotta täytettyään heidän tulee ryhtyä suorittamaan työpalvelusta pyhäkköteltassa, 25mutta viisikymmentä vuotta täytettyään he vapautuvat tästä velvollisuudesta eikä heidän enää tarvitse suorittaa palvelusta. 26He voivat yhä auttaa veljiään pyhäkköteltan toimissa, mutta varsinaisia palvelutehtäviä he eivät saa suorittaa. Näin sinun tulee järjestää leeviläisten palvelutoimet.»