Raamattu 1992 (KR92)
6

Nasiireja koskevat säädökset

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 »Sano israelilaisille: Jos joku mies tai nainen tekee erityisen lupauksen omistautuakseen nasiirina Herralle, 36:3
Tuom. 13:7
Aam. 2:12
hänen tulee pidättyä viinistä ja oluesta. Hän ei saa nauttia edes etikkaa, joka on viinistä tai muusta väkijuomasta tehtyä, ei myöskään juoda viinirypälemehua eikä syödä tuoreita tai kuivattuja viinirypäleitä. 4 Niin kauan kuin hän on nasiirina, hän ei saa syödä mitään viiniköynnöksestä saatua, ei raakileita eikä edes viininpolkemisesta jäänyttä rypälemassaa.

56:5
Tuom. 13:5
Ap. t. 18:18
»Niin kauan kuin lupaus on voimassa, ei partaveitsi saa koskea nasiirin tukkaa eikä partaa. Koko sen ajan, jonka hän on vihkiytynyt Herran nasiiriksi, hän on pyhä ja hänen on sen tähden annettava hiustensa kasvaa vapaasti. 6 Sinä aikana, jona hän on Herran nasiiri, hän ei saa mennä vainajan lähelle. 76:7
3. Moos. 21:11
Vaikka häneltä kuolisi isä tai äiti, veli tai sisar, hän ei saa tulla heidän takiaan epäpuhtaaksi. Hänen tukkansa on merkkinä omistautumisesta Jumalalle. 8 Koko nasiirina olonsa ajan hänen on oltava Herralle pyhitetty.

96:9
4. Moos. 19:19
»Jos joku äkkiarvaamatta kuolee hänen lähellään ja hänen nasiirinhiuksensa tulevat epäpuhtaiksi, hänen on ajeltava päänsä paljaaksi sinä päivänä, jolloin hän on jälleen puhdas, eli seitsemäntenä päivänä. 10 Kahdeksantena päivänä hänen on tuotava kaksi metsäkyyhkyä tai muuta kyyhkystä papille pyhäkköteltan oven eteen. 11 Papin tulee uhrata niistä toinen syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi. Näin pappi toimittaa hänelle sovituksen vainajan vuoksi tapahtuneesta saastumisesta. Samana päivänä hänen hiuksensa pitää jälleen julistaa Herralle pyhitetyiksi, 12 ja hänen täytyy uudelleen omistautua Herralle aiemman nasiirilupauksensa mukaiseksi ajaksi. Hyvitysuhriksi hänen on tuotava vuoden ikäinen karitsa. Siihen saakka nasiirina vietettyä aikaa ei oteta huomioon, koska vihkiytyminen on menettänyt pyhyytensä.

13 »Tämä on nasiiria koskeva laki. Kun nasiiriaika on kulunut umpeen, nasiirin on saavuttava pyhäkköteltan ovelle 14 ja tuotava Herralle virheetön vuoden ikäinen urospuolinen karitsa polttouhriksi, virheetön vuoden ikäinen naaraspuolinen karitsa syntiuhriksi ja virheetön pässi yhteysuhriksi, 15 korillinen parhaista vehnäjauhoista tehtyjä happamattomia leipiä, öljyyn leivottuja kakkuja ja öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä asiaankuuluvat ruoka- ja juomauhrit. 16 Papin tulee viedä nämä kaikki Herran eteen ja toimittaa syntiuhri ja polttouhri, 17 uhrata pässi yhteysuhrina ja sen kanssa korillinen happamattomia leipiä sekä toimittaa ruokauhri ja juomauhri. 186:18
Ap. t. 21:24
Nasiirin täytyy ajaa Herralle omistetut nasiirinhiuksensa pyhäkköteltan ovella ja heittää ne yhteysuhriteuraan alla palavaan tuleen.

19 »Kun pässi on keitetty, papin tulee ottaa siitä lapa sekä nasiirin korista yksi happamaton kakku ja yksi happamaton ohut leipä ja ojentaa ne nasiirille tämän ajeltua hiuksensa. 206:20
2. Moos. 29:27
Papin on omistettava ruoat tarjousuhrina Herralle. Nämä samoin kuin tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja uhrilahjaksi annettu reisi ovat papille kuuluva pyhä lahja. Tämän jälkeen nasiiri saa jälleen juoda viiniä.»

21 Tämä laki koskee nasiiria ja niitä uhrilahjoja, jotka hänen nasiirilupauksensa nojalla on tuotava Herralle siitä riippumatta, mitä hän lisäksi tahtoo antaa. Hänen on myös täytettävä kaikki se, mitä hän on luvannut yli nasiirilain vaatimusten.

Herran siunaus

22 Herra sanoi Moosekselle:

23 »Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:

246:24
Ps. 67:2
– Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa

ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi

ja antakoon sinulle rauhan.

27 »Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.»

7

Päämiesten lahjat pyhäkköteltan vihkiäisjuhlaan

17:1
2. Moos. 40:33
3. Moos. 8:10 - 11
Kun telttamaja oli saatu pystytetyksi, Mooses pirskotti öljyä sen ja alttarin päälle pyhittäen ne ja kaikki niihin kuuluvat varusteet. Kun hän oli voidellut ja pyhittänyt ne, 2 saapuivat paikalle Israelin päälliköt, sukukuntien johtajat, jotka olivat heimojen päämiehiä ja johtivat katsastettuja joukkoja. 3 He toivat uhrilahjanaan Herralle kuudet katetut vaunut ja kaksitoista härkää, yhdet vaunut aina kahta päämiestä kohti ja yhden härän kultakin päämieheltä. He toivat lahjansa telttamajan eteen.

4 Herra sanoi Moosekselle: 5 »Ota vastaan heidän lahjansa käytettäviksi pyhäkköteltan palvelutoimissa ja anna ne leeviläisille sen mukaan, kuin he niitä tehtävissään tarvitsevat.» 6 Mooses otti vaunut ja härät ja antoi ne leeviläisille. 7 Kahdet vaunut ja neljä härkää hän antoi Gersonin jälkeläisille avuksi heidän palvelutehtävässään. 8 Merarin jälkeläisille hän antoi neljät vaunut ja kahdeksan härkää avuksi siinä palvelutehtävässä, jota he suorittivat Aaronin pojan Itamarin johdolla. 9 Kehatin jälkeläisille hän ei antanut mitään, koska heidän tehtävänään oli huolehtia pyhistä esineistä, joita heidän kuului kantaa olallaan.

10 Päämiehet toivat vihkiäislahjoja myös alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin. Kun he toivat uhrilahjojaan alttarin eteen, 11 Herra sanoi Moosekselle: »Käske päämiesten tuoda uhrilahjansa alttarin vihkiäisjuhlaan yksitellen, kunkin omana päivänään.»

12 Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Juudan heimon päällikkö Nahson, Amminadabin poika. 13 Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 14 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 15 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 16 syntiuhriksi pukin 17 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahjat.

18 Toisena päivänä toi uhrilahjansa Isaskarin päällikkö Netanel, Suarin poika. 19 Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 20 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 21 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 22 syntiuhriksi pukin 23 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Netanelin, Suarin pojan, uhrilahjat.

24 Kolmantena päivänä tuli Sebulonin heimon päällikkö Eliab, Helonin poika. 25 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 26 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 27 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 28 syntiuhriksi pukin 29 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eliabin, Helonin pojan, uhrilahjat.

30 Neljäntenä päivänä tuli Ruubenin heimon päällikkö Elisur, Sedeurin poika. 31 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 32 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 33 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 34 syntiuhriksi pukin 35 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahjat.

36 Viidentenä päivänä tuli Simeonin heimon päällikkö Selumiel, Surisaddain poika. 37 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 38 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 39 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 40 syntiuhriksi pukin 41 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Selumielin, Surisaddain pojan, uhrilahjat.

42 Kuudentena päivänä tuli Gadin heimon päällikkö Eljasaf, Deuelin poika. 43 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 44 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 45 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 46 syntiuhriksi pukin 47 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eljasafin, Deuelin pojan, uhrilahjat.

48 Seitsemäntenä päivänä tuli Efraimin heimon päällikkö Elisama, Ammihudin poika. 49 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 50 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 51 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 52 syntiuhriksi pukin 53 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisaman, Ammihudin pojan, uhrilahjat.

54 Kahdeksantena päivänä tuli Manassen heimon päällikkö Gamliel, Pedasurin poika. 55 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 56 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 57 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 58 syntiuhriksi pukin 59 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahjat.

60 Yhdeksäntenä päivänä tuli Benjaminin heimon päällikkö Abidan, Gideonin poika. 61 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 62 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 63 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 64 syntiuhriksi pukin 65 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahjat.

66 Kymmenentenä päivänä tuli Danin heimon päällikkö Ahieser, Ammisaddain poika. 67 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 68 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 69 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 70 syntiuhriksi pukin 71 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahjat.

72 Yhdentenätoista päivänä tuli Asserin heimon päällikkö Pagiel, Okranin poika. 73 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 74 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 75 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 76 syntiuhriksi pukin 77 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Pagielin, Okranin pojan, uhrilahjat.

78 Kahdentenatoista päivänä tuli Naftalin heimon päällikkö Ahira, Enanin poika. 79 Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 80 kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 81 polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 82 syntiuhriksi pukin 83 sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahiran, Enanin pojan, uhrilahjat.

84 Nämä olivat ne lahjat, jotka Israelin päämiehet toivat alttarin vihkimistä varten silloin, kun se voideltiin: kaksitoista hopeakulhoa, kaksitoista hopeista vihmontamaljaa, kaksitoista kultaista kuppia. 85 Kukin hopeakulho painoi 130 sekeliä ja kukin vihmontamalja 70 sekeliä; näissä astioissa oli siis kaikkiaan 2400 sekeliä hopeaa pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna. 86 Suitsukkeella täytettyjä kultaisia kuppeja oli kaksitoista; ne painoivat kymmenen sekeliä kukin ja niissä oli kultaa kaikkiaan 120 sekeliä. 87 Polttouhrieläimiä oli kaikkiaan kaksitoista nuorta sonnia, kaksitoista pässiä ja kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa. Lisäksi tuotiin näiden kanssa annettavat ruokauhrit. Syntiuhriksi oli kaksitoista pukkia. 88 Yhteysuhrieläimiä oli kaikkiaan 24 nuorta sonnia, 60 pässiä, 60 pukkia ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttarin voitelemisen jälkeen.

897:89
2. Moos. 25:22
Kun Mooses meni pyhäkkötelttaan puhumaan Herralle, hän kuuli liitonarkun kannen yläpuolelta kerubien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle.

8

Lamppujen paikoilleen asettaminen

1 Herra sanoi Moosekselle: 28:2
2. Moos. 25:37
»Käske Aaronin asettaa öljylamput paikoilleen seitsenhaaraiseen lampunjalkaan niin, että niiden valo lankeaa lampunjalan etupuolelle.» 3 Aaron noudatti ohjetta, jonka Mooses oli saanut Herralta. Hän asetti öljylamput paikoilleen niin, että niiden valo lankesi lampunjalan etupuolelle. 48:4
2. Moos. 25:31 - 37:172. Moos. 25:9
Lampunjalka oli tehty kullasta, taottu jalustoineen ja kukkakoristeineen yhdestä kappaleesta. Se oli tehty täsmälleen sellaiseksi kuin Herra oli Moosekselle näyttänyt.

Leeviläisten pyhittäminen

5 Herra sanoi Moosekselle:

68:6
4. Moos. 3:6
»Ota leeviläiset erilleen muista israelilaisista ja puhdista heidät. 78:7
3. Moos. 14:9
Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä, ja heidän on ajeltava tukkansa, partansa ja kaikki ihokarvansa ja pestävä vaatteensa. Sitten he ovat puhtaat. 8 Heidän on tuotava polttouhriksi nuori sonni ja ruokauhriksi parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Syntiuhriksi sinun on otettava toinen nuori sonni.

9 »Tuo leeviläiset pyhäkköteltan eteen ja kutsu kokoon Israelin kansa. 10 Kun olet tuonut leeviläiset Herran eteen, israelilaiset pankoot kätensä heidän päälleen. 118:11
2. Moos. 29:24
Aaronin tulee omistaa leeviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle, että he voisivat toimia Herran palvelijoina. 12 Leeviläiset pankoot kätensä sonnien pään päälle. Anna toinen sonni syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi Herralle leeviläisten syntien sovittamiseksi. 13 Aseta leeviläiset seisomaan Aaronin ja hänen poikiensa eteen ja omista heidät tarjousuhrina Herralle. 14 Erota näin israelilaisten joukosta leeviläiset minun omikseni.

15 »Kun olet puhdistanut leeviläiset ja omistanut heidät minulle, he saavat aloittaa palvelutehtävänsä pyhäkköteltassa. 168:16
4. Moos. 3:12
Heidät on kaikki luovutettu minulle. Minä otan heidät omikseni kaikkien Israelin esikoisten sijasta, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden sijasta. 178:17
2. Moos. 13:2
Kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kuuluvat minulle. Minä pyhitin Israelin esikoiset itselleni sinä päivänä, jona surmasin egyptiläisten esikoiset. 18 Minä otan leeviläiset nyt omikseni israelilaisten esikoisten asemesta 198:19
4. Moos. 18:23
ja luovutan heidät israelilaisten joukosta Aaronin ja hänen poikiensa alaisiksi suorittamaan israelilaisten puolesta palvelutehtäviä pyhäkköteltassa ja näin toimittamaan heidän syntiensä sovituksen. Tämä suojaa israelilaisia onnettomuudelta, joka heitä kohtaisi, jos he joutuisivat tulemaan liian lähelle pyhäkköä.»

20 Mooses, Aaron ja koko Israelin kansa tekivät leeviläisille niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. 21 Leeviläiset puhdistautuivat ja pesivät vaatteensa, ja Aaron omisti heidät tarjousuhrina Herralle sekä toimitti heidän puhdistamisekseen sovituksen heidän synneistään. 22 Sen jälkeen leeviläiset ryhtyivät hoitamaan palvelutehtäviään pyhäkköteltassa Aaronin ja hänen poikiensa alaisina. Näin täytettiin käsky, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

23 Herra sanoi Moosekselle: 24 »Tämä on leeviläisiä koskeva määräys: Kaksikymmentäviisi vuotta täytettyään heidän tulee ryhtyä suorittamaan työpalvelusta pyhäkköteltassa, 25 mutta viisikymmentä vuotta täytettyään he vapautuvat tästä velvollisuudesta eikä heidän enää tarvitse suorittaa palvelusta. 26 He voivat yhä auttaa veljiään pyhäkköteltan toimissa, mutta varsinaisia palvelutehtäviä he eivät saa suorittaa. Näin sinun tulee järjestää leeviläisten palvelutoimet.»

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]