Raamattu 1992 (KR92)
5

Epäpuhtaiden poistaminen leiristä

51Herra sanoi Moosekselle: 2

5:2
3. Moos. 13:463. Moos. 12:24. Moos. 19:11
»Käske israelilaisten lähettää leiristä pois jokainen spitaalia tai vuotoa sairastava sekä jokainen, joka on tullut epäpuhtaaksi menemällä vainajan lähelle. 3
5:3
5. Moos. 23:15
Lähettäkää heidät pois, leirin ulkopuolelle, niin miehet kuin naisetkin, etteivät he saattaisi epäpuhtaaksi leiriä, jossa minä asun israelilaisten keskellä.» 4He täyttivät käskyn, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja lähettivät epäpuhtaat leirin ulkopuolelle.

Vahingonkorvaus

5Herra sanoi Moosekselle:

6»Sano israelilaisille: Jos joku tekee toiselle vääryyttä ja näin luopuu Herrasta ja hänen käskyistään, hän joutuu syynalaiseksi. 7

5:7
3. Moos. 5:16,23,24
Hänen tulee tunnustaa tekemänsä synti ja korvata aiheuttamansa vahinko kokonaisuudessaan sille, jolle on vahingon tuottanut, sekä lisätä korvaukseen vielä viidesosa. 8
5:8
3. Moos. 25:25
Jos hän ei voi maksaa korvausta vahinkoa kärsineelle itselleen eikä tällä myöskään ole lähisukulaista, joka voisi ottaa korvauksen vastaan, vahingonkorvaus kuuluu Herralle. Se on annettava papille. Lisäksi hänelle on tuotava pässi, joka uhrataan syyllisen syntien sovitukseksi.

9

5:9
2. Moos. 29:28
3. Moos. 10:15
»Papille kuuluvat myös kaikki uhrilahjat, joita israelilaiset tuovat pyhinä lahjoina. 10Jokainen pappi saa pitää hänelle tuodut pyhät lahjat; kaikki, mitä joku antaa papille, on papin omaa.»

Aviorikoksesta epäillyn vaimon tutkiminen

11Herra sanoi Moosekselle:

12»Sano israelilaisille: Jos aviovaimo lankeaa uskottomuuteen 13ja makaa toisen miehen kanssa, hän tulee saastaiseksi, vaikka asia ei ehkä tulekaan ilmi, kun naista ei ole saatu kiinni itse teosta eikä häntä vastaan ole todistajia. 14Jos aviomiehen kuitenkin valtaa mustasukkainen epäilys, että hänen vaimonsa on ollut hänelle uskoton ja näin tullut saastaiseksi, hänen tulee, olipa epäilykseen aihetta tai ei, 15

5:15
3. Moos. 5:11
viedä vaimonsa papin luo ja tuoda vaimonsa puolesta uhrilahjaksi kymmenesosa eefa-mittaa ohrajauhoja. Hän ei kuitenkaan saa kaataa jauhoihin öljyä eikä panna päälle suitsuketta, sillä tämä ruokauhri annetaan mustasukkaisen epäilyksen takia. Se on selvitysuhri, jonka tarkoituksena on tuoda ilmi, onko epäilyyn aihetta.

16»Papin tulee viedä nainen Herran eteen, 17ottaa saviastiaan pyhää vettä ja panna veteen tomua telttamajan lattialta. 18Kun pappi on asettanut naisen Herran eteen, hänen tulee avata naisen hiukset ja panna hänen käsiinsä selvitysuhri eli mustasukkaisen epäilyksen takia annettu ruokauhri. Papilla tulee olla kädessään kirousta tuottavaa karvasvettä sisältävä astia, 19ja hänen tulee vannottaa naista sanoen: ’Jos kukaan vieras ei ole maannut kanssasi etkä ole langennut saastaisuuteen, vaan olet pysynyt miehellesi uskollisena, tämä katkera kirovesi osoittakoon sinut syyttömäksi. 20Mutta jos olet ollut miehellesi uskoton ja tullut saastaiseksi makaamalla jonkun muun kuin aviomiehesi kanssa’ 21– tässä kohdin papin tulee vannottaa naista, uhata häntä kirouksella ja sanoa: ’silloin Herra tehköön sinusta varoittavan esimerkin, jota mainiten kansasi vannoo ja kiroaa. Herra kuihduttakoon lanteesi ja turvottakoon kohtusi. 22Menköön tämä kirovesi sisuksiisi, niin että kohtusi turpoaa ja lanteesi kuihtuvat!’ Ja nainen sanokoon: ’Aamen, käyköön niin!’

23»Papin tulee kirjoittaa nämä kirouksen sanat ja huuhtoa sitten kirjoitus kiroveteen. 24Vesi hänen on juotettava naiselle, niin että se menee hänen sisuksiinsa. 25Papin tulee ottaa naiselta mustasukkaisen epäilyksen takia annettu selvitysuhri, omistaa se tarjousuhrina Herralle ja viedä alttarin luo. 26Sitten papin on otettava ruokauhrista kourallinen selvitysuhriksi ja poltettava tämä osa alttarilla. Kun pappi on juottanut naiselle veden, 27tapahtuu näin: Jos nainen on tullut saastaiseksi olemalla miehelleen uskoton, kirousta tuottava vesi menee hänen sisuksiinsa ja aiheuttaa hänelle katkeraa tuskaa. Hänen kohtunsa turpoaa, hänen lanteensa kuihtuvat ja hänestä tulee varoittava esimerkki, jota mainiten vannotaan ja kirotaan. 28Mutta jos nainen ei ole saastainen vaan syytön, vesi ei vahingoita häntä, ja hän voi vastedeskin saada lapsia.»

29Tämä on mustasukkaisesta epäilystä säädetty laki. Se koskee vaimoa, joka on langennut uskottomuuteen ja tullut saastaiseksi, 30sekä miestä, joka mustasukkaisuuden vallassa epäilee vaimoaan uskottomuudesta. Miehen tulee viedä vaimonsa Herran eteen, ja papin on tehtävä naiselle, mitä tässä laissa on säädetty. 31Mies on tällöin vapaa vastuusta, mutta vaimo vastatkoon teostaan.

6

Nasiireja koskevat säädökset

61Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille: Jos joku mies tai nainen tekee erityisen lupauksen omistautuakseen nasiirina Herralle, 3

6:3
Tuom. 13:7
Aam. 2:12
hänen tulee pidättyä viinistä ja oluesta. Hän ei saa nauttia edes etikkaa, joka on viinistä tai muusta väkijuomasta tehtyä, ei myöskään juoda viinirypälemehua eikä syödä tuoreita tai kuivattuja viinirypäleitä. 4Niin kauan kuin hän on nasiirina, hän ei saa syödä mitään viiniköynnöksestä saatua, ei raakileita eikä edes viininpolkemisesta jäänyttä rypälemassaa.

5

6:5
Tuom. 13:5
Ap. t. 18:18
»Niin kauan kuin lupaus on voimassa, ei partaveitsi saa koskea nasiirin tukkaa eikä partaa. Koko sen ajan, jonka hän on vihkiytynyt Herran nasiiriksi, hän on pyhä ja hänen on sen tähden annettava hiustensa kasvaa vapaasti. 6Sinä aikana, jona hän on Herran nasiiri, hän ei saa mennä vainajan lähelle. 7
6:7
3. Moos. 21:11
Vaikka häneltä kuolisi isä tai äiti, veli tai sisar, hän ei saa tulla heidän takiaan epäpuhtaaksi. Hänen tukkansa on merkkinä omistautumisesta Jumalalle. 8Koko nasiirina olonsa ajan hänen on oltava Herralle pyhitetty.

9

6:9
4. Moos. 19:19
»Jos joku äkkiarvaamatta kuolee hänen lähellään ja hänen nasiirinhiuksensa tulevat epäpuhtaiksi, hänen on ajeltava päänsä paljaaksi sinä päivänä, jolloin hän on jälleen puhdas, eli seitsemäntenä päivänä. 10Kahdeksantena päivänä hänen on tuotava kaksi metsäkyyhkyä tai muuta kyyhkystä papille pyhäkköteltan oven eteen. 11Papin tulee uhrata niistä toinen syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi. Näin pappi toimittaa hänelle sovituksen vainajan vuoksi tapahtuneesta saastumisesta. Samana päivänä hänen hiuksensa pitää jälleen julistaa Herralle pyhitetyiksi, 12ja hänen täytyy uudelleen omistautua Herralle aiemman nasiirilupauksensa mukaiseksi ajaksi. Hyvitysuhriksi hänen on tuotava vuoden ikäinen karitsa. Siihen saakka nasiirina vietettyä aikaa ei oteta huomioon, koska vihkiytyminen on menettänyt pyhyytensä.

13»Tämä on nasiiria koskeva laki. Kun nasiiriaika on kulunut umpeen, nasiirin on saavuttava pyhäkköteltan ovelle 14ja tuotava Herralle virheetön vuoden ikäinen urospuolinen karitsa polttouhriksi, virheetön vuoden ikäinen naaraspuolinen karitsa syntiuhriksi ja virheetön pässi yhteysuhriksi, 15korillinen parhaista vehnäjauhoista tehtyjä happamattomia leipiä, öljyyn leivottuja kakkuja ja öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä asiaankuuluvat ruoka- ja juomauhrit. 16Papin tulee viedä nämä kaikki Herran eteen ja toimittaa syntiuhri ja polttouhri, 17uhrata pässi yhteysuhrina ja sen kanssa korillinen happamattomia leipiä sekä toimittaa ruokauhri ja juomauhri. 18

6:18
Ap. t. 21:24
Nasiirin täytyy ajaa Herralle omistetut nasiirinhiuksensa pyhäkköteltan ovella ja heittää ne yhteysuhriteuraan alla palavaan tuleen.

19»Kun pässi on keitetty, papin tulee ottaa siitä lapa sekä nasiirin korista yksi happamaton kakku ja yksi happamaton ohut leipä ja ojentaa ne nasiirille tämän ajeltua hiuksensa. 20

6:20
2. Moos. 29:27
Papin on omistettava ruoat tarjousuhrina Herralle. Nämä samoin kuin tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja uhrilahjaksi annettu reisi ovat papille kuuluva pyhä lahja. Tämän jälkeen nasiiri saa jälleen juoda viiniä.»

21Tämä laki koskee nasiiria ja niitä uhrilahjoja, jotka hänen nasiirilupauksensa nojalla on tuotava Herralle siitä riippumatta, mitä hän lisäksi tahtoo antaa. Hänen on myös täytettävä kaikki se, mitä hän on luvannut yli nasiirilain vaatimusten.

Herran siunaus

22Herra sanoi Moosekselle:

23»Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:

24

6:24
Ps. 67:2
– Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa

ja olkoon sinulle armollinen.

26Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi

ja antakoon sinulle rauhan.

27»Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni.»

7

Päämiesten lahjat pyhäkköteltan vihkiäisjuhlaan

71

7:1
2. Moos. 40:33
3. Moos. 8:10,11
Kun telttamaja oli saatu pystytetyksi, Mooses pirskotti öljyä sen ja alttarin päälle pyhittäen ne ja kaikki niihin kuuluvat varusteet. Kun hän oli voidellut ja pyhittänyt ne, 2saapuivat paikalle Israelin päälliköt, sukukuntien johtajat, jotka olivat heimojen päämiehiä ja johtivat katsastettuja joukkoja. 3He toivat uhrilahjanaan Herralle kuudet katetut vaunut ja kaksitoista härkää, yhdet vaunut aina kahta päämiestä kohti ja yhden härän kultakin päämieheltä. He toivat lahjansa telttamajan eteen.

4Herra sanoi Moosekselle: 5»Ota vastaan heidän lahjansa käytettäviksi pyhäkköteltan palvelutoimissa ja anna ne leeviläisille sen mukaan, kuin he niitä tehtävissään tarvitsevat.» 6Mooses otti vaunut ja härät ja antoi ne leeviläisille. 7Kahdet vaunut ja neljä härkää hän antoi Gersonin jälkeläisille avuksi heidän palvelutehtävässään. 8Merarin jälkeläisille hän antoi neljät vaunut ja kahdeksan härkää avuksi siinä palvelutehtävässä, jota he suorittivat Aaronin pojan Itamarin johdolla. 9Kehatin jälkeläisille hän ei antanut mitään, koska heidän tehtävänään oli huolehtia pyhistä esineistä, joita heidän kuului kantaa olallaan.

10Päämiehet toivat vihkiäislahjoja myös alttaria varten sinä päivänä, jona se voideltiin. Kun he toivat uhrilahjojaan alttarin eteen, 11Herra sanoi Moosekselle: »Käske päämiesten tuoda uhrilahjansa alttarin vihkiäisjuhlaan yksitellen, kunkin omana päivänään.»

12Ensimmäisenä päivänä toi uhrilahjansa Juudan heimon päällikkö Nahson, Amminadabin poika. 13Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 14kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 15polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 16syntiuhriksi pukin 17sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Nahsonin, Amminadabin pojan, uhrilahjat.

18Toisena päivänä toi uhrilahjansa Isaskarin päällikkö Netanel, Suarin poika. 19Hän toi 130 sekeliä painavan hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 20kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 21polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 22syntiuhriksi pukin 23sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Netanelin, Suarin pojan, uhrilahjat.

24Kolmantena päivänä tuli Sebulonin heimon päällikkö Eliab, Helonin poika. 25Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 26kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 27polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 28syntiuhriksi pukin 29sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eliabin, Helonin pojan, uhrilahjat.

30Neljäntenä päivänä tuli Ruubenin heimon päällikkö Elisur, Sedeurin poika. 31Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 32kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 33polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 34syntiuhriksi pukin 35sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisurin, Sedeurin pojan, uhrilahjat.

36Viidentenä päivänä tuli Simeonin heimon päällikkö Selumiel, Surisaddain poika. 37Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 38kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 39polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 40syntiuhriksi pukin 41sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Selumielin, Surisaddain pojan, uhrilahjat.

42Kuudentena päivänä tuli Gadin heimon päällikkö Eljasaf, Deuelin poika. 43Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 44kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 45polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 46syntiuhriksi pukin 47sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Eljasafin, Deuelin pojan, uhrilahjat.

48Seitsemäntenä päivänä tuli Efraimin heimon päällikkö Elisama, Ammihudin poika. 49Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 50kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 51polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 52syntiuhriksi pukin 53sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Elisaman, Ammihudin pojan, uhrilahjat.

54Kahdeksantena päivänä tuli Manassen heimon päällikkö Gamliel, Pedasurin poika. 55Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 56kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 57polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 58syntiuhriksi pukin 59sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Gamlielin, Pedasurin pojan, uhrilahjat.

60Yhdeksäntenä päivänä tuli Benjaminin heimon päällikkö Abidan, Gideonin poika. 61Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 62kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 63polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 64syntiuhriksi pukin 65sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Abidanin, Gideonin pojan, uhrilahjat.

66Kymmenentenä päivänä tuli Danin heimon päällikkö Ahieser, Ammisaddain poika. 67Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, joka painoi 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 68kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 69polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 70syntiuhriksi pukin 71sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahieserin, Ammisaddain pojan, uhrilahjat.

72Yhdentenätoista päivänä tuli Asserin heimon päällikkö Pagiel, Okranin poika. 73Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 74kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 75polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 76syntiuhriksi pukin 77sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Pagielin, Okranin pojan, uhrilahjat.

78Kahdentenatoista päivänä tuli Naftalin heimon päällikkö Ahira, Enanin poika. 79Hän toi uhrilahjanaan 130 sekelin painoisen hopeakulhon, hopeisen vihmontamaljan, jonka paino oli 70 sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna, molemmat täynnä ruokauhriksi tarkoitettua parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa, 80kymmenen sekelin painoisen kultaisen kupin, joka oli täynnä suitsuketta, 81polttouhriksi nuoren sonnin, pässin ja vuoden vanhan karitsan, 82syntiuhriksi pukin 83sekä yhteysuhriksi kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat Ahiran, Enanin pojan, uhrilahjat.

84Nämä olivat ne lahjat, jotka Israelin päämiehet toivat alttarin vihkimistä varten silloin, kun se voideltiin: kaksitoista hopeakulhoa, kaksitoista hopeista vihmontamaljaa, kaksitoista kultaista kuppia. 85Kukin hopeakulho painoi 130 sekeliä ja kukin vihmontamalja 70 sekeliä; näissä astioissa oli siis kaikkiaan 2400 sekeliä hopeaa pyhäkkösekelin painon mukaan laskettuna. 86Suitsukkeella täytettyjä kultaisia kuppeja oli kaksitoista; ne painoivat kymmenen sekeliä kukin ja niissä oli kultaa kaikkiaan 120 sekeliä. 87Polttouhrieläimiä oli kaikkiaan kaksitoista nuorta sonnia, kaksitoista pässiä ja kaksitoista vuoden vanhaa karitsaa. Lisäksi tuotiin näiden kanssa annettavat ruokauhrit. Syntiuhriksi oli kaksitoista pukkia. 88Yhteysuhrieläimiä oli kaikkiaan 24 nuorta sonnia, 60 pässiä, 60 pukkia ja 60 vuoden vanhaa karitsaa. Nämä olivat ne vihkiäislahjat, jotka annettiin alttarin voitelemisen jälkeen.

89

7:89
2. Moos. 25:22
Kun Mooses meni pyhäkkötelttaan puhumaan Herralle, hän kuuli liitonarkun kannen yläpuolelta kerubien välistä äänen, joka puhutteli häntä. Sieltä Herra puhui hänelle.