Raamattu 1992 (KR92)
29

291

29:1
3. Moos. 23:24
»Seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous.29:1 Uudenvuodenjuhla, jota vietettiin syksyllä. Kuukausien laskeminen perustuu toiseen ajanlaskutapaan, jonka mukaan vuosi vaihtui keväällä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä. Antakaa sinä päivänä merkki puhaltamalla torveen. 2Uhratkaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. 3Tuokaa polttouhriin kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 4ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 5Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 6Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda joka kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattavan polttouhrin, päivittäisen polttouhrin sekä niihin kuuluvan tavanomaisen ruokauhrin lisäksi. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

7

29:7
3. Moos. 16:29,23:27
»Saman seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä teidän niin ikään tulee pitää pyhä juhlakokous.29:7 Suuri sovituspäivä. Silloin teidän on paastottava ettekä saa tehdä mitään työtä. 8Tuokaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Huolehtikaa siitä, että eläimet ovat virheettömiä. 9Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 10ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 11Uhratkaa lisäksi syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda sovitusuhrin, päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi.

12

29:12
2. Moos. 23:16+
»Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous; silloin ette saa tehdä mitään työtä. Viettäkää tätä Herralle pyhitettyä juhlaa seitsemän päivää.29:12 Lehtimajanjuhla. 13Juhlan ensimmäisenä päivänä teidän tulee tuoda polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, kolmetoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa. Kaikkien eläinten on oltava virheettömiä. 14Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi teidän tulee tuoda parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kutakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa kumpaakin pässiä kohden 15ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 16Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

17»Juhlan toisena päivänä teidän on uhrattava kaksitoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä. 18Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 19Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

20»Kolmantena päivänä teidän tulee tuoda yksitoista sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 21samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 22Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

23»Neljäntenä päivänä teidän tulee tuoda kymmenen sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 24samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 25Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

26»Viidentenä päivänä teidän tulee tuoda yhdeksän sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 27samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 28Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

29»Kuudentena päivänä teidän tulee tuoda kahdeksan sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 30samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 31Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

32»Seitsemäntenä päivänä teidän tulee tuoda seitsemän sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 33samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 34Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

35»Kahdeksantena päivänä teidän tulee pitää erityinen juhlakokous; silloin ette saa tehdä mitään työtä. 36Tuokaa Herralle mieluisaksi polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. 37Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 38Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

39»Nämä uhrit teidän tulee uhrata Herralle juhlapäivinänne niiden polttouhrien, ruoka- ja juomauhrien ja yhteysuhrien lisäksi, joita tuotte hänelle lupausuhreina tai vapaaehtoisina lahjoina.»

30

301Mooses ilmoitti israelilaisille tarkoin kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen sanoa.

Määräyksiä, jotka koskevat naisten tekemiä lupauksia

2Mooses sanoi Israelin heimojen päämiehille:

»Herra on määrännyt näin: 3

30:3
5. Moos. 23:22,24
Saarn. 5:3,4
Jos mies lupaa Herralle jotakin tai valalla vannoen sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, hän ei saa rikkoa lupaustaan, vaan hänen on tarkoin täytettävä se, minkä on luvannut.

4»Jos nainen, joka vielä on nuori ja asuu isänsä kodissa, antaa Herralle lupauksen tai sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, 5hänen on pidettävä kaikki lupauksensa ja sitoumuksensa, ellei hänen isänsä puutu asiaan. 6Mutta jos tytön isä sinä päivänä, jona saa tietää asiasta, kieltää häntä, mitkään tytön antamat lupaukset tai hänen tekemänsä päätökset, joilla hän on sitoutunut kieltämään itseltään jotakin, eivät enää päde. Herra antaa hänelle anteeksi, koska hänen isänsä asettui vastustamaan lupausta.

7»Jos naimaton nainen on antanut lupauksen tai on harkitsemattaan sitoutunut kieltämään itseltään jotakin, hänen on myös mentyään naimisiin pidettävä lupauksensa ja sitoumuksensa, 8ellei hänen miehensä puutu asiaan. 9Mutta jos hänen miehensä sinä päivänä, jona saa tietää asiasta, kieltää häntä, mies samalla kumoaa vaimonsa tekemät lupaukset ja päätökset pidättyä jostakin, ja Herra antaa vaimolle anteeksi.

10»Leskeksi jääneen tai miehensä hylkäämän naisen on pidettävä lupaus, johon hän on sitoutunut.

11»Jos naimisissa oleva nainen lupaa Herralle jotakin tai valalla vannoen sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, 12hänen on pidettävä lupauksensa ja kaikki sitoumuksensa, ellei hänen miehensä puutu asiaan ja kiellä häntä. 13Mutta mitkään vaimon antamat lupaukset tai hänen tekemänsä sitoumukset eivät päde, jos hänen miehensä kumoaa ne sinä päivänä, jona saa tietää asiasta. Jos mies ne kumoaa, Herra antaa vaimolle anteeksi. 14Mies voi joko jättää voimaan tai purkaa jokaisen lupauksen ja valallisen sitoumuksen, jonka hänen vaimonsa on tehnyt halutessaan kieltäymyksellä kurittaa itseään. 15Mutta jos mies ei seuraavaan päivään mennessä puutu asiaan, hän jättää voimaan kaikki vaimonsa tekemät lupaukset ja sitoumukset. Mies on ne vahvistanut, ellei hän ole puuttunut asiaan sinä päivänä, jona sai niistä tiedon. 16Jos hän purkaa ne vasta myöhemmin, hän joutuu kantamaan vastuun vaimonsa puolesta.»

17Nämä säädökset Herra antoi Moosekselle. Ne koskevat miestä ja vaimoa sekä isää ja tytärtä, joka vielä on nuori ja asuu isänsä kodissa.

31

Midianilaisia vastaan tehty kostoretki

311Herra sanoi Moosekselle: 2

31:2
4. Moos. 25:17
»Kosta midianilaisille heidän pahat tekonsa, joita he ovat tehneet Israelia vastaan. Sitten sinut otetaan isiesi luo.»

3Mooses sanoi kansalle: »Varustakaa joukostanne miehiä sotaretkelle. Heidän tulee lähteä midianilaisia vastaan kostamaan Herran puolesta. 4Lähettäkää sotaan tuhat miestä kustakin Israelin heimosta.» 5Israelin sotajoukoista valittiin tuhat miestä heimoa kohden eli kaikkiaan kaksitoistatuhatta asekelpoista miestä. 6

31:6
4. Moos. 10:9
Tämän joukon, tuhat miestä jokaisesta heimosta, Mooses lähetti sotaretkelle ja heidän kanssaan Pinehasin, pappi Eleasarin pojan, jonka huostassa olivat pyhät esineet ja merkinantotorvet.

7Sotajoukko hyökkäsi Midianin maahan noudattaen käskyä, jonka Herra oli Moosekselle antanut, ja tappoi kaikki miehet. 8

31:8
Joos. 13:21,22
Surmattujen joukossa olivat midianilaisten viisi kuningasta, Evi, Rekem, Sur, Hur ja Reba. Israelilaiset löivät kuoliaaksi myös Bileamin, Beorin pojan. 9He ottivat vangiksi naiset ja lapset ja saivat ryöstösaaliiksi midianilaisten kaikki juhdat, kaiken karjan ja muun omaisuuden. 10He polttivat midianilaisten asuttamat kylät ja heidän leiripaikkansa, 11ottivat mukaansa kaiken keräämänsä saaliin, niin ihmiset kuin eläimetkin, 12ja toivat vankinsa ja muun saaliin Mooseksen, pappi Eleasarin ja Israelin kansan eteen leiriin, joka oli Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. 13Mooses, pappi Eleasar ja kansan päämiehet lähtivät leirin ulkopuolelle heitä vastaan.

14Mooses vihastui sotajoukon johtajiksi määrätyille tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköille, kun he palasivat sotaretkeltä, 15ja sanoi heille: »Oletteko jättäneet henkiin kaikki naiset? 16

31:16
4. Moos. 22:5,25:1
Ilm. 2:14
Juuri nuo naiset tekivät Bileamin neuvon mukaan ja saivat israelilaiset luopumaan Herrasta ja antautumaan Baal-Peorin palvojiksi. Sen tähden Herran kansaa kohtasi vitsaus. 17Tappakaa siis lapsista kaikki pojat ja tappakaa myös jokainen nainen, joka on maannut miehen kanssa. 18Mutta tytöt, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa, saatte ottaa itsellenne. 19
31:19
4. Moos. 19:16
Teidän tulee oleskella leirin ulkopuolella seitsemän päivää, ja jokaisen, joka on surmannut jonkun tai koskettanut surmattua, tulee puhdistautua kolmantena ja seitsemäntenä päivänä; tämä koskee sekä teitä että vankejanne. 20Teidän on puhdistettava myös jokainen vaatekappale ja kaikki, mikä on valmistettu nahasta tai vuohenkarvoista, sekä jokainen puuesine.»

21Pappi Eleasar sanoi sodasta palanneille sotilaille: »Tämä on säädös, jonka Herra on antanut Moosekselle: 22-23

31:22–23
4. Moos. 19:9
Teidän on käytettävä tulessa kulta, hopea, pronssi, rauta, tina ja lyijy, kaikki, mikä kestää tulta, ja niin se tulee puhtaaksi. Lisäksi ne tulee vielä puhdistaa puhdistusvedellä, ja sillä on puhdistettava myös kaikki, mikä ei kestä tulta. 24Seitsemäntenä päivänä peskää vaatteenne, ja niin te tulette puhtaiksi ja saatte tulla leiriin.»

Saaliin jakaminen

25Herra sanoi Moosekselle: 26»Sinun, pappi Eleasarin ja sukukuntien päämiesten tulee laskea sotasaaliiksi otettujen ihmisten ja eläinten lukumäärä. 27Jaa saalis kahtia sotaretkellä olleiden ja muun kansan kesken. 28Ota Herralle kuuluvana verona sotaretkeen osallistuneilta sotilailta aina yksi viidestäsadasta vangiksi otetusta ihmisestä ja samoin yksi viidestäsadasta naudasta, aasista, lampaasta ja vuohesta. 29Nämä tulee ottaa sotilaille kuuluvasta osuudesta Herralle tulevana uhrilahjana, ja ne on annettava pappi Eleasarille. 30Muille israelilaisille kuuluvasta osuudesta sinun tulee ottaa aina yksi viidestäkymmenestä vangista, samoin yksi viidestäkymmenestä naudasta, aasista, lampaasta, vuohesta ja muusta eläimestä ja antaa ne leeviläisille, jotka hoitavat tehtäviä Herran telttamajassa.»

31Mooses ja pappi Eleasar tekivät Mooseksen Herralta saaman käskyn mukaan. 32Saalista oli sotilaiden itselleen ryöstämän irtaimen omaisuuden lisäksi 675 000 lammasta ja vuohta, 33nautakarjaa 72 000 päätä 34ja aaseja 61 000, 35ja ihmisiä, tyttöjä, jotka eivät olleet maanneet miehen kanssa, oli kaikkiaan 32 000.

36Sotaretkeen osallistuneiden osuus, puolet saaliista, oli 337 500 lammasta ja vuohta, 37ja Herralle kuuluva vero oli siten 675 eläintä. 38Nautakarjaa sotilaat saivat 36 000 päätä, joista Herralle kuuluva vero oli 72 eläintä; 39aaseja oli 30 500 ja niistä Herralle kuuluva vero 61 eläintä, 40ja ihmisiä, vankeja, oli 16 000, joista Herralle kuuluva vero oli 32 henkeä. 41Mooses luovutti tämän veron, Herralle kuuluvan uhrilahjan, pappi Eleasarille, niin kuin Herra oli käskenyt.

42Muille israelilaisille tuleva puolikas siitä saaliista, jonka Mooses jakoi heidän ja sotaretkellä olleiden kesken, 43oli 337 500 lammasta ja vuohta, 44nautakarjaa 36 000 päätä, 45aaseja 30 500 46ja vankeja 16 000. 47Tästä osuudesta Mooses otti aina yhden viidestäkymmenestä ihmisestä ja eläimestä ja antoi ne Herran käskyn mukaisesti leeviläisille, jotka hoitivat tehtäviä Herran telttamajassa.

48Sotajoukon johtajiksi määrätyt miehet, tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköt, tulivat Mooseksen luo 49ja sanoivat hänelle: »Me, sinun palvelijasi, olemme laskeneet komennossamme olevien sotilaiden määrän, eikä heistä puutu ainoatakaan. 50Toivomme saavamme sovituksen Herran edessä, ja siksi tuomme nyt itse kukin Herralle uhrilahjaksi niitä kultakoruja, joita olemme saaneet haltuumme: nilkkarenkaita, rannerenkaita, sormuksia, korvarenkaita ja riipuksia.»

51Mooses ja pappi Eleasar ottivat heiltä vastaan nämä kultakorut. 52Kultaa, jonka tuhannen miehen ja sadan miehen päälliköt toivat uhrilahjaksi Herralle, oli kaikkiaan 16 750 sekeliä. 53Sotamiehet pitivät ryöstämänsä saaliin itsellään. 54Mooses ja pappi Eleasar ottivat päälliköiden tuoman kullan ja veivät sen pyhäkkötelttaan, jotta Herra muistaisi, mitä israelilaiset olivat tehneet.