Raamattu 1992 (KR92)
27

Tyttärien perintöoikeus

271

27:1
4. Moos. 26:33+
Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä; Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 2He tulivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja sanoivat: 3
27:3
4. Moos. 16:29,30
»Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia. 4Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän osuutensa.»

5Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi. 6Herra sanoi Moosekselle: 7»Selofhadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen kuuluva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä veljille. 8Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. 9Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen. 10Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä veljille. 11Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lähimmälle sukulaiselleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka Herra on käskynään antanut Moosekselle, israelilaisten tulee noudattaa.»

Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi

12

27:12
5. Moos. 32:48
Herra sanoi Moosekselle: »Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelilaisille. 13
27:13
4. Moos. 20:28
Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. 14
27:14
4. Moos. 20:124. Moos. 20:13+
Kun kansa Sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta.» Tämä oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla.

15Mooses sanoi Herralle: 16»Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies, 17

27:17
1. Kun. 22:17
Hes. 34:5
Sak. 10:2
Mark. 6:34
joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta.»

18

27:18
5. Moos. 34:9
1. Tim. 4:14
Herra sanoi Moosekselle: »Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. 19Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. 20Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. 21
27:21
2. Moos. 28:30+
Hän saa astua pappi Eleasarin eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin27:21 Ks. selitystä jakeisiin 2. Moos. 28:15,30. avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja israelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät.»

22Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen, 23pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti.

28

Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit

281Herra sanoi Moosekselle:

2»Anna israelilaisille tämä käsky: Huolehtikaa siitä, että tuotte määräaikana kaikki minulle kuuluvat uhrilahjat, minun tuliuhriruokani, tuoksuvat tuliuhrini, jotka ovat minulle mieluisat.

3

28:3
2. Moos. 29:38
»Sano heille: Tuliuhriksi teidän on tuotava Herralle päivittäin kaksi virheetöntä vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. 4Uhratkaa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. 5Lisäksi uhratkaa aamulla ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljännes hin-mittaa oliiveista survottua öljyä. 6Tämä on päivittäinen polttouhri. Tällainen uhri toimitettiin ensi kerran Siinainvuoren luona tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa. 7
28:7
4. Moos. 15:5
Juomauhriksi tuokaa neljännes hin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohden; vuodattakaa pyhäkössä vahvaa viiniä Herralle uhriksi. 8Uhratkaa toinen karitsa iltahämärissä ja toimittakaa siihen kuuluvat ruoka- ja juomauhrit samalla tavoin kuin aamullakin. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

9»Sapattina teidän tulee uhrata kaksi vuoden ikäistä virheetöntä urospuolista karitsaa. Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kaksi eefa-mitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa sekä juomauhri. 10Tämä polttouhri tulee uhrata joka sapatti päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi.

11

28:11
1. Sam. 20:5
»Jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä teidän on tuotava Herralle polttouhriksi kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien uhrieläinten tulee olla virheettömiä. 12Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kumpaakin sonnia kohden kolme eefa-mitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa ja pässiä kohden kaksi kymmenesosaa 13sekä kutakin karitsaa kohden yksi kymmenesosa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Tämä polttouhri on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. 14Siihen kuuluu juomauhreina puoli hin-mittaa viiniä kumpaakin sonnia, kolmasosa hin-mittaa pässiä ja neljäsosa hin-mittaa kutakin karitsaa kohden. Tämä on vuoden jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattava polttouhri. 15Teidän tulee myös uhrata pukki syntiuhriksi Herralle. Kaikki nämä uhrit on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi.

16

28:16
2. Moos. 12:6+
»Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi, 17
28:17
3. Moos. 23:6
ja saman kuun viidentenätoista on juhlapäivä. Seitsemän päivän ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää. 18Tämän juhlan ensimmäisenä päivänä on pidettävä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 19Tuokaa tuliuhriksi, Herralle uhrattavaksi polttouhriksi, kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Pitäkää huoli siitä, että kaikki uhrieläimet ovat virheettömiä. 20Niiden mukana annettavaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 21ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 22Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 23Nämä kaikki teidän tulee uhrata päivittäisen aamupolttouhrin lisäksi. 24Samat uhrit teidän on uhrattava juhlan kaikkina seitsemänä päivänä. Ne ovat tuliuhriruokaa, tuoksuva uhri, joka on Herralle mieluisa. Tuokaa nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit päivittäisen polttouhrin lisäksi. 25Myös seitsemäntenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous; silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä.

26

28:26
2. Moos. 23:16+
»Kun elonleikkuun päivänä viikkojuhlanne aikaan tuotte Herralle tuoreen ruokauhrin, pitäkää pyhä juhlakokous älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. 27Tuokaa kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä, ja antakaa ne tuoksuvaksi polttouhriksi, joka on Herralle mieluisa. 28Tuokaa siihen kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 29ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 30Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 31Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi. Teidän on pidettävä huoli siitä, että uhrieläimet ovat virheettömiä.

29

291

29:1
3. Moos. 23:24
»Seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous.29:1 Uudenvuodenjuhla, jota vietettiin syksyllä. Kuukausien laskeminen perustuu toiseen ajanlaskutapaan, jonka mukaan vuosi vaihtui keväällä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä. Antakaa sinä päivänä merkki puhaltamalla torveen. 2Uhratkaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. 3Tuokaa polttouhriin kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 4ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 5Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 6Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda joka kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattavan polttouhrin, päivittäisen polttouhrin sekä niihin kuuluvan tavanomaisen ruokauhrin lisäksi. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

7

29:7
3. Moos. 16:29,23:27
»Saman seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä teidän niin ikään tulee pitää pyhä juhlakokous.29:7 Suuri sovituspäivä. Silloin teidän on paastottava ettekä saa tehdä mitään työtä. 8Tuokaa Herralle mieluisaksi, tuoksuvaksi polttouhriksi nuori sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Huolehtikaa siitä, että eläimet ovat virheettömiä. 9Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 10ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 11Uhratkaa lisäksi syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda sovitusuhrin, päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi.

12

29:12
2. Moos. 23:16+
»Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous; silloin ette saa tehdä mitään työtä. Viettäkää tätä Herralle pyhitettyä juhlaa seitsemän päivää.29:12 Lehtimajanjuhla. 13Juhlan ensimmäisenä päivänä teidän tulee tuoda polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, kolmetoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa. Kaikkien eläinten on oltava virheettömiä. 14Polttouhriin kuuluvaksi ruokauhriksi teidän tulee tuoda parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kutakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa kumpaakin pässiä kohden 15ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 16Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

17»Juhlan toisena päivänä teidän on uhrattava kaksitoista nuorta sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä. 18Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 19Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

20»Kolmantena päivänä teidän tulee tuoda yksitoista sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 21samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 22Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

23»Neljäntenä päivänä teidän tulee tuoda kymmenen sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 24samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 25Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

26»Viidentenä päivänä teidän tulee tuoda yhdeksän sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 27samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 28Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

29»Kuudentena päivänä teidän tulee tuoda kahdeksan sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 30samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 31Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

32»Seitsemäntenä päivänä teidän tulee tuoda seitsemän sonnia, kaksi pässiä ja neljätoista vuoden ikäistä karitsaa, kaikki virheettömiä, 33samoin sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 34Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

35»Kahdeksantena päivänä teidän tulee pitää erityinen juhlakokous; silloin ette saa tehdä mitään työtä. 36Tuokaa Herralle mieluisaksi polttouhriksi, tuoksuvaksi tuliuhriksi, sonni, pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien eläinten tulee olla virheettömiä. 37Tuokaa myös sonnien, pässien ja karitsoiden lukumäärien mukaiset ruoka- ja juomauhrit, niin kuin on säädetty. 38Lisäksi teidän tulee tuoda syntiuhriksi pukki. Kaikki nämä uhrit teidän on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvien ruoka- ja juomauhrien lisäksi.

39»Nämä uhrit teidän tulee uhrata Herralle juhlapäivinänne niiden polttouhrien, ruoka- ja juomauhrien ja yhteysuhrien lisäksi, joita tuotte hänelle lupausuhreina tai vapaaehtoisina lahjoina.»