Raamattu 1992 (KR92)
26

261Herra sanoi Moosekselle ja pappi Eleasarille, Aaronin pojalle: 2

26:2
4. Moos. 1:2
»Laskekaa suvuittain Israelin kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet sotakelpoiset miehet.» 3Mooses ja pappi Eleasar puhuivat israelilaisille Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. 4Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti he määräsivät laskettaviksi kaikki kaksikymmentä vuotta täyttäneet miehet.

Egyptistä lähteneet israelilaiset olivat heimoittain ja suvuittain lueteltuina nämä:

5Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläiset olivat Henok ja hänen sukunsa, Pallu ja hänen sukunsa, 6Hesron ja hänen sukunsa sekä Karmi ja hänen sukunsa. 7Nämä olivat ruubenilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 43 730.

8Pallun jälkeläiset olivat Eliab 9

26:9
4. Moos. 16:1,2
sekä Eliabin pojat Nemuel, Datan ja Abiram. Datan ja Abiram olivat ne kansan edusmiehet, jotka yhdessä Korahin joukon kanssa nousivat Herraa vastaan uhmaamalla Moosesta ja Aaronia. 10
26:10
4. Moos. 16:32,334. Moos. 16:35+
Mutta maa repesi heidän altaan ja nieli sekä heidät että Korahin, ja samalla tuhoutuivat heidän kannattajansa, kun tuli poltti kaksisataaviisikymmentä miestä. Näin heistä tuli varoittava esimerkki. 11Korahin pojat eivät kuitenkaan kuolleet.

12Simeonin jälkeläiset olivat Nemuel ja hänen sukunsa, Jamin ja hänen sukunsa, Jakin ja hänen sukunsa, 13Serah ja hänen sukunsa sekä Saul ja hänen sukunsa. 14Nämä olivat simeonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 22 200.

15Gadin jälkeläiset olivat Sefon ja hänen sukunsa, Haggi ja hänen sukunsa, Suni ja hänen sukunsa, 16Osni ja hänen sukunsa, Eri ja hänen sukunsa, 17Arod ja hänen sukunsa sekä Areli ja hänen sukunsa. 18Nämä olivat Gadin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 40 500.

19

26:19
1. Moos. 38:7,10,46:12
Juudan jälkeläiset olivat Er ja Onan, jotka kuolivat lapsettomina Kanaaninmaassa. 20Juudan muut jälkeläiset olivat Sela ja hänen sukunsa, Peres ja hänen sukunsa sekä Serah ja hänen sukunsa. 21Peresin jälkeläiset olivat Hesron ja hänen sukunsa sekä Hamul ja hänen sukunsa. 22Nämä olivat Juudan suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 76 500.

23Isaskarin jälkeläiset olivat Tola ja hänen sukunsa, Puva ja hänen sukunsa, 24Jasub ja hänen sukunsa sekä Simron ja hänen sukunsa. 25Nämä olivat Isaskarin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 300.

26Sebulonin jälkeläiset olivat Sered ja hänen sukunsa, Elon ja hänen sukunsa sekä Jahleel ja hänen sukunsa. 27Nämä olivat sebulonilaissuvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 60 500.

28Joosefin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Manasse ja Efraim sekä heidän sukunsa. 29

26:29
Joos. 17:1
Manassen jälkeläisiä olivat Makir ja hänen sukunsa. Makirille syntyi Gilead, josta polveutui gileadilaisten suku. 30Gileadin jälkeläisiä olivat Ieser ja hänen sukunsa, Helek ja hänen sukunsa, 31Asriel ja hänen sukunsa, Sekem ja hänen sukunsa, 32Semida ja hänen sukunsa sekä Hefer ja hänen sukunsa. 33
26:33
4. Moos. 27:1,32:2
Joos. 17:3
Selofhadilla, Heferin pojalla, oli ainoastaan tyttäriä; näiden nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 34Nämä olivat Manassen suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 52 700. 35Efraimin jälkeläiset olivat Sutelah ja hänen sukunsa, Beker ja hänen sukunsa sekä Tahan ja hänen sukunsa. 36Sutelahin jälkeläisiä olivat Eran ja hänen sukunsa. 37Nämä olivat Efraimin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 32 500. Tässä olivat Joosefin jälkeläiset suvuittain lueteltuina.

38Benjaminin jälkeläiset olivat Bela ja hänen sukunsa, Asbel ja hänen sukunsa, Ahiram ja hänen sukunsa, 39Sefufam ja hänen sukunsa sekä Hufam ja hänen sukunsa. 40Belan jälkeläisiä olivat Ard ja Naaman sekä heidän sukunsa. 41Nämä olivat Benjaminin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 600.

42Danin jälkeläisiä olivat Suham ja hänen sukunsa; nämä olivat Danin suvut. 43Suhamin suvuissa oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 64 400.

44Asserin jälkeläiset olivat Jimna ja hänen sukunsa, Jisvi ja hänen sukunsa sekä Beria ja hänen sukunsa. 45Berian jälkeläisiä olivat Heber ja Malkiel sekä heidän sukunsa. 46Asserilla oli myös tytär, jonka nimi oli Serah. 47Nämä olivat Asserin suvut; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 53 400.

48Naftalin jälkeläiset olivat Jahseel ja hänen sukunsa, Guni ja hänen sukunsa, 49Jeser ja hänen sukunsa sekä Sillem ja hänen sukunsa. 50Nämä olivat Naftalin jälkeläiset suvuittain lueteltuina; niissä oli laskettuja ja muistiin merkittyjä miehiä yhteensä 45 400.

51

26:51
2. Moos. 12:37
4. Moos. 2:32
Väenlaskussa tarkastettuja israelilaisia oli kaikkiaan 601 730.

52Herra sanoi Moosekselle: 53»Maa on jaettava näille heimoille perintöomaisuudeksi kunkin heimon väkiluvun mukaisesti. 54

26:54
4. Moos. 33:54
Mitä suurempi heimo on luvultaan, sitä enemmän maata sinun on sille annettava. Kunkin heimon tulee saada maata tarkastettujen ja sukuluetteloon merkittyjen miesten lukumäärän mukaisesti. 55Maa on jaettava arpomalla, ja sitä tulee antaa kullekin suvulle sen oman heimon alueelta. 56Niin suurten kuin pientenkin heimojen keskuudessa maa jaettakoon arpomalla.»

57

26:57
2. Moos. 6:16
4. Moos. 3:17
Leevin jälkeläiset, jotka laskettiin ja merkittiin muistiin, olivat Gerson ja hänen sukunsa, Kehat ja hänen sukunsa sekä Merari ja hänen sukunsa. 58Leeviläissukuja olivat myös Libnin, Hebronin, Mahlin, Musin ja Korahin suvut. Kehatille syntyi Amram; 59
26:59
2. Moos. 6:20
Amramin vaimo oli Jokebed, joka oli syntynyt Leeville Egyptissä. Jokebed synnytti Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin. 60Aaronille syntyivät Nadab, Abihu, Eleasar ja Itamar, 61
26:61
3. Moos. 10:1,2+
mutta Nadab ja Abihu kuolivat tuodessaan väärin tehtyä tulta Herran eteen. 62Laskettuja ja muistiin merkittyjä yli kuukauden ikäisiä miespuolisia leeviläisiä oli 23 000. Heitä ei tarkastettu eikä laskettu muiden israelilaisten mukana, sillä he eivät saaneet itselleen maata perintöomaisuudeksi kuten muut israelilaiset.

63Nämä olivat ne israelilaiset, jotka Mooses ja pappi Eleasar laskivat ja merkitsivät sukuluetteloihin, kun he toimittivat väenlaskun Moabin tasangolla Jordanin varrella vastapäätä Jerikoa. 64

26:64
4. Moos. 1:18
Tässä joukossa ei ollut enää ainoatakaan niistä israelilaisista, jotka Mooses ja Aaron olivat laskeneet ja merkinneet sukuluetteloihin Siinain autiomaassa toimittamassaan väenlaskussa. 65
26:65
4. Moos. 14:23,24,30
Olihan Herra sanonut, että he kuolisivat autiomaassa ja että heistä jäisivät eloon vain Kaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nunin poika.

27

Tyttärien perintöoikeus

271

27:1
4. Moos. 26:33+
Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä; Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa. 2He tulivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja sanoivat: 3
27:3
4. Moos. 16:29,30
»Meidän isämme kuoli autiomaassa. Hän ei kuulunut siihen joukkoon, joka liittoutui Korahin kanssa Herraa vastaan, vaan hän kuoli oman syntinsä takia. Hänellä ei ollut poikia. 4Pitäisikö isämme nimen kadota hänen sukunsa keskuudesta vain sen vuoksi, ettei häneltä jäänyt poikaa? Anna myös meille oma osuutemme maasta, samalla kun annat isämme veljille heidän osuutensa.»

5Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi. 6Herra sanoi Moosekselle: 7»Selofhadin tyttäret ovat oikeassa. Anna heille maata perintöomaisuudeksi ja erota heidän isälleen kuuluva omaisuus heidän omakseen, kun jaat maata heidän isänsä veljille. 8Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen. 9Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen. 10Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä veljille. 11Mutta ellei hänen isällään ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen lähimmälle sukulaiselleen. Tätä oikeussäädöstä, jonka Herra on käskynään antanut Moosekselle, israelilaisten tulee noudattaa.»

Herra määrää Joosuan Mooseksen seuraajaksi

12

27:12
5. Moos. 32:48
Herra sanoi Moosekselle: »Nouse Abarimin vuorelle, niin saat nähdä sen maan, jonka minä annan israelilaisille. 13
27:13
4. Moos. 20:28
Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron. 14
27:14
4. Moos. 20:124. Moos. 20:13+
Kun kansa Sinin autiomaassa kapinoi minua vastaan, te ette tarkoin täyttäneet minun käskyäni. Te ette pitäneet minua pyhänä kansan edessä silloin, kun annoitte veden virrata kalliosta.» Tämä oli tapahtunut Meribat-Kadesin vesipaikalla.

15Mooses sanoi Herralle: 16»Oi Herra, Jumala, sinä jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelilaisille päämies, 17

27:17
1. Kun. 22:17
Hes. 34:5
Sak. 10:2
Mark. 6:34
joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta.»

18

27:18
5. Moos. 34:9
1. Tim. 4:14
Herra sanoi Moosekselle: »Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. 19Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden. 20Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. 21
27:21
2. Moos. 28:30+
Hän saa astua pappi Eleasarin eteen, ja Eleasarin tulee kysyä urimin27:21 Ks. selitystä jakeisiin 2. Moos. 28:15,30. avulla hänelle neuvoa Herralta. Tätä neuvoa Joosuan ja israelilaisten tulee noudattaa kaikessa, mitä he tekevät.»

22Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen, 23pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti.

28

Päivittäiset uhrit ja juhlauhrit

281Herra sanoi Moosekselle:

2»Anna israelilaisille tämä käsky: Huolehtikaa siitä, että tuotte määräaikana kaikki minulle kuuluvat uhrilahjat, minun tuliuhriruokani, tuoksuvat tuliuhrini, jotka ovat minulle mieluisat.

3

28:3
2. Moos. 29:38
»Sano heille: Tuliuhriksi teidän on tuotava Herralle päivittäin kaksi virheetöntä vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. 4Uhratkaa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. 5Lisäksi uhratkaa aamulla ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljännes hin-mittaa oliiveista survottua öljyä. 6Tämä on päivittäinen polttouhri. Tällainen uhri toimitettiin ensi kerran Siinainvuoren luona tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa. 7
28:7
4. Moos. 15:5
Juomauhriksi tuokaa neljännes hin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohden; vuodattakaa pyhäkössä vahvaa viiniä Herralle uhriksi. 8Uhratkaa toinen karitsa iltahämärissä ja toimittakaa siihen kuuluvat ruoka- ja juomauhrit samalla tavoin kuin aamullakin. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

9»Sapattina teidän tulee uhrata kaksi vuoden ikäistä virheetöntä urospuolista karitsaa. Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kaksi eefa-mitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa sekä juomauhri. 10Tämä polttouhri tulee uhrata joka sapatti päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi.

11

28:11
1. Sam. 20:5
»Jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä teidän on tuotava Herralle polttouhriksi kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Kaikkien uhrieläinten tulee olla virheettömiä. 12Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kumpaakin sonnia kohden kolme eefa-mitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa ja pässiä kohden kaksi kymmenesosaa 13sekä kutakin karitsaa kohden yksi kymmenesosa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Tämä polttouhri on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. 14Siihen kuuluu juomauhreina puoli hin-mittaa viiniä kumpaakin sonnia, kolmasosa hin-mittaa pässiä ja neljäsosa hin-mittaa kutakin karitsaa kohden. Tämä on vuoden jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattava polttouhri. 15Teidän tulee myös uhrata pukki syntiuhriksi Herralle. Kaikki nämä uhrit on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi.

16

28:16
2. Moos. 12:6+
»Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä vietetään pääsiäistä Herran kunniaksi, 17
28:17
3. Moos. 23:6
ja saman kuun viidentenätoista on juhlapäivä. Seitsemän päivän ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää. 18Tämän juhlan ensimmäisenä päivänä on pidettävä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 19Tuokaa tuliuhriksi, Herralle uhrattavaksi polttouhriksi, kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Pitäkää huoli siitä, että kaikki uhrieläimet ovat virheettömiä. 20Niiden mukana annettavaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 21ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 22Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 23Nämä kaikki teidän tulee uhrata päivittäisen aamupolttouhrin lisäksi. 24Samat uhrit teidän on uhrattava juhlan kaikkina seitsemänä päivänä. Ne ovat tuliuhriruokaa, tuoksuva uhri, joka on Herralle mieluisa. Tuokaa nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit päivittäisen polttouhrin lisäksi. 25Myös seitsemäntenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous; silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä.

26

28:26
2. Moos. 23:16+
»Kun elonleikkuun päivänä viikkojuhlanne aikaan tuotte Herralle tuoreen ruokauhrin, pitäkää pyhä juhlakokous älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. 27Tuokaa kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä, ja antakaa ne tuoksuvaksi polttouhriksi, joka on Herralle mieluisa. 28Tuokaa siihen kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden 29ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden. 30Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki. 31Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi. Teidän on pidettävä huoli siitä, että uhrieläimet ovat virheettömiä.