Raamattu 1992 (KR92)
23

231 Siellä Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» 2 Balak teki, kuten Bileam oli pyytänyt, ja sitten Balak ja Bileam polttivat jokaisella alttarilla uhrina sonnin ja pässin. 3 Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen vähän loitommaksi. Ehkäpä saan kohdata Herran. Sitten kerron sinulle, mitä hän minulle ilmoittaa.» Ja Bileam meni eräälle puuttomalle kukkulalle.

4 Siellä Jumala ilmestyi Bileamille, ja Bileam sanoi: »Minä olen nyt rakentanut seitsemän alttaria ja uhrannut kullakin alttarilla polttouhrina sonnin ja pässin.» 5 Silloin Herra pani sanat Bileamin suuhun ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» 6 Bileam palasi Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. 7

23:7
5. Moos. 23:5
Sitten Bileam lausui nämä sanat:

– Aramin maasta, idän vuorilta, haetti minut luokseen

Balak, Moabin kuningas, sanoen näin:

»Tule avukseni ja kiroa Jaakobin kansa,

tule ja solvaa Israelia.»

8 Kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa,

miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa?

9 Kallioiden laelta minä näen heidät,

kukkuloilta minä heitä tähyilen.

He ovat kansa, joka pysyy muista erillään,

he eivät lue itseään toisten kansojen joukkoon.

10

23:10
1. Moos. 13:16 - 28:14
Kuka laskisi Jaakobin jälkeläiset,

joita on kuin tomuhiukkasia,

kuka Israelin kansan,

monilukuisen kuin hiekanjyvät?

Saisinpa kuolla oikeamielisten lailla,

olisipa loppuni niin kuin heidän!

11 Silloin Balak sanoi Bileamille: »Miksi teit minulle näin? Minä haetin sinut tänne kiroamaan viholliseni, mutta nyt sinä oletkin siunannut heidät!» 12 Bileam vastasi: »Minä voin sanoa vain sen, mitä Herra käskee.»

Bileam siunaa Israelin uudelleen

13 Balak sanoi Bileamille: »Tule minun kanssani vielä toiseen paikkaan, josta voit nähdä israelilaiset. Täältä näet heistä vain pienen osan, et heitä kaikkia. Kiroa heidät sieltä.» 14 Ja Balak vei Bileamin Sede-Sofimiin Pisgan huipun luo. 23:14 Nimi Sede-Sofim merkitsee ’tähystäjien kenttä’, ’vartiopaikka’. Siellä hän rakensi seitsemän alttaria ja uhrasi kullakin alttarilla polttouhriksi sonnin ja pässin. 15 Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen tuonne loitommas odottamaan, että saisin kohdata Jumalan.»

16 Herra ilmestyi Bileamille, pani sanat hänen suuhunsa ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» 17 Bileam meni Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. Balak kysyi Bileamilta: »Mitä Herra sanoi?»

18 Silloin Bileam lausui nämä sanat:

– Nouse, Balak, Sipporin poika,

ja kuuntele minua tarkoin!

19

23:19
1. Sam. 15:29
Tit. 1:2
Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele,

hän ei muuta mieltään.

Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?

Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?

20 Minä sain tehtäväkseni siunata,

ja kun Jumala siunaa,

en minä voi siunausta peruuttaa.

21 Ei ole onnettomuutta Jaakobin varalle,

ei pahaa Israelin osalle.

Heidän kanssaan on Herra, heidän Jumalansa,

he ylistävät kuningastaan riemuhuudoin.

22

23:22
4. Moos. 24:85. Moos. 33:17
Jumala toi heidät pois Egyptistä,

hän antoi heille villihärän voimat.

23 Ei ole loitsua Jaakobia vastaan,

taika ei tehoa Israeliin.

Jaakobista ja Israelista sanotaan:

»Mitä onkaan Herra tehnyt!»

24

23:24
1. Moos. 49:9
4. Moos. 24:9
Katso, Israel nousee kuin leijona,

niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen,

se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa

ja juonut surmattujen verta.

25 Balak sanoi Bileamille: »Jos et voi kirota heitä, niin älä heitä ainakaan siunaa.» 26 Bileam vastasi: »Minähän sanoin sinulle, että puhun vain sen, minkä Herra käskee minun puhua.»

Bileamin ennustus

27 Balak sanoi Bileamille: »Tule, minä vien sinut vielä kolmanteen paikkaan. Kenties Jumala hyväksyy, että sinä sieltä kiroat tuon kansan.» 28 Balak vei hänet sitten Peorin laelle, mistä näkee laajalti Jesimonin autiomaahan. 29 Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten tänne seitsemän alttaria ja hanki minulle seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» 30 Balak teki, niin kuin Bileam oli käskenyt, ja uhrasi sonnin ja pässin kullakin alttarilla.

24

241

24:1
4. Moos. 23:3 - 15
Bileam ymmärsi nyt, että oli Herran tahdon mukaista siunata Israel, eikä mennyt entiseen tapaansa tutkimaan enteistä, mitä hänen tulisi sanoa, vaan käänsi kasvonsa autiomaahan päin. 2 Sinne katsoessaan hän näki israelilaiset, jotka olivat leiriytyneet heimoittain. Silloin Jumalan henki tuli häneen, 3 ja hän lausui nämä sanat:

– Näin sanoo Bileam, Beorin poika,

näin sanoo mies, joka näkee selvästi,

4 näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan,

mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin,

saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

5 Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob,

sinun asumuksesi, Israel!

6 Ne levittäytyvät kuin joenuomat,

ne ovat kuin puutarhat virran varrella,

kuin aaloepuut, Herran istuttamat,

kuin setrit veden partaalla!

7

24:7
Jes. 58:111. Sam. 15:8
Vesi läikkyy heidän sangoistaan,

ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu.

Heidän kuninkaansa tulee Agagia suuremmaksi,

mahtava on heidän valtansa.

8

24:8
4. Moos. 23:22
Jumala toi heidät pois Egyptistä;

heillä on villihärän voimat.

He ahmivat suuhunsa viholliskansat,

purevat murskaksi heidän luunsa,

niittävät heidät nuolillaan.

9

24:9
1. Moos. 49:9
4. Moos. 23:24
Kun he lepäävät, he lepäävät kuin leijona,

kuin jalopeura – kuka uskaltaa häiritä heitä?

Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat,

kirottuja ne, jotka sinua kiroavat.

10 Silloin Balak vihastui Bileamiin, löi nyrkillä kämmeneensä ja sanoi: »Minä kutsuin sinut tänne, jotta kiroaisit viholliseni, mutta nyt sinä olet jo kolme kertaa siunannut heidät! 11 Painu sinne, mistä tulit! Minä lupasin palkita sinut runsain mitoin, mutta nyt Herra on riistänyt sinulta palkkiosi.»

Bileamin toinen ennustus

12 Bileam sanoi Balakille: »Minähän sanoin jo sanantuojillesi, jotka lähetit luokseni: 13

24:13
4. Moos. 22:18 - 38
’Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voisi rikkoa Herran käskyä vastaan enkä tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää enkä pahaa. Niin kuin Herra puhuu, niin on minunkin puhuttava.’ 14 Minä palaan nyt oman väkeni luo, mutta sitä ennen ilmoitan sinulle, mitä tuo kansa on tulevina aikoina tekevä sinun kansallesi.» 15 Ja hän lausui nämä sanat:

– Näin sanoo Bileam, Beorin poika,

näin sanoo mies, joka näkee selvästi,

16 näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan,

joka saa tietonsa Korkeimmalta,

mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin,

saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

17

24:17
2. Sam. 8:2
Jer. 48:45
Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä,

minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä.

Tähti nousee Jaakobin keskeltä,

valtiaan sauva Israelista.

Se murskaa Moabin ohimot,

kaikkien Setin jälkeläisten kallot.

18

24:18
2. Sam. 8:14
Ob. 18
Edom joutuu voittajan omaksi,

Seir vihollisten käsiin.

Israel tekee voimallisia tekoja,

19 Jaakobista polveutuu hallitsija,

joka tuhoaa vihollisensa,

vaikka he suojautuvat kaupunkeihin.

20

24:20
2. Moos. 17:16
Kun Bileam näki amalekilaiset, hän lausui nämä sanat:

– Amalek on kansoista ensimmäinen,

mutta se hävitetään ikiajoiksi.

21

24:21
Tuom. 1:16
1. Sam. 15:6
Sitten Bileam näki keniläiset ja lausui nämä sanat:

– Järkkymätön on sinun asuinsijasi,

kallioille on sinun pesäsi rakennettu.

22 Kuitenkin Kainin perii tuho; 24:21–22 Kansan nimi »keniläiset» muistuttaa sekä nimeä Kain että heprean sanaa qen ’pesä’.

ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vankeuteen.

23 Bileam lausui vielä nämä sanat:

– Voi, keitä ovat nuo,

joiden laumat tulevat pohjoisesta,

24 nuo, jotka ovat lähteneet kittiläisten maasta? 24:24 Kittiläisillä tarkoitettiin alkuaan Kyproksen Kitionin asukkaita, mutta myöhemmin nimitys siirtyi tarkoittamaan muitakin Välimeren rantojen kansoja, kreikkalaisia ja roomalaisia. Tässä viitataan kuitenkin ns. merikansoihin, joihin mm. filistealaiset kuuluivat.

He kukistavat Assurin, he kukistavat Eberin,

mutta heidätkin hävitetään ainiaaksi.

25 Sitten Bileam lähti paluumatkalle kohti kotiseutuaan, ja myös Balak lähti omalle taholleen.

25

Israelilaiset lankeavat palvelemaan Baal-Peoria

251 Kun israelilaiset olivat asettuneet Sittimiin, Israelin miehet luopuivat Herrasta ja alkoivat elää moabilaisnaisten kanssa. 2 Naiset kutsuivat heitä omien jumaliensa uhrijuhliin, ja miehet söivät uhrilihaa ja kumarsivat heidän jumaliaan. 3

25:3
5. Moos. 4:3
Joos. 22:17
Hoos. 9:10
Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal-Peoria, ja siksi Herra vihastui heihin. 4 Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa kaikki kansan johtomiehet ja teloita heidät julkisesti minun edessäni, että hehkuva vihani kääntyisi pois Israelista.» 5
25:5
2. Moos. 18:25 - 26
Mooses sanoi Israelin tuomareille: »Surmatkaa heimolaisistanne kaikki, jotka ovat antautuneet Baal-Peorin palvojiksi.»

6 Itkiessään pyhäkköteltan ovella israelilaiset, Mooses ja koko kansa, saivat nähdä, kuinka muuan mies palasi heimonsa pariin midianilainen nainen mukanaan. 7 Pinehas, joka oli pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, astui silloin esiin väkijoukosta. Hän otti käteensä keihään, 8 meni miehen jäljessä teltan perälle ja lävisti keihäällä molemmat, israelilaisen miehen ja midianilaisen naisen, nauliten heidät siihen paikkaan. Silloin israelilaisia ahdistanut vitsaus lakkasi, 9

25:9
1. Kor. 10:8
mutta heitä oli jo kuollut kaksikymmentäneljätuhatta.

10 Herra sanoi Moosekselle: 11 »Pinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on lauhduttanut minun vihani. Hän on israelilaisten parissa kiivaasti puolustanut minun kunniaani, ja siksi minä en omassa kiivaudessani tyystin hävittänyt israelilaisia. 12 Sano hänelle, että minä teen hänen kanssaan liiton ja annan hänen menestyä. 13

25:13
Ps. 106:30 - 31
Sir. 45:23
1. Makk. 2:54
Tämän liiton nojalla hän ja hänen jälkeläisensä saavat ikuisesti olla pappeja, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja näin sovitti israelilaisten synnin.»

14 Israelilainen mies, joka surmattiin yhdessä midianilaisnaisen kanssa, oli Simri, Salun poika, Simeonin heimoon kuuluvan suvun päämies. 15

25:15
4. Moos. 31:8
Surmatun midianilaisnaisen nimi oli Kosbi. Hänen isänsä Sur oli midianilaisen heimokunnan päällikkö.

16 Herra sanoi Moosekselle: 17

25:17
4. Moos. 31:2
»Käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät. 18 He ovat juonillaan pyrkineet vahingoittamaan teitä. He viettelivät teidät Baal-Peorin palvojiksi ja käyttivät siinä apunaan Kosbia, midianilaisen päällikön tytärtä, joka surmattiin, kun vitsaus kohtasi kansaa Peorin palvonnan tähden.»

Uusi väenlasku

19 Kun vitsaus oli mennyt ohi,

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]