Raamattu 1992 (KR92)
22

Moabin kuningas pyytää apua Bileamilta

221Israelilaiset jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Moabin tasangolle Jordanin itäpuolelle vastapäätä Jerikoa. 2Balak, Sipporin poika, sai tietää, mitä israelilaiset olivat tehneet amorilaisille, 3ja koska israelilaisia oli paljon, hän ja kaikki moabilaiset joutuivat kauhun valtaan. 4Pelästyksissään moabilaiset lähettivät midianilaisten vanhimmille viestin: »Nyt tuo joukko ahmii näiltä seuduilta kaiken, niin kuin karja ahmii niityltä tuoreen ruohon.»

Balak, Sipporin poika, oli siihen aikaan Moabin kuninkaana. 5

22:5
Joos. 24:9
Miika 6:5
Hän päätti lähettää sananviejiä Bileamin, Beorin pojan luo. Tämä asui Eufratin varrella Petorissa, maassa, jossa oli Balakin heimolaisia. Balak käski sanoa hänelle: »Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan, ja nyt tuo kansa on asettunut aivan minun maani rajoille. 6Tule avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on meitä mahtavampi. Ehkä sitten voimme lyödä sen ja karkottaa sen näiltä seuduilta. Minä näet tiedän, että se, jonka sinä siunaat, on siunattu ja se, jonka sinä kiroat, on kirottu.» 7
22:7
2. Piet. 2:15
Juud. 11
Moabilaisten ja midianilaisten vanhimmat lähtivät matkaan ja ottivat mukaansa loitsuista maksettavan palkan. He tulivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle, mitä Balak oli käskenyt sanoa. 8Bileam sanoi heille: »Jääkää tänne yöksi, niin minä annan teille vastaukseni sen mukaan, mitä Herra minulle sanoo.» Moabin päämiehet jäivät Bileamin luo.

9Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi: »Keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi?» 10Bileam vastasi: »Balak, Sipporin poika, Moabin kuningas, on lähettänyt heidät luokseni sanomaan: 11’Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan. Tule avukseni ja kiroa se kansa. Ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun ja karkottaa sen.’» 12Mutta Jumala sanoi Bileamille: »Älä lähde heidän mukaansa äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu.» 13Aamulla Bileam sanoi Balakin lähettiläille: »Palatkaa maahanne. Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne.» 14Moabilaiset menivät takaisin Balakin luo ja sanoivat: »Bileam ei suostunut lähtemään mukaamme.»

15Mutta Balak lähetti sananviejiksi vielä useampia ja vielä arvostetumpia päämiehiä. 16Bileamin luo tultuaan he sanoivat hänelle: »Näin sanoo Balak, Sipporin poika: Älä anna minkään estää sinua tulemasta luokseni. 17Minä palkitsen sinut runsain mitoin, teen kaiken, mitä minulta pyydät, kunhan vain tulet avukseni ja kiroat sen kansan.» 18

22:18
4. Moos. 24:13
Silloin Bileam vastasi Balakin miehille: »Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, Jumalani, käskyä vastaan. 19Jääkää tekin nyt tänne huomisaamuun asti, niin saan tietää, mitä Herra minulle tällä kertaa sanoo.» 20Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle: »Jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa. Mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä.»

Bileamin viisas aasi

21Aamulla Bileam satuloi aasinsa ja lähti moabilaisten sananviejien mukaan. 22Mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään, ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. 23Kun aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä paljastettu miekka kädessään, se poikkesi tieltä pellolle. Mutta Bileam löi aasia ja pakotti sen takaisin tielle.

24Sitten Herran enkeli asettui tielle kahden viinitarhan väliseen kapeikkoon, jota kiviaita reunusti kummaltakin puolen. 25Kun aasi näki Herran enkelin, se painautui aitaa vasten, ja Bileamin jalka jäi puristuksiin. Silloin Bileam taas löi aasia.

26Herran enkeli siirtyi vielä kerran edemmäksi ja asettui ahtaaseen paikkaan, missä ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 27Kun aasi näki Herran enkelin, se laskeutui makuulle Bileam selässään, ja Bileam löi vihoissaan aasia kepillä.

28

22:28
2. Piet. 2:16
Silloin Herra antoi aasille kyvyn puhua. Se sanoi Bileamille: »Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran?» 29Bileam sanoi aasille: »Sinä vikuroit! Jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla!» 30Aasi sanoi Bileamille: »Minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut?» Bileam vastasi: »Et ole.» 31Silloin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan.

32Herran enkeli kysyi häneltä: »Miksi löit aasiasi kolme kertaa? Minä olen tullut tänne estämään sinun kulkusi, sillä tämä matka on vastoin Herran tahtoa. 33Sinun aasisi näki minut ja väistyi kolme kertaa minun tieltäni. Ellei aasi olisi väistynyt, minä olisin surmannut sinut mutta jättänyt sen henkiin.» 34Silloin Bileam sanoi Herran enkelille: »Minä olen tehnyt väärin, mutta en tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin.» 35Herran enkeli sanoi Bileamille: »Kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua.» Niin Bileam jatkoi matkaa yhdessä Balakin lähettiläiden kanssa.

Bileam Balakin luona

36Kuultuaan Bileamin olevan tulossa Balak lähti häntä vastaan Moabin uloimpaan rajakaupunkiin Arnonjoen varrelle. 37Balak sanoi Bileamille: »Mikset tullut jo silloin, kun ensimmäisen kerran lähetin sinulle kutsun? Luulitko, etten pystyisi kylliksi palkitsemaan sinua?» 38Bileam sanoi Balakille: »Nyt minä joka tapauksessa olen tullut sinun luoksesi. Tosin en voi sanoa mitään oman mieleni mukaan. Voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa.»

39Bileam lähti Balakin mukaan, ja he menivät Kirjat-Husotiin. 40Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita ja vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan.

Bileam siunaa Israelin

41Seuraavana aamuna Balak vei Bileamin mukanaan Bamot-Baalin kukkulalle, mistä saattoi nähdä israelilaisten leirin reunan.

23

231Siellä Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» 2Balak teki, kuten Bileam oli pyytänyt, ja sitten Balak ja Bileam polttivat jokaisella alttarilla uhrina sonnin ja pässin. 3Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen vähän loitommaksi. Ehkäpä saan kohdata Herran. Sitten kerron sinulle, mitä hän minulle ilmoittaa.» Ja Bileam meni eräälle puuttomalle kukkulalle.

4Siellä Jumala ilmestyi Bileamille, ja Bileam sanoi: »Minä olen nyt rakentanut seitsemän alttaria ja uhrannut kullakin alttarilla polttouhrina sonnin ja pässin.» 5Silloin Herra pani sanat Bileamin suuhun ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» 6Bileam palasi Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. 7

23:7
5. Moos. 23:5
Sitten Bileam lausui nämä sanat:

– Aramin maasta, idän vuorilta, haetti minut luokseen

Balak, Moabin kuningas, sanoen näin:

»Tule avukseni ja kiroa Jaakobin kansa,

tule ja solvaa Israelia.»

8Kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa,

miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa?

9Kallioiden laelta minä näen heidät,

kukkuloilta minä heitä tähyilen.

He ovat kansa, joka pysyy muista erillään,

he eivät lue itseään toisten kansojen joukkoon.

10

23:10
1. Moos. 13:16,28:14
Kuka laskisi Jaakobin jälkeläiset,

joita on kuin tomuhiukkasia,

kuka Israelin kansan,

monilukuisen kuin hiekanjyvät?

Saisinpa kuolla oikeamielisten lailla,

olisipa loppuni niin kuin heidän!

11Silloin Balak sanoi Bileamille: »Miksi teit minulle näin? Minä haetin sinut tänne kiroamaan viholliseni, mutta nyt sinä oletkin siunannut heidät!» 12Bileam vastasi: »Minä voin sanoa vain sen, mitä Herra käskee.»

Bileam siunaa Israelin uudelleen

13Balak sanoi Bileamille: »Tule minun kanssani vielä toiseen paikkaan, josta voit nähdä israelilaiset. Täältä näet heistä vain pienen osan, et heitä kaikkia. Kiroa heidät sieltä.» 14Ja Balak vei Bileamin Sede-Sofimiin Pisgan huipun luo.23:14 Nimi Sede-Sofim merkitsee ’tähystäjien kenttä’, ’vartiopaikka’. Siellä hän rakensi seitsemän alttaria ja uhrasi kullakin alttarilla polttouhriksi sonnin ja pässin. 15Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen tuonne loitommas odottamaan, että saisin kohdata Jumalan.»

16Herra ilmestyi Bileamille, pani sanat hänen suuhunsa ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» 17Bileam meni Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. Balak kysyi Bileamilta: »Mitä Herra sanoi?»

18Silloin Bileam lausui nämä sanat:

– Nouse, Balak, Sipporin poika,

ja kuuntele minua tarkoin!

19

23:19
1. Sam. 15:29
Tit. 1:2
Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele,

hän ei muuta mieltään.

Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?

Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?

20Minä sain tehtäväkseni siunata,

ja kun Jumala siunaa,

en minä voi siunausta peruuttaa.

21Ei ole onnettomuutta Jaakobin varalle,

ei pahaa Israelin osalle.

Heidän kanssaan on Herra, heidän Jumalansa,

he ylistävät kuningastaan riemuhuudoin.

22

23:22
4. Moos. 24:85. Moos. 33:17
Jumala toi heidät pois Egyptistä,

hän antoi heille villihärän voimat.

23Ei ole loitsua Jaakobia vastaan,

taika ei tehoa Israeliin.

Jaakobista ja Israelista sanotaan:

»Mitä onkaan Herra tehnyt!»

24

23:24
1. Moos. 49:9
4. Moos. 24:9
Katso, Israel nousee kuin leijona,

niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen,

se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa

ja juonut surmattujen verta.

25Balak sanoi Bileamille: »Jos et voi kirota heitä, niin älä heitä ainakaan siunaa.» 26Bileam vastasi: »Minähän sanoin sinulle, että puhun vain sen, minkä Herra käskee minun puhua.»

Bileamin ennustus

27Balak sanoi Bileamille: »Tule, minä vien sinut vielä kolmanteen paikkaan. Kenties Jumala hyväksyy, että sinä sieltä kiroat tuon kansan.» 28Balak vei hänet sitten Peorin laelle, mistä näkee laajalti Jesimonin autiomaahan. 29Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten tänne seitsemän alttaria ja hanki minulle seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» 30Balak teki, niin kuin Bileam oli käskenyt, ja uhrasi sonnin ja pässin kullakin alttarilla.

24

241

24:1
4. Moos. 23:3,15
Bileam ymmärsi nyt, että oli Herran tahdon mukaista siunata Israel, eikä mennyt entiseen tapaansa tutkimaan enteistä, mitä hänen tulisi sanoa, vaan käänsi kasvonsa autiomaahan päin. 2Sinne katsoessaan hän näki israelilaiset, jotka olivat leiriytyneet heimoittain. Silloin Jumalan henki tuli häneen, 3ja hän lausui nämä sanat:

– Näin sanoo Bileam, Beorin poika,

näin sanoo mies, joka näkee selvästi,

4näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan,

mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin,

saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

5Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob,

sinun asumuksesi, Israel!

6Ne levittäytyvät kuin joenuomat,

ne ovat kuin puutarhat virran varrella,

kuin aaloepuut, Herran istuttamat,

kuin setrit veden partaalla!

7

24:7
Jes. 58:111. Sam. 15:8
Vesi läikkyy heidän sangoistaan,

ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu.

Heidän kuninkaansa tulee Agagia suuremmaksi,

mahtava on heidän valtansa.

8

24:8
4. Moos. 23:22
Jumala toi heidät pois Egyptistä;

heillä on villihärän voimat.

He ahmivat suuhunsa viholliskansat,

purevat murskaksi heidän luunsa,

niittävät heidät nuolillaan.

9

24:9
1. Moos. 49:9
4. Moos. 23:24
Kun he lepäävät, he lepäävät kuin leijona,

kuin jalopeura – kuka uskaltaa häiritä heitä?

Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat,

kirottuja ne, jotka sinua kiroavat.

10Silloin Balak vihastui Bileamiin, löi nyrkillä kämmeneensä ja sanoi: »Minä kutsuin sinut tänne, jotta kiroaisit viholliseni, mutta nyt sinä olet jo kolme kertaa siunannut heidät! 11Painu sinne, mistä tulit! Minä lupasin palkita sinut runsain mitoin, mutta nyt Herra on riistänyt sinulta palkkiosi.»

Bileamin toinen ennustus

12Bileam sanoi Balakille: »Minähän sanoin jo sanantuojillesi, jotka lähetit luokseni: 13

24:13
4. Moos. 22:18,38
’Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voisi rikkoa Herran käskyä vastaan enkä tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää enkä pahaa. Niin kuin Herra puhuu, niin on minunkin puhuttava.’ 14Minä palaan nyt oman väkeni luo, mutta sitä ennen ilmoitan sinulle, mitä tuo kansa on tulevina aikoina tekevä sinun kansallesi.» 15Ja hän lausui nämä sanat:

– Näin sanoo Bileam, Beorin poika,

näin sanoo mies, joka näkee selvästi,

16näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan,

joka saa tietonsa Korkeimmalta,

mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin,

saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

17

24:17
2. Sam. 8:2
Jer. 48:45
Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä,

minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä.

Tähti nousee Jaakobin keskeltä,

valtiaan sauva Israelista.

Se murskaa Moabin ohimot,

kaikkien Setin jälkeläisten kallot.

18

24:18
2. Sam. 8:14
Ob. 18
Edom joutuu voittajan omaksi,

Seir vihollisten käsiin.

Israel tekee voimallisia tekoja,

19Jaakobista polveutuu hallitsija,

joka tuhoaa vihollisensa,

vaikka he suojautuvat kaupunkeihin.

20

24:20
2. Moos. 17:16+
Kun Bileam näki amalekilaiset, hän lausui nämä sanat:

– Amalek on kansoista ensimmäinen,

mutta se hävitetään ikiajoiksi.

21

24:21
Tuom. 1:16
1. Sam. 15:6
Sitten Bileam näki keniläiset ja lausui nämä sanat:

– Järkkymätön on sinun asuinsijasi,

kallioille on sinun pesäsi rakennettu.

22Kuitenkin Kainin perii tuho;24:21–22 Kansan nimi »keniläiset» muistuttaa sekä nimeä Kain että heprean sanaa qen ’pesä’.

ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vankeuteen.

23Bileam lausui vielä nämä sanat:

– Voi, keitä ovat nuo,

joiden laumat tulevat pohjoisesta,

24nuo, jotka ovat lähteneet kittiläisten maasta?24:24 Kittiläisillä tarkoitettiin alkuaan Kyproksen Kitionin asukkaita, mutta myöhemmin nimitys siirtyi tarkoittamaan muitakin Välimeren rantojen kansoja, kreikkalaisia ja roomalaisia. Tässä viitataan kuitenkin ns. merikansoihin, joihin mm. filistealaiset kuuluivat.

He kukistavat Assurin, he kukistavat Eberin,

mutta heidätkin hävitetään ainiaaksi.

25Sitten Bileam lähti paluumatkalle kohti kotiseutuaan, ja myös Balak lähti omalle taholleen.