Raamattu 1992 (KR92)
19

Puhdistusvesi

191Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2»Tämä on säädös, jonka minä olen antanut. Sano israelilaisille, että heidän on tuotava virheetön, punaruskea lehmä, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka niskaan ei vielä ole pantu iestä. 3Antakaa se pappi Eleasarille. Lehmä on vietävä leirin ulkopuolelle ja teurastettava hänen edessään. 4

19:4
3. Moos. 4:6,17
Pappi Eleasar ottakoon sormellaan uhrilehmän verta ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa pyhäkkötelttaan päin. 5
19:5
2. Moos. 29:14
3. Moos. 4:12
Hepr. 13:11
Sen jälkeen lehmän ruho on poltettava hänen nähtensä nahkoineen, lihoineen, verineen ja sisälmyksineen. 6
19:6
3. Moos. 14:42. Moos. 12:22+
Pappi ottakoon setripuuta, iisopin oksia ja karmiininpunaista villaa ja heittäköön ne tuleen, jossa ruhoa poltetaan. 7Sitten hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön. Sen jälkeen hän voi palata leiriin, mutta hän on epäpuhdas iltaan saakka. 8Myös lehmän polttaja pesköön vaatteensa ja peseytyköön, mutta hänkin on epäpuhdas iltaan saakka. 9
19:9
Hepr. 9:13
Joku, joka on puhdas, kootkoon lehmän tuhkan ja vieköön sen leirin ulkopuolella olevaan puhtaaseen paikkaan. Tuhkaa tulee säilyttää siellä, jotta siitä voidaan valmistaa puhdistusvettä Israelin kansaa varten. Myös tämä on syntiuhri. 10Tuhkan kokoojan tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka.

»Israelilaisten ja heidän keskuudessaan asuvien muukalaisten on aina noudatettava tätä määräystä. 11Jos joku koskettaa vainajaa, hän on epäpuhdas seitsemän päivää. 12Hänen on puhdistauduttava kolmantena ja seitsemäntenä päivänä puhdistusvedellä, ja niin hän tulee puhtaaksi. Mutta jos hän ei puhdistaudu kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, hän jää epäpuhtaaksi. 13Jos joku koskettaa vainajaa eikä puhdistaudu, hän saattaa epäpuhtaaksi Herran asumuksen ja hänet on poistettava Israelista. Koska häntä ei ole vihmottu puhdistusvedellä, hän jää epäpuhtaaksi.

14»Näin kuuluu laki: Jos ihminen kuolee asumuksessa, jokainen, joka sinne astuu, ja jokainen, joka siellä on, tulee epäpuhtaaksi seitsemän päivän ajaksi. 15Jokainen avoin astia, jonka suuta ei ole sidottu umpeen, tulee epäpuhtaaksi. 16Jokainen, joka ulkosalla koskee taistelussa kaatuneen tai muulla tavoin kuolleen ihmisen ruumiiseen, jäännöksiin tai hautaan, on epäpuhdas seitsemän päivää. 17Puhdistamista varten tulee ottaa poltetun syntiuhrin tuhkaa astiaan, ja siihen on kaadettava virtaavaa vettä. 18Joku, joka on puhdas, ottakoon sitten iisopin oksia, kastakoon ne veteen ja pirskottakoon vedellä asumuksen, kaikki siellä olevat tavarat ja myös ihmiset, jotka ovat olleet siellä. Samoin on tehtävä sille, joka on koskettanut vainajan jäännöksiä, taistelussa kaatuneen tai muulla tavoin kuolleen ruumista tai hautaa. 19Jonkun, joka on puhdas, on pirskotettava puhdistusvettä epäpuhtaan päälle kolmantena ja seitsemäntenä päivänä saastumisesta ja näin puhdistettava hänet. Sitten puhdistettavan on pestävä vaatteensa ja peseydyttävä. Iltaan mennessä hän on puhdas. 20Mutta se, joka on tullut epäpuhtaaksi eikä puhdistaudu, on poistettava kansansa keskuudesta, sillä hän on saattanut epäpuhtaaksi Herran pyhäkön. Hän on epäpuhdas, koska hänen päälleen ei ole vihmottu puhdistusvettä. 21Tämä on teille ikuinen määräys. Se, joka on vihmonut puhdistusvettä, pesköön vaatteensa, ja myös se, joka koskee puhdistusveteen, on epäpuhdas iltaan saakka. 22Samoin tulee epäpuhtaaksi kaikki se, mihin epäpuhdas ihminen koskee, ja jokainen, joka hänen jälkeensä koskee siihen, on epäpuhdas iltaan saakka.»

20

Vettä Meriban kalliosta

201

20:1
4. Moos. 13:26+
Kun israelilaiset vuoden ensimmäisessä kuussa saapuivat Sinin autiomaahan, he asettuivat joksikin aikaa Kadesiin. Siellä Mirjam kuoli, ja hänet haudattiin sinne.

2Mutta israelilaisilla ei ollut vettä, ja siksi he ryhtyivät vastustamaan Moosesta ja Aaronia. 3

20:3
4. Moos. 11:33,16:33,35
He syyttelivät Moosesta ja sanoivat: »Kunpa mekin olisimme saaneet kuolla samalla kertaa kuin ne veljemme, joiden Herra antoi kuolla! 4Miksi te toitte Jumalan kansan tähän autiomaahan? Tänne me nyt kuolemme karjoinemme kaikkinemme! 5
20:5
2. Moos. 14:11+
Miksi te toitte meidät Egyptistä tähän kurjaan paikkaan? Eihän täällä kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenoita. Täällä ei ole edes vettä mitä juoda!»

6

20:6
4. Moos. 14:10,16:19
Mooses ja Aaron menivät kansanjoukon luota pyhäkköteltan ovelle ja painoivat kasvonsa maahan. Silloin Herran kirkkaus näyttäytyi heille. 7Herra sanoi Moosekselle: 8»Ota sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä. Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan.»

9Mooses otti Herran käskyn mukaisesti sauvan, joka oli pyhäkköteltassa Herran edessä. 10Sitten hän ja Aaron kutsuivat kansan koolle kallion luo. Mooses sanoi kansalle: »Kuulkaa nyt, kapinoijat! Tästä kalliostako meidän muka pitäisi saada teille vettä?» 11

20:11
2. Moos. 17:6+
Mooses kohotti sauvan ja iski kahdesti kalliota, ja siitä alkoi juosta vettä, niin että kaikki israelilaiset ja heidän karjansa saivat juoda kyllikseen.

12

20:12
4. Moos. 27:13,14
5. Moos. 1:37,34:4
Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: »Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan.» 13
20:13
2. Moos. 17:7
Ps. 106:32
Tämä vesipaikka sai nimekseen Meriba, koska israelilaiset siellä kapinoivat Herraa vastaan.20:13 Nimi Meriba merkitsee ’riita’. Siellä Herra osoitti pyhyytensä heidän keskuudessaan.

Edomilaiset kieltävät israelilaisia kulkemasta maansa halki

14

20:14
Tuom. 11:17,18
Mooses lähetti Kadesista sananviejiä Edomin kuninkaan luo ja käski heidän sanoa: »Näin sanoo veljesi Israel: Sinä tiedät, minkälaisia vaikeuksia olemme joutuneet kokemaan, 15kuinka esi-isämme muuttivat Egyptiin, kuinka asuimme siellä pitkän aikaa ja kuinka egyptiläiset sortivat meitä ja isiämme. 16
20:16
2. Moos. 14:19+
Silloin me huusimme Herraa avuksemme, ja hän kuuli huutomme ja lähetti enkelinsä johtamaan meidät pois Egyptistä. Nyt olemme Kadesissa, sinun maasi rajalla, 17ja haluaisimme kulkea maasi kautta. Emme aio kulkea peltojen tai viinitarhojen poikki emmekä juoda vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain Kuninkaan valtatietä20:17 Kuninkaan valtatie on ikivanha kulkureitti Akabanlahdelta Damaskokseen. emmekä poikkea sivuun, niin kauan kuin olemme sinun alueellasi.»

18Mutta edomilaiset vastasivat: »Te ette saa kulkea meidän maamme kautta. Jos tulette maahamme, me käymme miekka kädessä teitä vastaan.» 19Israelilaiset sanoivat: »Kulkisimme vain valtatietä pitkin, ja jos me juomme tai karjamme juo vettä teidän kaivoistanne, maksamme siitä täyden korvauksen. Emme pyydä muuta kuin saada kulkea maanne halki.» 20Mutta edomilaiset sanoivat: »Ei, te ette saa kulkea meidän maamme kautta.» Ja he lähettivät suuren ja vahvasti aseistetun sotajoukon israelilaisia vastaan. 21Koska edomilaiset eivät antaneet lupaa kulkea alueensa halki, israelilaiset kääntyivät toiseen suuntaan.

Aaronin kuolema

22

20:22
4. Moos. 33:37
Lähdettyään liikkeelle Kadesista israelilaiset saapuivat yhtenä joukkona Horinvuoren luo. 23Horinvuorella, lähellä Edomin maan rajaa, Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: 24»Aaron otetaan pian isiensä luo. Hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te ette tinkimättä täyttäneet minun käskyäni Meriban vesipaikalla. 25Vie Aaron ja hänen poikansa Eleasar Horinvuorelle. 26
20:26
2. Moos. 28:2
Riisu sitten Aaronilta hänen papinvaatteensa ja pue ne Eleasarin ylle. Aaron kuolee siellä, ja hänet otetaan isiensä luo.»

27Mooses noudatti Herran käskyä, ja he nousivat Horinvuorelle koko kansan nähden. 28

20:28
5. Moos. 10:6,32:50
Siellä Mooses riisui Aaronilta hänen papinvaatteensa ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron kuoli vuoren laella, ja Mooses ja Eleasar laskeutuivat vuorelta. 29Nähtyään, että Aaron oli kuollut, israelilaiset itkivät häntä kolmekymmentä päivää.

21

Ensimmäinen voitto kanaanilaisista

211

21:1
4. Moos. 33:40
Kun kanaanilainen Aradin kuningas, joka hallitsi Negeviä, sai kuulla israelilaisten olevan tulossa Atarimin tietä, hän hyökkäsi heitä vastaan ja otti muutamia heistä vangiksi. 2
21:2
5. Moos. 2:34,20:17
1. Sam. 15:3
Miika 4:13
Silloin israelilaiset antoivat Herralle lupauksen: »Jos annat sen kansan meidän käsiimme, niin me julistamme heidän kaupunkinsa sinulle kuuluvaksi uhriksi ja tuhoamme ne.» 3Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma.21:3 Nimi muistuttaa heprean sanaa, joka merkitsee ’julistaa tuhottavaksi Herralle kuuluvana uhrina’.

Pronssikäärme

4Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi 5

21:5
2. Moos. 14:11+
ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: »Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!»

6

21:6
1. Kor. 10:9
Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. 7Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: »Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.» Mooses rukoili kansan puolesta, 8ja Herra sanoi Moosekselle: »Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.» 9
21:9
2. Kun. 18:4
Joh. 3:14
Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon.

Israelilaiset kiertävät Moabin maan ja voittavat amorilaiset

10Lähdettyään liikkeelle israelilaiset kulkivat Obotiin, 11siirtyivät sieltä autiomaahan ja leiriytyivät Ijje-Abarimiin Moabin itäpuolelle. 12Sitten he jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Seredin joenuoman luo. 13

21:13
Tuom. 11:18
Sieltä lähdettyään he leiriytyivät Arnonin toiselle puolelle autiomaahan, joka ulottuu amorilaisten alueisiin saakka. Arnon on moabilaisten ja amorilaisten välinen rajajoki. 14Sen vuoksi sanotaan Herran sotien kirjassa:

– Vaheb, joka sijaitsee Sufassa, joenuomat, Arnon,

15joenuomien halkomat rinteet,

jotka nousevat kohti Arin asuttuja seutuja

ja reunustavat Moabin maita.21:14–15 Ainoa säilynyt katkelma muuten kadonneesta Herran sotien kirjasta.

16Sieltä israelilaiset siirtyivät Beerin kaivolle. Sen luona Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa kansa tänne, niin minä annan sille vettä.» 17Silloin israelilaiset lauloivat tämän laulun:

– Anna vettä, kaivo! Laulakaa sille!

18Laulakaa kaivolle, jonka päälliköt kaivoivat,

jonka aukaisivat kansan parhaat miehet

kepeillänsä, käskijän sauvoilla!

Autiomaasta israelilaiset siirtyivät Mattanaan, 19Mattanasta Nahalieliin, Nahalielista Bamotiin 20ja Bamotista siihen laaksoon, joka on Moabin ylängöllä lähellä Pisgaa, vuorta, jolta näkee laajalti Jesimonin autiomaahan.

21

21:21
5. Moos. 2:26
Tuom. 11:19
Israelilaiset lähettivät sananviejiä amorilaisten kuninkaan Sihonin luo sanomaan: 22»Tahtoisimme kulkea sinun maasi kautta. Me emme poikkea pelloille emmekä viinitarhoihin. Me emme juo vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain Kuninkaan valtatietä suoraan sinun alueesi halki.» 23Mutta Sihon ei antanut Israelille lupaa kulkea maansa kautta, vaan kokosi sotaväkensä ja lähti Israelia vastaan autiomaahan. Jahasiin saavuttuaan hän ryhtyi taisteluun, 24
21:24
5. Moos. 29:6,7
Ps. 135:10,11
Aam. 2:9
mutta israelilaiset löivät amorilaiset perin pohjin ja ottivat haltuunsa heidän maansa Arnonjoesta Jabbokiin, ammonilaisten alueen rajajokeen asti. Ammonilaisten raja oli lujasti varustettu. 25Israelilaiset valloittivat koko amorilaisten maan ja asettuivat Hesboniin ja kaikkiin muihin amorilaisten kaupunkeihin.

26Hesbon oli amorilaisten kuninkaan Sihonin hallituskaupunki. Sihon oli käynyt sotaa Moabin aikaisempaa kuningasta vastaan ja vallannut Arnonjokeen saakka kaikki hänen maansa. 27Sen tähden ovat runoilijat laulaneet:

– Tulkaa Hesboniin, Sihonin kaupunkiin!

Rakentakaa ja varustakaa se jälleen!

28

21:28,29
Jer. 48:45,46
Sillä tuli lähti liikkeelle Hesbonista,

roihu Sihonin kaupungista.

Se ahmaisi Ar-Moabin,

söi Arnonin uhrikukkuloiden valtiaat.

29Voi sinua, Moab!

Perikatoon jouduit sinä, Kemosin kansa.21:29 Kemos oli Moabin kansallisjumala.

Sinun poikasi pakenivat,

sinun tyttäresi vei vankeinaan Sihon,

amorilaisten kuningas.

30Mutta me niitimme heidät maahan nuolillamme,

kaikki on tuhottu Hesbonista Diboniin saakka.

Olemme hävittäneet maan,

polttaneet sen Medebaan asti.

31Näin israelilaiset asettuivat amorilaisten maahan asumaan. 32Mooses lähetti tiedustelijoita vakoilemaan Jaeseria. Sitten israelilaiset valloittivat sitä ympäröivät kylät ja tuhosivat siellä asuvat amorilaiset.

33

21:33
5. Moos. 3:1,29:7
Kun israelilaiset tämän jälkeen suuntasivat kulkunsa pohjoiseen pitkin Basaniin vievää tietä, Basanin kuningas Og lähti sotajoukkoineen heitä vastaan ja ryhtyi taisteluun Edreissä. 34Herra sanoi Moosekselle: »Älä pelkää häntä. Minä annan sekä hänet että hänen kansansa ja maansa sinun käsiisi, ja voit tehdä hänelle, kuten teit amorilaisten kuninkaalle Sihonille, joka hallitsi Hesbonissa.» 35Israelilaiset voittivat Ogin ja surmasivat hänet, hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa päästämättä ketään pakoon. Sitten he ottivat haltuunsa hänen maansa.