Raamattu 1992 (KR92)
17

171Herra sanoi Moosekselle: 2»Käske pappi Eleasarin, Aaronin pojan, korjata tuliastiat pois palopaikalta ja hajottaa niiden palavat hiilet kauas joka suuntaan, sillä ne ovat kaikki tulleet pyhiksi. 3Myös tuliastiat ovat tulleet pyhiksi, koska ne on tuotu Herran eteen. Takokaa ne ohuiksi levyiksi ja päällystäkää levyillä alttari. Nuo miehet joutuivat hengellään maksamaan tekemänsä synnin. Levyt ovat varoituksena israelilaisille.» 4Pappi Eleasar otti tulen polttamien miesten pronssiset tuliastiat, ja ne taottiin alttarin päällysteeksi 5muistuttamaan israelilaisia siitä, ettei kukaan ulkopuolinen, Aaronin sukuun kuulumaton, saa astua Herran eteen polttamaan suitsuketta. Muuten hänen käy kuten Korahin ja hänen väkensä, joita kohtasi Herran Moosekselle ilmoittama tuomio.

6Seuraavana päivänä israelilaiset nousivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat: »Te olette surmanneet Herran kansaa.» 7Mutta kun israelilaiset kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen, nämä kääntyivät pyhäkkötelttaan päin. Yhtäkkiä teltan peitti pilvi, ja Herran kirkkaus ilmestyi heille. 8Mooses ja Aaron menivät pyhäkköteltan eteen, 9ja Herra sanoi Moosekselle: 10»Väistykää syrjään tämän kansan keskeltä, niin minä tuhoan sen yhdellä kertaa.» Mutta he painoivat kasvonsa maahan, 11ja Mooses sanoi Aaronille: »Ota tuliastia, sytytä se alttarilta otetulla tulella, pane siihen suitsuketta ja mene kiireesti kansan luo toimittamaan sen syntien sovitus, sillä Herra on päästänyt vihansa valloilleen ja rangaistus on alkanut.»

12

17:12
Viis. 18:21
Aaron teki Mooseksen käskyn mukaisesti ja juoksi kansan luo, mutta vitsaus oli jo kohdannut kansaa. Hän poltti suitsuketta, toimitti sovitusmenot kansan puolesta 13ja seisoi kuolleiden ja elävien välissä, kunnes vitsaus lakkasi. 14Kuolleita oli 14 700, eivätkä lukuun sisälly ne, jotka kuolivat Korahin takia. 15Kun vitsaus oli ohi, Aaron palasi pyhäkköteltan ovelle Mooseksen luo.

Aaronin sauva puhkeaa lehteen

16Herra sanoi Moosekselle: 17»Sano israelilaisille, että jokaisen sukukunnan päämiehen on annettava sinulle sauva, yksi kutakin heimoa kohti eli yhteensä kaksitoista sauvaa. Kirjoita sitten kunkin päällikön sauvaan hänen nimensä. 18Leevin heimon sauvaan kirjoita kuitenkin Aaronin nimi. Kutakin heimon päämiestä kohti saa olla vain yksi sauva. 19Pane sauvat pyhäkkötelttaan liitonarkun eteen, missä saatte kohdata minut. 20Minun valitsemani miehen sauva puhkeaa lehteen, ja niin minä vaiennan israelilaisten nurinan ja pääsen kuulemasta heidän ainaista valitustaan teitä vastaan.»

21Mooses ilmoitti tämän israelilaisille, ja jokaisen heimon päämies antoi hänelle sauvan. Sauvoja oli yksi kutakin heimoa kohti eli yhteensä kaksitoista sauvaa, ja Aaronin sauva oli niiden joukossa. 22Mooses vei sauvat Herran eteen liitonarkkua suojaavaan telttaan. 23Kun hän seuraavana päivänä meni sinne, Leevin sukukuntaa edustava Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita. 24Mooses vei sauvat ulos pyhäkköteltasta ja näytti ne israelilaisille. Sauvat nähtyään kukin päämies otti niistä omansa. 25

17:25
Hepr. 9:4
Herra sanoi Moosekselle: »Vie Aaronin sauva takaisin liitonarkun eteen säilytettäväksi todisteena niille, jotka vielä aikovat kapinoida. Näin pääsen kuulemasta heidän nurinaansa, eikä heidän tarvitse kuolla.» 26Mooses teki Herran käskyn mukaisesti.

27Mutta israelilaiset sanoivat Moosekselle: »Me olemme hukassa, me tuhoudumme, olemme kaikki tuhon omat! 28Jos jokainen, joka menee Herran asumuksen lähelle, kuolee, niin mehän kuolemme kaikki!»

18

Pappien ja leeviläisten velvollisuudet ja oikeudet

181Herra sanoi Aaronille:

»Sinun tulee poikiesi ja sukukuntasi kanssa kantaa vastuu kaikista rikkomuksista, jotka kohdistuvat pyhäkköön ja siellä tapahtuvaan palvelukseen, mutta niistä rikkomuksista, jotka koskevat teidän toimianne pappeina, kannatte vastuun vain sinä ja sinun poikasi. 2

18:2
4. Moos. 3:6
Salli silti myös isäsi sukuun kuuluvien leeviläisten heimoveljiesi tulla mukaasi avustamaan niissä tehtävissä, joita sinulla ja pojillasi on liitonarkkua suojaavan teltan edustalla. 3Leeviläisten tulee auttaa sinua teltassa suoritettavissa toimissa. Pyhien esineiden ja alttarin lähelle he eivät kuitenkaan saa tulla, sillä jos he sen tekevät, he kuolevat ja te kuolette heidän kanssaan. 4Heidän tulee sinun alaisinasi avustaa pyhäkköteltassa suoritettavissa toimissa, mutta kukaan ulkopuolinen ei saa tulla teidän lähellenne, 5kun te hoidatte tehtäviänne pyhäkössä tai alttarin ääressä. Kun näin teette, minun vihani ei enää kohtaa israelilaisia.

6»Minä itse olen erottanut leeviläiset omikseni israelilaisten joukosta, ja heidät on Herralle omistettuna lahjana luovutettu teille, jotta he avustaisivat pyhäkköteltassa suoritettavissa toimissa. 7

18:7
4. Moos. 3:10
Mutta vain sinä ja poikasi saatte huolehtia papeille kuuluvista tehtävistä, kaikesta siitä, mikä on alttarin ääressä ja väliverhon takana suoritettavaa palvelusta. Nämä papeille kuuluvat tehtävät minä annan lahjana teille, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

8Herra sanoi Aaronille:

»Minä annan sinun huostaasi kaikki minulle tuotavat uhrilahjat. Annan sinulle ja pojillesi määräosan kaikista israelilaisten tuomista pyhistä lahjoista. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. 9Erityisen pyhistä lahjoista kuuluu sinulle kaikki, mitä ei polteta alttarilla. Tämä osa israelilaisten tuomista uhrilahjoista, ruokauhreista, syntiuhreista ja hyvitysuhreista, joita he tuovat syntiensä sovitukseksi, on erityisen pyhää. Se kuuluu sinulle ja pojillesi. 10

18:10
3. Moos. 6:19
Nämä lahjat on syötävä erityisen pyhässä paikassa, ja vain sukunne miespuoliset jäsenet saavat syödä niitä. Pitäkää ne pyhinä. 11
18:11
3. Moos. 10:14
Tämän lisäksi sinulle kuuluvat israelilaisten tuomista pyhistä lahjoista kaikki Herralle omistetut tarjousuhrit. Minä annan ne sinulle ja sinun pojillesi ja tyttärillesi. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Jokainen sinun sukusi jäsen, joka on puhdas, saa syödä niitä.

12»Minä annan sinulle kaikki israelilaisten Herralle tuomat uutisuhrit: parhaan osan uudesta oliiviöljystä, uudesta viinistä ja viljasta. 13Kaikki lahjat, joita he uutissadostaan tuovat Herralle, kuuluvat sinulle. Jokainen sukusi jäsen, joka on puhdas, saa syödä niitä. 14

18:14
3. Moos. 27:28
Kaikki, mikä on Israelissa julistettu Herralle kuuluvaksi, on sinun. 15
18:15
2. Moos. 13:2+
Myös jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka israelilaisten on tuotava Herralle, kuuluu sinulle. Sinun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ihmisten ja epäpuhtaiden eläinten esikoiset lunastetaan takaisin. 16
18:16
3. Moos. 27:6,13
Kun esikoiset ovat vähintään kuukauden ikäisiä, ne voidaan lunastaa viiden sekelin arviosummasta laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa. 17
18:17
3. Moos. 1:9
Sitä vastoin naudan, lampaan tai vuohen esikoisia älä anna lunastaa, sillä ne ovat pyhiä. Vihmo niiden veri alttarille ja polta niiden rasva tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa. 18
18:18
2. Moos. 29:26
3. Moos. 7:34
Niiden lihat sen sijaan kuuluvat sinulle, myös tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja oikea reisi. 19Kaikki nämä pyhät lahjat, joita israelilaiset minulle tuovat, minä annan sinulle ja sinun pojillesi ja tyttärillesi. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Tämä sinulle ja sinun jälkeläisillesi annettu lupaus on yhtä sitova kuin Herran edessä suolalla vahvistettu sopimus.»18:19 Suola edustaa lupausten ja liittojen yhteydessä pysyvyyttä, vrt. 3. Moos. 2:13 ja 2. Aik. 13:5.

20

18:20
5. Moos. 10:9,18:1,2
Joos. 13:14,33
Hes. 44:28
Herra sanoi Aaronille: »Kun israelilaiset jakavat maan ja muut heimot saavat osuutensa, sinä et saa omaa osuutta maasta, sillä minä olen sinun perintöosasi. 21
18:21
1. Moos. 14:20+
Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa. 22Muut israelilaiset eivät tästedes saa tulla pyhäkköteltan lähelle. Jos he sen tekevät, he syyllistyvät syntiin ja kuolevat. 23Pyhäkköteltassa saavat vain leeviläiset suorittaa palvelutoimia, ja heidän on kannettava vastuu tässä työssä sattuvista rikkomuksista. Tätä säädöstä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. Mutta leeviläiset eivät saa omistaa maata, 24
18:24
3. Moos. 27:30
sillä ne kymmenykset, jotka israelilaiset tuovat minulle uhrilahjana, minä annan leeviläisten perintöosaksi. Siksi minä olenkin sanonut heistä: ’Leeviläiset eivät saa perintömaata kuten muut israelilaiset.’»

25Herra sanoi Moosekselle: 26»Sano leeviläisille: Kun otatte israelilaisilta vastaan kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, antakaa tekin puolestanne kymmenesosa niistä Herralle uhrilahjaksi. 27Se katsotaan uhrilahjaksi teiltä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammiosta saatua ensiuhria. 28Näin te annatte Herralle uhrilahjan niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille. 29Myös kaikista saamistanne lahjoista teidän on erotettava Herraa varten parhaat osat; ne teidän on pyhitettävä hänelle. 30Sano leeviläisille vielä: Kun olette antaneet teille tuoduista uhrilahjoista parhaan osan, katsotaan loput teille kuuluvaksi osuudeksi. Se vastaa vilja- tai viinisadosta kymmenysten antamisen jälkeen jäljelle jäävää osaa. 31Te ja teidän perheenne voitte syödä niitä missä tahansa, sillä ne ovat teidän palkkanne pyhäkköteltassa tehdystä työstä. 32Erottakaa saamistanne lahjoista ensin paras osa uhrilahjaksi. Jos ette niin tee, israelilaisten pyhistä lahjoista tulee minulle kelpaamattomia, ja silloin teidän on kuoltava.»

19

Puhdistusvesi

191Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

2»Tämä on säädös, jonka minä olen antanut. Sano israelilaisille, että heidän on tuotava virheetön, punaruskea lehmä, jossa ei ole mitään vammaa ja jonka niskaan ei vielä ole pantu iestä. 3Antakaa se pappi Eleasarille. Lehmä on vietävä leirin ulkopuolelle ja teurastettava hänen edessään. 4

19:4
3. Moos. 4:6,17
Pappi Eleasar ottakoon sormellaan uhrilehmän verta ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa pyhäkkötelttaan päin. 5
19:5
2. Moos. 29:14
3. Moos. 4:12
Hepr. 13:11
Sen jälkeen lehmän ruho on poltettava hänen nähtensä nahkoineen, lihoineen, verineen ja sisälmyksineen. 6
19:6
3. Moos. 14:42. Moos. 12:22+
Pappi ottakoon setripuuta, iisopin oksia ja karmiininpunaista villaa ja heittäköön ne tuleen, jossa ruhoa poltetaan. 7Sitten hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön. Sen jälkeen hän voi palata leiriin, mutta hän on epäpuhdas iltaan saakka. 8Myös lehmän polttaja pesköön vaatteensa ja peseytyköön, mutta hänkin on epäpuhdas iltaan saakka. 9
19:9
Hepr. 9:13
Joku, joka on puhdas, kootkoon lehmän tuhkan ja vieköön sen leirin ulkopuolella olevaan puhtaaseen paikkaan. Tuhkaa tulee säilyttää siellä, jotta siitä voidaan valmistaa puhdistusvettä Israelin kansaa varten. Myös tämä on syntiuhri. 10Tuhkan kokoojan tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka.

»Israelilaisten ja heidän keskuudessaan asuvien muukalaisten on aina noudatettava tätä määräystä. 11Jos joku koskettaa vainajaa, hän on epäpuhdas seitsemän päivää. 12Hänen on puhdistauduttava kolmantena ja seitsemäntenä päivänä puhdistusvedellä, ja niin hän tulee puhtaaksi. Mutta jos hän ei puhdistaudu kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, hän jää epäpuhtaaksi. 13Jos joku koskettaa vainajaa eikä puhdistaudu, hän saattaa epäpuhtaaksi Herran asumuksen ja hänet on poistettava Israelista. Koska häntä ei ole vihmottu puhdistusvedellä, hän jää epäpuhtaaksi.

14»Näin kuuluu laki: Jos ihminen kuolee asumuksessa, jokainen, joka sinne astuu, ja jokainen, joka siellä on, tulee epäpuhtaaksi seitsemän päivän ajaksi. 15Jokainen avoin astia, jonka suuta ei ole sidottu umpeen, tulee epäpuhtaaksi. 16Jokainen, joka ulkosalla koskee taistelussa kaatuneen tai muulla tavoin kuolleen ihmisen ruumiiseen, jäännöksiin tai hautaan, on epäpuhdas seitsemän päivää. 17Puhdistamista varten tulee ottaa poltetun syntiuhrin tuhkaa astiaan, ja siihen on kaadettava virtaavaa vettä. 18Joku, joka on puhdas, ottakoon sitten iisopin oksia, kastakoon ne veteen ja pirskottakoon vedellä asumuksen, kaikki siellä olevat tavarat ja myös ihmiset, jotka ovat olleet siellä. Samoin on tehtävä sille, joka on koskettanut vainajan jäännöksiä, taistelussa kaatuneen tai muulla tavoin kuolleen ruumista tai hautaa. 19Jonkun, joka on puhdas, on pirskotettava puhdistusvettä epäpuhtaan päälle kolmantena ja seitsemäntenä päivänä saastumisesta ja näin puhdistettava hänet. Sitten puhdistettavan on pestävä vaatteensa ja peseydyttävä. Iltaan mennessä hän on puhdas. 20Mutta se, joka on tullut epäpuhtaaksi eikä puhdistaudu, on poistettava kansansa keskuudesta, sillä hän on saattanut epäpuhtaaksi Herran pyhäkön. Hän on epäpuhdas, koska hänen päälleen ei ole vihmottu puhdistusvettä. 21Tämä on teille ikuinen määräys. Se, joka on vihmonut puhdistusvettä, pesköön vaatteensa, ja myös se, joka koskee puhdistusveteen, on epäpuhdas iltaan saakka. 22Samoin tulee epäpuhtaaksi kaikki se, mihin epäpuhdas ihminen koskee, ja jokainen, joka hänen jälkeensä koskee siihen, on epäpuhdas iltaan saakka.»