Raamattu 1992 (KR92)
15

Uhreja ja syntien sovittamista koskevia lisämääräyksiä

151Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille: Kun te siinä maassa, jonka minä annan teille asuinsijaksi, 3-4

15:3–4
3. Moos. 22:213. Moos. 2:1,6:8
haluatte tuoda polttouhriksi tai teurasuhriksi naudan, lampaan tai vuohen ja uhrata sen tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa, teidän on samalla tuotava ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljäsosa hin-mittaa öljyä. Tämä koskee sekä lupauksen täyttämistä että uhria, joka annetaan vapaaehtoisena lahjana tai juhlapäivän kunniaksi. 5
15:5
Sir. 50:15
Kutakin polttouhriksi tai teurasuhriksi tuotua lammasta kohti teidän tulee antaa juomauhriksi neljäsosa hin-mittaa viiniä. 6Jokaista pässiä kohti tuokaa ruokauhriksi kaksi kymmenesosaa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu kolmasosa hin-mittaa öljyä, 7ja juomauhriksi kolmasosa hin-mittaa viiniä. Tämä on tuoksuva uhri, joka on Herralle mieluisa.

8»Kun uhraatte nuoren sonnin polttouhriksi tai teurasuhriksi täyttääksenne lupauksen tai tuodaksenne Herralle yhteysuhrin, 9tuokaa sonnin lisäksi ruokauhrina kolme kymmenesosaa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu puoli hin-mittaa öljyä, 10ja juomauhrina puoli hin-mittaa viiniä. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

11»Nämä määräykset koskevat jokaista uhriksi tuotavaa sonnia, pässiä, lammasta ja vuohta. 12Miten monta eläintä uhraattekin, uhratkaa ne kaikki tällä tavoin.

13»Näin tehköön jokainen syntyperäinen israelilainen tuodessaan eläimiä tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa. 14Kun joku teidän keskuudessanne tilapäisesti tai pysyvästi asuva muukalainen haluaa uhrata tuoksuvan tuliuhrin, joka on Herralle mieluisa, hänen tulee tehdä samalla tavoin kuin te itse teette. 15

15:15
2. Moos. 12:49
4. Moos. 9:14
Jumalaa palveltaessa koskevat teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia samat säädökset kuin teitäkin. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: Herran edessä nämä muukalaiset ovat samassa asemassa kuin te. 16Sama laki ja samat säädökset koskevat sekä teitä että teidän keskuudessanne asuvia muukalaisia.»

17Herra sanoi Moosekselle:

18»Sano israelilaisille: Kun tulette siihen maahan, johon minä teidät vien, 19ja saatte syödäksenne sen maan leipää, tuokaa siitä Herralle uhrilahja. 20

15:20
2. Moos. 22:28+
Antakaa vuoden ensimmäisestä leipomuksesta aina yksi leipä uhrilahjaksi Herralle. Antakaa se lahjaksi samalla tavoin kuin annatte uhrilahjan ryhtyessänne puimaan viljaa. 21Sukupolvesta toiseen teidän tulee tuoda Herralle uhrilahja ensimmäisestä leipomuksestanne.

22-24

15:22–24
3. Moos. 4:14
»Jos jokin niistä käskyistä, jotka Herra on antanut Moosekselle, jotakin kaikesta siitä, mitä Mooses on Herran käskystä kansalle määrännyt, jää vahingossa täyttämättä, kansan tulee yhteisesti uhrata nuori sonni Herralle mieluisana tuoksuvana polttouhrina siihen kuuluvine ruoka- ja juomauhreineen sekä lisäksi pukki syntiuhrina. Tämä käsky on voimassa sukupolvesta toiseen alkaen siitä päivästä, jona Herra antoi käskynsä. 25Sitten papin tulee toimittaa sovitus Israelin kansan synnistä, ja niin kansa saa anteeksi, koska rikkomus on tehty erehdyksessä ja kansa on uhrannut rikkomuksensa hyvittämiseksi Herralle tuliuhrin ja tuonut syntiuhrin hänen eteensä. 26Näin koko Israelin kansalle ja sen keskuudessa asuville muukalaisille annetaan anteeksi, sillä kaikki ovat yhtäläisesti vastuussa erehdyksestä.

27

15:27
3. Moos. 4:28
»Mutta jos joku yksityinen ihminen tekee erehdyksessä jonkin synnin, hänen on tuotava syntiuhriksi vuoden vanha vuohi. 28Papin tulee toimittaa Herran edessä sen synnin sovitus, joka on tehty vahingossa, ja kun sovitusmenot on toimitettu, rikkomus annetaan anteeksi. 29Sama laki koskee jokaista, joka erehdyksessä tekee rikkomuksen, olipa hän syntyperäinen israelilainen tai keskuudessanne asuva muukalainen.

30

15:30
Hepr. 10:26
»Mutta jokainen, joka tekee rikkomuksen tahallaan, olipa hän syntyperäinen israelilainen tai muukalainen, loukkaa teollaan Herraa. Siksi hänet on poistettava kansansa keskuudesta. 31Koska hän on halveksinut Herran sanaa ja rikkonut hänen käskyään vastaan, hänet on surmattava. Hän yksin joutuu kantamaan vastuun teostaan.»

Sapatin rikkojan rangaistus

32Israelilaisten ollessa autiomaassa tavattiin muuan mies keräämästä polttopuita sapattina. 33Ne, jotka olivat tavanneet hänet puita keräämästä, veivät hänet Mooseksen, Aaronin ja kansan eteen. 34Miestä pidettiin vangittuna, koska ei vielä ollut selvää määräystä siitä, mitä tällaisessa tapauksessa oli tehtävä.

35Silloin Herra sanoi Moosekselle: »Se mies on surmattava. Kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi leirin ulkopuolella.» 36Niin kansa vei miehen leirin ulkopuolelle ja kivitti hänet hengiltä Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti.

Vaatteiden tupsuja koskeva määräys

37Herra sanoi Moosekselle: 38

15:38
5. Moos. 22:12
Matt. 23:5
»Käske israelilaisten tehdä viittansa kulmiin tupsut ja sitoa jokaiseen tupsuun sinipunainen lanka. Näin on tehtävä sukupolvesta toiseen. 39Teillä tulee olla tällaiset tupsut, jotta niitä katsoessanne muistaisitte kaikki Herran käskyt ja täyttäisitte ne. Silloin ette antaudu sydämenne ja silmienne mielihalujen valtaan, kun ne viekoittelevat teitä luopumaan minusta. 40Kun te näin muistatte kaikki minun käskyni ja täytätte ne, te pysytte Jumalallenne pyhitettyinä. 41Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä ja näin osoitin olevani teidän Jumalanne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.»

16

Korahin, Datanin ja Abiramin kapina

161Leeviläinen Korah, Kehatin pojan Jisharin poika, sekä Ruubenin heimoon kuuluvat Datan ja Abiram, Eliabin pojat, ja On, Peletin poika, 2asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen kaksisataaviisikymmentä arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten, kansankokouksen jäsenten joukosta. 3He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat: »Jo riittää! Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä, ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle?»

4Kun Mooses kuuli tämän, hän painoi kasvonsa maahan 5ja sanoi sitten Korahille ja hänen väelleen: »Huomisaamuna Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa, kuka on pyhä ja kuka saa astua hänen eteensä uhraamaan. Vain se, jonka Herra valitsee, saa astua hänen eteensä. 6Sinun, Korah, ja jokaisen sinun joukkoosi kuuluvan on huomenna otettava tuliastia, 7sytytettävä siihen tuli ja pantava siihen Herran edessä suitsuketta. Se, jonka Herra valitsee, on pyhä. Totta tosiaan, jo riittää, leeviläiset!»

8Sitten Mooses sanoi Korahille: »Kuunnelkaa, leeviläiset! 9Eikö muka riitä, että Israelin Jumala on ottanut teidät erilleen muusta kansasta ja päästänyt teidät lähelleen, niin että te voitte huolehtia Herran telttamajassa toimitettavista askareista ja suorittaa palvelusta kansan puolesta? 10

16:10
4. Moos. 3:10
Hän sallii sinun ja leeviläisten heimolaistesi astua eteensä, ja nyt te jo havittelette pappeuttakin. 11Sinä ja sinun joukkosi olette liittoutuneet Herraa ettekä vain Aaronia vastaan, vaikka häntä vastaan nurisettekin.»

12Mooses kutsutti luokseen Eliabin pojat Datanin ja Abiramin, mutta he vastasivat: »Me emme tule. 13

16:13
2. Moos. 16:3
Eikö riitä, että veit meidät pois maasta, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja toit meidät kuolemaan tänne autiomaahan? Onko sinun saatava myös hallita meitä? 14
16:14
2. Moos. 3:8+
Sinä et ole vienyt meitä siihen maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, etkä ole antanut meille omia peltoja ja viinitarhoja. Luuletko voivasi pettää näitä ihmisiä? Me emme tule!» 15
16:15
1. Moos. 4:51. Sam. 12:3
Mooses suuttui tästä kovin ja sanoi Herralle: »Älä ota vastaan heidän uhrilahjojaan! Yhtä ainoaa aasiakaan minä en ole heiltä riistänyt enkä ole tehnyt vääryyttä kenellekään heistä.»

16Sitten Mooses sanoi Korahille: »Huomenna sinun on asetuttava väkesi kanssa Herran eteen. Myös Aaronin on oltava läsnä. 17Kukin teistä ottakoon tuliastian, pankoon siihen suitsuketta ja tuokoon tuliastiansa Herran eteen. Tuliastioita kertyy yhteensä kaksisataaviisikymmentä. Myös sinun ja Aaronin tulee tuoda omat tuliastianne.» 18Jokainen otti tuliastiansa, sytytti siihen tulen ja pani siihen suitsuketta. Kaikki asettuivat Mooseksen ja Aaronin kanssa pyhäkköteltan oven luo. 19

16:19
4. Moos. 14:10
Korah kokosi myös muun kansan pyhäkköteltan oven edustalle. Silloin ilmestyi Herran kirkkaus, niin että kaikki sen näkivät, 20ja Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: 21»Siirtykää pois tämän joukon keskeltä. Minä aion tuhota heidät kaikki yhdellä kertaa.» 22
16:22
4. Moos. 27:16
Job 12:10
Mutta Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan ja sanoivat: »Oi Jumala, Jumala, sinä, jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, annatko vihasi kohdata koko kansaa, kun yksi ainoa ihminen on tehnyt syntiä!»

23Silloin Herra sanoi Moosekselle: 24»Sano kansalle näin: Menkää pois Korahin, Datanin ja Abiramin majojen lähettyviltä.» 25Mooses meni sitten Datanin ja Abiramin luo, ja Israelin vanhimmat seurasivat häntä. 26Mooses sanoi kansalle: »Siirtykää pois näiden jumalattomien miesten telttojen lähistöltä älkääkä koskeko mihinkään heille kuuluvaan. Muuten tuhoudutte heidän syntiensä tähden.» 27Niin israelilaiset siirtyivät pois Korahin, Datanin ja Abiramin telttojen lähettyviltä.

Datan ja Abiram olivat astuneet ulos ja jääneet perhekuntineen telttojensa eteen. 28Mooses sanoi: »Siitä, mitä nyt tapahtuu, te näette, että Herra on minut lähettänyt ja että kaiken, minkä teen, teen Herran käskystä enkä omasta tahdostani. 29Jos nuo kuolevat tavalliseen tapaan ja saavat saman kohtalon kuin muutkin ihmiset, niin Herra ei ole minua lähettänyt. 30Mutta jos Herra tekee jotakin tavatonta, niin että maa aukaisee kitansa ja nielee heidät ja kaiken heille kuuluvan ja he vajoavat elävältä tuonelaan, silloin tiedätte, että nämä miehet ovat halveksineet Herraa.»

31Tuskin hän oli saanut tämän sanotuksi, kun maa repesi heidän allaan, 32

16:32,33
4. Moos. 26:10
5. Moos. 11:6
Ps. 106:17
avasi kitansa ja nieli heidät kaikki telttoineen päivineen, samoin Korahin, hänen väkensä ja omaisuutensa. 33Näin he vaipuivat kaikkineen elävältä tuonelaan; maa sulkeutui heidän jälkeensä, ja he katosivat Israelin kansan keskeltä. 34Heidän ympärillään seisseet israelilaiset pakenivat kuullessaan heidän hätähuutonsa, koska pelkäsivät maan nielevän heidätkin. 35
16:35
4. Moos. 26:10
Ps. 106:18
Juud. 11
Herran luota lähti tuli, ja se poltti kaikki ne kaksisataaviisikymmentä miestä, jotka olivat tulleet uhraamaan suitsuketta.

17

171Herra sanoi Moosekselle: 2»Käske pappi Eleasarin, Aaronin pojan, korjata tuliastiat pois palopaikalta ja hajottaa niiden palavat hiilet kauas joka suuntaan, sillä ne ovat kaikki tulleet pyhiksi. 3Myös tuliastiat ovat tulleet pyhiksi, koska ne on tuotu Herran eteen. Takokaa ne ohuiksi levyiksi ja päällystäkää levyillä alttari. Nuo miehet joutuivat hengellään maksamaan tekemänsä synnin. Levyt ovat varoituksena israelilaisille.» 4Pappi Eleasar otti tulen polttamien miesten pronssiset tuliastiat, ja ne taottiin alttarin päällysteeksi 5muistuttamaan israelilaisia siitä, ettei kukaan ulkopuolinen, Aaronin sukuun kuulumaton, saa astua Herran eteen polttamaan suitsuketta. Muuten hänen käy kuten Korahin ja hänen väkensä, joita kohtasi Herran Moosekselle ilmoittama tuomio.

6Seuraavana päivänä israelilaiset nousivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat: »Te olette surmanneet Herran kansaa.» 7Mutta kun israelilaiset kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen, nämä kääntyivät pyhäkkötelttaan päin. Yhtäkkiä teltan peitti pilvi, ja Herran kirkkaus ilmestyi heille. 8Mooses ja Aaron menivät pyhäkköteltan eteen, 9ja Herra sanoi Moosekselle: 10»Väistykää syrjään tämän kansan keskeltä, niin minä tuhoan sen yhdellä kertaa.» Mutta he painoivat kasvonsa maahan, 11ja Mooses sanoi Aaronille: »Ota tuliastia, sytytä se alttarilta otetulla tulella, pane siihen suitsuketta ja mene kiireesti kansan luo toimittamaan sen syntien sovitus, sillä Herra on päästänyt vihansa valloilleen ja rangaistus on alkanut.»

12

17:12
Viis. 18:21
Aaron teki Mooseksen käskyn mukaisesti ja juoksi kansan luo, mutta vitsaus oli jo kohdannut kansaa. Hän poltti suitsuketta, toimitti sovitusmenot kansan puolesta 13ja seisoi kuolleiden ja elävien välissä, kunnes vitsaus lakkasi. 14Kuolleita oli 14 700, eivätkä lukuun sisälly ne, jotka kuolivat Korahin takia. 15Kun vitsaus oli ohi, Aaron palasi pyhäkköteltan ovelle Mooseksen luo.

Aaronin sauva puhkeaa lehteen

16Herra sanoi Moosekselle: 17»Sano israelilaisille, että jokaisen sukukunnan päämiehen on annettava sinulle sauva, yksi kutakin heimoa kohti eli yhteensä kaksitoista sauvaa. Kirjoita sitten kunkin päällikön sauvaan hänen nimensä. 18Leevin heimon sauvaan kirjoita kuitenkin Aaronin nimi. Kutakin heimon päämiestä kohti saa olla vain yksi sauva. 19Pane sauvat pyhäkkötelttaan liitonarkun eteen, missä saatte kohdata minut. 20Minun valitsemani miehen sauva puhkeaa lehteen, ja niin minä vaiennan israelilaisten nurinan ja pääsen kuulemasta heidän ainaista valitustaan teitä vastaan.»

21Mooses ilmoitti tämän israelilaisille, ja jokaisen heimon päämies antoi hänelle sauvan. Sauvoja oli yksi kutakin heimoa kohti eli yhteensä kaksitoista sauvaa, ja Aaronin sauva oli niiden joukossa. 22Mooses vei sauvat Herran eteen liitonarkkua suojaavaan telttaan. 23Kun hän seuraavana päivänä meni sinne, Leevin sukukuntaa edustava Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita. 24Mooses vei sauvat ulos pyhäkköteltasta ja näytti ne israelilaisille. Sauvat nähtyään kukin päämies otti niistä omansa. 25

17:25
Hepr. 9:4
Herra sanoi Moosekselle: »Vie Aaronin sauva takaisin liitonarkun eteen säilytettäväksi todisteena niille, jotka vielä aikovat kapinoida. Näin pääsen kuulemasta heidän nurinaansa, eikä heidän tarvitse kuolla.» 26Mooses teki Herran käskyn mukaisesti.

27Mutta israelilaiset sanoivat Moosekselle: »Me olemme hukassa, me tuhoudumme, olemme kaikki tuhon omat! 28Jos jokainen, joka menee Herran asumuksen lähelle, kuolee, niin mehän kuolemme kaikki!»