Raamattu 1992 (KR92)

Hopeatorvet

101Herra sanoi Moosekselle:

2»Anna takoa hopeasta kaksi torvea, joilla kutsutaan kansa koolle ja annetaan lähtömerkki eri leirikunnille. 3Kun molempiin torviin puhaltamalla annetaan merkki, kaikkien tulee kokoontua sinun luoksesi pyhäkköteltan eteen, 4mutta jos puhalletaan vain yhteen torveen, silloin päämiesten, Israelin sotajoukkojen johtajien, on kokoonnuttava luoksesi. 5Kun puhallatte hälytyssoiton, itäpuolelle asettuneen leirikunnan on lähdettävä liikkeelle, 6ja kun toistamiseen puhallatte hälytyssoiton, eteläpuolelle asettuneen leirikunnan on lähdettävä liikkeelle. Hälytyssoitto puhalletaan lähtömerkiksi. 7Kun väki kutsutaan koolle, soittakaa torvia, mutta älkää puhaltako hälytyssoittoa.

8»Näitä torvia saavat käyttää vain papit, Aaronin jälkeläiset. Tätä määräystä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. 9

10:9
2. Aik. 13:12
Kun omassa maassanne lähdette taisteluun hyökkääjää vastaan, puhaltakaa hälytyssoitto. Silloin Herra, teidän Jumalanne, muistaa teitä ja te saatte voiton vihollisistanne. 10
10:10
2. Aik. 7:6
Ps. 81:4
Puhaltakaa torviin myös riemujuhlissanne, juhlapäivinä ja uudenkuun päivinä, samalla kun uhraatte polttouhreja ja yhteysuhreja, niin Jumala muistaa teitä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.»

Lähtö Siinainvuoren luota

11Toisen vuoden toisen kuun kahdentenakymmenentenä päivänä pilvi kohosi liitonarkkua suojaavan telttamajan päältä. 12Silloin israelilaiset lähtivät liikkeelle Siinain autiomaasta. He siirtyivät pysähdyspaikasta toiseen, kunnes pilvi pysähtyi Paranin autiomaahan. 13Ensimmäisen kerran he nyt tekivät matkaa niiden ohjeiden mukaisesti, jotka Mooses oli Herralta saanut. 14

10:14
4. Moos. 2:3
Etumaisena lähti matkaan Juudan leirikunta tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Juudan heimon joukkoja johti Nahson, Amminadabin poika, 15Isaskarin heimon joukkoja Netanel, Suarin poika, 16ja Sebulonin heimon joukkoja Eliab, Helonin poika.

17

10:17
4. Moos. 4:24–26
Kun telttamaja oli purettu, lähtivät liikkeelle Gersonin ja Merarin jälkeläiset, jotka kantoivat majaa. 18Sitten lähti liikkeelle Ruubenin leirikunta tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Ruubenin heimon joukkoja johti Elisur, Sedeurin poika, 19Simeonin heimon joukkoja Selumiel, Surisaddain poika, 20ja Gadin heimon joukkoja Eljasaf, Deuelin poika. 21
10:21
4. Moos. 4:15
Sitten lähtivät liikkeelle kehatilaiset, jotka kantoivat pyhäkön esineitä. Telttamaja oli saatava pystyyn aina ennen heidän tuloaan.

22Seuraavaksi lähti liikkeelle Efraimin leirikunta tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Efraimin heimon joukkoja johti Elisama, Ammihudin poika, 23Manassen heimon joukkoja Gamliel, Pedasurin poika, 24ja Benjaminin heimon joukkoja Abidan, Gideonin poika.

25Sitten lähti liikkeelle kaikkien leirikuntien jälkijoukkona Danin leirikunta tunnuksineen ja kaikkine joukkoineen. Danin heimon joukkoja johti Ahieser, Ammisaddain poika, 26Asserin heimon joukkoja Pagiel, Okranin poika, 27ja Naftalin heimon joukkoja Ahira, Enanin poika. 28Tätä marssijärjestystä israelilaiset noudattivat aina siirtyessään uuteen paikkaan.

29

10:29
2. Moos. 2:18,3:1,18:1
Mooses sanoi midianilaisen appensa Reuelin pojalle Hobabille: »Me lähdemme nyt matkaan kohti sitä paikkaa, jonka Herra on meille luvannut. Lähde meidän mukaamme, niin me palkitsemme sinut runsaasti, sillä Herra on luvannut Israelin osaksi paljon hyvää.» 30Mutta Hobab vastasi hänelle: »En lähde. Minä haluan palata omaan maahani, oman heimoni luo.» 31Silloin Mooses sanoi hänelle: »Ethän jätä meitä! Sinä tiedät parhaiten, mihin me voimme leiriytyä autiomaassa. Tule meille oppaaksi. 32Jos lähdet meidän mukaamme, niin saat meiltä osuutesi kaikesta siitä hyvästä, jonka Herra meille antaa.»10:32 Hobabin jälkeläiset mainitaan Luvatun maan asukkaina (Tuom. 1:16 ja 4:11), ja siitä päätellen Hobab lähti israelilaisten mukaan.

33

10:33
2. Moos. 3:1
Israelilaiset lähtivät Herran vuoren luota ja kulkivat kolme päivänmatkaa, ja Herran liitonarkku kulki koko ajan heidän edellään etsien heille levähdyspaikat. 34Herran pilvi oli joka päivä heidän yläpuolellaan, kun he lähtivät liikkeelle leiripaikastaan. 35
10:35
2. Aik. 6:41
Ps. 68:2,132:8
Aina arkun lähtiessä liikkeelle Mooses sanoi:

– Kulje edellämme, Herra!

Hajota vihollisesi,

karkota vastustajat tieltäsi!

36Arkun pysähtyessä hän sanoi:

– Jää luoksemme, Herra,

Israelin kymmentuhantisten joukkojen luo!