Raamattu 1992 (KR92)
3

Luettelo muurin rakentajista

31

3:1
Jer. 31:38
Ylipappi Eljasib ja muut papit aloittivat työn. He rakensivat Lammasportin, vihkivät sen käyttöön ja pystyttivät portinpuoliskot. Sitten he jatkoivat edelleen Sadantornille sekä Hananelintornille. 2Tästä eteenpäin rakensivat jerikolaiset, ja sitten jatkoi Sakkur, Imrin poika. 3Kalaportin rakensivat senaalaiset, ja he tekivät myös sen puuosat, pystyttivät portinpuoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat. 4Kalaportista eteenpäin korjasi muuria Meremot, Urian poika, Kosin pojanpoika. Seuraavana työskenteli Mesullam, Berekjan poika, Mesesabelin pojanpoika, ja sitten Sadok, Baanan poika. 5Seuraavaa osuutta korjasivat tekoalaiset, mutta heidän ylimyksensä eivät nöyrtyneet tekemään työtä Herralle.

6Vanhanportin korjasivat Jojada, Paseahin poika, ja Mesullam, Besodjan poika, ja he tekivät myös sen puuosat, pystyttivät portinpuoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat. 7Siitä eteenpäin muuria korjasivat gibeonilainen Melatja ja meronotilainen Jadon sekä gibeonilaiset ja mispalaiset; tämä osuus oli lähellä Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijan virkapaikkaa. 8Seuraavaa osuutta korjasi kultaseppä Ussiel, Harhajan poika, ja sitä seuraavaa hajuvoiteiden valmistaja Hananja. He rakensivat Jerusalemin muuria Paksullemuurille asti. 9Siitä eteenpäin työskenteli Refaja, Hurin poika, Jerusalemin alueen toisen puolen päällikkö. 10Sitten korjasi Jedaja, Harumafin poika, oman talonsa kohdalla olevaa osuutta, ja siitä eteenpäin korjasi muuria Hattus, Hasabnejan poika.

11Seuraavan osuuden sekä Uunitornin korjasivat Malkia, Harimin poika, ja Hassub, Pahat-Moabin poika. 12Uunitornista eteenpäin muuria korjasi Jerusalemin alueen toisen puolen päällikkö Sallum, Lohesin poika, tyttäriensä kanssa. 13Laaksoportin kunnosti Hanun yhdessä Sanoahin asukkaiden kanssa. He korjasivat sen, pystyttivät portinpuoliskot ja tekivät niihin lukot ja salvat, ja he korjasivat myös tuhat kyynärää muuria, Lantaportille saakka.

14Lantaportin kunnosti Malkia, Rekabin poika, Bet-Keremin alueen päällikkö. Hän korjasi sen, pystytti portinpuoliskot ja teki niihin lukot ja salvat. 15

3:15
Jes. 8:6
Joh. 9:7
Lähdeportin kunnosti Sallun, Kol-Hosen poika, Mispan alueen päällikkö. Hän korjasi ja kattoi sen, pystytti portinpuoliskot ja teki niihin lukot ja salvat. Lisäksi hän korjasi Vesijohtolammikon muurin kuninkaan puutarhan kohdalle ja Daavidin kaupungista alas johtaville portaille asti. 16Nehemia, Asbukin poika, Bet-Surin alueen toisen piirin päällikkö, korjasi seuraavan osuuden aina Daavidin sukuhaudalle, tekolammikolle ja sotilaiden kasarmille saakka.

17Seuraavina korjasivat muuria leeviläiset, johtajanaan Rehum, Banin poika, ja seuraavana oli oman alueensa puolesta korjaamassa muuria Hasabja, Keilan alueen toisen puolen päällikkö. 18Sitä seuraavana työskenteli hänen veljensä Bavvai, Henadadin poika, Keilan alueen toisen puolen päällikkö. 19Sitten korjasi muuria Eser, Jesuan poika, Mispan päällikkö, siitä kulmasta, mistä noustaan asevarastoon. 20Baruk, Sabbain poika, korjasi seuraavaa osuutta, kulmauksesta ylipappi Eljasibin talon oven kohdalle. 21Meremot, Urian poika, Kosin pojanpoika, jatkoi Eljasibin talon oven kohdalta talon toiseen päähän asti. 22Siitä eteenpäin työskentelivät Jerusalemin ympäristön papit.

23Seuraavina korjasivat Benjamin ja Hassub muuria omien talojensa kohdalta, ja sitä seuraavana työskenteli Asarja, Maasejan poika, Ananjan pojanpoika, samoin oman talonsa kohdalla. 24Binnui, Henadadin poika, korjasi muuria Asarjan talon luota aina siihen kulmaan saakka, jossa muurin suunta vaihtuu. 25Palal, Usain poika, korjasi muuria läheltä kulmaa ja ylempää tornia, joka ulkonee kuninkaan palatsista vartiopaikan luona. Seuraavina olivat Pedaja, Pareosin poika, 26ja Ofelin alueella asuvat temppelipalvelijat. He korjasivat muuria idässä Vesiportin kohdalle, muurista ulkonevaan torniin saakka.

27Seuraavaa osuutta, muurista ulkonevan suuren tornin kohdalta Ofelin muuriin asti, korjasivat tekoalaiset. 28Hevosportilta eteenpäin olivat työssä papit, kukin oman talonsa kohdalla. 29Sitten työskenteli Sadok, Immerin poika, oman talonsa kohdalla, ja hänestä seuraavana Semaja, Sekanjan poika, Itäportin vartija. 30Seuraavaa osuutta korjasivat Hananja, Selemjan poika, ja Hanun, Salafin kuudes poika. Seuraavana työskenteli Mesullam, Berekjan poika, oman asuntonsa kohdalla. 31Kultaseppä Malkia korjasi seuraavan osuuden, temppelipalvelijoiden ja kauppiaiden talon kohdalle, Mifkadportin edustalle, muurinkulmauksen tornihuoneeseen asti. 32Tornihuoneen ja Lammasportin välisen osuuden korjasivat kultasepät ja kauppiaat.

Vastustajien juonet

33

3:33
Neh. 2:19
Kun Sanballat sai kuulla meidän rakentavan muuria, hän vihastui kovin. Meitä pilkaten 34hän sanoi veljilleen ja Samarian sotajoukolle: »Mitä nuo kurjat juutalaiset oikein tekevät? Aikovatko he rakentaa muurin uudelleen? Sitäkö varten he toimittavat uhrejaan? Luulevatko he saavansa muurin valmiiksi yhdessä päivässä? Kuvittelevatko he herättävänsä palaneet kivet tuhkakasoista eloon?» 35Ja ammonilainen Tobia sanoi hänen vierellään: »Antaa heidän yrittää. Heidän rakennelmansa sortuu, jos vain kettukin hyppää sen päälle.»

36Kuule, Jumalamme, kuinka meitä pilkataan! Anna heidän herjauksensa osua heihin itseensä, anna heidän joutua ryöstettäviksi ja vangeiksi vieraaseen maahan! 37Älä anna anteeksi heidän rikoksiaan äläkä unohda heidän syntejään, sillä he ovat loukanneet rakentajia!

38Me jatkoimme rakentamista. Muuri oli jo koko pituudeltaan puolessa korkeudessa, ja siitä kansa sai intoa työhön.

4

41Mutta kun Sanballat ja Tobia ja arabialaiset, ammonilaiset ja asdodilaiset saivat kuulla, että Jerusalemin muurien korjaaminen edistyi ja aukot niissä alkoivat täyttyä, he vimmastuivat. 2He liittoutuivat hyökätäkseen yhdessä Jerusalemin kimppuun ja saattaakseen sen sekasortoon. 3Me rukoilimme Jumalaa ja asetimme vartijoita, jotka yötä päivää vartioivat kaupunkia, ettei vihollinen pääsisi yllättämään. 4Mutta koko Juudan heimo valitti:

– Kantajien voimat uupuvat,

niin paljon on soraa raivattava pois.

Me emme jaksa

rakentaa muuria valmiiksi.

5Meidän vastustajamme puhuivat: »Kaupungin asukkaat eivät saa aavistaa mitään, ennen kuin jo olemme heidän keskellään. Sitten tapamme heidät ja teemme lopun heidän työnteostaan.» 6Mutta luoksemme tuli heidän lähistöllään asuvia heimolaisiamme, ja me kuulimme heiltä yhä uudelleen suunnitelmista, joita viholliset hautoivat meitä vastaan. 7Silloin sijoitin keihäsmiehiä kohtiin, joissa muuri ei vielä antanut suojaa, ja asetin kansan suvuittain asemiin miekkoineen, keihäineen ja jousineen. 8

4:8
4. Moos. 14:9
5. Moos. 20:3,4
Tarkastettuani kaiken astuin esiin ja sanoin ylimyksille, johtomiehille ja muulle kansalle: »Älkää pelätkö vihollisia! Muistakaa Herraa, joka on suuri ja pelättävä. Taistelkaa veljienne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta.»

Rakennustöitä jatketaan ase kädessä

9Vihollisemme saivat kuulla, että heidän suunnitelmansa oli tullut meidän tietoomme. Näin Jumala oli tehnyt heidän aikeensa tyhjäksi, ja me palasimme kaikki muurille, kukin omaan työhönsä. 10Tästä päivästä lähtien vain puolet miehistäni oli työssä, toinen puoli oli varustautunut keihäin, kilvin, jousin ja haarniskoin. Päälliköt olivat Juudan kansan tukena, 11kun se rakensi muuria. Taakkojen kantajat työskentelivät vain toisella kädellä, toisessa he pitivät keihästä. 12Rakentajilla oli työn aikana miekka vyöllä. Minun vierelläni kulki torvenpuhaltaja. 13Sanoin ylimyksille, johtomiehille ja muulle kansalle: »Meidän työmaamme on laaja, ja me olemme hajallamme pitkin muuria, kaukana toisistamme. 14

4:14
2. Moos. 14:14+
Kun kuulette joltakin suunnalta torven äänen, kokoontukaa sinne meidän luoksemme. Jumala sotii puolestamme.»

15Näin me jatkoimme työtä aamun koitosta siihen asti, kun tähdet syttyivät taivaalle, ja puolet väestä seisoi vartiossa ase kädessä. 16Annoin kansalle myös määräyksen, että jokaisen miehen oli palvelijansa kanssa yövyttävä Jerusalemissa, jotta he voisivat yöllä olla vartiossa ja päivällä tehdä työtä. 17En minä itse eivätkä veljeni, eivät palvelijani eivätkä mukanani kulkevat vartiomiehet, ei kukaan meistä riisunut vaatteitaan. Jokaisella oli ase valmiina.

5

Velkojen anteeksiantaminen

51Monet miehet ja naiset alkoivat esittää äänekkäitä valituksia juutalaisia heimoveljiään vastaan. 2Jotkut sanoivat: »Meitä ja meidän poikiamme ja tyttäriämme on paljon. Meidän on saatava viljaa syödäksemme, jotta pysymme hengissä.» 3Toiset sanoivat: »Meidän täytyy pantata peltomme, viinitarhamme ja talomme, jotta saamme viljaa nälkäämme.» 4Jotkut taas sanoivat: »Meidän on täytynyt lainata rahaa peltojamme ja viinitarhojamme vastaan, jotta voimme maksaa verot kuninkaalle. 5Mutta olemmehan me samanarvoisia kuin veljemme, ja meidän lapsemme ovat yhtä hyviä kuin heidänkin. Kuitenkin meidän täytyy myydä poikamme ja tyttäremme orjiksi, ja tyttäriämme on jo myytykin. Me olemme voimattomia, kun peltomme ja viinitarhamme joutuvat vieraisiin käsiin.»

6Kuullessani heidän valituksensa minä suutuin kovasti. 7

5:7
2. Moos. 22:24+
Mietin asiaa ja vaadin sitten ylimykset ja johtomiehet vastaamaan teoistaan. Minä sanoin heille: »Te panette raskaan taakan heimoveljienne kannettavaksi.» Syytin heitä kansan edessä 8ja sanoin: »Me olemme tehneet voitavamme ostaaksemme vapaaksi heimoveljemme, jotka oli myyty vieraiden kansojen orjiksi. Mutta te myytte jopa omat veljenne. Ajatteletteko, että me lunastamme heidätkin?» He olivat vaiti eivätkä osanneet sanoa mitään. 9
5:9
Jes. 52:5
Hes. 36:20
Minä jatkoin: »Siinä te teette väärin. Eikö teidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti, jotteivät viholliskansat saisi aihetta pilkata meitä? 10Myös minä itse ja veljeni ja minun mieheni olemme lainanneet heille rahaa ja viljaa, mutta olemme valmiit antamaan tämän velan heille anteeksi. 11Antakaa tekin heille heti takaisin heidän peltonsa, viinitarhansa, oliivilehtonsa ja talonsa älkääkä perikö heiltä rahaa, viljaa, viiniä tai öljyä, jota olette heille lainanneet.»

12He vastasivat: »Me palautamme kaiken emmekä vaadi heiltä mitään. Teemme niin kuin sanot.» Minä kutsuin papit paikalle ja käskin kaikkien vannoa, että he tekisivät niin kuin oli sovittu. 13Sitten ravistin viittani laskosta ja sanoin: »Näin Jumala ravistakoon pois kodistaan ja konnultaan jokaisen, joka rikkoo tämän sopimuksen. Näin hänet ravistetaan tyhjiin.» Kansa vastasi: »Tapahtukoon niin!» Kaikki ylistivät Herraa ja tekivät niin kuin oli sovittu.

Nehemia käskynhaltijana

14Sinä aikana, jolloin olin kuninkaan määräyksestä Juudan käskynhaltijana – Artakserkseen kahdennestakymmenennestä hallitusvuodesta kolmanteenkymmenenteenkahdenteen vuoteen asti, yhteensä kaksitoista vuotta – minä en vaatinut kansalta ylläpitoa, joka käskynhaltijalle olisi kuulunut, eivät myöskään veljeni. 15Edelliset käskynhaltijat olivat panneet kansalle raskaita kuormia ja ottaneet ylläpitoaan varten neljäkymmentä hopeasekeliä päivää kohden. Myös heidän palvelijansa olivat sortaneet kansaa. Mutta minä en tehnyt niin, koska pelkäsin Herraa.

16

5:16
Neh. 4:17
Olin myös tarmokkaasti mukana rakentamassa muuria, ja samoin kaikki palvelijani olivat siellä työssä. Maata me emme ostaneet itsellemme. 17Minun pöydässäni aterioi sataviisikymmentä ylimystä ja johtomiestä sekä lisäksi naapurikansoihin kuuluvia miehiä, joita oli tullut luoksemme. 18Päivittäin minun kustannuksellani valmistettiin yksi härkä, kuusi lihotettua lammasta sekä lintuja, ja joka kymmenes päivä tuotiin runsain mitoin viiniä. En kuitenkaan vaatinut käskynhaltijalle kuuluvaa ylläpitoa, sillä kansan taakka oli raskas.

19

5:19
Neh. 13:14,22,31
Mark. 14:9
Ap. t. 10:31
Älä unohda, Jumalani, mitä olen tehnyt tämän kansan hyväksi.