Raamattu 1992 (KR92)
7

Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

71

7:1–13
Matt. 15:1–9
7:1
Mark. 3:22
Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. 2
7:2
Luuk. 11:38
He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. 3Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. 4
7:4
Matt. 23:25
Luuk. 11:39
He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.

5Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»

6

7:6,7
Jes. 29:13+
Hän vastasi heille: »Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:

– Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta sen sydän on kaukana minusta.

7

7:7
Kol. 2:20–22
Tit. 1:14
Turhaan he minua palvelevat,

kun opettavat oppejaan,

ihmisten tekemiä käskyjä.

8Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.»

9Ja hän jatkoi: »Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. 10

7:10
2. Moos. 20:125. Moos. 5:16
Ef. 6:2,32. Moos. 21:173. Moos. 20:9
Sananl. 20:20
Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. 11
7:11
Sananl. 28:24
Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban7:11 Heprean sana korban merkitsee ’temppelilahja’. Sellaisen lupaamisesta ks. 4. Moos. 30:3 ja 5. Moos. 23:21.: olen luvannut sen uhrilahjaksi’, 12te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. 13
7:13
5. Moos. 4:2
Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.»

Mikä saastuttaa ihmisen

14

7:14–23
Matt. 15:10–20
Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: »Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15
7:15
Ap. t. 10:14,15
Room. 14:14,20
1. Tim. 4:4
Tit. 1:15
Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. [ 16Jolla on korvat, se kuulkoon!»]7:16 Jae ei sisälly vanhimpiin ja luotettavimpiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt. 11:15.

17

7:17
Mark. 4:34+
Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. 18
7:18
Mark. 8:17
Hän sanoi heille: »Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? 19Eihän se mene hänen sydämeensä – vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu.» Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. 20Ja hän jatkoi: »Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. 21
7:21,22
1. Moos. 6:5,8:21
Jer. 17:9
Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, 22aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. 23Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.»

Foinikialaisnaisen usko

24

7:24–30
Matt. 15:21–28
Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. 25Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. 26Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, 27mutta Jeesus sanoi: »Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.» 28Nainen vastasi tähän: »Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia.» 29Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi.» 30Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31

7:31–37
Matt. 15:29–31
7:31
Mark. 1:16Mark. 5:20
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 32
7:32
Mark. 5:23+
Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33
7:33
Mark. 8:23
Joh. 9:6
Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 34Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: »Effata.» Se merkitsee: aukene. 35
7:35
Jes. 35:5,6
Matt. 11:5
Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.

36

7:36
Mark. 1:45
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. 37Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.»

8

Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä

81

8:1–10
Matt. 15:32–39
Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: 2
8:2
Mark. 6:34
»Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4
8:4
Ps. 78:19
Opetuslapset sanoivat hänelle: »Mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi?» 5»Paljonko teillä on leipiä?» Jeesus kysyi. He vastasivat: »Seitsemän.»

6

8:6
Mark. 6:41+
Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. 7Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. 8Ihmiset söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista. 9Väkeä oli noin neljätuhatta.

Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, 10hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan merkkiä

11

8:11–13
Matt. 16:1–4
8:11
Matt. 12:38Matt. 22:35
Mark. 10:2,12:15
Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta pannen näin hänet koetukselle. 12
8:12
Mark. 9:19+
Jeesus huokasi syvään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti: tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta.» 13Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle.

Jeesus nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä

14

8:14–21
Matt. 16:5–12
Luuk. 12:1
Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui heille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.» 16Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17
8:17
Mark. 6:52
Jeesus huomasi sen ja sanoi: »Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? 18
8:18
Mark. 4:12+
Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19
8:19
Mark. 6:43
kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?» »Kaksitoista», he vastasivat. 20
8:20
Mark. 8:8
»Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?» He vastasivat: »Seitsemän.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään käsitä?»

Jeesus parantaa sokean Betsaidassa

22

8:22,23
Mark. 7:32,33
He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Minä näen ihmisiä – näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät.» 25Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. 26Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: »Älä edes poikkea kylään.»

Matka Jerusalemiin

8:27—10:52

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

27

8:27–30
Matt. 16:13–20
Luuk. 9:18–21
8:27,28
Mark. 6:14,15
Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista.» 29
8:29
Mark. 14:61,62
Joh. 6:68,69,11:27
»Entä te?» kysyi Jeesus. »Kuka minä teidän mielestänne olen?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias8:29 Ks. selitystä Matt. 2:4.30
8:30
Mark. 9:9
Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31

8:31–33
Matt. 16:21–23
Luuk. 9:22
8:31
Mark. 9:31,10:33,34
Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että Ihmisen Pojan8:31 Ks. selitystä Matt. 16:13. täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. 32Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!»

Jeesuksen seuraamisesta

34

8:34—9:1
Matt. 16:24–28
Luuk. 9:23–27
8:34,35
Matt. 10:37–39
Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 35Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. 36
8:36
Luuk. 12:19,20
Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? 37
8:37
Ps. 49:9
Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? 38
8:38
Matt. 10:33+
Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.»

9

91

9:1
Mark. 13:30
Hän sanoi vielä: »Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan.»

Kristuksen kirkastuminen

2

9:2–13
Matt. 17:1–13
Luuk. 9:28–36
2. Piet. 1:16–18
9:2
Mark. 5:37Mark. 3:13
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä 3
9:3
2. Moos. 34:29
Ilm. 1:14
ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan.

4Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.» 6Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.

7

9:7
2. Moos. 19:95. Moos. 18:18,19
Mark. 1:11+
Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!» 8Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

9

9:9
Matt. 12:40
Mark. 8:30,31
Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemäänsä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika olisi noussut kuolleista. 10He pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä.

Kysymys Eliasta

11

9:11–13
Matt. 11:14+
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö lainopettajat sano, että Elian pitää tulla ensin?» 12
9:12
Ps. 22:7,8
Jes. 53:3,4
»Elia tuleekin ensin», hän vastasi, »ja panee kaiken taas kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa? 13Kuulkaa, mitä sanon: Elia on jo tullut! Ihmiset vain tekivät hänelle mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on kirjoitettu.»

Jeesus karkottaa pahan hengen

14

9:14–29
Matt. 17:14–20
Luuk. 9:37–43a
Palatessaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mikä väittely täällä on?» 17Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: »Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. 18Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen.»

19

9:19
5. Moos. 32:5
Ps. 78:8
Matt. 11:16
Mark. 8:38
Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni.» 20
9:20
Mark. 1:26
He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», vastasi mies. 22»Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!» 23
9:23
Matt. 17:20+
»Jos voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.» 24Silloin pojan isä heti huusi: »Minä uskon! Auta minua epäuskossani!»

25

9:25
Matt. 12:44
Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: »Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: »Nyt hän kuoli.» 27
9:27
Mark. 5:41,42
Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.

28

9:28
Mark. 7:17+
Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?» 29Hän vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»9:29 Useimmissa myöhäisissä käsikirjoituksissa kohta kuuluu: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla.»

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30

9:30–32
Matt. 17:22,23
Luuk. 9:43b–45
9:30
Mark. 8:30
He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31
9:31
Mark. 8:31,10:33,34
sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32
9:32
Mark. 9:10
Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä.

Kuka on suurin?

33

9:33–37
Matt. 18:1–5
Luuk. 9:46–48
9:33
Matt. 17:24
Mark. 1:21,2:1
He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: »Mistä te matkalla keskustelitte?» 34
9:34
Luuk. 22:24
He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. 35
9:35
Matt. 23:11
Mark. 10:43,44
Luuk. 22:26
Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36
9:36
Mark. 10:16
Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi: 37
9:37
Matt. 10:40
Joh. 13:20
»Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.»

Vieras henkienmanaaja

38

9:38–41
Luuk. 9:49,50
9:38
Luuk. 9:54
Johannes sanoi hänelle: »Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin.»

39Mutta Jeesus vastasi:

»Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40

9:40
Matt. 12:30
Luuk. 11:23
Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. 41
9:41
Matt. 10:42+
Totisesti: joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille.

Viettelykset

42

9:42–50
Matt. 18:6–9
Luuk. 17:1,2
9:42
5. Moos. 13:6
»Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa. 43
9:43
Matt. 5:30
Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että käsipuolena pääset sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen [ 44, missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’].9:44 Jakeet 9:44 ja 9:46, jotka kuuluvat samoin kuin jae 9:48, puuttuvat luotettavimmista käsikirjoituksista. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin [ 46, missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’]. 47
9:47
Matt. 5:29
Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, 48
9:48
Jes. 66:24
missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’.

49

9:49
3. Moos. 2:13
Hes. 43:24
»Jokainen tullaan suolaamaan tulella. 50
9:50
Matt. 5:13
Luuk. 14:34,35Room. 12:18+
Suola on tarpeellista. Mutta jos se menettää suolaisuutensa, millä te sen suolaatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää sovussa toinen toisenne kanssa.»