Raamattu 1992 (KR92)
6

Jeesus vaeltaa Galileassa ja lähiseuduilla

6:1—8:26

Jeesus käy kotikaupungissaan

61

6:1–6
Matt. 13:53–58
Luuk. 4:16–30
Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. 2
6:2
Mark. 1:21,22
Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneinä: »Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? 3
6:3
Mark. 3:31
Joh. 6:42Matt. 11:6+
Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudessamme.» Näin he torjuivat hänet.

4

6:4
Jer. 11:21,12:6
Joh. 4:44
Jeesus sanoi heille: »Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan.» 5
6:5
Mark. 5:34Mark. 5:23+
Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. 6Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.

Opetuslasten lähettäminen

7

6:7–13
Matt. 10:1,5–15
Luuk. 9:1–6
6:7
Mark. 3:15
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan. Heidän tuli lähteä kaksittain, ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä. 8
6:8
Luuk. 10:4
Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan: ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. 9
6:9
Luuk. 3:11
Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. 10
6:10
Ap. t. 16:15
Ja hän sanoi heille: »Mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne saakka. 11
6:11
Matt. 10:14+
Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.»

12

6:12
Matt. 3:2+
Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. 13
6:13
Jaak. 5:14,15
He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.

Johannes Kastajan mestaus

14

6:14–29
Matt. 14:1–12
Luuk. 9:7–9
6:14
Mark. 8:28
Kuningas Herodeskin6:14 Ks. selitystä Matt. 14:1. kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: »Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.» 15
6:15
Matt. 16:14
Luuk. 9:19Luuk. 7:16,24:19
Joh. 4:19,9:17
Toiset sanoivat, että hän oli Elia, toiset, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. 16Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: »Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista.»

17

6:17
Luuk. 3:19,20
Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, 18
6:18
3. Moos. 18:16,20:21
mutta Johannes oli sanonut hänelle: »Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa.» 19Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, 20
6:20
Mark. 11:32
koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä.

21Sopiva tilaisuus Herodiaalle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. 22Herodiaan tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle: »Pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle.» 23

6:23
Est. 5:3,6,7:2
Ja hän lupasi ja vannoi: »Mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani.» 24Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään: »Mitä minä pyytäisin?» Äiti vastasi: »Pyydä Johannes Kastajan päätä.» 25Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi: »Tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään.»

26Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. 27Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. 28Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen.

29Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan.

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

30

6:30–44
Matt. 14:13–21
Luuk. 9:10–17
Joh. 6:1–15
6:30
Luuk. 10:17
Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. 31
6:31
Mark. 3:20
Hän sanoi heille: »Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.» Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. 32Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen. 33Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

34

6:34
Matt. 9:36+
Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. 35Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. 36Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää.» 37
6:37
2. Kun. 4:42–44
»Antakaa te heille syötävää», vastasi Jeesus. He sanoivat hänelle: »Pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdellasadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi?» 38Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on? Käykää katsomassa.» He tekivät niin ja ilmoittivat: »Viisi, ja kaksi kalaa.»

39Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle. 40Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. 41

6:41
Mark. 8:6,14:22
Luuk. 24:30
Ap. t. 27:35
1. Kor. 11:24
Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. 42Kaikki söivät kyllikseen. 43Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. 44Aterioimassa oli ollut viisituhatta miestä.

Jeesus kävelee veden päällä

45

6:45–52
Matt. 14:22–33
Joh. 6:16–21
Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltäkäsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 46
6:46
Mark. 1:35
Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan.

47Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. 48Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Neljännen yövartion6:48 Ks. selitystä Matt. 14:25. vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. 49

6:49
Luuk. 24:37
Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. 50Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: »Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.»

51

6:51
Mark. 4:39
Hän nousi veneeseen heidän luokseen, ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunniltaan. 52
6:52
Mark. 8:17
Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat.

Sairaat parantuvat

53

6:53–56
Matt. 14:34–36
Päästyään järven yli he tulivat rantaan Gennesaretissa. 54Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, 55
6:55
Mark. 2:3,4
ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. 56
6:56
4. Moos. 15:37–41
5. Moos. 22:12Mark. 5:27
Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.

7

Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

71

7:1–13
Matt. 15:1–9
7:1
Mark. 3:22
Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. 2
7:2
Luuk. 11:38
He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. 3Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. 4
7:4
Matt. 23:25
Luuk. 11:39
He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.

5Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»

6

7:6,7
Jes. 29:13+
Hän vastasi heille: »Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:

– Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta sen sydän on kaukana minusta.

7

7:7
Kol. 2:20–22
Tit. 1:14
Turhaan he minua palvelevat,

kun opettavat oppejaan,

ihmisten tekemiä käskyjä.

8Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.»

9Ja hän jatkoi: »Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. 10

7:10
2. Moos. 20:125. Moos. 5:16
Ef. 6:2,32. Moos. 21:173. Moos. 20:9
Sananl. 20:20
Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. 11
7:11
Sananl. 28:24
Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban7:11 Heprean sana korban merkitsee ’temppelilahja’. Sellaisen lupaamisesta ks. 4. Moos. 30:3 ja 5. Moos. 23:21.: olen luvannut sen uhrilahjaksi’, 12te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. 13
7:13
5. Moos. 4:2
Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.»

Mikä saastuttaa ihmisen

14

7:14–23
Matt. 15:10–20
Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: »Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15
7:15
Ap. t. 10:14,15
Room. 14:14,20
1. Tim. 4:4
Tit. 1:15
Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. [ 16Jolla on korvat, se kuulkoon!»]7:16 Jae ei sisälly vanhimpiin ja luotettavimpiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt. 11:15.

17

7:17
Mark. 4:34+
Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. 18
7:18
Mark. 8:17
Hän sanoi heille: »Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? 19Eihän se mene hänen sydämeensä – vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu.» Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. 20Ja hän jatkoi: »Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. 21
7:21,22
1. Moos. 6:5,8:21
Jer. 17:9
Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, 22aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. 23Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.»

Foinikialaisnaisen usko

24

7:24–30
Matt. 15:21–28
Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. 25Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. 26Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, 27mutta Jeesus sanoi: »Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.» 28Nainen vastasi tähän: »Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia.» 29Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi.» 30Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31

7:31–37
Matt. 15:29–31
7:31
Mark. 1:16Mark. 5:20
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 32
7:32
Mark. 5:23+
Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33
7:33
Mark. 8:23
Joh. 9:6
Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 34Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: »Effata.» Se merkitsee: aukene. 35
7:35
Jes. 35:5,6
Matt. 11:5
Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.

36

7:36
Mark. 1:45
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. 37Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.»

8

Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä

81

8:1–10
Matt. 15:32–39
Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: 2
8:2
Mark. 6:34
»Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. 3Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalla. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin.» 4
8:4
Ps. 78:19
Opetuslapset sanoivat hänelle: »Mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi?» 5»Paljonko teillä on leipiä?» Jeesus kysyi. He vastasivat: »Seitsemän.»

6

8:6
Mark. 6:41+
Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne seitsemän leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. 7Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. 8Ihmiset söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän korillista. 9Väkeä oli noin neljätuhatta.

Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, 10hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle.

Jeesukselta vaaditaan merkkiä

11

8:11–13
Matt. 16:1–4
8:11
Matt. 12:38Matt. 22:35
Mark. 10:2,12:15
Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta pannen näin hänet koetukselle. 12
8:12
Mark. 9:19+
Jeesus huokasi syvään ja sanoi: »Miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti: tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta.» 13Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle.

Jeesus nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä

14

8:14–21
Matt. 16:5–12
Luuk. 12:1
Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. 15Jeesus puhui heille vakavasti: »Olkaa varuillanne. Varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta.» 16Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. 17
8:17
Mark. 6:52
Jeesus huomasi sen ja sanoi: »Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä, ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? 18
8:18
Mark. 4:12+
Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista: 19
8:19
Mark. 6:43
kun jaoin ne viisi leipää viidelletuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia?» »Kaksitoista», he vastasivat. 20
8:20
Mark. 8:8
»Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälletuhannelle? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia?» He vastasivat: »Seitsemän.» 21Jeesus sanoi heille: »Ettekö te vieläkään käsitä?»

Jeesus parantaa sokean Betsaidassa

22

8:22,23
Mark. 7:32,33
He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. 23Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi: »Näetkö mitään?» 24Mies avasi silmänsä ja sanoi: »Minä näen ihmisiä – näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät.» 25Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. 26Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi: »Älä edes poikkea kylään.»

Matka Jerusalemiin

8:27—10:52

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

27

8:27–30
Matt. 16:13–20
Luuk. 9:18–21
8:27,28
Mark. 6:14,15
Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen Kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 28He vastasivat: »Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista.» 29
8:29
Mark. 14:61,62
Joh. 6:68,69,11:27
»Entä te?» kysyi Jeesus. »Kuka minä teidän mielestänne olen?» Pietari vastasi hänelle: »Sinä olet Messias8:29 Ks. selitystä Matt. 2:4.30
8:30
Mark. 9:9
Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään.

Jeesus puhuu kuolemastaan

31

8:31–33
Matt. 16:21–23
Luuk. 9:22
8:31
Mark. 9:31,10:33,34
Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että Ihmisen Pojan8:31 Ks. selitystä Matt. 16:13. täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. 32Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. 33Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!»

Jeesuksen seuraamisesta

34

8:34—9:1
Matt. 16:24–28
Luuk. 9:23–27
8:34,35
Matt. 10:37–39
Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 35Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. 36
8:36
Luuk. 12:19,20
Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? 37
8:37
Ps. 49:9
Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? 38
8:38
Matt. 10:33+
Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.»