Raamattu 1992 (KR92)
15

Jeesus luovutetaan Pilatukselle

151

15:1–5
Matt. 27:1,2,11–14
Luuk. 23:1–5
Joh. 18:28–38a
Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen: Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

2Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 3Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan, 4

15:4,5
Mark. 14:61+
ja Pilatus kysyi: »Etkö lainkaan vastaa? Kuulethan, mistä kaikesta he sinua syyttävät.» 5Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

6

15:6–15
Matt. 27:15–26
Luuk. 23:13–25
Joh. 18:38b—19:16a
Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi. 7Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas-niminen mies. 8Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli. 9Pilatus kysyi: »Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan?» 10Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. 11
15:11
Ap. t. 3:14
Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen. 12Vielä Pilatus kysyi kansalta: »Mitä minä sitten teen tälle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?» 13He huusivat: »Ristiinnaulitse!» 14»Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulitse se mies!»

15Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

16

15:16–20
Matt. 27:27–31
Joh. 19:2,3
Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväenosaston. 17
15:17
Luuk. 23:11
He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. 18Sitten he alkoivat tervehtiä häntä: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 19He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja kumarsivat häntä. 20Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen hänet.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

21

15:21–32
Matt. 27:32–44
Luuk. 23:26–43
Joh. 19:16b–24
Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. 22He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka. 23He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan. 24
15:24
Ps. 22:19
Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai.

25Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet.15:25 Ks. selitystä Matt. 20:3. 26Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: »Juutalaisten kuningas». 27

15:27
Jes. 53:12
Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [ 28Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: »Hänet luettiin rikollisten joukkoon.»]15:28 Jae sisältyy eräisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Jes. 53:12, Luuk. 22:37.

29

15:29
Ps. 22:8,109:25Mark. 14:58
Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: »No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. 30Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!» 31Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: »Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. 32Tulkoon nyt ristiltä alas – Messias, Israelin kuningas! Kun sen näemme, me uskomme häneen.» Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, pilkkasivat häntä.

Jeesuksen kuolema

33

15:33–41
Matt. 27:45–56
Luuk. 23:44–49
Joh. 19:25–30
Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 34
15:34
Ps. 22:2
Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Elohi, Elohi, lema sabaktani?» Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 35Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: »Kuulkaa, hän huutaa Eliaa.» 36
15:36
Ps. 69:22
Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas.» 37Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.

38

15:38
2. Moos. 26:31–33,36:35
2. Aik. 3:14
Hepr. 6:19,20,10:19,20
Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. 39
15:39
Mark. 1:11,3:11,9:7,14:61
Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: »Tämä mies oli todella Jumalan Poika!»

40

15:40,41
Luuk. 8:2,3
Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. 41Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.

Jeesuksen hautaaminen

42

15:42–47
Matt. 27:57–61
Luuk. 23:50–55
Joh. 19:38–42
Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä. 43
15:43
5. Moos. 21:22,23
Silloin saapui paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. 44Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. 45Sadanpäällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. 46
15:46
Jes. 53:9
Ap. t. 13:29
Joosef osti pellavavaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. 47Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin.