Raamattu 1992 (KR92)
12

Vertaus viinitarhan vuokraajista

121

12:1–12
Matt. 21:33–46
Luuk. 20:9–19
12:1
Jes. 5:1,2
Jeesus alkoi puhua heille vertauksin:

»Mies istutti viinitarhan, ympäröi sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta.

2»Sovittuun aikaan hän lähetti palvelijansa viinitarhan viljelijöiden luo, jotta saisi heiltä osansa tarhan sadosta. 3Mutta nämä ottivat miehen kiinni, pieksivät hänet ja lähettivät takaisin tyhjin käsin. 4Omistaja lähetti heidän luokseen toisen palvelijan, mutta tätäkin he pahoinpitelivät ja häpäisivät. 5Hän lähetti taas uuden palvelijan, ja tämän he tappoivat. Samoin kävi seuraavienkin: toiset he pieksivät, toiset tappoivat. 6

12:6
Mark. 1:11,9:7
Nyt oli jäljellä enää yksi, hänen rakas poikansa. Tämän hän lähetti vuokraajien luo viimeiseksi ajatellen: ’Minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea.’ 7Mutta nämä sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin perintö on meidän.’ 8He ottivat hänet kiinni, tappoivat hänet ja heittivät ulos viinitarhasta.

9

12:9
Ap. t. 13:46,18:6,28:28
»Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee? Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhansa toisille. 10
12:10,11
Ps. 118:22,23+
12:10
Jes. 28:16
Ap. t. 4:11
Room. 9:33
1. Piet. 2:4–8
Olette kai lukeneet kirjoituksista tämän kohdan:

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

11Herralta se on tullut,

ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.»

12Neuvoston jäsenet olisivat halunneet ottaa Jeesuksen kiinni, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. Mutta koska he pelkäsivät kansaa, he antoivat hänen olla ja lähtivät pois.

Kysymys veron maksamisesta keisarille

13

12:13–17
Matt. 22:15–22
Luuk. 20:20–26
12:13
Mark. 3:6
Sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannattajia Jeesuksen luo saadakseen hänet puheistaan kiinni. 14
12:14
Luuk. 23:2
Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: »Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee eroa heidän välillään, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei?»

15Jeesus tiesi heidän teeskentelevän ja sanoi: »Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää minulle denaarin raha.» 16He ottivat esiin rahan, ja hän kysyi: »Kenen kuva ja nimi siinä on?» »Keisarin», he vastasivat. 17

12:17
Room. 13:7
Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» Tämä vastaus jätti heidät ymmälle.

Kysymys ylösnousemuksesta

18

12:18–27
Matt. 22:23–33
Luuk. 20:27–40
12:18
Ap. t. 23:8
Sitten Jeesuksen luo tuli saddukeuksia12:18 Ks. selitystä Matt. 3:7., jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 19
12:19
5. Moos. 25:5,6
»Opettaja, Mooses on säätänyt näin: ’Jos jonkun veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, tämän miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ 20Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. 21Silloin toinen otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmannen 22ja kaikkien seitsemän: heiltä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kaikista kuoli nainen. 23Kun he ylösnousemuksen päivänä nousevat kuolleista, kenen vaimo hän silloin on? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimo.»

24Jeesus vastasi heille: »Te kuljette eksyksissä, ja mistä syystä? Koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 25Kun noustaan kuolleista, ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 26

12:26
2. Moos. 3:6Ap. t. 7:32
Hepr. 11:16
Ja kun nyt puhumme kuolleiden herättämisestä – ettekö ole Mooseksen kirjasta lukeneet kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala.’ 27Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Te olette pahasti eksyksissä.»

Kysymys tärkeimmästä käskystä

28

12:28–34
Matt. 22:34–40
Luuk. 10:25–28
Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: »Mikä käsky on kaikkein tärkein?» 29
12:29,30
5. Moos. 6:4,510:12,13
Jeesus vastasi: »Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ 31
12:31
3. Moos. 19:18Matt. 19:19
Room. 13:9
Gal. 5:14
1. Tim. 1:5
Jaak. 2:8
Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.»

32

12:32
5. Moos. 4:35,39
Jes. 45:5,6,21
Lainopettaja sanoi hänelle: »Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. 33
12:33
Ps. 40:7
Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.» 34Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: »Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.»

Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Daavidin poika ja Daavidin herra

35

12:35a
Matt. 22:41–46
Luuk. 20:41–44
Temppelissä opettaessaan Jeesus puolestaan kysyi: »Kuinka lainopettajat voivat sanoa, että Messias on Daavidin poika? 36
12:36
Ps. 110:1Ap. t. 2:34,35
1. Kor. 15:25
Hepr. 1:13,10:12,13
Daavid itse on Pyhän Hengen innoittamana sanonut:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät jalkojesi alle.

37
12:37–40
Matt. 23:1–36
Luuk. 11:37–54,20:45–47
Daavid itse sanoo Messiasta herraksi. Kuinka Messias silloin voi olla Daavidin poika?»

Varokaa lainopettajia!

Suuri kansanjoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti. 38Opettaessaan hän sanoi näin: »Varokaa lainopettajia! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla, 39he ottavat synagogassa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, 40

12:40
Matt. 6:5
mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa.»

Lesken ropo

41

12:41–44
Luuk. 21:1–4
12:41
2. Kun. 12:10
Joh. 8:20
Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. 42Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. 43
12:43
2. Kor. 8:12
Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: »Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. 44Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.»

13

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

13

Temppelin hävitys

131

13:1,2
Matt. 24:1,2
Luuk. 21:5,6
Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: »Opettaja, katso! Mitkä kivet, mikä rakennus!» 2
13:2
Jer. 7:14,26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Jeesus vastasi: »Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

3

13:3–13
Matt. 24:3–14
Luuk. 21:7–19
13:3
Mark. 1:29
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan: 4»Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä.»

5

13:5
Jer. 29:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
1. Joh. 4:1
Jeesus alkoi puhua heille:

»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 6Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä se olen’, ja eksyttävät monia. 7Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. 8

13:8
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on synnytystuskien alkua.

9

13:9
Matt. 10:17,18
Joh. 16:2
Ap. t. 18:12
»Pitäkää varanne! Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden, todistukseksi heille. 10
13:10
Matt. 28:19
Mark. 16:15
2. Tim. 4:17
Ilm. 14:6
Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. 11
13:11–13
Matt. 10:19–22
13:11
Luuk. 12:11,12
Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.

12

13:12
Miika 7:5,6
»Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 13
13:13
Hepr. 6:11,12
Ilm. 2:26
Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Suuri ahdinko

14

13:14–23
Matt. 24:15–28
Luuk. 21:20–24
13:14
Dan. 11:31,12:11
1. Makk. 1:54,6:7
»Kun te näette turmion iljetyksen seisovan paikassa, jossa se ei saisi olla – huomatkoon lukija tämän! – silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. 15
13:15,16
Luuk. 17:31
Sen, joka on katolla, ei pidä mennä alas taloonsa mitään hakemaan, 16eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 17
13:17
1. Kor. 7:26–28
Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! 18Rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvisaikaan, 19
13:19
Dan. 12:1
Joel 2:2
sillä noina päivinä tulee olemaan ahdinko, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta, Jumalan luomistyöstä tähän päivään asti, eikä tule olemaan. 20Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan.

21

13:21
Luuk. 17:23
»Jos joku sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Katso, Messias on tuolla’, älkää uskoko. 22
13:22
5. Moos. 13:2–4
2. Tess. 2:9,10
Ilm. 13:13,14
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. 23
13:23
2. Piet. 3:17
Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken.

Ihmisen Pojan tuleminen

24

13:24–32
Matt. 24:29–36
Luuk. 21:25–33
13:24,25
Matt. 24:29+
»Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, 25tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 26
13:26
Matt. 24:30Mark. 14:62
Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan, 27
13:27
Jes. 27:13
Matt. 13:41
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten.

28»Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. 29Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. 30

13:30
Mark. 9:1
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 31
13:31
Ps. 102:27,119:89
Jes. 40:8
Matt. 5:18
Hepr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. 32
13:32
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1,2
Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.

Valvokaa!

33

13:33–37
Matt. 25:13
»Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. 34
13:34–36
Matt. 24:45–51
Luuk. 12:35–40
Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. 35Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. 36Hän tulee äkkiarvaamatta – varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. 37Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!»

14

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

14—16

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

141

14:1,2
Matt. 26:1–5
Luuk. 22:1,2
Joh. 11:45–53
Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 2»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

3

14:3–9
Matt. 26:6–13
Joh. 12:1–8
14:3
Mark. 11:1Luuk. 7:37,38
Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. 4Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: »Millaista voiteen haaskausta! 5Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin kolmesataa denaaria saanut.» He moittivat naista ankarin sanoin.

6Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. 7

14:7
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. 8
14:8
Mark. 16:1
Joh. 19:40
Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. 9Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.»

Juudas kavaltaa Jeesuksen

10

14:10,11
Matt. 26:14–16
Luuk. 22:3–6
Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. 11He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä.

Pääsiäisateria

12

14:12–21
Matt. 26:17–25
Luuk. 22:7–14,21–23
Joh. 13:18–30
14:12
2. Moos. 12:3–10,18–27
5. Moos. 16:1–8
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?» 13Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: »Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, 14ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: ’Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 15Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.» 16Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

17Illan tultua Jeesus saapui sinne kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 18

14:18
Ps. 41:10
Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: »Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut – mies, joka syö minun kanssani.» 19Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: »En kai minä?» 20Jeesus vastasi heille: »Yksi teistä kahdestatoista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 21Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.»

Jeesus asettaa ehtoollisen

22

14:22–25
Matt. 26:26–29
Luuk. 22:14–20
1. Kor. 11:23–25
14:22–24
Joh. 6:53–56
1. Kor. 10:16
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa, tämä on minun ruumiini.» 23Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. 24
14:24
2. Moos. 24:8
Sak. 9:11
Hepr. 9:15Jes. 53:12
Hepr. 9:28
Hän sanoi: »Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. 25Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

26

14:26–31
Matt. 26:30–35
Luuk. 22:31–34
Joh. 13:36–38
14:26
Ps. 113—118
Luuk. 22:39
Joh. 18:1
Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 27
14:27
Sak. 13:7Joh. 16:32
Jeesus sanoi heille: »Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.’ 28
14:28
Mark. 16:7
Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 29Silloin Pietari sanoi hänelle: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en.» 30
14:30
Mark. 14:72
Jeesus vastasi: »Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 31Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

32

14:32–42
Matt. 26:36–46
Luuk. 22:40–46
He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä rukoilen.» 33
14:33
Mark. 5:37+
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. 34
14:34
Ps. 42:6,12,43:5
Joh. 12:27
Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.» 35Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. 36
14:36
Room. 8:15
Gal. 4:6Mark. 10:27Mark. 10:38Joh. 4:34+
Hän sanoi: »Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.»

37Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: »Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? 38

14:38
Matt. 6:13
1. Kor. 16:13
1. Piet. 5:8Gal. 5:17
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»

39Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. 40Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. 41Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 42Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»

Jeesuksen vangitseminen

43

14:43–52
Matt. 26:47–56
Luuk. 22:47–53
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. 44Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois.» 45Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Rabbi!», ja suuteli häntä. 46Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. 47Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.

48

14:48,49
Luuk. 19:47,21:37
Joh. 18:20
Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. 49
14:49
Jes. 53:12
Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen.» 50
14:50
Mark. 14:27
Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat.

51Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, 52mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

53

14:53–65
Matt. 26:57–68
Luuk. 22:54,63–71
Joh. 18:12–14,19–24
Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. 54Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. 56Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia. 57Silloin astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen: 58

14:58
Mark. 15:29
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
»Me olemme kuulleet hänen sanovan: ’Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.’» 59Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.

60Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 61

14:61
Ps. 38:14,15
Jes. 53:7
Mark. 15:4,5
Luuk. 23:9
Joh. 19:9
Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: »Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?» 62
14:62
Mark. 12:36Mark. 13:26
»Olen», vastasi Jeesus, »ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.» 63
14:63
4. Moos. 14:6
2. Sam. 13:19
Job 1:20
Jer. 36:24
Ap. t. 14:14
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Mitä me enää todistajia tarvitsemme! 64
14:64
Mark. 2:7
Joh. 19:73. Moos. 24:16
Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?» Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

65

14:65
Jes. 50:6,53:5
Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja sanoivat: »Profetoi nyt!» Vartijatkin löivät häntä.

Pietari kieltää Jeesuksen

66

14:66–72
Matt. 26:69–75
Luuk. 22:55–62
Joh. 18:15–18,25–27
Pietari oli alhaalla pihassa. Muuan ylipapin palvelustytöistä tuli sinne, 67ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: »Sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen.» 68Mutta Pietari kielsi sen. »En ollenkaan ymmärrä mistä puhut», hän sanoi ja siirtyi ulos etupihalle. 69Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville: »Tämä mies on samaa joukkoa.» 70Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen.» 71Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä, josta te puhutte.» 72
14:72
Mark. 14:30
Samassa kukko lauloi, toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän puhkesi itkuun.