Raamattu 1992 (KR92)
1

Jeesuksen toiminnan alku

1—3

Johannes Kastaja

11:1–8
Matt. 3:1–12
Luuk. 3:1–18
Joh. 1:23–28
1:1
Room. 1:9 - 15:19
1. Kor. 9:12
2. Kor. 2:12
Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin.

21:2
2. Moos. 23:20
Mal. 3:1Matt. 11:10
Luuk. 1:76 - 7:27
Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan:

– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,

hän raivaa sinulle tien.

31:3
Jes. 40:3
Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!»

41:4
Ap. t. 13:24 - 19:4
Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

61:6
Matt. 3:4
Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 71:7
Matt. 3:11
Hän julisti: »Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. 81:8
Joh. 1:33
Ap. t. 1:5 - 2:4 - 11:16 - 19:2 - 3
Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.»

Jeesuksen kaste ja koetus

91:9–11
Matt. 3:13–17
Luuk. 3:21 - 22
Joh. 1:29–34
1:9
Matt. 2:23
Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 101:10
Hes. 1:1
Ap. t. 7:56
Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 111:11
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Mark. 9:7
Hepr. 1:5
2. Piet. 1:17
1. Joh. 5:9
Ja taivaista kuului ääni: »Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.»

121:12,13
Matt. 4:1–11
Luuk. 4:1–13
Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. 131:13
Matt. 4:2Job 1:12
Luuk. 22:31
2. Kor. 2:115. Moos. 8:15 - 16
Ps. 91:13Hepr. 1:14
Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.

Jeesus julistaa evankeliumia

141:14,15
Matt. 4:12–17
Luuk. 4:14 - 15
1:14
Mark. 6:17Mark. 1:28 - 15:41
Joh. 1:43
Ap. t. 10:37Room. 1:1
2. Kor. 11:7
Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. 151:15
Gal. 4:4Dan. 7:14
Mark. 4:11 - 9:47 - 10:14 - 14:25 - 15:43Matt. 3:2
Hän sanoi: »Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!»

Ensimmäiset opetuslapset

161:16–20
Matt. 4:18–22
Luuk. 5:1–11
Joh. 1:35–51
1:16
Mark. 3:7–9 - 4:1 - 5:21Mark. 1:29Joh. 21:3
Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. 17 Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.» 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

191:19,20
1. Kun. 19:19–21
Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. 20 Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

211:21–28
Luuk. 4:31–37
1:21
Matt. 4:13Luuk. 4:31
Joh. 6:59
He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 221:22
Matt. 7:28 - 29
Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat 1:22 Ks. selitystä Matt. 2:4. .

231:23
Matt. 12:43
Mark. 3:11 - 5:8 - 6:7 - 9:25
Ap. t. 8:7
Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: 241:24
Matt. 8:29
Jaak. 2:19
»Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!» 25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: »Vaiti! Lähde hänestä!» 261:26
Mark. 9:26
Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 271:27
Mark. 4:41
Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: »Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee.» 28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

291:29–34
Matt. 8:14–17
Luuk. 4:38–41
Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. 30 Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. 31 Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.

32 Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. 33 Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. 341:34
Mark. 1:24 - 3:11 - 12 - 5:6 - 7 - 9:20
Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Lähtö Kapernaumista

351:35–39
Luuk. 4:42–44
1:35
Mark. 6:46
Luuk. 5:16 - 6:12
Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 36 Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta 37 ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: »Kaikki etsivät sinua.» 38 Mutta Jeesus sanoi: »Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.» 391:39
Matt. 4:23 - 9:35
Mark. 3:10
Luuk. 6:18 - 19
Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

Jeesus parantaa spitaalisen

401:40–45
Matt. 8:1–4
Luuk. 5:12–16
Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: »Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 41 Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» 42 Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi. 431:43
Mark. 5:43 - 7:36 - 8:26
Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: 441:44
Matt. 8:4
»Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille.» 451:45
Mark. 5:20 - 6:56 - 7:37
Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen.

2

Jeesus parantaa halvaantuneen

12:1–12
Matt. 9:1–8
Luuk. 5:17–26
Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2 väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. 3 Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, 4 jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. 52:5
Luuk. 7:48
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.»

6 Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: 72:7
Matt. 9:3Ps. 32:5 - 103:3 - 130:4
Jes. 55:7
Dan. 9:9
»Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 8 Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Kuinka te tuollaista ajattelette? 9 Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? 10 Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – 11 »nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.» 122:12
Matt. 9:33
Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet.»

Jeesus kutsuu Leevin

132:13–17
Matt. 9:9–13
Luuk. 5:27–32
2:13
Mark. 1:16
Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä. 14 Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

15 Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja 2:15 Ks. selitystä Matt. 5:46. ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. 162:16
Luuk. 15:1 - 2
Kun fariseuksiin 2:16 Ks. selitystä Matt. 3:7. kuuluvat lainopettajat näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: »Kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 172:17
Hes. 34:16
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Jeesus kuuli sen ja sanoi: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.»

Häävieraat eivät paastoa

182:18–22
Matt. 9:14–17
Luuk. 5:33–39
2:18
Matt. 9:14
Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat?» 19 Jeesus vastasi: »Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. 202:20
Joh. 16:20
Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. 21 Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reikä on entistä pahempi. 22 Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.»

Sapatin herra

232:23–28
Matt. 12:1–8
Luuk. 6:1–5
2:23
5. Moos. 23:26
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. 242:24
2. Moos. 20:8–10
Silloin fariseukset sanoivat hänelle: »Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?» 252:25,26
1. Sam. 21:4–7
Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? 262:26
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:5–9
Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.» 272:27
2. Moos. 23:12
Ja Jeesus sanoi heille: »Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28 Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.»

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]