Raamattu 1992 (KR92)
7

Ohjeita ja lupauksia

71

7:1–5
Luuk. 6:37,38,41,42
7:1
Room. 2:1
1. Kor. 4:5
Jaak. 4:11
»Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2
7:2
5. Moos. 19:19
Est. 7:10
Mark. 4:24
Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. 3
7:3
Joh. 8:7
Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 4Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi? 5Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

6

7:6
2. Moos. 29:33
3. Moos. 22:10
Sananl. 9:7,8
»Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.

7

7:7–11
Luuk. 11:9–13
7:7
1. Aik. 28:9
Jer. 29:13
Matt. 18:19,21:22
Joh. 14:13,14
Jaak. 1:5
1. Joh. 3:22
»Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. 8
7:8
Sananl. 8:17
Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. 9Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää? 10Tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa? 11Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.

12

7:12
Sir. 31:15
Luuk. 6:31Matt. 22:40
Room. 13:10
»Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.

13»Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. 14

7:14
Ap. t. 14:22
Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!

Väärät profeetat

15

7:15–20
Matt. 12:33
Luuk. 6:43–45
7:15
Miika 3:5
Matt. 24:11,24
Ap. t. 20:29
2. Piet. 2:1,2
»Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. 17Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. 18
7:18
Jaak. 3:12
Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19
7:19
Matt. 3:10+
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. 20Hedelmistä te siis tunnette heidät.

21

7:21–23
Luuk. 6:46,13:25–27
7:21
Hoos. 8:2
Matt. 25:11
»Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon. 22Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’ 23
7:23
Matt. 13:41,42,25:12,41
Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryydentekijät!’

Kaksi rakentajaa

24

7:24–27
Luuk. 6:47–49
»Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. 25Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

26»Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. 27Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.»

Vuorisaarnan vaikutus

28

7:28,29
Luuk. 7:1
7:28
Matt. 13:54
Mark. 1:22
Luuk. 4:32
Joh. 7:46
Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. 29Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.

8

Jeesuksen voimateot

8—9

Jeesus parantaa spitaalisen

81

8:1–4
Mark. 1:40–45
Luuk. 5:12–16
Kun Jeesus tuli alas vuorelta, suuri ihmisjoukko seurasi häntä. 2
8:2
2. Moos. 4:6
Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi: »Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 3Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» Heti mies parani taudistaan. 4
8:4
Matt. 9:303. Moos. 14:1–32
Luuk. 17:14
Jeesus sanoi hänelle: »Katso, ettet puhu tästä kenellekään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna Mooseksen määräämä uhrilahja, todisteeksi parantumisesta.»

Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö

5

8:5–13
Luuk. 7:1–10
Joh. 4:43–54
Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua 6sanoen: »Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa.» 7Jeesus sanoi: »Minä tulen ja parannan hänet.» 8
8:8
Luuk. 19:7Ps. 107:20
Viis. 16:12
Mutta sadanpäällikkö vastasi: »Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. 9
8:9
2. Tim. 2:4
Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.»

10

8:10
Matt. 15:28
Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: »Totisesti: näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. 11
8:11
Jes. 60:3
Mal. 1:11
Luuk. 13:28,29
Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. 12
8:12
Matt. 13:42,50,22:13,24:51,25:30
Luuk. 13:28
Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.» 13
8:13
Matt. 9:29,15:28
Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: »Mene. Tapahtukoon niin kuin uskot.» Sillä hetkellä palvelija parani.

Jeesus parantaa Pietarin anopin ja muita sairaita

14

8:14–17
Mark. 1:29–34
Luuk. 4:38–41
Jeesus meni Pietarin kotiin ja näki, että tämän anoppi makasi kovassa kuumeessa. 15Jeesus kosketti hänen kättään, ja kuume lähti hänestä. Nainen nousi vuoteesta ja alkoi palvella Jeesusta. 16Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaamia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, 17
8:17
Jes. 53:4
1. Piet. 2:24
jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa:

– Hän kantoi meidän tautimme,

otti taakakseen meidän sairautemme.

Seuraa minua!

18

8:18–22
Luuk. 9:57–62
Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja sanoi: »Opettaja, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin.» 20
8:20
2. Kor. 8:9
Jeesus vastasi hänelle: »Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla8:20 Ks. selitystä 16:13. ei ole, mihin päänsä kallistaisi.» 21
8:21
1. Kun. 19:20
Eräs toinen, hänen opetuslapsensa, sanoi hänelle: »Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.» 22
8:22
Matt. 10:37
Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua! Anna kuolleiden haudata kuolleensa.»

Jeesus tyynnyttää myrskyn

23

8:23–27
Mark. 4:35–41
Luuk. 8:22–25
Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. 24Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. 25
8:25
Matt. 14:30,31
Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Herra, pelasta meidät! Me hukumme.» 26
8:26
Job 26:12
Ps. 46:2–4,89:10
Jes. 43:2
2. Tim. 1:7
»Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?» Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven. 27Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: »Mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin.»

Jeesus Gadaran alueella

28

8:28–34
Mark. 5:1–20
Luuk. 8:26–39
Kun Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, häntä vastaan tuli hautaluolista kaksi pahojen henkien vaivaamaa miestä. Nämä olivat niin väkivaltaisia, ettei kukaan voinut kulkea sitä tietä. 29
8:29
Mark. 1:24
He huusivat: »Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?»

30Jonkin matkan päässä oli suuri sikalauma laitumella. 31Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Jos ajat meidät pois, niin lähetä meidät sikalaumaan.» 32»Menkää!» Jeesus sanoi. Silloin henget lähtivät miehistä ja menivät sikoihin, ja koko lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui.

33Sikopaimenet lähtivät pakoon. He menivät kaupunkiin ja kertoivat, kuinka oli käynyt ja mitä pahojen henkien vaivaamille oli tapahtunut. 34Silloin kaikki lähtivät kaupungista Jeesusta vastaan. Kun he näkivät hänet, he pyysivät häntä poistumaan siltä seudulta.

9

Jeesus parantaa halvaantuneen

91

9:1–8
Mark. 2:1–12
Luuk. 5:17–26
Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. 2Siellä ihmiset toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: »Ole rohkealla mielellä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.»

3

9:3
Matt. 26:65
Joh. 10:33
Jotkut lainopettajat sanoivat silloin itsekseen: »Tuohan herjaa Jumalaa.» 4
9:4
Joh. 2:25
Mutta Jeesus näki, mitä he ajattelivat, ja sanoi: »Miksi teillä on pahoja ajatuksia sydämessänne? 5Kumpi on helpompaa, sanoa: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse ja kävele’? 6Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – »nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.» 7Silloin mies nousi ja lähti kotiinsa. 8Tämän nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan.

Jeesus kutsuu Matteuksen

9

9:9–13
Mark. 2:13–17
Luuk. 5:27–32
Kun Jeesus kaupungista lähtiessään kulki tulliaseman ohi, hän näki Matteus-nimisen miehen istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

10Jeesus oli sitten aterialla hänen kodissaan. Sinne tuli myös useita publikaaneja ja muita syntisiä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. 11

9:11
Matt. 11:19+
Tämän nähdessään fariseukset sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: »Kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 12Jeesus kuuli sen ja sanoi: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 13
9:13
Hoos. 6:6Matt. 12:7Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’ En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.»

Häävieraat eivät paastoa

14

9:14–17
Mark. 2:18–22
Luuk. 5:33–39
9:14
Matt. 11:18
Luuk. 18:12
Sitten Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo. He sanoivat: »Meille ja fariseuksille paastoaminen on tärkeää. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa?» 15
9:15
Joh. 16:5,6
Jeesus vastasi heille: »Eivät kai häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin he paastoavat. 16Ei kukaan ota kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Viitta repeää sellaisen paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. 17Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Silloin molemmat säilyvät.»

Jeesus herättää tytön kuolleista ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen

18

9:18–26
Mark. 5:21–43
Luuk. 8:40–56
Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs synagogan esimies. Hän kumartui maahan Jeesuksen edessä ja sanoi: »Tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa.» 19Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä.

20

9:20
3. Moos. 15:25
4. Moos. 15:37–41
Matt. 14:36
Mark. 6:56
Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. 21Hän näet ajatteli: »Jos vain saan koskettaa hänen viittaansa, minä paranen.» 22Jeesus kääntyi, näki naisen ja sanoi: »Ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut.»9:22 Toinen tulkinta: pelastanut sinut. Siitä hetkestä nainen oli terve.

23

9:23
2. Aik. 35:25
Kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon, 24
9:24
Joh. 11:11
hän sanoi: »Menkää pois! Ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu.» Hänelle naurettiin. 25Mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä kädestä, ja tyttö nousi. 26Tästä levisi tieto koko sille seudulle.

Jeesus parantaa kaksi sokeaa

27

9:27–31
Matt. 20:29–34
Kun Jeesus jatkoi sieltä matkaansa, hänen peräänsä lähti kaksi sokeaa. He huusivat: »Armahda meitä, Daavidin Poika!» 28Ja kun Jeesus tuli perille, sokeat tulivat sisälle hänen luokseen. Jeesus kysyi: »Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?» »Uskomme, Herra», he vastasivat. 29Silloin hän kosketti heidän silmiään ja sanoi: »Tapahtukoon teille niin kuin uskotte», 30ja heidän silmänsä aukenivat. Jeesus varoitti heitä ankarasti: »Katsokaa, ettei kukaan saa tietää tästä.» 31Mutta lähdettyään sieltä he levittivät hänestä tietoa koko sillä seudulla.

Jeesus parantaa mykän

32

9:32–34
Matt. 12:22–32
9:32
Luuk. 11:14,15
Kun miehet olivat poistumassa, Jeesuksen luo tuotiin mykkä mies, jota vaivasi paha henki. 33Jeesus ajoi hengen ulos, ja mykkä alkoi puhua. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat: »Tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty.» 34Mutta fariseukset sanoivat: »Pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa.»

Jeesus säälii kansaa

35

9:35–38
Matt. 4:23Mark. 6:34Luuk. 10:2
Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.

36

9:36
4. Moos. 27:17
Jes. 53:6
Sak. 10:2
1. Piet. 2:25
Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. 37
9:37
Joh. 4:35
Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: »Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. 38Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.»