Raamattu 1992 (KR92)
23

Puhe lainopettajia ja fariseuksia vastaan

23

Itsensä korottamisesta

231

23:1–12
Mark. 12:37b–40
Luuk. 11:46,20:45–47
Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:

2»Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3

23:3
Mal. 2:7,8
Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 4
23:4
Ap. t. 15:10
He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 5
23:5
Matt. 6:1–185. Moos. 6:8,11:184. Moos. 15:37–41
5. Moos. 22:12
Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, 6
23:6
Luuk. 14:7
he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla 7ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi23:7,8 Rabbi on juutalaisen opettajan arvonimi..

8»Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9

23:9
Mal. 1:6,2:10
Ef. 3:14,15
Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11
23:11
Matt. 20:26,27
Fil. 2:5–8
Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12
23:12
Job 22:29
Sananl. 29:23
Hes. 17:24,21:31,32
Luuk. 1:52,14:11,18:14
Jaak. 4:10
1. Piet. 5:6
Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.

Voi teitä!

13

23:13–36
Luuk. 11:39–52
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.

[ 14»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.]23:14 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark. 12:40.

15»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.

16

23:16
Matt. 15:14+
»Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.’ 17Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? 18Te sanotte myös: ’Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.’ 19
23:19
2. Moos. 29:37
Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? 20Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, 21
23:21
1. Kun. 8:13
2. Aik. 6:2
ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. 22Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.

23

23:23
3. Moos. 27:30
4. Moos. 18:211. Sam. 15:22
Miika 6:8
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. 24
23:24
Matt. 15:14+
Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!

25

23:25
Mark. 7:4
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! 26
23:26
Matt. 15:20
Tit. 1:15
Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!

27

23:27
Ap. t. 23:3+
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. 28
23:28
Luuk. 16:15
Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä.

29»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä 30

23:30
Matt. 5:12+
ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.’ 31
23:31
Ap. t. 7:52
Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. 32Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! 33
23:33
Matt. 3:7+
Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?

34

23:34
Ap. t. 5:40,22:19
2. Kor. 11:24
1. Tess. 2:15
Hepr. 11:36,37
»Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. 35
23:35
1. Moos. 4:10
Hepr. 11:42. Aik. 24:20–22
Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. 36Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!

Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta

37

23:37–39
Luuk. 13:34,35
23:37
Ap. t. 7:59Jes. 31:5Jes. 65:2
Jer. 6:16
»Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. 38
23:38
1. Kun. 9:7,8
Hes. 11:23
Miika 3:12
Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. 39
23:39
Sir. 15:7
Joh. 14:19Ps. 118:26
Matt. 21:9+
Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’»

24

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

24—25

Temppelin hävitys

241

24:1,2
Mark. 13:1,2
Luuk. 21:5,6
24:1
Joh. 2:20
Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. 2
24:2
Jer. 7:14,26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Mutta Jeesus sanoi heille: »Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

3

24:3–14
Mark. 13:3–13
Luuk. 21:7–19
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: »Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?»

4

24:4
Jer. 29:8,9
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
Jeesus vastasi:

»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 5

24:5
1. Joh. 2:18,4:1
Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. 6Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. 7
24:7
Jes. 19:2
Ilm. 6:3–8
Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.

9

24:9
Matt. 10:22+
»Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. 10Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11
24:11
Room. 16:17
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1
1. Joh. 4:1
Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. 12
24:12
2. Tim. 3:1–5
Ilm. 2:4
Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. 13
24:13
Matt. 10:22+
Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. 14
24:14
Mark. 13:10+
Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

Suuri ahdinko

15

24:15–28
Mark. 13:14–23
Luuk. 17:20–25,31,37,21:20–24
24:15
Dan. 11:31,12:11
1. Makk. 1:54,6:7
»Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut – huomatkoon lukija tämän! – 16
24:16
1. Moos. 19:17
Ps. 11:1
1. Makk. 2:28
silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. 17Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, 18eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 19
24:19
Luuk. 23:29
1. Kor. 7:26–28
Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! 20
24:20
2. Tim. 4:212. Moos. 16:29
Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. 21
24:21
Dan. 12:1
Joel 2:2
Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. 22Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.

23»Jos joku silloin sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Messias on tuolla’, älkää uskoko. 24

24:24
5. Moos. 13:2–4
2. Tess. 2:9,10
Ilm. 13:13,14
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. 25Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.

26

24:26
Joh. 7:27
»Jos siis teille sanotaan: ’Hän on tuolla autiomaassa’, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: ’Hän on sisällä talossa’, älkää uskoko sitä. 27Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. 28
24:28
Job 39:30
Hab. 1:8
Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.

Ihmisen Pojan tuleminen

29

24:29–36
Mark. 13:24–32
Luuk. 21:25–33
24:29
Jes. 13:10
Hes. 32:7,8
Joel 2:10,3:4,4:15,16
Ap. t. 2:20
Ilm. 6:12–14
»Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 30
24:30
Dan. 7:13
Matt. 10:23,16:28,26:64
Ap. t. 1:11
Ilm. 1:7
Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 31
24:31
Jes. 27:13
Matt. 13:41
1. Kor. 15:22
1. Tess. 4:16
Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.

32»Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. 33Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. 34

24:34
Matt. 16:28
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 35
24:35
Ps. 102:27,119:89
Jes. 40:8
Matt. 5:18
Hepr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

36

24:36
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1,2
»Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. 37
24:37–44
Mark. 13:32–37
Luuk. 17:26–36Luuk. 12:39,40
Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. 38
24:38
1. Moos. 6:5—7:1
Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. 39
24:39
1. Piet. 3:20
2. Piet. 3:5,6
Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. 40Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. 41Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään.

42

24:42
Matt. 25:13
»Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43
24:43
1. Tess. 5:2–4
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3,16:15
Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. 44Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.

Hyvä ja huono palvelija

45

24:45–51
Luuk. 12:41–48
24:45
1. Kor. 4:2
Hepr. 3:5
»Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palvelusväkensä esimieheksi katsomaan, että kaikki saavat ruokansa ajallaan? 46Autuas se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä! 47
24:47
Matt. 25:21,23
Totisesti: herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa.

48»Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee: ’Herrani ei tule vielä pitkään aikaan’, 49ja hän alkaa lyödä tovereitaan ja syö ja juo juoppojen seurassa. 50Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee, 51

24:51
Matt. 8:12+
hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomitsee hänet samaan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.

25

Viisaat ja tyhmät morsiusneidot

251

25:1
Luuk. 12:35,36
»Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 2Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. 3Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. 4Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. 5Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. 6
25:6
Ilm. 19:7
Mutta keskellä yötä kuului huuto: ’Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!’ 7Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. 8Tyhmät sanoivat viisaille: ’Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.’ 9Mutta viisaat vastasivat: ’Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.’ 10Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. 11
25:11,12
Matt. 7:21–23
Luuk. 13:25–30
Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’ 12Mutta hän vastasi: ’Totisesti, minä en tunne teitä.’

13

25:13
Matt. 24:42
Luuk. 12:40+
»Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Palvelijoille uskotut rahat

14

25:14–30
Luuk. 19:11–27
»Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. 15
25:15
Room. 12:6–8
Ef. 4:7
Yhdelle hän antoi viisi talenttia25:15 Ks. selitystä 18:24. hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta.

16»Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. 17Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. 18Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan.

19

25:19
Matt. 18:23
»Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. 20Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi.’ 21
25:21
Matt. 24:45–47
Luuk. 16:10,22:29,30
Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’

22»Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi.’ 23Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’

24

25:24
Joh. 4:37
»Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin, ja sanoi: ’Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. 25Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.’ 26Isäntä vastasi hänelle: ’Sinä kelvoton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. 27Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. 28– Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. 29
25:29
Matt. 13:12+
Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. 30
25:30
Matt. 8:12+
Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.’

Viimeinen tuomio

31

25:31
Matt. 16:27Ilm. 20:11
»Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32
25:32
Hes. 34:17–22
Matt. 13:49
Room. 14:10
2. Kor. 5:10
Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 34
25:34
Viis. 5:15,16
Ef. 1:4
Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. 35
25:35,36
Jes. 58:7
Hes. 18:7
Sir. 7:32–36
Gal. 5:6
Hepr. 13:2
Jaak. 1:27,2:13,14
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’

37»Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 38Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 39Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ 40

25:40
Sananl. 19:17
Matt. 10:42
Hepr. 6:10
Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

41

25:41
Matt. 7:23Mark. 9:48
Juud. 7
Ilm. 20:10,15
»Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. 42Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’

44»Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ 45Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’

46

25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
Room. 2:7,8
Ilm. 20:15
»Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.»