Raamattu 1992 (KR92)
22

Kuninkaanpojan häät

221

22:1–14
Luuk. 14:15–24
Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille:

2

22:2
Jes. 25:6
Ilm. 19:9
»Taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. 3Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. 4
22:4
Sananl. 9:1–6
Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: ’Olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!’ 5Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen, 6
22:6
Matt. 21:35
toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. 7Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. 8
22:8
Ap. t. 13:46
Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. 9
22:9
Matt. 13:47,21:43
Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin keitä vain tapaatte.’ 10Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista.

11

22:11
Ilm. 3:4,5,19:8
»Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. 12Hän kysyi tältä: ’Ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita?’ Mies ei saanut sanaa suustaan. 13
22:13
Dan. 3:20Matt. 8:12+
Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: ’Sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. 14Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja.’»

Kysymys veron maksamisesta keisarille

15

22:15–22
Mark. 12:13–17
Luuk. 20:20–26
Silloin fariseukset menivät neuvottelemaan keskenään, miten saisivat Jeesuksen sanoistaan ansaan. 16
22:16
Mark. 3:6
He lähettivät hänen luokseen opetuslapsiaan yhdessä Herodeksen kannattajien kanssa. Nämä sanoivat: »Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Sinä olet ihmisistä riippumaton etkä tee eroa heidän välillään. 17Sano siis meille, mitä mieltä olet: onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei?» 18Mutta Jeesus huomasi heidän kieroutensa ja sanoi: »Te teeskentelijät! Miksi te yritätte saada minut ansaan? 19
22:19
Matt. 20:2
Näyttäkää sitä rahaa, jolla maksatte veronne.» He ottivat esiin denaarin. 20Jeesus kysyi heiltä: »Kenen kuva ja nimi siinä on?» 21
22:21
Room. 13:7
»Keisarin», he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» 22Kuullessaan tämän he hämmästyivät. He jättivät Jeesuksen rauhaan ja lähtivät pois.

Kysymys ylösnousemuksesta

23

22:23–33
Mark. 12:18–27
Luuk. 20:27–40
22:23
Ap. t. 23:8
Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 24
22:24
5. Moos. 25:5
»Opettaja, Mooses on sanonut: ’Jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ 25Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut lapsia, leski jäi hänen veljelleen. 26Samoin kävi toiselle veljelle, niin myös kolmannelle ja lopulta kaikille seitsemälle. 27Viimeisenä kaikista kuoli nainen. 28Kenen vaimo hän on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut naimisissa heidän jokaisen kanssa.»

29Jeesus vastasi heille: »Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 31Mutta ylösnousemuksesta puheen ollen – ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: 32

22:32
2. Moos. 3:6Ap. t. 7:32
Hepr. 11:16
’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien.» 33
22:33
Matt. 7:28+
Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan.

Kysymys suurimmasta käskystä

34

22:34–40
Mark. 12:28–34
Luuk. 10:25–28
Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. 35Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: 36»Opettaja, mikä on lain suurin käsky?» 37
22:37
5. Moos. 6:5
Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39
22:39
3. Moos. 19:18Matt. 19:19+
Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40
22:40
Matt. 7:12
Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»

Daavidin poika ja Daavidin herra

41

22:41–46
Mark. 12:35–37a
Luuk. 20:41–44
Fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä: 42
22:42
Joh. 7:42
»Mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on?» He vastasivat: »Daavidin.» 43
22:43
Ap. t. 1:16,2:30
Silloin Jeesus kysyi: »Miksi Daavid sitten Hengen innoittamana kutsuu häntä herraksi? Hän sanoo:

44

22:44
Ps. 110:1Matt. 26:64
Ap. t. 2:34
1. Kor. 15:25
Hepr. 1:1310:12,13
– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät jalkojesi alle.

45Jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?»

46Kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään.

23

Puhe lainopettajia ja fariseuksia vastaan

23

Itsensä korottamisesta

231

23:1–12
Mark. 12:37b–40
Luuk. 11:46,20:45–47
Sitten Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen:

2»Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. 3

23:3
Mal. 2:7,8
Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 4
23:4
Ap. t. 15:10
He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. 5
23:5
Matt. 6:1–185. Moos. 6:8,11:184. Moos. 15:37–41
5. Moos. 22:12
Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, 6
23:6
Luuk. 14:7
he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla 7ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi23:7,8 Rabbi on juutalaisen opettajan arvonimi..

8»Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te olette kaikki veljiä. 9

23:9
Mal. 1:6,2:10
Ef. 3:14,15
Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä, hän, joka on taivaissa. 10Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. 11
23:11
Matt. 20:26,27
Fil. 2:5–8
Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. 12
23:12
Job 22:29
Sananl. 29:23
Hes. 17:24,21:31,32
Luuk. 1:52,14:11,18:14
Jaak. 4:10
1. Piet. 5:6
Sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.

Voi teitä!

13

23:13–36
Luuk. 11:39–52
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät.

[ 14»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne.]23:14 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark. 12:40.

15»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.

16

23:16
Matt. 15:14+
»Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte: ’Jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.’ 17Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? 18Te sanotte myös: ’Jos vannoo alttarin kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun uhrilahjan kautta, vala on sitova.’ 19
23:19
2. Moos. 29:37
Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja vai alttari, joka lahjan pyhittää? 20Se, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sekä alttarin että kaiken sen päällä olevan kautta, 21
23:21
1. Kun. 8:13
2. Aik. 6:2
ja se, joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. 22Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sillä istuu.

23

23:23
3. Moos. 27:30
4. Moos. 18:211. Sam. 15:22
Miika 6:8
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta, tillistä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeudenmukaisuuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, noita muitakaan unohtamatta. 24
23:24
Matt. 15:14+
Te sokeat oppaat! Hyttysen te siivilöitte, mutta nielaisette kamelin!

25

23:25
Mark. 7:4
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä: riistoa ja hillittömyyttä! 26
23:26
Matt. 15:20
Tit. 1:15
Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi!

27

23:27
Ap. t. 23:3+
»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. 28
23:28
Luuk. 16:15
Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti, ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä.

29»Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä 30

23:30
Matt. 5:12+
ja sanotte: ’Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen.’ 31
23:31
Ap. t. 7:52
Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. 32Jatkakaa toki isienne tapaan, kunnes mitta on täysi! 33
23:33
Matt. 3:7+
Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt! Miten te voisitte välttää kadotustuomion?

34

23:34
Ap. t. 5:40,22:19
2. Kor. 11:24
1. Tess. 2:15
Hepr. 11:36,37
»Kuulkaa siis: Minä lähetän teidän luoksenne profeettoja, viisaita miehiä ja lainopettajia. Toiset heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, toisia ruoskitte synagogissanne ja ajatte takaa kaupungista toiseen. 35
23:35
1. Moos. 4:10
Hepr. 11:42. Aik. 24:20–22
Näin te tulette syypäiksi kaikkeen viattomaan vereen, joka maan päällä on vuodatettu, hurskaan Abelin verestä aina Sakarjan, Barakjan pojan, vereen asti, hänen, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välille. 36Totisesti: tämä sukupolvi joutuu vielä vastaamaan tästä kaikesta!

Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta

37

23:37–39
Luuk. 13:34,35
23:37
Ap. t. 7:59Jes. 31:5Jes. 65:2
Jer. 6:16
»Jerusalem, Jerusalem! Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. 38
23:38
1. Kun. 9:7,8
Hes. 11:23
Miika 3:12
Kuulkaa siis: teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. 39
23:39
Sir. 15:7
Joh. 14:19Ps. 118:26
Matt. 21:9+
Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästedes näe ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!’»

24

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

24—25

Temppelin hävitys

241

24:1,2
Mark. 13:1,2
Luuk. 21:5,6
24:1
Joh. 2:20
Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. 2
24:2
Jer. 7:14,26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Mutta Jeesus sanoi heille: »Näettekö kaiken tämän? Totisesti: kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

3

24:3–14
Mark. 13:3–13
Luuk. 21:7–19
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: »Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?»

4

24:4
Jer. 29:8,9
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
Jeesus vastasi:

»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 5

24:5
1. Joh. 2:18,4:1
Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. 6Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. 7
24:7
Jes. 19:2
Ilm. 6:3–8
Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. 8Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.

9

24:9
Matt. 10:22+
»Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. 10Monet silloin luopuvat, he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. 11
24:11
Room. 16:17
1. Tim. 4:1
2. Piet. 2:1
1. Joh. 4:1
Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan. 12
24:12
2. Tim. 3:1–5
Ilm. 2:4
Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. 13
24:13
Matt. 10:22+
Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. 14
24:14
Mark. 13:10+
Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu.

Suuri ahdinko

15

24:15–28
Mark. 13:14–23
Luuk. 17:20–25,31,37,21:20–24
24:15
Dan. 11:31,12:11
1. Makk. 1:54,6:7
»Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut – huomatkoon lukija tämän! – 16
24:16
1. Moos. 19:17
Ps. 11:1
1. Makk. 2:28
silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. 17Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, 18eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 19
24:19
Luuk. 23:29
1. Kor. 7:26–28
Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! 20
24:20
2. Tim. 4:212. Moos. 16:29
Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. 21
24:21
Dan. 12:1
Joel 2:2
Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan. 22Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.

23»Jos joku silloin sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Messias on tuolla’, älkää uskoko. 24

24:24
5. Moos. 13:2–4
2. Tess. 2:9,10
Ilm. 13:13,14
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. 25Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut.

26

24:26
Joh. 7:27
»Jos siis teille sanotaan: ’Hän on tuolla autiomaassa’, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: ’Hän on sisällä talossa’, älkää uskoko sitä. 27Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo. 28
24:28
Job 39:30
Hab. 1:8
Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.

Ihmisen Pojan tuleminen

29

24:29–36
Mark. 13:24–32
Luuk. 21:25–33
24:29
Jes. 13:10
Hes. 32:7,8
Joel 2:10,3:4,4:15,16
Ap. t. 2:20
Ilm. 6:12–14
»Mutta kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 30
24:30
Dan. 7:13
Matt. 10:23,16:28,26:64
Ap. t. 1:11
Ilm. 1:7
Silloin taivaalle ilmestyy Ihmisen Pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 31
24:31
Jes. 27:13
Matt. 13:41
1. Kor. 15:22
1. Tess. 4:16
Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut.

32»Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. 33Samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. 34

24:34
Matt. 16:28
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 35
24:35
Ps. 102:27,119:89
Jes. 40:8
Matt. 5:18
Hepr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

36

24:36
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1,2
»Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. 37
24:37–44
Mark. 13:32–37
Luuk. 17:26–36Luuk. 12:39,40
Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee. 38
24:38
1. Moos. 6:5—7:1
Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. 39
24:39
1. Piet. 3:20
2. Piet. 3:5,6
Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee. 40Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään. 41Kaksi naista on jauhamassa viljaa: toinen otetaan, toinen jätetään.

42

24:42
Matt. 25:13
»Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43
24:43
1. Tess. 5:2–4
2. Piet. 3:10
Ilm. 3:3,16:15
Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. 44Olkaa siis tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.

Hyvä ja huono palvelija

45

24:45–51
Luuk. 12:41–48
24:45
1. Kor. 4:2
Hepr. 3:5
»Kuka siis on uskollinen ja viisas palvelija, jonka talon isäntä asettaa palvelusväkensä esimieheksi katsomaan, että kaikki saavat ruokansa ajallaan? 46Autuas se palvelija, jonka hänen herransa palatessaan tapaa näin tekemästä! 47
24:47
Matt. 25:21,23
Totisesti: herra uskoo hänen hoitoonsa koko omaisuutensa.

48»Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee: ’Herrani ei tule vielä pitkään aikaan’, 49ja hän alkaa lyödä tovereitaan ja syö ja juo juoppojen seurassa. 50Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen herransa tulee, 51

24:51
Matt. 8:12+
hakkaa hänet kuoliaaksi ja tuomitsee hänet samaan paikkaan, jossa teeskentelijät ovat. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.