Raamattu 1992 (KR92)
21

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa

21—22

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

211

21:1–11
Mark. 11:1–11
Luuk. 19:28–38
Joh. 12:12–19
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan 2ja sanoi heille: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. 3Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian.»

4Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:

5

21:5
Jes. 62:11Sak. 9:9+
– Sanokaa tytär Siionille:

Katso, kuninkaasi tulee!

Hän tulee luoksesi lempeänä,

ratsastaen aasilla,

työjuhdan varsalla.

6Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. 7

21:7
1. Kun. 1:33
He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. 8
21:8
2. Kun. 9:13
Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. 9
21:9
Ps. 118:25,26
Matt. 23:39
Luuk. 13:35
Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi:

– Hoosianna21:9 Heprean sana hoosianna merkitsee ’auta’. Sitä käytettiin siunauksen toivotuksena kuningasta vastaan otettaessa., Daavidin Poika!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

Hoosianna korkeuksissa!

10Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: »Kuka hän on?» 11

21:11
Matt. 2:23
Joh. 1:45
Ihmiset sanoivat: »Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.»

Temppelin puhdistaminen

12

21:12–17
Mark. 11:15–19
Luuk. 19:45–48
Joh. 2:13–22
21:12
3. Moos. 5:7
5. Moos. 14:24–26
Luuk. 2:24
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat 13
21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11
ja sanoi heille: »On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta te teette siitä rosvojen luolan.»

14Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. 15Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä: »Hoosianna, Daavidin Poika!», he suuttuivat 16

21:16
Ps. 8:3
ja sanoivat hänelle: »Kuuletko, mitä nuo huutavat?» »Kuulen», vastasi Jeesus. »Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: ’Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi’?» 17Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä.

Jeesus kiroaa viikunapuun

18

21:18–22
Mark. 11:12–14,20–25
Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. 19
21:19
Luuk. 13:6–9
Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle: »Ikinä et enää tee hedelmää.» Siinä samassa viikunapuu kuivettui.

20Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat: »Kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui?» 21

21:21
Matt. 17:20+
Jeesus vastasi: »Totisesti: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen’, ja niin tapahtuisi. 22
21:22
Matt. 7:7+
Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.»

Jeesukselta kysytään valtuuksia

23

21:23–27
Mark. 11:27–33
Luuk. 20:1–8
21:23
Joh. 2:18
Ap. t. 4:7
Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia. He kysyivät: »Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on tähän valtuuttanut?» 24Jeesus vastasi heille: »Minäkin teen teille kysymyksen. Jos te vastaatte siihen, minä puolestani sanon, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. 25
21:25
Joh. 1:6,25,33
Mistä Johanneksen kaste oli peräisin? Taivaasta vai ihmisistä?»

He neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo meille: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 26

21:26
Matt. 11:9
Jos taas sanomme: ’Ihmisistä’, saamme pelätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana.» 27Niin he vastasivat Jeesukselle: »Emme tiedä.» Silloin Jeesus sanoi: »En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.»

Vertaus kahdesta pojasta

28

21:28
Luuk. 15:11
»Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene tänään viinitarhaan työhön.’ 29’En minä halua’, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni.

30

21:30
Matt. 7:21
»Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi: ’Menen kyllä, isä’, mutta ei mennytkään. 31
21:31
Luuk. 7:47
Hepr. 11:31
Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi?»

»Edellinen», he vastasivat.

Jeesus sanoi:

»Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. 32

21:32
Sananl. 12:28Luuk. 7:29,30
Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä.

Vertaus viinitarhan vuokraajista

33

21:33–46
Mark. 12:1–12
Luuk. 20:9–19
21:33
Ps. 80:9–16
Jes. 5:1–7
Jer. 2:21
»Kuulkaa toinen vertaus. Oli isäntä, joka istutti viinitarhan, ympäröi sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta.

34»Kun korjuuaika oli käsillä, hän lähetti palvelijoitaan perimään viinitarhan viljelijöiltä hänelle kuuluvan sadon. 35

21:35
Matt. 22:6
Mutta nämä ottivat palvelijat kiinni. Jonkun he pieksivät, jonkun iskivät kuoliaaksi, jonkun kivittivät. 36Isäntä lähetti uusia palvelijoita, enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, mutta heidän kävi samalla tavoin. 37Lopulta hän lähetti vuokraajien luo poikansa ajatellen: ’Minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea.’ 38
21:38
Ps. 2:7,8
Mutta kun nämä näkivät pojan, he sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin perintö on meidän.’ 39
21:39
Hepr. 13:12
He ottivat hänet kiinni, raahasivat ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet.

40»Kun viinitarhan omistaja tulee, mitä hän tekee noille viljelijöille?»

41He vastasivat: »Hän antaa noille pahoille pahan lopun ja vuokraa tarhan toisille viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvan sadon määräaikaan.»

42

21:42
Ps. 118:22,23
Ap. t. 4:11
1. Piet. 2:4
Jeesus sanoi heille:

»Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet:

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

Herralta se on tullut,

ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.

43»Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. 44

21:44
Jes. 8:14,15
Dan. 2:34
Sak. 12:3
Room. 9:33
1. Piet. 2:8
Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.»

45Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. 46

21:46
Matt. 14:5
He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.