Raamattu 1992 (KR92)
20

Jeesukselta kysytään valtuuksia

201

20:1–8
Matt. 21:23–27
Mark. 11:27–33
Kun Jeesus eräänä päivänä taas opetti temppelissä kansaa ja julisti hyvää sanomaa, ylipapit ja lainopettajat tulivat yhdessä vanhimpien kanssa hänen luokseen 2
20:2
Joh. 2:18
Ap. t. 4:7
ja sanoivat hänelle: »Kerro meille, millä valtuuksilla sinä tällaista teet. Kuka on valtuuttanut sinut tähän?» 3Jeesus vastasi heille: »Minäkin teen teille kysymyksen. Sanokaa te minulle, 4oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä.» 5
20:5
Luuk. 7:30
He neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 6
20:6
Luuk. 1:76
Jos taas sanomme: ’Ihmisistä’, kansa kivittää meidät, se kun uskoo lujasti, että Johannes oli profeetta.» 7Niin he vastasivat, etteivät tienneet sitä. 8Silloin Jeesus sanoi: »En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.»

Vertaus viinitarhan vuokraajista

9

20:9–19
Matt. 21:33–46
Mark. 12:1–12
20:9
Ps. 80:9–17a
Jes. 5:1–7
Jer. 2:21
Jeesus puhui taas kansalle ja esitti tämän vertauksen:

»Mies istutti viinitarhan, vuokrasi sen viljelijöille ja muutti pitkäksi aikaa pois maasta.

10

20:10–12
2. Aik. 36:15,16
»Aikanaan hän sitten lähetti palvelijan viinitarhan viljelijöiden luo, jotta nämä antaisivat hänelle osan sadosta. Mutta viljelijät pieksivät palvelijan ja lähettivät tämän pois tyhjin käsin. 11Silloin omistaja lähetti toisen palvelijan. Viljelijät pieksivät tämänkin, häpäisivät häntä ja lähettivät hänet pois tyhjin käsin. 12Mies lähetti vielä kolmannen palvelijan, mutta tämänkin he hakkasivat verille ja ajoivat tiehensä.

13»Mitä minä teen?’ mietti viinitarhan omistaja. ’Minä lähetän sinne rakkaan poikani. Häneen he varmaankaan eivät uskalla koskea.’ 14

20:14
1. Moos. 37:20
Ps. 2:7,8
Hepr. 1:2
Mutta kun vuokraajat näkivät pojan, he päättelivät yhdessä: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä.’ 15
20:15
Hepr. 13:12
He raahasivat hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. – Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee heille? 16
20:16
Ap. t. 28:28
Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhansa toisille.»

»Ei, ei!» huusi kansa. 17

20:17
Ps. 118:22
Jeesus katsoi ihmisiin ja sanoi: »Mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta:

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

18
20:18
Jes. 8:14
Dan. 2:34
Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.»

19

20:19
Luuk. 19:48
Lainopettajien ja ylipappien teki mieli ottaa Jeesus kiinni siltä seisomalta, mutta he pelkäsivät kansaa. He ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä.

Kysymys veron maksamisesta keisarille

20

20:20–26
Matt. 22:15–22
Mark. 12:13–17
20:20
Luuk. 11:53,54
Lainopettajat ja ylipapit pitivät Jeesusta silmällä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita. He pyrkivät saamaan hänet sanoistaan kiinni, jotta voisivat luovuttaa hänet virkavallan käsiin, maaherran tuomittavaksi. 21Miehet sanoivat hänelle: »Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein. Sinä et tee eroa ihmisten välillä, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. 22Onko oikein, että me maksamme keisarille veroa, vai ei?» 23Jeesus huomasi heidän juonensa ja sanoi: 24»Näyttäkää minulle denaarin raha. Kenen kuva ja nimi siinä on?» »Keisarin», he vastasivat. 25
20:25
Luuk. 23:2
Room. 13:7
1. Piet. 2:17
Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» 26
20:26
Luuk. 19:48
Niinpä he eivät kansan kuullen saaneet Jeesusta kiinni puheistaan. Jeesuksen vastaus sai heidät ymmälle, ja he vaikenivat.

Kysymys ylösnousemuksesta

27

20:27–40
Matt. 22:23–33
Mark. 12:18–27
Jeesuksen luo tuli sitten muutamia saddukeuksia20:27 Ks. selitystä Matt. 3:7., niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 28
20:28
5. Moos. 25:5
»Opettaja, Mooses on säätänyt näin: ’Jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ 29Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. 30Silloin toinen otti hänet, 31sitten kolmas, ja vuorollaan kaikki seitsemän. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. 32Lopuksi nainenkin kuoli. 33Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimona.»

34Jeesus vastasi heille: »Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. 35Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. 36

20:36
1. Joh. 3:2
He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. 37
20:37
2. Moos. 3:6
Ap. t. 7:32
Hepr. 11:16
Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. 38Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä.»

39Jotkut lainopettajista sanoivat tähän: »Hyvin vastasit, opettaja.» 40Silloin ei enää kenelläkään ollut rohkeutta kysyä häneltä mitään.

Daavidin poika ja Daavidin herra

41

20:41–44
Matt. 22:41–46
Mark. 12:35–37a
Jeesus kysyi heiltä: »Kuinka voidaan sanoa, että Messias on Daavidin poika? 42
20:42,43
Matt. 22:44+
Daavid itse sanoo Psalmien kirjassa:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

43Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.

44Daavid siis kutsuu Messiasta herraksi. Kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?»

Varokaa lainopettajia!

45

20:45–47
Matt. 23:1–36
Mark. 12:37b–40
Luuk. 11:37–54
Kaiken kansan kuullen Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 46»Varokaa lainopettajia! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja nauttivat siitä, että heitä tervehditään toreilla, he istuvat synagogassa mielellään etumaisilla istuimilla ja pidoissa kunniapaikalla, 47mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa.»

21

Lesken ropo

211

21:1–4
Mark. 12:41–44
21:1
2. Kun. 12:10
Joh. 8:20
Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. 2Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun kaksi pientä lanttia. 3Hän sanoi: »Totisesti: tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. 4
21:4
2. Kor. 8:12
Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.»

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

21:5–38

Temppelin hävitys

5

21:5,6
Matt. 24:1,2
Mark. 13:1,2
21:5
Joh. 2:20
Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: 6
21:6
Mark. 13:2+
»Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

7

21:7–19
Matt. 24:3–14
Mark. 13:3–13
Jotkut kysyivät: »Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa?» 8
21:8
Jer. 29:8,9
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
1. Joh. 2:18,4:1
Jeesus sanoi: »Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä se olen’, ja: ’Aika on tullut.’ Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. 9Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin.»

10

21:10
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Ja hän jatkoi:

»Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, 11

21:11
Luuk. 21:25
ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä.

12

21:12
Matt. 10:17,18
»Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. 13Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. 14
21:14,15
Matt. 10:19,20
Luuk. 12:11,12
Painakaa vain mieleenne, että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. 15
21:15
2. Moos. 4:11,12
Jes. 54:17Ap. t. 6:10
Minä annan teille viisauden puhua niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne.

16

21:16
Miika 7:5,6Ap. t. 7:59,12:2
»Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. 17
21:17
Matt. 10:22
Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. 18
21:18
Matt. 10:30
Luuk. 12:7
Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. 19
21:19
Luuk. 8:15
Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän.

Jerusalemin hävitys

20

21:20–24
Matt. 24:15–28
Mark. 13:14–23
21:20
Luuk. 19:43
»Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. 21Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. 22
21:22
Jer. 5:29
Dan. 9:26
Hoos. 9:7
Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. 23Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. 24
21:24
Jer. 15:2Ps. 79:1
Jes. 63:18
Ilm. 11:2
Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy.

25

21:25–33
Matt. 24:29–36
Mark. 13:24–32
21:25
Matt. 24:29+
»Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. 26Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. 27
21:27
Matt. 24:30+
Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 28
21:28
Room. 8:23
Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.»

29Hän esitti heille myös vertauksen:

»Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa. 30Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. 31

21:31
Luuk. 17:20+
Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32
21:32
Luuk. 9:27
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 33
21:33
Matt. 24:35+
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Pysykää valveilla!

34

21:34
Matt. 24:49
Room. 13:13
Ef. 5:6
»Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät 35
21:35
Jes. 24:17Jer. 25:29
niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. 36
21:36
1. Moos. 19:17Matt. 25:32
Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.»

37

21:37,38
Luuk. 19:47+
Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi. 38
21:38
Joh. 8:1
Jo varhain aamulla kansa tuli temppeliin hänen luokseen kuulemaan häntä.

22

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

22—24

Juudas kavaltaa Jeesuksen

221

22:1,2
Matt. 26:1–5
Mark. 14:1,2
Joh. 11:45–53
22:1
2. Moos. 23:15
5. Moos. 16:1
Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan myös pääsiäiseksi, oli jo lähellä. 2
22:2
Luuk. 20:19
Ap. t. 4:26,27
Ylipapit ja lainopettajat miettivät miettimistään, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa.

3

22:3–6
Matt. 26:14–16
Mark. 14:10,11
22:3
Joh. 13:27
Silloin meni Saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta. 4
22:4
Luuk. 22:52
Hän lähti ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. 5He ilahtuivat ja tarjosivat hänelle rahaa. 6Juudas suostui tarjoukseen ja etsi nyt sopivaa tilaisuutta saattaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä kaikessa hiljaisuudessa.

Pääsiäisaterian valmistelu

7

22:7–13
Matt. 26:17–19
Mark. 14:12–16
22:7
2. Moos. 12:6
5. Moos. 16:4,6
Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. 8Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille: »Menkää valmistamaan meille pääsiäisateria.» 9He kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sen?» 10Hän sanoi: »Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, 11ja sanokaa talon isännälle: ’Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 12Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria.» 13He lähtivät matkaan, ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian.

Pääsiäisateria. Jeesus asettaa ehtoollisen

14

22:14–20
Matt. 26:26–30
Mark. 14:22–25
1. Kor. 11:23–25
Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. 15
22:15
Luuk. 24:24,26
Ap. t. 1:3,3:18
Hän sanoi heille: »Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. 16
22:16
Luuk. 13:29,14:15
Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa.» 17Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: »Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. 18
22:18
Luuk. 17:20,19:11
Ap. t. 1:3,7
Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut.»

19

22:19
1. Kor. 10:17
Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.» 20
22:20
2. Moos. 24:8
Jer. 31:31
Hepr. 10:10
Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: »Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. 21
22:21–23
Matt. 26:20–25
Mark. 14:17–21
Joh. 13:18–30
22:21
Ps. 41:10
Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. 22
22:22
Ap. t. 1:16
Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa!» 23Opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla.

Se joka palvelee on suurin

24

22:24–27
Matt. 20:24–28
Mark. 10:41–45
22:24
Matt. 18:1
Mark. 9:33,34
Luuk. 9:46
Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana.

25

22:25
2. Makk. 4:2
Ap. t. 4:9,10:38
Silloin Jeesus sanoi heille:

»Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi.22:25 »Hyväntekijä» kuului tuon ajan hallitsijoiden itsestään käyttämiin kunnianimityksiin. 26Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. 27

22:27
Joh. 13:14
Fil. 2:7
Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.

28»Koko ajan, kaikissa koettelemuksissani, te olette pysyneet minun kanssani. 29

22:29
Luuk. 12:32
Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin Isäni on minulle antanut. 30
22:30
Matt. 19:28
Ilm. 3:21
Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin kahtatoista heimoa.

Jeesus ennustaa Pietarin luopumisen

31

22:31–34
Matt. 26:30–35
Mark. 14:26–31
Joh. 13:36–38
22:31
1. Aik. 21:1
Job 1:6
Sak. 3:1
2. Kor. 2:11Aam. 9:9
»Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. 32
22:32
Joh. 17:9
Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi.»

33Pietari sanoi hänelle: »Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin.» 34Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon sinulle, Pietari: ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.»

Kaksi miekkaa

35

22:35
Luuk. 9:3,10:4
Jeesus sanoi opetuslapsille: »Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään?» »Ei mitään», he vastasivat. 36Silloin Jeesus sanoi: »Nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. 37
22:37
Jes. 53:12
Sillä tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen: ’Hänet luettiin rikollisten joukkoon.’ Kaikki, mitä minusta on lausuttu, saa nyt täyttymyksensä.» 38Opetuslapset sanoivat: »Herra, tässä on kaksi miekkaa.» »Riittää», hän vastasi.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

39

22:39–46
Matt. 26:36–46
Mark. 14:32–42
22:39
Joh. 18:1
Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä. 40
22:40
Luuk. 11:4
Tultuaan sinne Jeesus sanoi heille: »Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.» 41Itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili: 42
22:42
Matt. 6:10
Joh. 6:38
»Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun.» 43
22:43
Dan. 10:18,19
Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä.22:43,44 Nämä jakeet puuttuvat useista käsikirjoituksista mutta kuulunevat Luukkaan alkuperäiseen tekstiin. 44
22:44
Joh. 12:27
Hepr. 5:7
Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. 45Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja tuli opetuslasten luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. 46»Mitä? Nukutteko te?» hän sanoi. »Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.»

Jeesuksen vangitseminen

47

22:47–53
Matt. 26:47–56
Mark. 14:43–52
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Juudas tuli Jeesusta kohti antaakseen hänelle suudelman, 48
22:48
Luuk. 22:22
mutta Jeesus sanoi hänelle: »Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?» 49Kun Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat: »Herra, iskemmekö miekalla?» 50Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin että tämän oikea korva irtosi. 51
22:51
Ap. t. 10:38
Mutta Jeesus sanoi: »Ei! Antakaa tämän tapahtua.» Hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet. 52
22:52
Luuk. 22:4
Sitten hän sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja kansan vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan: »Te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekat ja seipäät käsissä. 53
22:53
Luuk. 19:47Luuk. 22:3,31
Minä olen joka päivä ollut teidän keskellänne temppelissä, ettekä te ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta.»

Pietari kieltää Jeesuksen

54

22:54–62
Matt. 26:69–75
Mark. 14:66–72
Joh. 18:15–18,25–27
He vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet mukanaan ylipapin taloon. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä. 55Keskelle pihaa sytytettiin nuotio, ja kun väki asettui sen ympärille, Pietari istuutui muiden joukkoon. 56Muuan palvelustyttö näki hänet istumassa tulen ääressä, katsoi häntä pitkään ja sanoi: »Tuokin oli sen miehen seurassa.» 57Pietari kielsi: »Minäkö? Enhän edes tunne häntä.» 58Vähän ajan kuluttua sanoi eräs mies hänet nähdessään: »Sinäkin olet sitä joukkoa.» Mutta Pietari vastasi: »Erehdyt, en ole.» 59Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti: »Kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa, onhan hän galilealainenkin.» 60Mutta Pietari sanoi: »En käsitä, mistä puhut.» Siinä samassa, hänen vielä puhuessaan, kukko lauloi. 61Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 62Hän meni ulos ja itki katkerasti.

Jeesusta pilkataan

63

22:63–71
Matt. 26:57–68
Mark. 14:53–65
Joh. 18:12–14,19–24
22:63
Job 16:10,11
Miehet, joiden käsissä Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä. 64He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat: »Profetoi nyt! Kuka sinua löi?» 65Monella muullakin tavalla he herjasivat häntä.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

66

22:66
Matt. 27:1
Mark. 15:1
Joh. 18:24
Kun päivä koitti, kokoontuivat kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat neuvoston istuntoon. Jeesus tuotiin heidän eteensä, 67ja he sanoivat hänelle: »Jos olet Messias, niin sano se meille.» Hän vastasi: »Jos sen teille sanon, te ette usko. 68Ja jos jotakin kysyn, te ette vastaa. 69
22:69
Ps. 110:1
Mark. 13:26Ap. t. 7:56
Room. 8:34
Hepr. 1:3
Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Kaikkivaltiaan oikealla puolella.» 70Silloin he kaikki kysyivät: »Oletko sinä siis Jumalan Poika?» Jeesus vastasi heille: »Itsepä te niin sanotte.» 71Silloin he sanoivat: »Mitä me enää todisteita tarvitsemme! Mehän olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan.»