Raamattu 1992 (KR92)
19

Jeesus ja Sakkeus

191Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. 2Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. 3Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. 4Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. 5Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: »Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi.»

6Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. 7

19:7
Luuk. 15:1,2+
Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: »Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen.» 8
19:8
2. Moos. 21:37
3. Moos. 5:20–24
4. Moos. 5:5–7
Luuk. 3:13
Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: »Herra, näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.» 9
19:9
Luuk. 13:16
Ap. t. 3:25
Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: »Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. 10
19:10
Luuk. 15:4+
Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.»

Palvelijoille uskotut rahat

11

19:11–27
Matt. 25:14–30
19:11
Luuk. 17:20+
Niille, jotka olivat tätä kuulemassa, Jeesus esitti vielä vertauksen, koska hän oli jo lähellä Jerusalemia ja monet luulivat Jumalan valtakunnan ilmestyvän aivan kohta.

12

19:12
Mark. 13:34
Hän sanoi:

»Ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja palatakseen sitten takaisin. 13Hän kutsui luokseen kymmenen palvelijaansa, antoi heille kullekin kultarahan19:13 Kyseinen raha, mina, oli arvoltaan 100 denaaria. ja sanoi: ’Käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä palaan.’ 14Hänen maanmiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peräänsä lähetystön sanomaan: ’Me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme.’

15»Mies palasi maahansa kuninkaana. Tultuaan hän kutsutti palvelijat luokseen kuullakseen, kuinka tuottavasti kukin oli saamaansa rahaa käyttänyt. 16Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi: ’Herra, antamasi kultaraha on tuottanut kymmenen lisää.’ 17

19:17
Luuk. 16:10+
Kuningas sanoi hänelle: ’Mainiota! Olet hyvä palvelija. Koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen, saat hallintaasi kymmenen kaupunkia.’ 18Toinen tuli ja sanoi: ’Herra, antamasi kultaraha on tuottanut viisi kultarahaa.’ 19Hänelle kuningas sanoi: ’Sinut minä panen hallitsemaan viittä kaupunkia.’

20»Mutta kun seuraava palvelija tuli, tämä sanoi: ’Herra, tässä on antamasi kultaraha. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. 21Minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt.’ 22Kuningas sanoi hänelle: ’Omien sanojesi mukaan minä sinut tuomitsen. Sinä kelvoton palvelija! Sinä siis tiesit, että minä olen armoton mies, että otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. 23Mikset sitten vienyt minun rahaani pankkiin, niin että olisin palattuani voinut nostaa sen korkoineen?’

24»Kuningas sanoi vieressään seisoville miehille: ’Ottakaa häneltä raha pois ja antakaa se sille, jolla on kymmenen kultarahaa.’ 25He sanoivat: ’Herra, hänellä on jo kymmenen kultarahaa.’ 26

19:26
Matt. 13:12+
Mutta hän jatkoi: ’Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. 27Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen – tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni.’»

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa

19:28—21:4

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

28

19:28
Luuk. 9:51+
Tämän sanottuaan Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. 29
19:29–38
Matt. 21:1–11
Mark. 11:1–11
Joh. 12:12–19
Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan 30ja sanoi: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. 31Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.»

32Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. 33Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: »Miksi te viette varsan?» 34He vastasivat: »Herra tarvitsee sitä.» 35He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. 36Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle.

37Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. 38

19:38
Ps. 118:26Luuk. 2:14
He huusivat:

– Siunattu hän, kuningas,

joka tulee Herran nimessä!

Taivaassa rauha,

kunnia korkeuksissa!

39

19:39
Luuk. 5:17+
Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: »Opettaja, kiellä opetuslapsiasi!» 40
19:40
Hab. 2:11
Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.»

Jeesus itkee Jerusalemin kohtaloa

41

19:41
Luuk. 23:28
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden 42
19:42
5. Moos. 32:29
ja sanoi: »Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. 43
19:43
Luuk. 21:20
Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. 44
19:44
Jes. 13:18Miika 3:12
Mark. 13:21. Piet. 2:12
He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi.»

Temppelin puhdistaminen

45

19:45–48
Matt. 21:12–17
Mark. 11:15–19
Joh. 2:13–22
Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa ulos niitä, jotka siellä kävivät kauppaa. 46
19:46
Jes. 56:7
Jer. 7:11
Hän sanoi heille: »On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.»

47

19:47
Luuk. 21:37,38,22:53,24:53
Ap. t. 2:46,5:42
Hän opetti sitten joka päivä temppelissä. Ylipapit, lainopettajat ja muut kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä. 48He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli jatkuvasti Jeesuksen ympärillä kuuntelemassa häntä.

20

Jeesukselta kysytään valtuuksia

201

20:1–8
Matt. 21:23–27
Mark. 11:27–33
Kun Jeesus eräänä päivänä taas opetti temppelissä kansaa ja julisti hyvää sanomaa, ylipapit ja lainopettajat tulivat yhdessä vanhimpien kanssa hänen luokseen 2
20:2
Joh. 2:18
Ap. t. 4:7
ja sanoivat hänelle: »Kerro meille, millä valtuuksilla sinä tällaista teet. Kuka on valtuuttanut sinut tähän?» 3Jeesus vastasi heille: »Minäkin teen teille kysymyksen. Sanokaa te minulle, 4oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä.» 5
20:5
Luuk. 7:30
He neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 6
20:6
Luuk. 1:76
Jos taas sanomme: ’Ihmisistä’, kansa kivittää meidät, se kun uskoo lujasti, että Johannes oli profeetta.» 7Niin he vastasivat, etteivät tienneet sitä. 8Silloin Jeesus sanoi: »En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.»

Vertaus viinitarhan vuokraajista

9

20:9–19
Matt. 21:33–46
Mark. 12:1–12
20:9
Ps. 80:9–17a
Jes. 5:1–7
Jer. 2:21
Jeesus puhui taas kansalle ja esitti tämän vertauksen:

»Mies istutti viinitarhan, vuokrasi sen viljelijöille ja muutti pitkäksi aikaa pois maasta.

10

20:10–12
2. Aik. 36:15,16
»Aikanaan hän sitten lähetti palvelijan viinitarhan viljelijöiden luo, jotta nämä antaisivat hänelle osan sadosta. Mutta viljelijät pieksivät palvelijan ja lähettivät tämän pois tyhjin käsin. 11Silloin omistaja lähetti toisen palvelijan. Viljelijät pieksivät tämänkin, häpäisivät häntä ja lähettivät hänet pois tyhjin käsin. 12Mies lähetti vielä kolmannen palvelijan, mutta tämänkin he hakkasivat verille ja ajoivat tiehensä.

13»Mitä minä teen?’ mietti viinitarhan omistaja. ’Minä lähetän sinne rakkaan poikani. Häneen he varmaankaan eivät uskalla koskea.’ 14

20:14
1. Moos. 37:20
Ps. 2:7,8
Hepr. 1:2
Mutta kun vuokraajat näkivät pojan, he päättelivät yhdessä: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä.’ 15
20:15
Hepr. 13:12
He raahasivat hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. – Mitä viinitarhan omistaja nyt tekee heille? 16
20:16
Ap. t. 28:28
Hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitarhansa toisille.»

»Ei, ei!» huusi kansa. 17

20:17
Ps. 118:22
Jeesus katsoi ihmisiin ja sanoi: »Mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta:

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

18
20:18
Jes. 8:14
Dan. 2:34
Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.»

19

20:19
Luuk. 19:48
Lainopettajien ja ylipappien teki mieli ottaa Jeesus kiinni siltä seisomalta, mutta he pelkäsivät kansaa. He ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä.

Kysymys veron maksamisesta keisarille

20

20:20–26
Matt. 22:15–22
Mark. 12:13–17
20:20
Luuk. 11:53,54
Lainopettajat ja ylipapit pitivät Jeesusta silmällä ja lähettivät hänen luokseen hurskaiksi tekeytyviä urkkijoita. He pyrkivät saamaan hänet sanoistaan kiinni, jotta voisivat luovuttaa hänet virkavallan käsiin, maaherran tuomittavaksi. 21Miehet sanoivat hänelle: »Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein. Sinä et tee eroa ihmisten välillä, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. 22Onko oikein, että me maksamme keisarille veroa, vai ei?» 23Jeesus huomasi heidän juonensa ja sanoi: 24»Näyttäkää minulle denaarin raha. Kenen kuva ja nimi siinä on?» »Keisarin», he vastasivat. 25
20:25
Luuk. 23:2
Room. 13:7
1. Piet. 2:17
Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa siis keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» 26
20:26
Luuk. 19:48
Niinpä he eivät kansan kuullen saaneet Jeesusta kiinni puheistaan. Jeesuksen vastaus sai heidät ymmälle, ja he vaikenivat.

Kysymys ylösnousemuksesta

27

20:27–40
Matt. 22:23–33
Mark. 12:18–27
Jeesuksen luo tuli sitten muutamia saddukeuksia20:27 Ks. selitystä Matt. 3:7., niitä, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 28
20:28
5. Moos. 25:5
»Opettaja, Mooses on säätänyt näin: ’Jos miehen veli kuolee ja tältä jää vaimo mutta ei lasta, miehen tulee ottaa veljensä vaimo ja hankkia jälkeläinen veljelleen.’ 29Oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli lapsettomana. 30Silloin toinen otti hänet, 31sitten kolmas, ja vuorollaan kaikki seitsemän. Kaikki he kuolivat jättämättä jälkeensä lapsia. 32Lopuksi nainenkin kuoli. 33Kenen vaimo tämä nainen on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut kaikkien seitsemän vaimona.»

34Jeesus vastasi heille: »Tässä maailmassa otetaan vaimo ja mennään vaimoksi. 35Mutta tulevassa maailmassa ne, jotka on katsottu ylösnousemuksen arvoisiksi, eivät enää mene naimisiin. 36

20:36
1. Joh. 3:2
He eivät enää voi kuolla, sillä he ovat enkelien kaltaisia. He ovat Jumalan lapsia, ylösnousemuksesta osallisia. 37
20:37
2. Moos. 3:6
Ap. t. 7:32
Hepr. 11:16
Ja sen, että kuolleet nousevat ylös, on Mooseskin osoittanut kertomuksessa palavasta pensaasta. Hänhän sanoo, että Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. 38Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä.»

39Jotkut lainopettajista sanoivat tähän: »Hyvin vastasit, opettaja.» 40Silloin ei enää kenelläkään ollut rohkeutta kysyä häneltä mitään.

Daavidin poika ja Daavidin herra

41

20:41–44
Matt. 22:41–46
Mark. 12:35–37a
Jeesus kysyi heiltä: »Kuinka voidaan sanoa, että Messias on Daavidin poika? 42
20:42,43
Matt. 22:44+
Daavid itse sanoo Psalmien kirjassa:

– Herra sanoi minun herralleni:

Istu oikealle puolelleni.

43Minä kukistan vihollisesi,

panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.

44Daavid siis kutsuu Messiasta herraksi. Kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa?»

Varokaa lainopettajia!

45

20:45–47
Matt. 23:1–36
Mark. 12:37b–40
Luuk. 11:37–54
Kaiken kansan kuullen Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 46»Varokaa lainopettajia! He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja nauttivat siitä, että heitä tervehditään toreilla, he istuvat synagogassa mielellään etumaisilla istuimilla ja pidoissa kunniapaikalla, 47mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa.»

21

Lesken ropo

211

21:1–4
Mark. 12:41–44
21:1
2. Kun. 12:10
Joh. 8:20
Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. 2Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun kaksi pientä lanttia. 3Hän sanoi: »Totisesti: tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. 4
21:4
2. Kor. 8:12
Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.»

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

21:5–38

Temppelin hävitys

5

21:5,6
Matt. 24:1,2
Mark. 13:1,2
21:5
Joh. 2:20
Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: 6
21:6
Mark. 13:2+
»Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

7

21:7–19
Matt. 24:3–14
Mark. 13:3–13
Jotkut kysyivät: »Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa?» 8
21:8
Jer. 29:8,9
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
1. Joh. 2:18,4:1
Jeesus sanoi: »Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä se olen’, ja: ’Aika on tullut.’ Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. 9Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin.»

10

21:10
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Ja hän jatkoi:

»Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, 11

21:11
Luuk. 21:25
ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä.

12

21:12
Matt. 10:17,18
»Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. 13Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. 14
21:14,15
Matt. 10:19,20
Luuk. 12:11,12
Painakaa vain mieleenne, että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. 15
21:15
2. Moos. 4:11,12
Jes. 54:17Ap. t. 6:10
Minä annan teille viisauden puhua niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne.

16

21:16
Miika 7:5,6Ap. t. 7:59,12:2
»Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. 17
21:17
Matt. 10:22
Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. 18
21:18
Matt. 10:30
Luuk. 12:7
Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. 19
21:19
Luuk. 8:15
Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän.

Jerusalemin hävitys

20

21:20–24
Matt. 24:15–28
Mark. 13:14–23
21:20
Luuk. 19:43
»Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. 21Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. 22
21:22
Jer. 5:29
Dan. 9:26
Hoos. 9:7
Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. 23Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. 24
21:24
Jer. 15:2Ps. 79:1
Jes. 63:18
Ilm. 11:2
Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy.

25

21:25–33
Matt. 24:29–36
Mark. 13:24–32
21:25
Matt. 24:29+
»Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. 26Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. 27
21:27
Matt. 24:30+
Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 28
21:28
Room. 8:23
Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.»

29Hän esitti heille myös vertauksen:

»Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa. 30Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. 31

21:31
Luuk. 17:20+
Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32
21:32
Luuk. 9:27
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 33
21:33
Matt. 24:35+
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Pysykää valveilla!

34

21:34
Matt. 24:49
Room. 13:13
Ef. 5:6
»Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät 35
21:35
Jes. 24:17Jer. 25:29
niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. 36
21:36
1. Moos. 19:17Matt. 25:32
Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.»

37

21:37,38
Luuk. 19:47+
Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi. 38
21:38
Joh. 8:1
Jo varhain aamulla kansa tuli temppeliin hänen luokseen kuulemaan häntä.