Raamattu 1992 (KR92)
8

Pappien vihkiminen virkaansa

81

8:1–36
2. Moos. 29:1–37
Herra sanoi Moosekselle: 2»Tuo Aaron ja hänen poikansa, heidän papinvaatteensa ja pyhä öljy sekä syntiuhrisonni, kaksi pässiä ja korillinen happamattomia leipiä 3ja kutsu koko seurakunta koolle pyhäkköteltan oven eteen.»

4Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kun kansa oli kokoontunut pyhäkköteltan eteen, 5Mooses sanoi israelilaisille: »Näin Herra on käskenyt tehdä.» 6Hän toi esiin Aaronin ja hänen poikansa ja pesi heidät vedellä. 7

8:7–9
2. Moos. 28:6–43
Sitten hän puki Aaronin ylle paidan, sitoi vyön hänen vyötäisilleen ja pani hänen päälleen viitan ja sen päälle efodi-kasukan, jonka hän solmi kiinni kasukan nauhalla. 8
8:8
2. Moos. 28:30+
Hän asetti paikoilleen rintakilven ja pani kilven sisään urimin ja tummimin8:8 Ks. selitystä 2. Moos. 28:15.. 9Hän pani Aaronin päähän turbaanin ja asetti turbaanin etupuolelle ruusukkeen muotoisen kultaisen otsakoristeen, pyhän otsakorun, kuten Herra oli häntä käskenyt.

10

8:10–12
2. Moos. 30:22–33
Sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. 11Hän pirskotti öljyä seitsemän kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan jalustoineen ja näin pyhitti ne. 12Hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. 13Sitten Mooses toi esiin Aaronin pojat, puki heidän ylleen paidat, sitoi vyöt heidän vyötäisilleen ja pani heille päähineet päähän, kuten Herra oli häntä käskenyt.

14Mooses toi syntiuhrisonnin, ja Aaron ja hänen poikansa panivat kätensä sen pään päälle. 15Sitten Mooses teurasti sonnin, otti sen verta, siveli sitä sormellaan alttarin sarviin joka puolelle ja toimitti alttarin puhdistusmenot. Lopun veren hän vuodatti alttarin juurelle, ja hän pyhitti alttarin toimittamalla sillä sovitusuhrin. 16Hän otti kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon ja munuaiset rasvoineen ja poltti ne alttarilla. 17Sonnin muut osat, nahan, lihat ja mahan sisällön, hän poltti tulessa leirin ulkopuolella, niin kuin Herra oli häntä käskenyt.

18Sitten Mooses toi polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 19Mooses teurasti pässin ja vihmoi veren joka puolelle alttaria. 20Hän paloitteli pässin ja poltti sen pään, ruhonkappaleet ja ihran. 21Sisälmykset ja koivet Mooses pesi vedellä, ja pässin muut osat hän poltti alttarilla. Tämä oli hyvältä tuoksuva polttouhri, Herralle kuuluva tuliuhri, ja se toimitettiin Mooseksen saaman käskyn mukaisesti.

22Tämän jälkeen Mooses toi toisen pässin, vihkimyspässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 23Mooses teurasti pässin, otti verta ja siveli sitä Aaronin oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. 24Hän kutsui sitten Aaronin pojat esiin ja siveli verta heidän oikeaan korvannipukkaansa, oikeaan peukaloonsa ja oikeaan isoonvarpaaseensa sekä vihmoi lopun veren joka puolelle alttaria. 25Hän otti rasvan, rasvahännän, kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon, munuaiset rasvoineen sekä oikean reiden. 26Herran eteen tuodusta happamattomien leipien korista hän otti yhden happamattoman uhrikakun, yhden öljyyn leivotun uhrikakun ja yhden ohuen leivän ja asetti ne rasvojen ja reiden päälle. 27Nämä kaikki hän ojensi Aaronille ja hänen pojilleen, jotta he omistaisivat ne tarjousuhrina Herralle heiluttamalla niitä edestakaisin. 28Sitten Mooses otti ne heiltä takaisin ja poltti ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä oli hyvältä tuoksuva virkaanvihkimisuhri, Herralle kuuluva tuliuhri. 29Mooses otti rintakappaleen ja omisti sen tarjousuhrina Herralle. Tämä osa vihkimyspässistä kuului Herran käskyn mukaan Moosekselle. 30Mooses otti alttarilta pyhää öljyä ja verta ja pirskotti niitä Aaronin ja hänen poikiensa vaatteille. Näin hän pyhitti Aaronin ja hänen poikansa sekä heidän vaatteensa.

31Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen: »Keittäkää liha pyhäkköteltan ovella ja syökää se siellä samoin kuin leivät, jotka ovat vihkimysuhriin kuuluvassa korissa, sillä minulle on sanottu, että ne on tarkoitettu Aaronille ja hänen pojilleen. 32Kaikki, mitä lihasta ja leivästä jää yli, teidän on poltettava tulessa. 33Te ette saa poistua pyhäkköteltan ovelta ennen kuin seitsemän päivän kuluttua, jolloin virkaanvihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen; teidän virkaanvihkimisenne kestää seitsemän päivää. 34Teidän syntienne sovittamiseksi Herra on käskenyt menetellä vastedeskin samoin kuin tänään. 35Pysykää pyhäkköteltan ovella seitsemän päivää ja muistakaa toimia Herran käskyjen mukaisesti. Muuten te kuolette. Näin minun on käsketty sanoa.» 36Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken niin kuin Herra oli käskenyt.

9

Aaronin ensimmäinen uhri

91Seitsemän päivän kuluttua Mooses kutsui luokseen Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat 2

9:2,3
2. Moos. 12:5+
ja sanoi Aaronille: »Hae virheetön nuori sonni syntiuhriksi ja virheetön pässi polttouhriksi ja tuo ne Herran eteen. 3Sano sitten israelilaisille: ’Tuokaa syntiuhriksi vuohipukki ja polttouhriksi nuori sonni ja karitsa, molemmat vuoden ikäisiä ja virheettömiä. 4Tuokaa myös sonni ja pässi, jotka tulee uhrata yhteysuhrina Herran edessä, sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä, sillä tänään Herra ilmestyy teille.’»

5He toivat pyhäkköteltan eteen kaiken, minkä Mooses oli käskenyt. Koko Israel saapui paikalle ja asettui Herran eteen. 6Mooses sanoi: »Näin Herra on käskenyt teidän tehdä. Sitten hänen kirkkautensa ilmestyy teille.» 7Aaronille Mooses sanoi: »Mene alttarin luo toimittamaan ensin syntiuhri ja polttouhri omien syntiesi ja kansan syntien sovittamiseksi ja uhraa sitten kansan uhrilahja sen syntien sovittamiseksi, niin kuin Herra on käskenyt.»

8Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti sonnin syntiuhriksi. 9Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän kastoi sormensa siihen, siveli verta alttarin sarviin ja vuodatti lopun veren alttarin juurelle. 10Syntiuhrieläimen rasvan ja munuaiset sekä maksan takalohkon hän poltti alttarilla Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti. 11Lihat ja nahan hän poltti leirin ulkopuolella. 12Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen, ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi joka puolelle alttaria. 13He ojensivat hänelle polttouhrieläimen ruhonkappaleet ja pään, ja hän poltti ne alttarilla. 14Sitten hän pesi sisälmykset ja koivet ja poltti ne alttarilla polttouhrin mukana.

15Sitten Aaron toi esiin kansan uhrilahjat, otti kansan syntiuhripukin ja teurasti sen syntiuhriksi samalla tavoin kuin omankin syntiuhrieläimensä. 16Hän otti myös polttouhrieläimen ja uhrasi sen säädetyllä tavalla. 17Hän toi ruokauhrin, otti siitä täyden kourallisen ja poltti sen alttarilla. Tämän hän uhrasi aamupolttouhrin lisäksi. 18Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pässin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria. 19Sonnista ja pässistä saadun rasvan, rasvahännän, sisälmyksiä peittävän rasvan sekä munuaiset ja maksan takalohkon, 20kaikki nämä rasvaosat he panivat rintakappaleiden viereen. Aaron poltti rasvat alttarilla, 21mutta rintakappaleet ja oikean reiden hän omisti tarjousuhrina Herralle, niin kuin Mooses oli määrännyt.

22

9:22,23
4. Moos. 6:22–27
Sir. 45:15
Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin. 23Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan, ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle, 24
9:24
3. Moos. 10:2
Tuom. 6:21
1. Kun. 18:38
2. Aik. 7:1
2. Makk. 2:10
ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan.

10

Nadabin ja Abihun rikos

101

10:1,2
3. Moos. 16:1
4. Moos. 3:4,26:61
1. Aik. 24:2
Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. 2
10:2
3. Moos. 9:24+
Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä.

3

10:3
3. Moos. 6:113. Moos. 9:6
Mooses sanoi Aaronille: »Tästä Herra puhui, kun hän sanoi:

– Niissä, jotka ovat minua lähellä,

minun pyhyyteni tulee näkyviin,

ja koko kansa saa oppia tuntemaan

minun valtani ja voimani.»

Aaron ei saanut sanaakaan suustaan. 4

10:4
2. Moos. 6:18,22
4. Moos. 3:19,30
Mooses kutsui luokseen Aaronin sedän Ussielin pojat Misaelin ja Elsafanin ja sanoi heille: »Menkää ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön luota leirin ulkopuolelle.» 5He menivät, tarttuivat heidän paitoihinsa ja kantoivat heidät leirin ulkopuolelle, kuten Mooses oli määrännyt.

6

10:6
2. Moos. 28:13. Moos. 21:10
Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen Eleasarille ja Itamarille: »Älkää avatko hiuksianne levälleen älkääkä repikö vaatteitanne, ettette kuolisi ja ettei Herran viha kohtaisi koko Israelin kansaa. Mutta Israelin suvun, teidän veljienne, tulee itkeä ja surra sitä paloa, jonka Herra sytytti. 7
10:7
3. Moos. 8:30
Älkää poistuko pyhäkköteltan ovelta, ettette kuolisi, sillä teidät on voideltu Herran pyhällä öljyllä.» He tekivät niin kuin Mooses oli käskenyt.

Pappeja koskevia määräyksiä

8Herra sanoi Aaronille: 9

10:9
Hes. 44:21
1. Tim. 3:3
Tit. 1:7
»Kun aiotte mennä pyhäkkötelttaan, te ette saa juoda viiniä ettekä muita juovuttavia juomia, et sinä eivätkä poikasi. Muuten te kuolette. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava sukupolvesta toiseen. 10Teidän tulee tehdä ero pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä, 11ja teidän tulee opettaa israelilaisille kaikki ne säädökset, jotka Herra on antanut Moosekselle.»

12

10:12
3. Moos. 2:3,6:9
Mooses sanoi Aaronille ja hänen eloon jääneille pojilleen Eleasarille ja Itamarille: »Ottakaa, mitä Herralle kuuluvista tuliuhreista on jäljellä, ja syökää se happamattomiksi leiviksi leivottuna alttarin ääressä, sillä se uhri on erityisen pyhä. 13Teidän tulee syödä se pyhässä paikassa, sillä se on sinulle ja pojillesi säädetty osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista. Tämän käskyn Herra on minulle antanut. 14
10:14,15
2. Moos. 29:27,28
Tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja uhrilahjaksi annettu reisi sinun tulee syödä yhdessä poikiesi ja tyttäriesi kanssa puhtaassa paikassa, sillä se on säädetty sinulle ja jälkeläisillesi kuuluvaksi osuudeksi israelilaisten yhteysuhriteuraista. 15Uhrilahjaksi annetun reiden ja rintakappaleen papit tuokoot esiin yhdessä tuliuhrina poltettavien rasvojen kanssa, ja he omistakoot ne tarjousuhrina Herralle. Sen jälkeen ne kuuluvat sinulle ja jälkeläisillesi; ne ovat teille ikuisesti kuuluva osuus, sillä niin on Herra määrännyt.»

16

10:16
3. Moos. 9:3,15
Kun Mooses sitten kysyi, mitä syntiuhripukille oli tehty, hän sai kuulla, että se oli poltettu. Silloin hän sanoi vihoissaan Eleasarille ja Itamarille, Aaronin eloon jääneille pojille: 17»Miksi te poltitte syntiuhrieläimen ettekä syöneet sitä pyhässä paikassa, vaikka se on erityisen pyhä uhri? Tehän saitte sen Herralta, jotta poistaisitte tämän kansan synnit ja toimittaisitte sille sovituksen Herran edessä. 18
10:18,19
3. Moos. 4:213. Moos. 6:19
Uhrieläimen verta ei tuotu pyhäkön sisäpuolelle. Siksi teidän olisi pitänyt syödä sen liha pyhäkössä, niin kuin olen käskenyt.» 19Mutta Aaron sanoi Moosekselle: »Poikani ovat tänään jo tuoneet omat syntiuhrinsa ja polttouhrinsa Herran eteen, ja silti minulle on tapahtunut tällaista. Jos minä tänään olisin syönyt syntiuhrilihaa, olisiko se ollut Herralle mieleen?» 20Tähän vastaukseen Mooses tyytyi.