Raamattu 1992 (KR92)
8

Pappien vihkiminen virkaansa

81

8:1–36
2. Moos. 29:1–37
Herra sanoi Moosekselle: 2»Tuo Aaron ja hänen poikansa, heidän papinvaatteensa ja pyhä öljy sekä syntiuhrisonni, kaksi pässiä ja korillinen happamattomia leipiä 3ja kutsu koko seurakunta koolle pyhäkköteltan oven eteen.»

4Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kun kansa oli kokoontunut pyhäkköteltan eteen, 5Mooses sanoi israelilaisille: »Näin Herra on käskenyt tehdä.» 6Hän toi esiin Aaronin ja hänen poikansa ja pesi heidät vedellä. 7

8:7–9
2. Moos. 28:6–43
Sitten hän puki Aaronin ylle paidan, sitoi vyön hänen vyötäisilleen ja pani hänen päälleen viitan ja sen päälle efodi-kasukan, jonka hän solmi kiinni kasukan nauhalla. 8
8:8
2. Moos. 28:30+
Hän asetti paikoilleen rintakilven ja pani kilven sisään urimin ja tummimin8:8 Ks. selitystä 2. Moos. 28:15.. 9Hän pani Aaronin päähän turbaanin ja asetti turbaanin etupuolelle ruusukkeen muotoisen kultaisen otsakoristeen, pyhän otsakorun, kuten Herra oli häntä käskenyt.

10

8:10–12
2. Moos. 30:22–33
Sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. 11Hän pirskotti öljyä seitsemän kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan jalustoineen ja näin pyhitti ne. 12Hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. 13Sitten Mooses toi esiin Aaronin pojat, puki heidän ylleen paidat, sitoi vyöt heidän vyötäisilleen ja pani heille päähineet päähän, kuten Herra oli häntä käskenyt.

14Mooses toi syntiuhrisonnin, ja Aaron ja hänen poikansa panivat kätensä sen pään päälle. 15Sitten Mooses teurasti sonnin, otti sen verta, siveli sitä sormellaan alttarin sarviin joka puolelle ja toimitti alttarin puhdistusmenot. Lopun veren hän vuodatti alttarin juurelle, ja hän pyhitti alttarin toimittamalla sillä sovitusuhrin. 16Hän otti kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon ja munuaiset rasvoineen ja poltti ne alttarilla. 17Sonnin muut osat, nahan, lihat ja mahan sisällön, hän poltti tulessa leirin ulkopuolella, niin kuin Herra oli häntä käskenyt.

18Sitten Mooses toi polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 19Mooses teurasti pässin ja vihmoi veren joka puolelle alttaria. 20Hän paloitteli pässin ja poltti sen pään, ruhonkappaleet ja ihran. 21Sisälmykset ja koivet Mooses pesi vedellä, ja pässin muut osat hän poltti alttarilla. Tämä oli hyvältä tuoksuva polttouhri, Herralle kuuluva tuliuhri, ja se toimitettiin Mooseksen saaman käskyn mukaisesti.

22Tämän jälkeen Mooses toi toisen pässin, vihkimyspässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 23Mooses teurasti pässin, otti verta ja siveli sitä Aaronin oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. 24Hän kutsui sitten Aaronin pojat esiin ja siveli verta heidän oikeaan korvannipukkaansa, oikeaan peukaloonsa ja oikeaan isoonvarpaaseensa sekä vihmoi lopun veren joka puolelle alttaria. 25Hän otti rasvan, rasvahännän, kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon, munuaiset rasvoineen sekä oikean reiden. 26Herran eteen tuodusta happamattomien leipien korista hän otti yhden happamattoman uhrikakun, yhden öljyyn leivotun uhrikakun ja yhden ohuen leivän ja asetti ne rasvojen ja reiden päälle. 27Nämä kaikki hän ojensi Aaronille ja hänen pojilleen, jotta he omistaisivat ne tarjousuhrina Herralle heiluttamalla niitä edestakaisin. 28Sitten Mooses otti ne heiltä takaisin ja poltti ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä oli hyvältä tuoksuva virkaanvihkimisuhri, Herralle kuuluva tuliuhri. 29Mooses otti rintakappaleen ja omisti sen tarjousuhrina Herralle. Tämä osa vihkimyspässistä kuului Herran käskyn mukaan Moosekselle. 30Mooses otti alttarilta pyhää öljyä ja verta ja pirskotti niitä Aaronin ja hänen poikiensa vaatteille. Näin hän pyhitti Aaronin ja hänen poikansa sekä heidän vaatteensa.

31Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen: »Keittäkää liha pyhäkköteltan ovella ja syökää se siellä samoin kuin leivät, jotka ovat vihkimysuhriin kuuluvassa korissa, sillä minulle on sanottu, että ne on tarkoitettu Aaronille ja hänen pojilleen. 32Kaikki, mitä lihasta ja leivästä jää yli, teidän on poltettava tulessa. 33Te ette saa poistua pyhäkköteltan ovelta ennen kuin seitsemän päivän kuluttua, jolloin virkaanvihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen; teidän virkaanvihkimisenne kestää seitsemän päivää. 34Teidän syntienne sovittamiseksi Herra on käskenyt menetellä vastedeskin samoin kuin tänään. 35Pysykää pyhäkköteltan ovella seitsemän päivää ja muistakaa toimia Herran käskyjen mukaisesti. Muuten te kuolette. Näin minun on käsketty sanoa.» 36Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken niin kuin Herra oli käskenyt.