Raamattu 1992 (KR92)
7

71»Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. 2Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri vihmottakoon joka puolelle alttaria. 3Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, 4munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 5Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on hyvitysuhri. 6Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä.

7»Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka toimittaa sovituksen. 8Kun pappi toimittaa jonkun puolesta polttouhrin, hän saa pitää uhraamansa eläimen nahan. 9Samoin pappi, joka toimittaa ruokauhrin, olipa uhri uunissa paistettua tai pannussa tai levyllä valmistettua, saa pitää loput omanaan. 10Jokainen muu ruokauhri, olkoon se leivottu öljyyn tai ilman öljyä, kuuluu kaikille Aaronin jälkeläisille yhteisesti.

Lisäyksiä yhteysuhrilakiin

11

7:11–34
3. Moos. 3:1–17
»Nämä ovat Herralle tuotavia yhteysuhreja koskevat ohjeet: 12Kun joku haluaa tuoda uhrin kiitokseksi, hän tuokoon kiitosuhriteuraansa ohella öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä parhaista vehnäjauhoista öljyyn leivottuja kakkuja. 13Kakkujen lisäksi hän voi tuoda kiitosuhriksi tarkoitetun yhteysuhriteuraan mukana myös hapantaikinasta leivottuja leipiä. 14Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin veren, saa pitää ne. 15Yhteysuhrina teurastetun kiitosuhrieläimen liha on syötävä samana päivänä kuin eläin on tuotu, eikä siitä saa jäädä mitään seuraavaan aamuun.

16»Jos uhrilahjateuras on lupausuhri tai vapaaehtoinen lahja, se on syötävä samana päivänä kuin se on tuotu, mutta jos siitä jää jotakin yli, sitä voidaan syödä seuraavanakin päivänä. 17Tästä vielä tähteeksi jäänyt osa poltettakoon kolmantena päivänä. 18Jos kuitenkin yhteysuhriksi tuodun teuraan lihaa syödään vielä kolmantena päivänä, Herra ei hyväksy uhria eikä se hyödytä antajaa. Siitä on tullut kelvotonta uhrilihaa, ja se, joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi.

19

7:19
3. Moos. 11:24,15:16,18,19
1. Sam. 20:26
»Lihaa, joka on koskettanut mitä tahansa saastaista, ei saa syödä, vaan se on poltettava. Jokainen, joka on puhdas, saa syödä yhteysuhriteuraan lihaa, 20mutta jos joku epäpuhtaana ollessaan syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta. 21Jos joku on koskettanut mitä tahansa saastaista, ihmisestä peräisin olevaa saastaisuutta, saastaista eläintä tai muuta saastaista, ja silti syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta.»

22Herra sanoi Moosekselle: 23

7:23–25
3. Moos. 3:17
»Sano israelilaisille näin: Älkää syökö mitään naudan, lampaan tai vuohen rasvaa. 24Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasvaa voitte käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin, mutta syödä ette sitä saa. 25Jokainen, joka syö Herralle tuliuhrina uhratun eläimen rasvaa, poistettakoon kansansa keskuudesta. 26
7:26,27
1. Moos. 9:4+
Missä elättekin, ette saa syödä lintujen ettekä muidenkaan eläinten verta. 27Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.»

28Herra sanoi Moosekselle: 29»Sano israelilaisille näin: Kun joku tuo uhriksi Herralle yhteysuhriteuraan, hänen tulee antaa teuraastaan Herralle uhrilahja. 30Hänen tulee omin käsin tuoda rintakappale ja kaikki rasva, ne osat, jotka kuuluvat tuliuhrina Herralle. Rintakappale hänen tulee omistaa tarjousuhrina Herralle. 31Pappi polttakoon rasvan alttarilla, mutta rintakappale kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. 32

7:32
1. Sam. 9:24
Antakaa yhteysuhriteuraanne oikea reisi papille lahjaksi. 33Sille Aaronin jälkeläiselle, joka toimittaa yhteysuhrin veren ja rasvan uhraamisen, kuuluu osuutena oikea reisi. 34
7:34
2. Moos. 29:27,28
Israelilaisten yhteysuhriteuraista tarjousuhriksi omistetun rintakappaleen ja uhrilahjaksi annetun reiden minä olen erottanut annettavaksi pappi Aaronille ja hänen jälkeläisilleen osuutena, joka heidän kuuluu saada israelilaisilta ikuisesti sukupolvesta toiseen. 35Tämä on Aaronin ja hänen jälkeläistensä osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista, ja se kuuluu heille siitä alkaen, jolloin heidät on asetettu pappeina palvelemaan Herraa. 36Kun heidät on voideltu virkaansa, tulee israelilaisten Herran käskyn mukaan antaa heille tämä osuus; siihen heillä on ikuinen oikeus sukupolvesta toiseen.»

37Tähän päättyy polttouhreja, ruokauhreja, syntiuhreja, hyvitysuhreja, virkaanvihkimisuhreja ja yhteysuhreja koskeva laki, 38jonka Herra antoi Moosekselle Siinainvuorella käskiessään israelilaisia tuomaan Siinain autiomaassa uhrilahjoja.

8

Pappien vihkiminen virkaansa

81

8:1–36
2. Moos. 29:1–37
Herra sanoi Moosekselle: 2»Tuo Aaron ja hänen poikansa, heidän papinvaatteensa ja pyhä öljy sekä syntiuhrisonni, kaksi pässiä ja korillinen happamattomia leipiä 3ja kutsu koko seurakunta koolle pyhäkköteltan oven eteen.»

4Mooses teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Kun kansa oli kokoontunut pyhäkköteltan eteen, 5Mooses sanoi israelilaisille: »Näin Herra on käskenyt tehdä.» 6Hän toi esiin Aaronin ja hänen poikansa ja pesi heidät vedellä. 7

8:7–9
2. Moos. 28:6–43
Sitten hän puki Aaronin ylle paidan, sitoi vyön hänen vyötäisilleen ja pani hänen päälleen viitan ja sen päälle efodi-kasukan, jonka hän solmi kiinni kasukan nauhalla. 8
8:8
2. Moos. 28:30+
Hän asetti paikoilleen rintakilven ja pani kilven sisään urimin ja tummimin8:8 Ks. selitystä 2. Moos. 28:15.. 9Hän pani Aaronin päähän turbaanin ja asetti turbaanin etupuolelle ruusukkeen muotoisen kultaisen otsakoristeen, pyhän otsakorun, kuten Herra oli häntä käskenyt.

10

8:10–12
2. Moos. 30:22–33
Sitten Mooses otti pyhää öljyä, voiteli sillä telttamajan ja kaiken, mitä siellä oli, ja pyhitti sen kaiken. 11Hän pirskotti öljyä seitsemän kertaa alttarille, voiteli alttarin ja sen varusteet sekä altaan jalustoineen ja näin pyhitti ne. 12Hän valeli pyhää öljyä Aaronin päähän, voiteli hänet ja pyhitti hänet virkaan. 13Sitten Mooses toi esiin Aaronin pojat, puki heidän ylleen paidat, sitoi vyöt heidän vyötäisilleen ja pani heille päähineet päähän, kuten Herra oli häntä käskenyt.

14Mooses toi syntiuhrisonnin, ja Aaron ja hänen poikansa panivat kätensä sen pään päälle. 15Sitten Mooses teurasti sonnin, otti sen verta, siveli sitä sormellaan alttarin sarviin joka puolelle ja toimitti alttarin puhdistusmenot. Lopun veren hän vuodatti alttarin juurelle, ja hän pyhitti alttarin toimittamalla sillä sovitusuhrin. 16Hän otti kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon ja munuaiset rasvoineen ja poltti ne alttarilla. 17Sonnin muut osat, nahan, lihat ja mahan sisällön, hän poltti tulessa leirin ulkopuolella, niin kuin Herra oli häntä käskenyt.

18Sitten Mooses toi polttouhripässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 19Mooses teurasti pässin ja vihmoi veren joka puolelle alttaria. 20Hän paloitteli pässin ja poltti sen pään, ruhonkappaleet ja ihran. 21Sisälmykset ja koivet Mooses pesi vedellä, ja pässin muut osat hän poltti alttarilla. Tämä oli hyvältä tuoksuva polttouhri, Herralle kuuluva tuliuhri, ja se toimitettiin Mooseksen saaman käskyn mukaisesti.

22Tämän jälkeen Mooses toi toisen pässin, vihkimyspässin, ja Aaron ja hänen poikansa asettivat kätensä sen pään päälle. 23Mooses teurasti pässin, otti verta ja siveli sitä Aaronin oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. 24Hän kutsui sitten Aaronin pojat esiin ja siveli verta heidän oikeaan korvannipukkaansa, oikeaan peukaloonsa ja oikeaan isoonvarpaaseensa sekä vihmoi lopun veren joka puolelle alttaria. 25Hän otti rasvan, rasvahännän, kaiken sisälmyksiä peittävän rasvan, maksan takalohkon, munuaiset rasvoineen sekä oikean reiden. 26Herran eteen tuodusta happamattomien leipien korista hän otti yhden happamattoman uhrikakun, yhden öljyyn leivotun uhrikakun ja yhden ohuen leivän ja asetti ne rasvojen ja reiden päälle. 27Nämä kaikki hän ojensi Aaronille ja hänen pojilleen, jotta he omistaisivat ne tarjousuhrina Herralle heiluttamalla niitä edestakaisin. 28Sitten Mooses otti ne heiltä takaisin ja poltti ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä oli hyvältä tuoksuva virkaanvihkimisuhri, Herralle kuuluva tuliuhri. 29Mooses otti rintakappaleen ja omisti sen tarjousuhrina Herralle. Tämä osa vihkimyspässistä kuului Herran käskyn mukaan Moosekselle. 30Mooses otti alttarilta pyhää öljyä ja verta ja pirskotti niitä Aaronin ja hänen poikiensa vaatteille. Näin hän pyhitti Aaronin ja hänen poikansa sekä heidän vaatteensa.

31Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen: »Keittäkää liha pyhäkköteltan ovella ja syökää se siellä samoin kuin leivät, jotka ovat vihkimysuhriin kuuluvassa korissa, sillä minulle on sanottu, että ne on tarkoitettu Aaronille ja hänen pojilleen. 32Kaikki, mitä lihasta ja leivästä jää yli, teidän on poltettava tulessa. 33Te ette saa poistua pyhäkköteltan ovelta ennen kuin seitsemän päivän kuluttua, jolloin virkaanvihkimispäivänne ovat kuluneet umpeen; teidän virkaanvihkimisenne kestää seitsemän päivää. 34Teidän syntienne sovittamiseksi Herra on käskenyt menetellä vastedeskin samoin kuin tänään. 35Pysykää pyhäkköteltan ovella seitsemän päivää ja muistakaa toimia Herran käskyjen mukaisesti. Muuten te kuolette. Näin minun on käsketty sanoa.» 36Aaron ja hänen poikansa tekivät kaiken niin kuin Herra oli käskenyt.

9

Aaronin ensimmäinen uhri

91Seitsemän päivän kuluttua Mooses kutsui luokseen Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat 2

9:2,3
2. Moos. 12:5+
ja sanoi Aaronille: »Hae virheetön nuori sonni syntiuhriksi ja virheetön pässi polttouhriksi ja tuo ne Herran eteen. 3Sano sitten israelilaisille: ’Tuokaa syntiuhriksi vuohipukki ja polttouhriksi nuori sonni ja karitsa, molemmat vuoden ikäisiä ja virheettömiä. 4Tuokaa myös sonni ja pässi, jotka tulee uhrata yhteysuhrina Herran edessä, sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä, sillä tänään Herra ilmestyy teille.’»

5He toivat pyhäkköteltan eteen kaiken, minkä Mooses oli käskenyt. Koko Israel saapui paikalle ja asettui Herran eteen. 6Mooses sanoi: »Näin Herra on käskenyt teidän tehdä. Sitten hänen kirkkautensa ilmestyy teille.» 7Aaronille Mooses sanoi: »Mene alttarin luo toimittamaan ensin syntiuhri ja polttouhri omien syntiesi ja kansan syntien sovittamiseksi ja uhraa sitten kansan uhrilahja sen syntien sovittamiseksi, niin kuin Herra on käskenyt.»

8Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti sonnin syntiuhriksi. 9Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän kastoi sormensa siihen, siveli verta alttarin sarviin ja vuodatti lopun veren alttarin juurelle. 10Syntiuhrieläimen rasvan ja munuaiset sekä maksan takalohkon hän poltti alttarilla Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti. 11Lihat ja nahan hän poltti leirin ulkopuolella. 12Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen, ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi joka puolelle alttaria. 13He ojensivat hänelle polttouhrieläimen ruhonkappaleet ja pään, ja hän poltti ne alttarilla. 14Sitten hän pesi sisälmykset ja koivet ja poltti ne alttarilla polttouhrin mukana.

15Sitten Aaron toi esiin kansan uhrilahjat, otti kansan syntiuhripukin ja teurasti sen syntiuhriksi samalla tavoin kuin omankin syntiuhrieläimensä. 16Hän otti myös polttouhrieläimen ja uhrasi sen säädetyllä tavalla. 17Hän toi ruokauhrin, otti siitä täyden kourallisen ja poltti sen alttarilla. Tämän hän uhrasi aamupolttouhrin lisäksi. 18Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pässin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria. 19Sonnista ja pässistä saadun rasvan, rasvahännän, sisälmyksiä peittävän rasvan sekä munuaiset ja maksan takalohkon, 20kaikki nämä rasvaosat he panivat rintakappaleiden viereen. Aaron poltti rasvat alttarilla, 21mutta rintakappaleet ja oikean reiden hän omisti tarjousuhrina Herralle, niin kuin Mooses oli määrännyt.

22

9:22,23
4. Moos. 6:22–27
Sir. 45:15
Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin. 23Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan, ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle, 24
9:24
3. Moos. 10:2
Tuom. 6:21
1. Kun. 18:38
2. Aik. 7:1
2. Makk. 2:10
ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan.