Raamattu 1992 (KR92)
5

Lisäyksiä syntiuhrilakiin

51»Jos joku rikkoo siten, että hän kuultuaan omin korvin toisen tuomioksi lausutun kirouksen ei ilmoita mitä tietää, tai jos hän silminnäkijänä tai asiasta muuten tietäen lyö laimin velvollisuutensa toimia todistajana, hän joutuu syynalaiseksi. 2Jos joku huomaamattaan koskettaa mitä tahansa saastaista, saastaisen villieläimen, saastaisen karjaeläimen tai muun saastaisen eläimen raatoa, hän tulee epäpuhtaaksi ja joutuu syynalaiseksi. 3Samoin, jos joku huomaamattaan koskettaa mitä tahansa saastaista, joka on peräisin ihmisestä ja jonka koskettamisesta tulee epäpuhtaaksi, ja sitten huomaa rikkomuksensa, hän joutuu syynalaiseksi. 4Samoin, jos joku kevytmielisesti ja huomaamattaan vannoo jotakin ajattelematonta, olipa tarkoitus hyvä tai paha, ja sitten huomaa rikkomuksensa, hän joutuu syynalaiseksi.

5»Kun joku on joutunut syynalaiseksi jonkin tällaisen teon vuoksi, hänen tulee tunnustaa rikkomuksensa. 6Hänen on tekemänsä rikkomuksen sovitukseksi tuotava Herralle syntiuhrina naaraspuolinen eläin, joko lammas tai vuohi. Pappi toimittakoon hänen rikkomuksensa sovitusmenot.

7»Jos hänen varansa eivät riitä lampaaseen tai vuoheen, hän tuokoon rikkomuksensa sovitukseksi kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. 8

5:8
3. Moos. 1:15
Hän tuokoon ne papille. Pappi ottakoon ensin syntiuhriksi tarkoitetun linnun ja taittakoon siltä niskan irrottamatta päätä 9ja pirskottakoon syntiuhrin verta alttarin kylkeen; loppu veri on puserrettava alttarin juureen. Tämä on syntiuhri. 10Toisesta linnusta hän tehköön polttouhrin säädetyllä tavalla. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tehneelle annetaan anteeksi.

11»Jos hänellä ei ole varaa kahteen metsäkyyhkyyn tai kahteen muuhun kyyhkyseen, hän tuokoon uhrilahjanaan rikkomuksensa sovitukseksi kymmenesosan eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja. Hänen ei pidä sekoittaa niihin öljyä eikä panna niiden päälle suitsuketta, sillä tämä on syntiuhri. 12Hän tuokoon jauhot papille. Pappi ottakoon niitä täyden kourallisen ja polttakoon ne alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Tämä on syntiuhri. 13Kun pappi on toimittanut sovitusmenot jostakin tällaisesta rikkomuksesta, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Muu osa uhrista kuuluu ruokauhrin tapaan papille.»

Hyvitysuhrilaki

14Herra sanoi Moosekselle:

15

5:15
2. Moos. 30:13
»Jos joku vahingossa menettelee väärin ja tekee rikkomuksen, joka kohdistuu Herralle pyhitettyyn omaisuuteen, hän tuokoon Herralle hyvitysuhriksi virheettömän pässin. Sinun tulee määrätä, monenko hopeasekelin arvoinen eläimen on oltava pyhäkkösekeleinä laskettuna. 16Hänen on myös korvattava pyhitetylle omaisuudelle tuottamansa vahinko ja maksettava lisäksi viidesosa sen arvosta papille. Sitten pappi toimittaa sovitusmenot uhraamalla pässin hyvitysuhriksi, ja rikkomus annetaan anteeksi.

17»Jos joku tietämättään rikkoo Herran käskyjä vastaan ja tekee jonkin kielletyn teon, hän joutuu syynalaiseksi ja hänen on hyvitettävä tekonsa. 18Hänen on silloin tuotava hyvitysuhriksi sinun määräyksesi mukainen virheetön pässi. Kun pappi on toimittanut tahattomasti tehdyn rikkomuksen sovitusmenot, rikkomus annetaan anteeksi. 19Tämä on Herran edessä syynalaiseksi joutuneelta vaadittava hyvitysuhri.»

20Herra sanoi Moosekselle: 21

5:21–26
4. Moos. 5:6–8
»Jos joku menettelee väärin ja Herraa loukaten valheellisesti väittää, ettei ole saanut säilytettäväkseen tai hoidettavakseen toiselle kuuluvaa omaisuutta, tai jos hän on ottanut toiselta omaisuutta ryöstämällä tai kiristämällä 22tai jos hän totuuden vastaisesti kieltää löytäneensä kadonnutta omaisuutta ja väärin vannomalla vakuuttaa syyttömyyttään tällaisiin rikkomuksiin, 23hän on tehnyt synnin ja joutunut syynalaiseksi. Hänen tulee palauttaa ryöstämänsä tai kiristämänsä omaisuus tai se, mikä hänen haltuunsa on uskottu, tai se, minkä hän on löytänyt. 24
5:24
2. Moos. 22:6
Niin pian kuin hänen syyllisyytensä on osoitettu, hänen tulee palauttaa tai korvata omistajalle täydestä arvosta se, mitä hän on väärin vannoen väittänyt omakseen, ja maksaa lisäksi viidesosa sen arvosta. 25Sovitusuhriksi hänen on tuotava Herralle sinun määräyksesi mukainen virheetön pässi. Hänen on vietävä se papille, 26ja kun pappi on toimittanut sovitusmenot Herran edessä, rikkomus annetaan anteeksi.»

6

Lisäyksiä polttouhrilakiin ja ruokauhrilakiin

61Herra sanoi Moosekselle:

2»Sinun tulee antaa Aaronille ja hänen pojilleen polttouhrin toimittamisesta nämä ohjeet: Polttouhri olkoon alttarilla tulisijan päällä koko yön aamuun saakka, eikä tuli saa sammua. 3Aamulla pappi pukeutukoon pellavapaitaansa ja pankoon jalkaansa pellavahousut alastomuutensa peitteeksi, kerätköön palaneesta polttouhrista alttarille jääneen rasvatuhkan ja pankoon sen alttarin viereen. 4Sitten hän vaihtakoon ylleen toiset vaatteet ja vieköön rasvatuhkan pois leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. 5Tuli pidettäköön aina palamassa alttarilla. Pappi lisätköön uusia puita tuleen joka aamu, asettakoon niiden päälle polttouhrin ja polttakoon yhteysuhrien rasvat sen mukana. 6Alttarilla palakoon aina tuli; se ei saa sammua.

7

6:7–16
3. Moos. 2:1–16
»Nämä ovat ruokauhrin toimittamista koskevat ohjeet: Aaronin jälkeläisten on tuotava ruokauhri Herran eteen alttarin luo. 8Pappi ottakoon kourallisen parhaita vehnäjauhoja, joihin on kaadettu öljyä, ja kaiken suitsukkeen ruokauhrin päältä ja polttakoon tämän osan uhrista alttarilla muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Se on uhri, jonka tuoksu on Herralle mieluisa. 9Muun osan saavat Aaron ja hänen poikansa syödä. Se on leivottava happamattomiksi leiviksi ja syötävä pyhässä paikassa, pyhäkköteltan esipihassa. 10Siitä älköön leivottako hapanta leipää. Minä olen antanut sen heidän osuudekseen tuliuhreistani, ja se osa, samoin kuin syntiuhrit ja hyvitysuhrit, on erityisen pyhä. 11
6:11
3. Moos. 7:6
4. Moos. 18:10
Esra 2:63
Jokainen Aaronin miespuolinen jälkeläinen saa syödä sitä; se on säädetty heille sukupolvesta toiseen ikuiseksi osuudeksi Herralle kuuluvista tuliuhreista. Jokaista muuta, joka siihen koskee, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla.»

12Herra sanoi Moosekselle: 13»Aaronin ja hänen jälkeläistensä tulee siitä päivästä alkaen, jona heidät vihitään virkaansa, tuoda Herralle uhrilahjaksi päivittäisenä ruokauhrina kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, puolet aamulla ja puolet illalla. 14

6:14
3. Moos. 2:6
Jauhot alustettakoon hyvin öljyyn, paistettakoon levyllä ruokauhrileiviksi ja tuotakoon Herralle uhrina, jonka tuoksu on hänelle mieluisa. 15Se pappi, joka Aaronin jälkeläisistä on voideltu Aaronin seuraajaksi, valmistakoon ne uhriksi. Tämä uhri on Herran ikuinen osuus; siksi se on poltettava kokonaisuudessaan. 16Jokainen papin antama uhri on kokonaisuhri. Siitä ei saa syödä mitään.»

Lisäyksiä syntiuhrilakiin ja hyvitysuhrilakiin

17Herra sanoi Moosekselle:

18»Sinun tulee antaa Aaronille ja hänen jälkeläisilleen syntiuhrin toimittamisesta nämä ohjeet: Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös syntiuhrieläin Herran edessä. Se on erityisen pyhä. 19Pappi, joka toimittaa syntiuhrin, syököön lihan, mutta se on syötävä pyhässä paikassa pyhäkköteltan esipihassa. 20Jokaista muuta, joka koskee uhrilihaan, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. Jos uhrieläimen verta roiskuu vaatteelle, tahrautunut vaate on pestävä pyhässä paikassa. 21Jos liha on keitetty saviastiassa, astia on rikottava. Jos se taas on keitetty pronssiastiassa, on astia hangattava puhtaaksi ja pestävä vedellä. 22Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä syntiuhrilihaa; se on erityisen pyhää. 23

6:23
3. Moos. 4:12
Mutta sellaista syntiuhria, jonka verta viedään pyhäkkötelttaan sovituksen toimittamiseksi, ei saa syödä, vaan se on poltettava tulessa.

7

71»Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. 2Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri vihmottakoon joka puolelle alttaria. 3Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, 4munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. 5Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on hyvitysuhri. 6Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä.

7»Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka toimittaa sovituksen. 8Kun pappi toimittaa jonkun puolesta polttouhrin, hän saa pitää uhraamansa eläimen nahan. 9Samoin pappi, joka toimittaa ruokauhrin, olipa uhri uunissa paistettua tai pannussa tai levyllä valmistettua, saa pitää loput omanaan. 10Jokainen muu ruokauhri, olkoon se leivottu öljyyn tai ilman öljyä, kuuluu kaikille Aaronin jälkeläisille yhteisesti.

Lisäyksiä yhteysuhrilakiin

11

7:11–34
3. Moos. 3:1–17
»Nämä ovat Herralle tuotavia yhteysuhreja koskevat ohjeet: 12Kun joku haluaa tuoda uhrin kiitokseksi, hän tuokoon kiitosuhriteuraansa ohella öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä sekä parhaista vehnäjauhoista öljyyn leivottuja kakkuja. 13Kakkujen lisäksi hän voi tuoda kiitosuhriksi tarkoitetun yhteysuhriteuraan mukana myös hapantaikinasta leivottuja leipiä. 14Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin veren, saa pitää ne. 15Yhteysuhrina teurastetun kiitosuhrieläimen liha on syötävä samana päivänä kuin eläin on tuotu, eikä siitä saa jäädä mitään seuraavaan aamuun.

16»Jos uhrilahjateuras on lupausuhri tai vapaaehtoinen lahja, se on syötävä samana päivänä kuin se on tuotu, mutta jos siitä jää jotakin yli, sitä voidaan syödä seuraavanakin päivänä. 17Tästä vielä tähteeksi jäänyt osa poltettakoon kolmantena päivänä. 18Jos kuitenkin yhteysuhriksi tuodun teuraan lihaa syödään vielä kolmantena päivänä, Herra ei hyväksy uhria eikä se hyödytä antajaa. Siitä on tullut kelvotonta uhrilihaa, ja se, joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi.

19

7:19
3. Moos. 11:24,15:16,18,19
1. Sam. 20:26
»Lihaa, joka on koskettanut mitä tahansa saastaista, ei saa syödä, vaan se on poltettava. Jokainen, joka on puhdas, saa syödä yhteysuhriteuraan lihaa, 20mutta jos joku epäpuhtaana ollessaan syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta. 21Jos joku on koskettanut mitä tahansa saastaista, ihmisestä peräisin olevaa saastaisuutta, saastaista eläintä tai muuta saastaista, ja silti syö Herralle kuuluvan yhteysuhriteuraan lihaa, hänet poistettakoon kansansa keskuudesta.»

22Herra sanoi Moosekselle: 23

7:23–25
3. Moos. 3:17
»Sano israelilaisille näin: Älkää syökö mitään naudan, lampaan tai vuohen rasvaa. 24Itsestään kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen rasvaa voitte käyttää kaikkiin muihin tarkoituksiin, mutta syödä ette sitä saa. 25Jokainen, joka syö Herralle tuliuhrina uhratun eläimen rasvaa, poistettakoon kansansa keskuudesta. 26
7:26,27
1. Moos. 9:4+
Missä elättekin, ette saa syödä lintujen ettekä muidenkaan eläinten verta. 27Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.»

28Herra sanoi Moosekselle: 29»Sano israelilaisille näin: Kun joku tuo uhriksi Herralle yhteysuhriteuraan, hänen tulee antaa teuraastaan Herralle uhrilahja. 30Hänen tulee omin käsin tuoda rintakappale ja kaikki rasva, ne osat, jotka kuuluvat tuliuhrina Herralle. Rintakappale hänen tulee omistaa tarjousuhrina Herralle. 31Pappi polttakoon rasvan alttarilla, mutta rintakappale kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. 32

7:32
1. Sam. 9:24
Antakaa yhteysuhriteuraanne oikea reisi papille lahjaksi. 33Sille Aaronin jälkeläiselle, joka toimittaa yhteysuhrin veren ja rasvan uhraamisen, kuuluu osuutena oikea reisi. 34
7:34
2. Moos. 29:27,28
Israelilaisten yhteysuhriteuraista tarjousuhriksi omistetun rintakappaleen ja uhrilahjaksi annetun reiden minä olen erottanut annettavaksi pappi Aaronille ja hänen jälkeläisilleen osuutena, joka heidän kuuluu saada israelilaisilta ikuisesti sukupolvesta toiseen. 35Tämä on Aaronin ja hänen jälkeläistensä osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista, ja se kuuluu heille siitä alkaen, jolloin heidät on asetettu pappeina palvelemaan Herraa. 36Kun heidät on voideltu virkaansa, tulee israelilaisten Herran käskyn mukaan antaa heille tämä osuus; siihen heillä on ikuinen oikeus sukupolvesta toiseen.»

37Tähän päättyy polttouhreja, ruokauhreja, syntiuhreja, hyvitysuhreja, virkaanvihkimisuhreja ja yhteysuhreja koskeva laki, 38jonka Herra antoi Moosekselle Siinainvuorella käskiessään israelilaisia tuomaan Siinain autiomaassa uhrilahjoja.