Raamattu 1992 (KR92)
6

Lisäyksiä polttouhrilakiin ja ruokauhrilakiin

61Herra sanoi Moosekselle:

2»Sinun tulee antaa Aaronille ja hänen pojilleen polttouhrin toimittamisesta nämä ohjeet: Polttouhri olkoon alttarilla tulisijan päällä koko yön aamuun saakka, eikä tuli saa sammua. 3Aamulla pappi pukeutukoon pellavapaitaansa ja pankoon jalkaansa pellavahousut alastomuutensa peitteeksi, kerätköön palaneesta polttouhrista alttarille jääneen rasvatuhkan ja pankoon sen alttarin viereen. 4Sitten hän vaihtakoon ylleen toiset vaatteet ja vieköön rasvatuhkan pois leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan. 5Tuli pidettäköön aina palamassa alttarilla. Pappi lisätköön uusia puita tuleen joka aamu, asettakoon niiden päälle polttouhrin ja polttakoon yhteysuhrien rasvat sen mukana. 6Alttarilla palakoon aina tuli; se ei saa sammua.

7

6:7–16
3. Moos. 2:1–16
»Nämä ovat ruokauhrin toimittamista koskevat ohjeet: Aaronin jälkeläisten on tuotava ruokauhri Herran eteen alttarin luo. 8Pappi ottakoon kourallisen parhaita vehnäjauhoja, joihin on kaadettu öljyä, ja kaiken suitsukkeen ruokauhrin päältä ja polttakoon tämän osan uhrista alttarilla muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Se on uhri, jonka tuoksu on Herralle mieluisa. 9Muun osan saavat Aaron ja hänen poikansa syödä. Se on leivottava happamattomiksi leiviksi ja syötävä pyhässä paikassa, pyhäkköteltan esipihassa. 10Siitä älköön leivottako hapanta leipää. Minä olen antanut sen heidän osuudekseen tuliuhreistani, ja se osa, samoin kuin syntiuhrit ja hyvitysuhrit, on erityisen pyhä. 11
6:11
3. Moos. 7:6
4. Moos. 18:10
Esra 2:63
Jokainen Aaronin miespuolinen jälkeläinen saa syödä sitä; se on säädetty heille sukupolvesta toiseen ikuiseksi osuudeksi Herralle kuuluvista tuliuhreista. Jokaista muuta, joka siihen koskee, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla.»

12Herra sanoi Moosekselle: 13»Aaronin ja hänen jälkeläistensä tulee siitä päivästä alkaen, jona heidät vihitään virkaansa, tuoda Herralle uhrilahjaksi päivittäisenä ruokauhrina kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, puolet aamulla ja puolet illalla. 14

6:14
3. Moos. 2:6
Jauhot alustettakoon hyvin öljyyn, paistettakoon levyllä ruokauhrileiviksi ja tuotakoon Herralle uhrina, jonka tuoksu on hänelle mieluisa. 15Se pappi, joka Aaronin jälkeläisistä on voideltu Aaronin seuraajaksi, valmistakoon ne uhriksi. Tämä uhri on Herran ikuinen osuus; siksi se on poltettava kokonaisuudessaan. 16Jokainen papin antama uhri on kokonaisuhri. Siitä ei saa syödä mitään.»

Lisäyksiä syntiuhrilakiin ja hyvitysuhrilakiin

17Herra sanoi Moosekselle:

18»Sinun tulee antaa Aaronille ja hänen jälkeläisilleen syntiuhrin toimittamisesta nämä ohjeet: Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös syntiuhrieläin Herran edessä. Se on erityisen pyhä. 19Pappi, joka toimittaa syntiuhrin, syököön lihan, mutta se on syötävä pyhässä paikassa pyhäkköteltan esipihassa. 20Jokaista muuta, joka koskee uhrilihaan, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. Jos uhrieläimen verta roiskuu vaatteelle, tahrautunut vaate on pestävä pyhässä paikassa. 21Jos liha on keitetty saviastiassa, astia on rikottava. Jos se taas on keitetty pronssiastiassa, on astia hangattava puhtaaksi ja pestävä vedellä. 22Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä syntiuhrilihaa; se on erityisen pyhää. 23

6:23
3. Moos. 4:12
Mutta sellaista syntiuhria, jonka verta viedään pyhäkkötelttaan sovituksen toimittamiseksi, ei saa syödä, vaan se on poltettava tulessa.