Raamattu 1992 (KR92)
21

Pappeja koskevia määräyksiä

211

21:1–3
Hes. 44:25
Herra sanoi Moosekselle:

»Sano papeille, Aaronin pojille, näin: Älköön kukaan pappi saattako itseään epäpuhtaaksi menemällä edes sukuunsa kuuluvan vainajan lähelle, 2paitsi jos vainaja on hänen oman perheensä jäsen: äiti, isä, poika, tytär tai veli. 3Epäpuhtaaksi hän saa tulla myös, jos vainaja on hänen luonaan asunut naimaton sisar. 4Mutta hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä sellaisen vainajan lähelle, jolle hän on sukua avioliiton kautta.

5

21:5
3. Moos. 19:27,28
5. Moos. 14:1
Hes. 44:20
»Papit eivät saa ajaa päätään paljaaksi, eivät leikata partaansa sivuilta eivätkä viillellä merkkejä ruumiiseensa. 6Heidän tulee olla Jumalalleen pyhitettyjä, eivätkä he saa loukata Jumalansa kunniaa. He uhraavat Herralle kuuluvia tuliuhreja, Jumalalle tuotavaa ruokaa. Sen tähden heidän on oltava pyhät ja puhtaat.

7

21:7
Hes. 44:22
»Pappi ei saa ottaa vaimokseen porttoa eikä neitsyytensä menettänyttä naista, ei myöskään miehensä hylkäämää naista, sillä papin on oltava Jumalalle pyhitetty. 8Teidän tulee kohdella pappia pyhänä, koska hän uhraa ruokaa teidän Jumalallenne. Hän on teille pyhä, sillä minä, joka olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni, olen pyhä. 9Jos papin tytär häpäisee itsensä harjoittamalla haureutta, hän samalla häpäisee isänsä; siksi hänet on poltettava.

10

21:10
3. Moos. 10:6
»Ylipappi on sukunsa joukossa korkein: hänen päänsä on voideltu pyhällä öljyllä, hänet on vihitty virkaansa ja puettu pyhiin vaatteisiin. Hänen ei sovi surun merkiksi avata hiuksiaan levälleen eikä repiä vaatteitaan. 11
21:11
4. Moos. 6:7
Hän ei saa saattaa itseään epäpuhtaaksi menemällä kuolleen lähelle, ei edes surressaan isäänsä tai äitiään. 12Hän ei saa suruaikanaan poistua pyhäköstä, ettei hän häpäisisi Jumalansa pyhäkköä, sillä hänet on voideltu ja vihitty Herran pyhällä öljyllä. Minä olen Herra. 13
21:13
Hes. 44:22
Vaimokseen hänen tulee ottaa neitsyt. 14Hän ei saa ottaa itselleen vaimoksi leskeä, miehensä hylkäämää eikä neitsyytensä menettänyttä naista eikä porttoa, vaan hänen tulee ottaa vaimokseen isänsä sukuun kuuluva neitsyt, 15ettei hän saisi pappissukuun kelpaamattomia jälkeläisiä. Minä, Herra, olen pyhittänyt hänet omaksi palvelijakseni.»

16Herra sanoi Moosekselle: 17»Sano Aaronille: Kukaan jälkeläisesi, jolla on jokin ruumiinvamma, ei saa milloinkaan tulla uhraamaan ruokaa Jumalalle. 18Uhraamaan ei saa tulla kukaan, joka on sokea, rampa tai kasvoiltaan tai ruumiiltaan epämuodostunut, 19kukaan, jolta on katkennut jalka tai käsi, 20joka on kyttyräselkäinen tai kitukasvuinen, jonka silmäterä on samentunut tai jolla on ihottuma, rupitauti tai vialliset kivekset. 21Kukaan pappi Aaronin suvun jäsen, jolla on jokin vamma, ei saa astua uhraamaan Herralle kuuluvia tuliuhreja; vammansa takia hän on kelpaamaton uhraamaan ruokaa Jumalalle. 22

21:22
3. Moos. 10:12–15
4. Moos. 18:8–19
Hän saa silti syödä Jumalan ruokaa, sekä erityisen pyhää että pyhää, 23mutta väliverhon luo tai alttarin ääreen hän ei saa vammansa vuoksi astua, ettei hän häpäisisi mitään, minkä minä, Herra, olen julistanut pyhäksi.»

24Näin Mooses puhui Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille.

22

Lahjojen ja uhrien pyhyys

221Herra sanoi Moosekselle:

2»Käske Aaronin ja hänen poikiensa käsitellä kunnioittavasti niitä pyhiä lahjoja, joita israelilaiset omistavat minulle. Papit eivät saa loukata minun pyhää nimeäni. Minä olen Herra. 3Sano heille: Jos joku teidän jälkeläisistänne nyt tai tulevaisuudessa lähestyy epäpuhtaana israelilaisten minulle pyhittämiä uhrilahjoja, hänet on poistettava minun silmieni edestä. Minä olen Herra.

4

22:4–7
3. Moos. 11:24,13:46,15:31
»Jos joku Aaronin jälkeläisistä on spitaalinen tai jos hänellä on vuoto, hän ei saa syödä pyhistä lahjoista, ennen kuin on puhdistautunut. Sama kielto koskee jokaista, jolla on ollut siemensyöksy, jokaista, joka on tullut epäpuhtaaksi koskettuaan mihin tahansa kuolleesta saastuneeseen, 5ja samoin jokaista, joka on koskettanut saastaista pikkueläintä tai ihmistä, josta tulee epäpuhtaaksi, olipa epäpuhtaus millaista hyvänsä. 6Jos joku on koskettanut jotakin näistä, hän on epäpuhdas iltaan saakka eikä hän saa syödä pyhistä lahjoista, ennen kuin on peseytynyt. 7Kun aurinko on laskenut ja hän on puhdistautunut, hän saa taas syödä pyhiä lahjoja, joista hän saa ruokansa. 8
22:8
2. Moos. 22:30
Itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä hän ei saa syödä, koska siitä tulee epäpuhtaaksi. Minä olen Herra. 9Pappien on noudatettava minun säädöksiäni, etteivät he joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi sen vuoksi, että ovat halventaneet pyhiä lahjoja. Minä, Herra, tahdon, että he ovat pyhät.

10»Kukaan ulkopuolinen ei saa syödä pyhistä lahjoista, ei myöskään papin luona asuva muukalainen eikä hänen palkkaamansa päivätyöläinen. 11Mutta papin omakseen ostama orja saa syödä niitä; samoin kaikki papin talossa syntyneet saavat syödä samaa ruokaa kuin pappi itse. 12Jos papin tytär menee naimisiin sellaisen miehen kanssa, joka ei ole pappissukua, hän ei enää saa syödä pyhiä lahjoja. 13Mutta jos tytär jää leskeksi tai jos hänen miehensä ottaa hänestä eron eikä hänellä ole lapsia, hän saa palattuaan isänsä taloon asumaan jälleen syödä samaa ruokaa kuin isänsä. Kukaan ulkopuolinen ei saa sitä syödä. 14

22:14
3. Moos. 5:16
Jos kuitenkin joku vahingossa syö uhriksi tuotua ruokaa, hänen on korvattava se papille ja lisäksi maksettava viidesosa ruoan arvosta. 15Pappien ei pidä halventaa niitä pyhiä lahjoja, joita israelilaiset omistavat Herralle, 16
22:16
1. Sam. 21:7
eikä panna israelilaisten kannettavaksi syntitaakkaa sallimalla heidän syödä pyhiä lahjoja. Minä, Herra, tahdon, että uhrilahjat ovat pyhät.»

Uhrieläimiä koskevia määräyksiä

17Herra sanoi Moosekselle:

18»Sano Aaronille ja hänen pojilleen sekä kaikille israelilaisille: Jos joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen tuo Herralle polttouhriksi eläimen, olipa se tarkoitettu lupausuhriksi tai vapaaehtoiseksi lahjaksi, 19hänen on tuotava virheetön uros: sonni, pässi tai pukki. Näin saatte osaksenne Herran suosion. 20

22:20
2. Moos. 12:5+
Viallista eläintä ette saa tuoda uhriksi, sillä sellaisella ette saa Herran suosiota osaksenne.

21»Jos joku tuo naudan, lampaan tai vuohen yhteysuhriksi Herralle joko täyttääkseen uhrilupauksen tai antaakseen vapaaehtoisen lahjan, eläimen täytyy olla virheetön eikä siinä saa olla minkäänlaista vammaa; muuten uhri ei ole Herralle otollinen. 22Älkää tuoko Herralle eläintä, joka on sokea, jalkansa katkaissut tai muuten vahingoittunut, tai eläintä, jossa on paiseita, ihottumaa tai rupia; älkää tuoko Herralle sellaista eläintä alttarilla uhrattavaksi. 23Viallisen tai kitukasvuisen sonnin tai lampaan voitte uhrata vapaaehtoisena lahjana, mutta se ei kelpaa Herralle tehdyn uhrilupauksen täyttämiseen. 24Eläintä, joka on kuohittu, olipa sen kivekset sidottu, murskattu, revitty tai leikattu, ette saa tuoda uhriksi Herralle; sellaista ei saa tehdä teidän maassanne. 25Ette myöskään saa ostaa keneltäkään vierasmaalaiselta sellaista eläintä uhrattavaksi ruokana Jumalallenne. Kuohitut eläimet ovat silvottuja; niissä on vamma, niitä uhraamalla ette saa Herran suosiota osaksenne.»

26Herra sanoi Moosekselle:

27

22:27
2. Moos. 22:29
»Kun sonnivasikka, karitsa tai kili on syntynyt, sen on saatava olla seitsemän päivää emänsä luona, mutta kahdeksannesta päivästä lähtien se kelpaa tuliuhriksi Herralle. 28
22:28
5. Moos. 22:6,7
Lehmää ei kuitenkaan saa teurastaa vasikkansa eikä lammasta karitsansa kanssa samana päivänä.

29»Kun tuotte kiitosuhrin Herralle, uhratkaa se niin, että saatte siitä osaksenne Herran suosion. 30

22:30
3. Moos. 7:15
Liha on syötävä samana päivänä; älkää jättäkö siitä mitään seuraavaan aamuun. Minä olen Herra.

31»Pitäkää kaikki minun käskyni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra. 32Älkää halventako minun pyhää nimeäni, sillä minä tahdon olla israelilaisten keskuudessa pyhä. Minä, Herra, olen pyhittänyt teidät omaksi kansakseni. 33Minä toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Minä olen Herra.»

23

Juhla-ajat

231Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille: Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, minun juhla-aikani, jolloin teidän tulee kutsua kansa koolle pyhään kokoukseen.

Sapatti

3

23:3
2. Moos. 20:8+
»Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, lepopäivä, pyhä kokouspäivä. Silloin ette saa tehdä mitään työtä, sillä sen päivän tulee olla Herran sapatti, missä sitten asuttekin.

Pääsiäinen

4»Nämä ovat Herralle omistetut pyhät juhlat, joita teidän tulee kokoontua viettämään määräaikaan: 5

23:5
2. Moos. 12:11+
Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä iltahämärissä on Herran pääsiäinen, 6
23:6
2. Moos. 12:17+
ja saman kuun viidentenätoista päivänä on Herralle pyhitetty happamattoman leivän juhla. Seitsemän päivän ajan saatte syödä vain happamatonta leipää. 7Pitäkää tämän juhlan ensimmäisenä päivänä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 8Näinä seitsemänä päivänä teidän on joka päivä tuotava Herralle tuliuhri. Myös seitsemäntenä päivänä pidettäköön pyhä juhlakokous; silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä.»

Ohrantähkäjuhla

9Herra sanoi Moosekselle:

10»Sano israelilaisille: Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja kun leikkaatte siellä viljaa, tuokaa ensimmäiset tähkät papille. 11Sapatin jälkeisenä päivänä pappi omistakoon ne Herralle tarjousuhrina, että Herra olisi teille suosiollinen. 12Sinä päivänä, jona pappi omistaa ensimmäiset tähkät tarjousuhrina Herralle, teidän on uhrattava vuoden ikäinen virheetön karitsa polttouhrina 13ja sen lisäksi ruokauhrina kaksi eefa-mitan kymmenesosaa öljyllä kostutettuja parhaita vehnäjauhoja tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa, sekä siihen kuuluvana juomauhrina neljännes hin-mittaa viiniä. 14Älkää syökö leipää, paahdettuja jyviä älkääkä vastakypsynyttä viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte niistä uhrilahjan Jumalallenne. Tätä määräystä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin.

Viljankorjuujuhla

15»Laskekaa seitsemän täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettaviksi Herralle, 16ja tuokaa seitsemännen sapatin jälkeisenä eli viidentenäkymmenentenä päivänä Herralle ruokauhri uudesta sadosta. 17Tuokaa silloin kukin asuinpaikaltanne Herralle tarjousuhriksi kaksi hapanleipää, jotka on leivottu kahdesta eefa-mitan kymmenesosasta parhaita vehnäjauhoja. Ne ovat Herralle kuuluva lahja uutissadosta. 18Leipien ohella tuokaa Herralle polttouhriksi seitsemän virheetöntä vuoden vanhaa karitsaa, nuori sonni ja kaksi pässiä sekä niiden mukana annettavat ruoka- ja juomauhrit. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. 19Uhratkaa lisäksi vuohipukki syntiuhrina ja kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhrina. 20Pappi omistakoon uutisleivät ja molemmat karitsat tarjousuhrina Herralle. Ne ovat Herralle pyhitetyt ja kuuluvat papille. 21

23:21
2. Moos. 23:16+
Kokoontukaa samana päivänä pyhään juhlakokoukseen älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin.

22

23:22
3. Moos. 19:9
»Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.»

Uudenvuodenjuhla23:23 Tämä uudenvuodenjuhla sattuu syys-lokakuuhun. Israelilaisten käyttämän toisen juhlakalenterin mukaan vuosi alkoi keväällä, kaksi viikkoa ennen pääsiäistä.

23Herra sanoi Moosekselle: 24

23:24
4. Moos. 29:1
»Sano israelilaisille: Pitäkää seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä lepopäivä. Antakaa silloin merkki puhaltamalla torveen ja kokoontukaa pyhään juhlaan. 25Älkää tehkö sinä päivänä mitään työtä, vaan uhratkaa Herralle tuliuhri.»

Suuri sovituspäivä

26

23:26–32
3. Moos. 16:29–34
4. Moos. 29:7–11
Herra sanoi Moosekselle: 27»Saman seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä. Kokoontukaa silloin pyhään juhlakokoukseen, paastotkaa ja uhratkaa Herralle tuliuhri. 28Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä; se on sovituspäivä, jolloin toimitetaan teidän syntienne sovitus Herran, teidän Jumalanne edessä. 29Jos joku ei sinä päivänä paastoa, hänet on poistettava kansansa keskuudesta. 30Minä hävitän kansansa keskuudesta myös jokaisen, joka sinä päivänä tekee jotakin työtä. 31Älkää siis tehkö silloin minkäänlaista työtä. Tätä määräystä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin. 32Sovituspäivä on teille lepopäivä, ja teidän on silloin paastottava. Yhdeksännen päivän illasta seuraavaan iltaan saakka teidän tulee viettää täydellistä sapatinlepoa.»

Lehtimajanjuhla

33

23:33–36
5. Moos. 16:13–15
Esra 3:4
Herra sanoi Moosekselle:

34»Sano israelilaisille: Saman seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä alkaa Herralle pyhitetty seitsenpäiväinen lehtimajanjuhla. 35Juhlan ensimmäisenä päivänä on pyhä kokous; sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä. 36Seitsemänä päivänä teidän on uhrattava Herralle tuliuhri. Kahdeksas päivä on erityinen juhlapäivä; uhratkaa silloin Herralle tuliuhri ja pitäkää pyhä kokous. Sinä päivänä te ette saa tehdä mitään työtä.

37»Nämä ovat Herralle omistetut juhla-ajat, joina teidän tulee kutsua kansa koolle pyhiin kokouksiin ja uhrata Herralle tuliuhreja samoin kuin polttouhreja, ruokauhreja, teurasuhreja ja juomauhreja, jokainen uhri oikeana päivänään. 38Näiden lisäksi tulevat Herralle pyhitetyt sapattipäivät ja teidän lupausuhrinne, vapaaehtoiset lahjanne ja muut tuomisenne, jotka annatte Herralle.

39»Seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä, kun olette korjanneet sadon talteen, ryhtykää viettämään seitsenpäiväistä Herran juhlaa. Juhlan ensimmäinen päivä on lepopäivä, samoin kahdeksas päivä. 40Kootkaa ensimmäisenä päivänä hedelmäpuiden parhaita hedelmiä, palmunlehviä ja puiden lehteviä oksia sekä pajuja purojen varsilta ja viettäkää iloista juhlaa seitsemän päivän ajan Herran, Jumalanne edessä. 41Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi seitsemän päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: seitsemännessä kuussa on vietettävä lehtimajanjuhlaa. 42

23:42
Neh. 8:14
Kaikkien israelilaisten tulee silloin asua lehtimajoissa seitsemän päivää, 43jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.»

44Näin Mooses ilmoitti israelilaisille Herran juhla-ajat.