Raamattu 1992 (KR92)
17

Teurastaminen ja uhraaminen

171Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille: Näin on Herra käskenyt: 3Jos joku israelilainen teurastaa sonnin, lampaan tai vuohen joko leirissä tai sen ulkopuolella 4eikä tuo sitä pyhäkköteltan ovelle luovuttaakseen sen uhrilahjana Herralle telttamajan edessä, hänet on katsottava verivelan alaiseksi. Hän on vuodattanut verta, ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta. 5Israelilaiset eivät siis enää saa teurastaa eläimiään missä tahansa ulkosalla, vaan heidän on tuotava ne papille Herran eteen pyhäkköteltan ovelle ja teurastettava ne siellä Herralle omistettuina yhteysuhreina. 6Pappi vihmokoon veren Herran alttarille pyhäkköteltan oven luona ja polttakoon rasvan tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa. 7

17:7
5. Moos. 32:17
Jes. 34:14
Israelilaiset eivät enää eläimiä teurastaessaan saa omistaa niitä aavikon paholaisille, joita he ovat minusta luopuneina palvoneet. Tämä on heille pysyvä määräys sukupolvesta toiseen.

8»Sano heille: Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuuteen asumaan tullut siirtolainen uhraa polttouhrin tai teurasuhrin 9

17:9
5. Moos. 12:4–7
eikä tuo eläintään pyhäkköteltan ovelle Herralle uhrattavaksi, hänet on poistettava kansansa keskuudesta.

Verensyöntikielto

10

17:10–14
1. Moos. 9:4+
»Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuudessa asuva siirtolainen syö verta, missä muodossa tahansa, minä vihastun häneen ja poistan hänet kansansa keskuudesta. 11
17:11
Hepr. 9:22
Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen. 12Sen tähden minä sanon israelilaisille: yksikään teistä ei saa syödä verta, eikä sitä myöskään saa syödä kukaan teidän keskuudessanne asuva siirtolainen.

13»Kun joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen pyydystää syötäväksi kelpaavan eläimen tai linnun, hänen tulee valuttaa sen veri maahan ja peittää veri hiekalla, 14sillä veressä on jokaisen elävän olennon elämänvoima. Siksi minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään elävän olennon verta, sillä veressä on sen elämänvoima. Jokainen, joka syö verta, on poistettava kansansa keskuudesta.

15

17:15,16
2. Moos. 22:30
3. Moos. 11:40
»Jos joku, olipa hän israelilainen tai siirtolainen, syö itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä, hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. Sitten hän on jälleen puhdas. 16Mutta ellei hän pese vaatteitaan ja peseydy, hän jää syynalaiseksi.»

18

Kielletyt sukupuolisuhteet

181Herra sanoi Moosekselle:

2»Sano israelilaisille: Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 3Älkää noudattako entisen asuinmaanne Egyptin tapoja älkääkä ruvetko seuraamaan niitä tapoja, joita noudatetaan Kanaaninmaassa, minne minä teidät vien. Älkää eläkö vieraiden kansojen tapojen mukaan. 4

18:4
3. Moos. 25:18
Noudattakaa minun lakejani, pitäkää minun käskyni ja eläkää niiden mukaan. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 5
18:5
5. Moos. 30:16
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Room. 10:5
Gal. 3:12
Pitäkää minun lakini ja käskyni. Jokaiselle, joka niitä noudattaa, ne antavat elämän. Minä olen Herra.

6»Älköön kukaan teistä yhtykö lähisukulaiseensa. Minä olen Herra. 7Älä häpäise isääsi yhtymällä äitiisi; hän on oma äitisi, älä siis yhdy häneen. 8

18:8
1. Moos. 49:4+
Älä myöskään häpäise isääsi yhtymällä kehenkään hänen muista vaimoistaan. 9
18:9
3. Moos. 20:17
2. Sam. 13:12
Älä yhdy sisareesi, älä myöskään sisarpuoleesi, kuuluipa hän kanssasi samaan perheeseen tai ei. 10Älä yhdy pojantyttäreesi tai tyttärentyttäreesi, ettet häpäisisi itseäsi. 11Älä yhdy tyttöön, jonka joku isäsi vaimoista on synnyttänyt isällesi, sillä hän on sisaresi. 12Älä yhdy isäsi sisareen, sillä hän on isäsi verisukulainen. 13Älä yhdy äitisi sisareen, sillä hän on äitisi verisukulainen. 14Älä yhdy setäsi vaimoon, sillä hänkin on sinun tätisi. 15Älä yhdy miniääsi; hän on oman poikasi vaimo, älä siis yhdy häneen. 16
18:16
3. Moos. 20:21
Mark. 6:18
Älä yhdy veljesi vaimoon, ettet häpäisisi veljeäsi. 17Älä yhdy tytärpuoleesi tai anoppiisi äläkä ota vaimosi pojantytärtä tai tyttärentytärtä vaimoksesi, sillä he ovat vaimosi verisukulaisia; se olisi törkeä teko. 18Älä vaimosi eläessä ota hänen sisartaan sivuvaimoksesi äläkä yhdy häneen.

19

18:19
3. Moos. 15:24+
»Älä yhdy naiseen, joka on kuukautistilansa vuoksi epäpuhdas. 20Älä makaa toisen miehen vaimon kanssa, ettet tulisi saastaiseksi. 21
18:21
5. Moos. 18:10
2. Kun. 16:3,23:10
Jer. 7:31
Älä uhraa lastasi Molokille18:21 Molok oli kanaanilaisten kansojen palvoma jumala, jolle saatettiin uhrata lapsia, vrt. 2. Kun. 23:10 ja Jer. 32:35., sillä jos niin teet, häpäiset oman Jumalasi nimen. 22
18:22
1. Moos. 19:7+
Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. 23
18:23
3. Moos. 20:15,16
5. Moos. 27:21
Älä yhdy mihinkään eläimeen, ettet tulisi saastaiseksi. Älköön kukaan nainen paritelko eläimen kanssa, sillä sellainen on luonnonvastaista.

24»Älkää saastuttako itseänne tällaisilla teoilla. Niiden takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne, 25ja myös se maa on tullut saastaiseksi. Siksi minä panen sen maan vastaamaan näistä pahoista teoista, ja se oksentaa ulos asukkaansa. 26Pitäkää sen tähden minun lakini ja käskyni. Älköön kukaan teistä, olipa hän pysyvä asukas tai teidän keskuudessanne asuva siirtolainen, tehkö mitään näistä iljettävistä teoista. 27Kaikkia näitä iljetyksiä ovat sen maan entiset asukkaat tehneet, ja näin he ovat saastuttaneet maansa. 28Älkää te siis teoillanne saastuttako maata, ettei se oksentaisi pois teitäkin, niin kuin se oksentaa entiset asukkaansa. 29Jokainen, joka tekee yhdenkään näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta. 30Pitäkää minun säädökseni älkääkä ryhtykö noudattamaan mitään niistä iljettävistä tavoista, joita on noudatettu ennen teitä, ettette saastuttaisi niillä itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.»

19

Pyhyyttä ja oikeutta koskevia säännöksiä

191Herra sanoi Moosekselle:

2

19:2
3. Moos. 11:44
»Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä.

3

19:3
2. Moos. 20:122. Moos. 20:8+
»Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. 4
19:4
2. Moos. 20:4+
Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

5

19:5–8
3. Moos. 7:11–21
»Kun uhraatte teuraan Herralle yhteysuhrina, toimittakaa uhri oikein, jotta Herra olisi teille suosiollinen. 6Uhrieläin on syötävä teurastuspäivän ja sitä seuraavan päivän kuluessa, mutta jos siitä jää jotakin tähteeksi kolmanteen päivään, tähteet on poltettava. 7Jos lihaa kuitenkin syödään vielä kolmantena päivänä, jolloin siitä on tullut uhriksi kelpaamatonta, Herra ei hyväksy uhria, 8vaan jokainen, joka sitä syö, joutuu vastaamaan teostaan. Hän on häpäissyt Herran pyhyyden, ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta.

9

19:9,10
5. Moos. 24:19–22
19:9
3. Moos. 23:22
»Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. 10Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarhassasi äläkä poimi maahan varisseita rypäleitä. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

11

19:11
2. Moos. 20:15
Ef. 4:28Sak. 8:16
Ef. 4:25
»Älkää varastako, älkää valehdelko älkääkä pettäkö toisianne. 12
19:12
Jes. 48:1
Älkää vannoko väärin minun nimeeni, sillä jos niin teette, häpäisette Jumalanne nimen. Minä olen Herra.

13

19:13
5. Moos. 24:14,15
Tob. 4:14
Jaak. 5:4
»Älä tee toiselle vääryyttä äläkä ota mitään väkisin. Älä pidä päivätyöläisen palkkaa itselläsi yli yön. 14
19:14
5. Moos. 27:18
Älä pilaile kuuron kustannuksella äläkä pane estettä sokean tielle, vaan pelkää ja kunnioita Jumalaasi. Minä olen Herra.

15

19:15
2. Moos. 23:3
5. Moos. 1:17
»Älkää oikeutta jakaessanne tehkö vääryyttä. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi mahtavaa, vaan ole lähimmäisesi tuomarina oikeudenmukainen. 16
19:16
Ps. 15:3
Älä kulje panettelemassa heimolaisiasi, älä saata lähimmäistäsi syytöksilläsi hengenvaaraan. Minä olen Herra.

17

19:17
Sir. 19:13–17
Matt. 18:15
Luuk. 17:3
»Älä paheksu lähimmäistäsi vain ajatuksissasi, vaan nuhtele häntä avoimesti; muuten joudut osalliseksi hänen syyllisyydestään. 18
19:18
5. Moos. 32:35
Room. 12:19Mark. 12:31
Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä olen Herra.

19

19:19
5. Moos. 22:9–11
»Noudata näitä minun lakejani. Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua keskenään. Älä kylvä samaan peltoon kahta erilaista siementä. Älä pue yllesi vaatekappaletta, joka on kudottu kahdesta erilaisesta langasta.

20»Jos mies makaa orjattaren kanssa, joka on luvattu toiselle miehelle vaimoksi mutta jota ei vielä ole lunastettu vapaaksi tai vapautettu, teko vaatii hyvityksen. Älköön heitä silti surmattako, koska nainen ei ollut vielä vapaa. 21

19:21
3. Moos. 5:18
Miehen on kuitenkin tuotava pyhäkköteltan ovelle pukki omana hyvitysuhrinaan Herralle. 22Kun pappi on toimittanut sovitusmenot Herran edessä uhraamalla pukin hyvitysuhriksi, mies saa tekemänsä synnin anteeksi.

23»Kun tulette omaan maahanne ja istutatte sinne erilaisia hedelmäpuita, pidättykää kolme vuotta koskemasta niiden hedelmiin, ikään kuin ne olisivat ympärileikkaamattomia ja siksi epäpuhtaita. Kolmen vuoden ajan ne ovat teiltä kiellettyjä; älkää siis syökö niitä. 24Mutta neljäntenä vuotena hedelmäpuiden koko sato pyhitettäköön Herralle ilojuhlassa. 25Vasta viidentenä vuotena saatte syödä hedelmiä. Näin puut tuottavat teille suuremman sadon. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

26

19:26
1. Moos. 9:41. Moos. 44:54. Moos. 23:23
5. Moos. 18:10
2. Kun. 17:17
»Älkää syökö lihaa, jossa vielä on verta. Älkää harjoittako ennustamista tai noituutta. 27
19:27
3. Moos. 21:5
Hes. 44:20
Älkää leikatko hiuksianne lyhyiksi ohimoilta älkääkä leikkaamalla turmelko parran reunaa. 28
19:28
3. Moos. 21:5
5. Moos. 14:1
Älkää vainajaa surressanne viillelkö itseänne älkääkä tatuoiko mitään merkkejä ihoonne. Minä olen Herra.

29»Älä saata tytärtäsi häpeään antamalla hänen ruveta portoksi, etteivät irstaat tavat leviäisi maassanne ja täyttäisi sitä iljetyksellä. 30Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Pelätkää ja kunnioittakaa minun pyhäkköäni. Minä olen Herra. 31

19:31
5. Moos. 18:11
1. Sam. 28:3
2. Kun. 21:6
Jes. 8:19
Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ettette saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

32

19:32
Sir. 8:6
»Nouse harmaapään edessä, anna arvo vanhukselle ja pelkää ja kunnioita Jumalaasi. Minä olen Herra.

33

19:33
2. Moos. 22:20+
»Kun maahanne tulee muukalaisia asumaan keskuudessanne, älkää sortako heitä. 34Kohdelkaa joukossanne asuvia siirtolaisia ikään kuin he olisivat heimolaisianne ja rakastakaa heitä kuin itseänne, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

35

19:35,36
5. Moos. 25:13–16
Sananl. 11:1
Hes. 45:10
Aam. 8:5
Miika 6:10,11
»Älkää pettäkö jakaessanne oikeutta, älkää myöskään mitatessanne pituutta, painoa tai tilavuutta. 36Teillä tulee olla virheetön vaaka, ja punnusten, eefa-mitan ja hin-mitan on oltava oikeat. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä. 37Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra.»