Raamattu 1992 (KR92)
14

Spitaalisen puhtaaksi julistamista koskeva laki

141Herra sanoi Moosekselle:

2

14:2
Mark. 1:44
Luuk. 17:14
»Tämä on spitaalisen puhtaaksi julistamista koskeva laki. Spitaalia sairastanut on vietävä papin tarkastettavaksi. 3Pappi tulkoon leirin ulkopuolelle ja tutkikoon hänet. Jos hän toteaa, että sairas on parantunut spitaalitaudista, 4
14:4
2. Moos. 12:22+
hän käskeköön tuoda puhdistettavaa varten kaksi elävää puhdasta lintua, setripuuta, karmiininpunaista villaa ja iisopin oksia. 5Pappi käskeköön teurastaa toisen linnun virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä. 6Sitten hän ottakoon elävän linnun ja kastakoon sen sekä setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat veden yläpuolella teurastetun linnun vereen. 7Tätä vedensekaista verta hän pirskottakoon puhdistettavan päälle seitsemän kertaa. Julistettuaan spitaalia sairastaneen puhtaaksi pappi päästäköön elävän linnun lentämään pois. 8
14:8
4. Moos. 12:14,15
Puhdistettava pesköön vaatteensa, ajelkoon hiuksensa ja kaikki ihokarvansa ja pesköön itsensä vedellä. Sen jälkeen hän on puhdas ja voi palata leiriin, mutta hänen on pysyteltävä telttansa ulkopuolella seitsemän päivää. 9Seitsemäntenä päivänä hänen tulee uudelleen ajella hiuksensa, partansa, kulmakarvansa ja muut ihokarvansa sekä peseytyä ja pestä vaatteensa, ja sitten hän on jälleen puhdas.

10»Kahdeksantena päivänä hän ottakoon kaksi virheetöntä pässikaritsaa ja virheettömän yksivuotisen uuhikaritsan, lisäksi ruokauhriksi kolme eefa-mitan kymmenesosaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, sekä yhden log-mitan öljyä. 11Puhdistuksen toimittava pappi tuokoon puhdistettavan uhrilahjoineen pyhäkköteltan oven luo. 12Pappi tuokoon hyvitysuhriksi toisen pässikaritsan sekä log-mitallisen öljyä ja omistakoon ne tarjousuhrina Herralle. 13

14:13
3. Moos. 7:6,7
Karitsa teurastettakoon samassa pyhässä paikassa, jossa syntiuhriksi ja polttouhriksi tuodut eläimet teurastetaan. Hyvitysuhrieläin kuuluu syntiuhrieläimen tavoin papille; se on erityisen pyhä. 14Pappi ottakoon hyvitysuhrieläimen verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. 15Sitten hän kaatakoon puhdistettavan tuomaa öljyä vasemmalle kämmenelleen, 16kastakoon oikean etusormensa öljyyn ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa Herran edessä. 17Kämmenelle jäänyttä öljyä hän sivelköön puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen hyvitysuhrin veren päälle. 18Kämmenelle vielä jääneen öljyn pappi sivelköön puhdistettavan päähän. Näin pappi toimittaa hänelle sovituksen Herran edessä.

19»Pappi uhratkoon sitten syntiuhrieläimen. Näin hän poistaa puhdistettavan ihmisen saastaisuuden. Sen jälkeen teurastettakoon polttouhrieläin, 20ja pappi polttakoon eläimen ja ruokauhrin alttarilla. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, parantunut on puhdas.

21»Jos puhdistettava on köyhä eikä hänellä ole varaa hankkia näitä uhrilahjoja, hänen on tuotava sovituksen toimittamista varten yksi karitsa, joka omistetaan hyvitysuhrina Herralle, ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa öljyllä kostutettuja parhaita vehnäjauhoja ja log-mitallinen öljyä 22sekä kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, varojensa mukaan. Kyyhkysistä toinen annettakoon syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi. 23Kaikki nämä uhrilahjat hänen tulee tuoda kahdeksantena päivänä papille pyhäkköteltan oven luo puhdistusmenojensa toimittamista varten. 24Pappi ottakoon hyvitysuhrikaritsan ja log-mitallisen öljyä ja omistakoon ne tarjousuhrina Herralle. 25Kun hyvitysuhriksi tuotu karitsa on teurastettu, pappi ottakoon sen verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen. 26Sitten pappi kaatakoon öljyä vasemmalle kämmenelleen 27ja pirskottakoon sitä oikealla etusormellaan seitsemän kertaa Herran edessä. 28Kämmenelleen jäänyttä öljyä hän sivelköön puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen, samoihin kohtiin, joihin hän siveli hyvitysuhrieläimen verta. 29Kämmenelle vielä jääneen öljyn hän sivelköön puhdistettavan päähän. Näin hän toimittaa hänelle sovituksen Herran edessä. 30Pappi uhratkoon metsäkyyhkyt tai muut kyyhkyset, jotka puhdistettava varojensa mukaan on hankkinut, 31toisen syntiuhrina ja toisen polttouhrina yhdessä ruokauhrin kanssa. Näin pappi toimittaa puhdistettavalle sovituksen Herran edessä.»

32Tähän päättyy laki, joka koskee spitaalitaudista parantuneen vähävaraisen ihmisen puhdistusmenoja.

Talossa esiintyvää spitaalia koskeva laki

33Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

34»Kun te olette saapuneet Kanaaninmaahan, jonka minä annan teidän omaksenne, ja minä sallin spitaalin tarttua siellä johonkin taloon, 35on talon omistajan mentävä papin luo kertomaan, että hänen taloonsa on tarttunut jotakin, mikä näyttää spitaalilta. 36Ennen kuin pappi menee tutkimaan taloa, hänen on käskettävä tyhjentää se; muuten kaikki siellä oleva saattaa tulla saastaiseksi. Sitten pappi menköön tarkastamaan talon. 37Jos hän huomaa, että tautia on seinissä vihertävinä tai punertavina läiskinä, jotka ovat syöpyneet seinän pintaa syvemmälle, 38hän tulkoon ulkopuolelle ovensuuhun ja sulkekoon talon seitsemäksi päiväksi. 39Seitsemäntenä päivänä pappi palatkoon katsomaan, ja jos tauti on levinnyt seinissä, 40hän käskeköön repiä irti ne kivet, joihin sitä on tarttunut, ja viedä ne kaupungin ulkopuolelle saastaiseen paikkaan. 41Talon sisäseinät kaavittakoon kauttaaltaan, ja kaikki, mitä niistä irtoaa, vietäköön samaten kaupungin ulkopuolelle saastaiseen paikkaan. 42Pois vietyjen kivien tilalle on tuotava toiset kivet, ja seinät on päällystettävä uudella laastilla.

43»Jos tautia ilmaantuu vielä sen jälkeen, kun kivet on revitty irti ja seinät kaavittu ja päällystetty uudelleen, 44pappi menköön tarkastamaan talon uudelleen. Jos tauti on levinnyt, se on pahanlaatuista spitaalia, ja siksi talo on saastainen. 45Siinä tapauksessa on purettava koko talo, kivet, puuosat ja laasti, ja kaikki on vietävä kaupungin ulkopuolelle saastaiseen paikkaan.

46»Jokainen, joka käy talossa silloin, kun se on eristettynä, on epäpuhdas iltaan saakka. 47Jokainen, joka yöpyy tai aterioi talossa, pesköön vaatteensa.

48»Jos pappi taloa tarkastaessaan havaitsee, ettei tauti ole levinnyt sen jälkeen, kun talo päällystettiin uudelleen, hänen tulee julistaa se puhtaaksi, sillä tauti on hävinnyt. 49Pappi ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, karmiininpunaista villaa ja iisopin oksia. 50Toisen linnun hän teurastakoon virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä. 51Sitten hän ottakoon setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat sekä elävän linnun, kastakoon ne teurastetun linnun vereen ja veteen ja pirskottakoon verta ja vettä taloon seitsemän kertaa. 52Kun hän näin on puhdistanut talon linnunverellä, virtaavalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, iisopilla ja karmiininpunaisella villalla, 53hän päästäköön elävän linnun lentämään ulos kaupungista. Kun pappi on tällä tavoin toimittanut sovitusmenot, talo on puhdas.»

54Tähän päättyy kaikkia spitaalitauteja, päärupea, 55vaatteissa tai taloissa esiintyvää spitaalia, 56kyhmyjä, hilseileviä ihottumia ja vaaleita laikkuja koskeva laki. 57Tämän lain perusteella tiedetään, milloin taudin saaneet ovat saastaisia ja milloin puhtaita. Tämä oli spitaalia koskeva laki.