Raamattu 1992 (KR92)

Mooseksen voittamat kuninkaat

121

12:1
4. Moos. 21:13
Itäisessä Jordaninmaassa hallitsi aikaisemmin kaksi kuningasta, joiden maat ulottuivat etelässä Arnonjokeen ja pohjoisessa Hermoniin ja käsittivät Jordaninlaakson itäpuolisen alueen. Israelilaiset kukistivat heidät ja ottivat haltuunsa heidän maansa. 2
12:2,3
4. Moos. 21:24
Toinen näistä kuninkaista oli Sihon, amorilaisten kuningas. Hän asui Hesbonissa, ja hänen hallinnassaan oli puolet Gileadista. Hänen alueensa eteläraja lähti Aroerista, Arnonin jokilaakson varrelta, ja kulki pitkin jokea. Pohjoisessa hänen maansa ulottui Jabbokiin, ammonilaisten maan rajajokeen, 3ja siihen kuului koko Jordaninlaakson itäpuoli Gennesaretinjärvestä Kuolleeseenmereen Bet-Jesimotin tienoille ja aina Pisgan juurelle saakka. 4
12:4,5
4. Moos. 21:35
Israelilaiset valloittivat myös Basanin kuninkaan Ogin maan. Hän oli viimeisiä refalaisia, ja hänen hallituskaupunkinsa olivat Astarot ja Edrei. 5Ogin valtakuntaan kuului koko Basan Hermonia ja Salkaa myöten aina Gesurin ja Maakan alueisiin saakka sekä toinen puoli Gileadista Hesbonin kuninkaan Sihonin maan rajalle asti. 6
12:6
4. Moos. 32:33
Herran palvelija Mooses ja israelilaiset löivät Sihonin ja Ogin, ja Mooses antoi heidän maansa ruubenilaisille, gadilaisille ja Manassen heimon toiselle puoliskolle.

Joosuan voittamat kuninkaat

7Tässä ovat lueteltuina ne Kanaaninmaan kuninkaat, jotka Joosua ja israelilaiset löivät Jordanin länsipuolella. Näiden kuninkaiden hallitsema alue ulottui Libanonista, Bekaanlaakson Baal-Gadista, Seirin suunnalla kohoavaan Halakinvuoreen asti. Nämä alueet Joosua antoi Israelin heimoille perintömaiksi, kullekin heimolle sille määrätyn osuuden, 8kun hän ensin oli kukistanut vuoristossa, läntisillä kukkuloilla, Jordaninlaaksossa, Jordaniin laskeutuvien vuorten itärinteillä, autiomaassa ja Negevissä asuneet heettiläiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset.

9Kukistetut kuninkaat olivat:

Jerikon kuningas ja Betelin lähellä sijaitsevan Ain kuningas,

10Jerusalemin kuningas, Hebronin kuningas,

11Jarmutin kuningas, Lakisin kuningas,

12Eglonin kuningas, Geserin kuningas,

13Debirin kuningas, Gederin kuningas,

14Horman kuningas, Aradin kuningas,

15Libnan kuningas, Adullamin kuningas,

16Makkedan kuningas, Betelin kuningas,

17Tappuahin kuningas, Heferin kuningas,

18Afekin kuningas, Lassaronin kuningas,

19Madonin kuningas, Hasorin kuningas,

20Simron-Meronin kuningas, Aksafin kuningas,

21Taanakin kuningas, Megiddon kuningas,

22Kedesin kuningas, Karmelin juurella sijaitsevan Jokneamin kuningas,

23rannikolla sijaitsevan Dorin kuningas, Galilean Gojimin kuningas

24ja Tirsan kuningas.

Näitä kuninkaita oli kaikkiaan kolmekymmentäyksi.