Raamattu 1992 (KR92)
7

Jeesus lehtimajanjuhlassa

71Tämän jälkeen Jeesus kiersi eri puolilla Galileaa. Juudeassa hän ei halunnut liikkua, koska juutalaiset etsivät tilaisuutta tappaa hänet.

2

7:2
3. Moos. 23:34
Juutalaisten lehtimajanjuhla oli lähellä. 3Jeesuksen veljet sanoivat hänelle: »Lähde Juudeaan, niin opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. 4Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet!» 5Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. 6
7:6
Joh. 2:4
Jeesus sanoi heille: »Nyt ei ole vielä minun aikani – teille taas sopii mikä aika hyvänsä. 7
7:7
Joh. 3:19,15:18
Maailma ei voi vihata teitä, mutta minua se vihaa, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. 8
7:8
Joh. 8:20
Menkää te vain juhlille. Minä en tule tähän juhlaan, sillä minun aikani ei ole vielä tullut.» 9Näin hän sanoi ja jäi Galileaan.

10Mutta kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne, ei ihmisten tieten vaan salaa. 11Juhlien alettua juutalaiset etsivät häntä ja kyselivät: »Missä se mies on?» 12

7:12
Joh. 9:16
Kansan keskuudessa hän oli yleisen kiistelyn aiheena. Toiset kiittivät: »Hän on hyvä mies», toiset sanoivat: »Kaikkea muuta, hän on kansanvillitsijä.» 13
7:13
Joh. 9:22,12:42,19:38
Julkisesti kukaan ei kuitenkaan uskaltanut puhua hänestä, sillä kaikki pelkäsivät juutalaisia.

14Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. 15

7:15
Mark. 6:2
Juutalaiset olivat ihmeissään ja sanoivat: »Kuinka tuo oppimaton mies voi tuntea kirjoitukset?» 16
7:16
Joh. 8:26,12:49,50,14:10,17:8
Jeesus sanoi heille: »Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. 17Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. 18
7:18
Joh. 5:41,44
Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen. Mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. 19
7:19
Ap. t. 7:53
Room. 3:9
Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä. Miksi te haluatte tappaa minut?»

20

7:20
Matt. 11:18Joh. 8:48,52,10:20
Ihmiset sanoivat: »Sinussa on paha henki. Kuka sinut yrittäisi tappaa?» 21
7:21
Joh. 5:8,9
Jeesus vastasi: »Minä tein yhden ainoan teon, ja sitä te kaikki ihmettelette. 22
7:22
1. Moos. 17:10–12
Mooses sääti teille ympärileikkauksen – se ei tosin ole peräisin Moosekselta, vaan kantaisiltä – ja te toimitatte sen myös sapattina. 23Jos kerran ihminen ympärileikataan sapattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä sapattina paransin koko ihmisen? 24Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä katsoen näyttää, vaan tuomitkaa oikein.»

Onko Jeesus Messias?

25

7:25
Joh. 5:18
Muutamat jerusalemilaiset sanoivat: »Eikö tämä ole se, jonka he haluaisivat tappaa? 26Kuinka kummassa hän saa puhua täällä vapaasti eivätkä he sano mitään? Ovatkohan hallitusmiehet nyt varmoja siitä, että hän on Messias? 27
7:27
Joh. 6:42
Tästä miehestä me kyllä tiedämme, mistä hän on kotoisin. Kun Messias ilmestyy, kukaan ei tiedä, mistä hän tulee.»

28

7:28,29
Matt. 11:27
Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: »Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt – minut lähetti hän, joka on totuus itse. Te ette häntä tunne, 29mutta minä tunnen hänet, koska tulen hänen luotaan ja koska hän on minut lähettänyt.» 30
7:30
Joh. 8:20
Hallitusmiesten teki mieli pidättää hänet, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. 31
7:31
Joh. 8:30,10:42,11:45,12:42
Monet kansanihmiset sen sijaan uskoivat häneen. He sanoivat: »Tokkopa Messias tullessaan tekee useampia tunnustekoja kuin tämä on jo tehnyt.»

32Kun fariseukset kuulivat, että kansan parissa puhuttiin Jeesuksesta tähän tapaan, he ja ylipapit lähettivät miehiään pidättämään hänet. 33

7:33
Joh. 12:35,16:16
Jeesus sanoi: »Vähän aikaa minä vielä olen teidän luonanne. Sitten menen hänen luokseen, joka minut on lähettänyt. 34
7:34
Joh. 8:21,13:33
Silloin te etsitte minua mutta ette löydä, ettekä te pääse sinne, missä minä olen.»

35

7:35
2. Makk. 1:27
Juutalaiset kyselivät toisiltaan: »Minne hän aikoo mennä? Mistä me emme häntä löytäisi? Onko hän lähdössä niiden luo, jotka asuvat kreikkalaisten keskuudessa? Aikooko hän opettaa kreikkalaisiakin? 36Mitä hän mahtoi tarkoittaa sanoessaan: ’Te etsitte minua mutta ette löydä’, ja: ’Te ette pääse sinne, missä minä olen’?»

37

7:37
3. Moos. 23:36Jes. 55:1
Joh. 4:14
Ilm. 21:6,22:17
Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: »Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! 38
7:38
Jes. 58:11
Joka uskoo minuun, ’hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat’, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.» 39
7:39
Luuk. 24:49
Joh. 14:16,17
Ap. t. 2:4
Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei Henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu.

40Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: »Tämän täytyy olla se profeetta.» 41Toiset sanoivat: »Hän on Messias.» Mutta toiset epäilivät: »Ei kai Messias Galileasta tule! 42

7:42
Matt. 1:1+
Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista.» 43Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. 44Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.

45Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät: »Miksi ette tuoneet häntä?» 46

7:46
Matt. 7:28,29
Miehet vastasivat: »Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.» 47Silloin fariseukset sanoivat: »Oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? 48
7:48
1. Kor. 1:26+
Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? 49Tuo rahvas ei tiedä laista mitään – kirottuja kaikki!» 50
7:50
Joh. 3:1,2
Silloin Nikodemos, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi: 51
7:51
5. Moos. 1:16
Sir. 11:7
»Eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt.» 52Mutta toiset sanoivat hänelle: »Taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa.»

Aviorikoksesta tavattu nainen7:53—8:11 Jakso puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Se edustaa kuitenkin varhaista perimätietoa.

[ 53Kaikki lähtivät kotiinsa,