Raamattu 1992 (KR92)
1

Sana tuli ihmiseksi

11

1:1
1. Moos. 1:3Joh. 17:5Joh. 10:30
Room. 9:5
Fil. 2:6
Ilm. 19:13
Alussa oli Sana.

Sana oli Jumalan luona,

ja Sana oli Jumala.

2Jo alussa Sana oli Jumalan luona.

3

1:3
Sananl. 8:27–31
Room. 11:36
1. Kor. 8:6
Kol. 1:16
Hepr. 1:2
Ilm. 3:14
Kaikki syntyi Sanan voimalla.

Mikään, mikä on syntynyt,

ei ole syntynyt ilman häntä.

4

1:4
Joh. 5:26
1. Joh. 1:2Joh. 3:19,8:12,9:5,12:35,46
Hänessä oli elämä,

ja elämä oli ihmisten valo.

5Valo loistaa pimeydessä,

pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.

6

1:6
Mark. 11:30
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. 7Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli.

9Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen,

oli tulossa maailmaan.

10Maailmassa hän oli,

ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä,

mutta se ei tuntenut häntä.

11Hän tuli omaan maailmaansa,

mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12

1:12
Room. 8:15
Gal. 3:26,4:5,6
Ef. 1:5
1. Joh. 3:1
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,

hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,

kaikille, jotka uskovat häneen.

13

1:13
Joh. 3:5
Jaak. 1:18
1. Piet. 1:23
1. Joh. 5:4
He eivät ole syntyneet verestä,

eivät ruumiin halusta,

eivät miehen tahdosta,

vaan Jumalasta.

14

1:14
Mark. 1:11Kol. 2:9
1. Tim. 3:16
1. Joh. 1:1–3
Sana tuli lihaksi

ja asui meidän keskellämme.

Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,

kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.

Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15Johannes todisti hänestä ja huusi: »Hän on se, josta sanoin: Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.»

16

1:16
Room. 5:17
Kol. 2:10
Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,

armoa armon lisäksi.

17

1:17
Gal. 3:19+
Lain välitti Mooses,

armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.

18

1:18
Matt. 11:27
Joh. 7:28,29
Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.

Ainoa Poika, joka itse on Jumala

ja joka aina on Isän vierellä,

on opettanut meidät tuntemaan hänet.

Johannes Kastajan todistus

19

1:19–28
Matt. 3:1–12
Mark. 1:1–8
Luuk. 3:1–18
1:19
Joh. 5:33
Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: »Kuka sinä olet?» 20
1:20
Joh. 3:28
Ap. t. 13:25
Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: 21
1:21
Mal. 3:235. Moos. 18:15
»En minä ole Messias.» »Mikä sitten?» he kysyivät. »Oletko Elia?» »En ole», Johannes vastasi. »Oletko se luvattu profeetta?» Hän vastasi: »En.» 22Silloin he sanoivat: »Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?» 23
1:23
Jes. 40:3
Mark. 1:3
Johannes vastasi: »Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ’Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.»

24Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia1:24 Ks. selitystä Matt. 3:7.. 25He kysyivät häneltä: »Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?» 26

1:26,27
Mark. 1:7,8
Johannes vastasi: »Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, 27hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.»

28Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen, Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa.

Jumalan Karitsa

29

1:29–34
Matt. 3:13–17
Mark. 1:9–11
Luuk. 3:21,22
1:29
1. Kor. 5:7Matt. 1:21+
Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: »Katsokaa: Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 30Hän on se, josta sanoin: ’Minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.’ 31Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on.»

32

1:32
Matt. 3:16
Johannes todisti: »Minä olen nähnyt, kuinka Henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. 33
1:33
Mark. 1:8
Minäkään en häntä tuntenut. Mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle: ’Se, jonka päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhällä Hengellä.’ 34
1:34
Matt. 3:17
Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan Poika.»

Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset

35

1:35–51
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
Luuk. 5:1–11
Seuraavana päivänä Johannes oli samassa paikassa, ja hänellä oli kaksi opetuslasta seurassaan. 36Jeesus kulki siitä ohi, ja osoittaen häntä Johannes sanoi: »Katsokaa: Jumalan Karitsa!» 37Kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. 38Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi: »Mitä te haluatte?» He vastasivat: »Rabbi» – se merkitsee: opettaja – »missä sinä asut?» 39»Tulkaa, niin näette», Jeesus sanoi. He menivät ja näkivät hänen majapaikkansa, ja he jäivät hänen seuraansa lopuksi päivää. Ilta oli tulossa, oli noin kymmenes tunti.1:39 Ks. selitystä Matt. 20:3.

40Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanat ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. 41Hän etsi ensiksi käsiinsä veljensä Simonin ja sanoi hänelle: »Me olemme löytäneet Messiaan!» – se merkitsee: Voidellun.1:41 Ks. selitystä Matt. 2:4. 42

1:42
Matt. 16:18
Ef. 2:201. Kor. 1:12
Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: »Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Nimesi on oleva Keefas» – se merkitsee: Kallio.1:42 Sekä arameankielinen nimi Keefas että kreikkalaisperäinen Pietari pohjautuvat kalliota merkitsevään sanaan.

43

1:43
Mark. 1:14
Seuraavana päivänä, ollessaan lähdössä Galileaan, Jeesus tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: »Seuraa minua.» 44Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. 45
1:45
5. Moos. 18:18
Matt. 2:23,21:11
Ap. t. 3:22,23
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: »Me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat! Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista.» 46»Nasaretistako?» Natanael kysyi. »Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?» »Tule, niin näet», sanoi Filippus.

47Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan, hän sanoi: »Siinä on oikea israelilainen, mies vailla vilppiä!» 48»Mistä sinä minut tunnet?» kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle: »Jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla.» 49

1:49
Matt. 16:16,27:42
Joh. 6:69
Natanael sanoi: »Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas!» 50Jeesus sanoi hänelle: »Uskotko jo sen perusteella, että sanoin nähneeni sinut viikunapuun alla? Paljon suurempaakin saat vielä nähdä.» 51
1:51
1. Moos. 28:12
Ja hän jatkoi: »Totisesti, totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika1:51 Ks. selitystä Matt. 16:13. on.»

2

Kaanan häät

21Viikon kolmantena päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä, 2ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. 3Viini loppui kesken, ja äiti sanoi Jeesukselle: »Heillä ei ole viiniä.» 4Mutta Jeesus vastasi: »Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.» 5Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: »Mitä hän teille sanookin, tehkää se.»

6Siellä oli kuusi kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten; ne olivat parin kolmen mitan2:6 Vetomitta metretes oli noin 40 litraa. vetoisia. 7Jeesus sanoi palvelijoille: »Täyttäkää astiat vedellä», ja he täyttivät ne reunoja myöten. 8Sitten hän sanoi: »Ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle», ja he veivät. 9Valvoja maistoi vettä: se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen 10ja sanoi: »Kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin ja sitten, kun vieraat alkavat juopua, huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti.»

11Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.

12

2:12
Matt. 4:13+
Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viipyivät siellä muutaman päivän.

Jeesus puhdistaa temppelin

13

2:13–17
Matt. 21:12–17
Mark. 11:15–19
Luuk. 19:45–48
Juutalaisten pääsiäisjuhla oli tulossa, ja Jeesus lähti Jerusalemiin. 14Hän näki temppelissä kauppiaita, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä istui myös rahanvaihtajia. 15Jeesus teki nuoranpätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki temppelistä lampaineen ja härkineen. Hän paiskasi vaihtajien rahat maahan ja kaatoi heidän pöytänsä. 16Kyyhkysten myyjille hän sanoi: »Viekää lintunne pois! Älkää tehkö Isäni talosta markkinapaikkaa!» 17
2:17
Ps. 69:10
Silloin opetuslapset muistivat, mitä kirjoituksissa sanotaan: »Kiivaus sinun temppelisi puolesta kuluttaa minut.»

18

2:18
Mark. 8:11,11:28
Juutalaiset sanoivat Jeesukselle: »Mikä oikeus sinulla on tehdä noin? Millä tunnusteolla todistat meille oikeutesi?» 19
2:19
Mark. 14:58+
Jeesus vastasi: »Hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä.» 20Silloin juutalaiset sanoivat: »Tätä temppeliä on rakennettu neljäkymmentäkuusi vuotta. Sinäkö pystyttäisit sen kolmessa päivässä?» 21Jeesus tarkoitti kuitenkin temppelillä omaa ruumistaan. 22
2:22
Luuk. 24:8,27
Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, ja he uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut.

23Kun Jeesus oli pääsiäisjuhlan aikaan Jerusalemissa, monet uskoivat häneen nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. 24Jeesus sitä vastoin ei uskoutunut heille, koska hän tunsi heidät kaikki. 25

2:25
Mark. 2:8
Joh. 6:64
Ilm. 2:23
Hän ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

3

Jeesus ja Nikodemos

31Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. 2

3:2
Joh. 9:16
Ap. t. 10:38
Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: »Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.» 3Jeesus vastasi hänelle: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.» 4Nikodemos kysyi: »Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?»

5

3:5
Ef. 5:26
Tit. 3:5
1. Piet. 3:21
Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. 6
3:6
1. Kor. 15:50
Ef. 2:3
Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. 7Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ 8Tuuli3:8 Alkutekstin sana pneuma merkitsee sekä tuulta että henkeä. puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.»

9»Miten tämä kaikki on mahdollista?» Nikodemos kysyi.

10Jeesus vastasi:

»Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä?

11»Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. 12Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! 13

3:13
1. Kor. 15:47
Ef. 4:9
Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.

14»Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, 15

3:15
Joh. 4:14,5:24,6:27,10:28
jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. 16
3:16
Room. 5:8,8:32
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

17»Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. 18

3:18
Mark. 16:16
Joh. 5:24
Ap. t. 4:12
Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. 19
3:19
Joh. 1:4+
Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. 20Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. 21Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.»

Johannes Kastaja ja Messias

22

3:22,23
Joh. 4:1,2Matt. 3:6
Tämän jälkeen Jeesus lähti opetuslapsineen Juudeaan. Hän viipyi siellä heidän kanssaan jonkin aikaa ja kastoi ihmisiä. 23Myös Johannes kastoi edelleen; hän oli Ainonissa, Salimin lähellä, missä oli runsaasti vettä, ja ihmisiä tuli sinne kastettaviksi. 24
3:24
Matt. 4:12+
Johannes ei näet vielä ollut joutunut vankilaan.

25Kerran Johanneksen opetuslapset kiistelivät erään juutalaisen kanssa puhdistautumisesta. 26

3:26
Joh. 1:34
Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat: »Rabbi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen.»

27

3:27
1. Kor. 4:7
Jaak. 1:17
Johannes vastasi: »Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta. 28
3:28
Joh. 1:20
Te voitte itse todistaa, että minä sanoin: ’En minä ole Messias. Minut on lähetetty kulkemaan hänen edellään.’ 29Sulhanen on se, jolla on morsian. Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt täydellinen. 30Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.»

31

3:31
Joh. 8:23
Hän, joka tulee ylhäältä, on kaikkien yläpuolella. Joka on maasta, on maan tomua ja puhuu tämän maailman asioista. Hän, joka tulee taivaasta, 32
3:32
Jes. 53:1
Joh. 12:37,38
todistaa siitä, mitä on nähnyt ja kuullut, mutta kukaan ei ota vastaan hänen todistustaan. 33
3:33
Room. 3:4
Joka ottaa hänen todistuksensa vastaan, tunnustaa, että Jumala puhuu totta, 34
3:34
Ap. t. 10:38
sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu julki Jumalan sanat. Ei Jumala anna Henkeään määrämitalla. 35
3:35
Matt. 11:27+
Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaiken hänen valtaansa. 36
3:36
Joh. 6:47,20:31
1. Joh. 5:11–13
Sillä, joka uskoo Poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele Poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään.