Raamattu 1992 (KR92)
45

Herran lupaus Barukille

451

45:1
Jer. 36:1
Tässä ovat sanat, jotka profeetta Jeremia puhui Barukille, Nerian pojalle, Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan, neljäntenä hallitusvuotena. Baruk kirjoitti ne kirjaan Jeremian sanelun mukaan.

2»Herra, Israelin Jumala, sanoo sinusta, Baruk, näin: 3

45:3
Ps. 6:7
Sinä valitat: ’Voi minua! Herra antaa kipua kivun lisäksi! Olen valittanut uuvuksiin saakka, en löydä rauhaa.’ 4Mutta minä, Herra, käsken Jeremian sanoa sinulle näin: ’Minkä olen rakentanut, sen minä hajotan, minkä olen istuttanut, sen minä revin pois – tämä koskee koko maata. 5Sinä pyydät paljon! Älä pyydä, sillä minä, Herra, annan tuhon kohdata kaikkia ihmisiä. Kuitenkin minä annan sinun säilyä hengissä, minne tahansa menetkin.’»

46

Jeremia puhuu kansojen kohtaloista

46—51

461Nämä ovat Herran sanat, jotka profeetta Jeremia julisti vieraita kansoja vastaan.

Egypti kukistuu Karkemisin taistelussa

2

46:2
2. Kun. 24:7
Hes. 29:3,30:10
Egyptille. Jeremian ennustus farao Nekosta, Egyptin kuninkaasta, ja hänen sotajoukostaan Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan, neljäntenä hallitusvuotena, sinä vuonna, jona Babylonian kuningas Nebukadnessar kukisti faraon sotajoukon Karkemisissa Eufratin rannalla:

3– Kilvet esiin, egyptiläiset,

valmistautukaa taisteluun!

4Valjastakaa hevoset,

nouskaa vaunuihin!

Kypärät päähän,

keihäät käteen,

haarniskat päälle!

5– Mutta mitä näenkään:

Kaikki perääntyvät

pelon vallassa,

rohkeimmatkin miehet

lyödään takaisin.

He syöksyvät pakoon suin päin,

kauhusta suunniltaan,

sanoo Herra.

6

46:6
Aam. 2:14
Nopeinkaan ei ennätä turvaan,

rohkeinkaan ei pelastu.

Pohjoisessa, Eufratin rannalla,

he kaatuvat eivätkä nouse.

7

46:7
Jes. 8:7
Jer. 47:2
– Mikä tulvii kuin Niili,

pärskyy kuin kuohuvat virrat?

8Egypti tulvii kuin Niili,

pärskyy kuin kuohuvat virrat.

Se sanoo: »Minä vyöryn koko maailmaan,

hävitän kaupungit ja niiden asukkaat.

9Eteenpäin, hevoset,

vauhtiin, vaunut!

Rynnätkää, soturit –

te Nubian ja Putin kilvenkantajat,

te Ludin jousimiehet!»

10

46:10
Jes. 34:5,6
Mutta tämä on Herran Sebaotin päivä,

tänään hän kostaa egyptiläisille.

Hänen miekkansa ahmii kyllikseen,

se juopuu vihollisen verestä.

Herralla Sebaotilla on uhrijuhla

pohjoisessa maassa Eufratin rannalla.

11

46:11
Jer. 30:12
– Nouse Gileadiin ja nouda balsamia,

Egypti, sinä tyttö parka!

Turhia ovat runsaat rohtosi,

haavasi eivät parane.

12Kansat ovat jo kuulleet nöyryytyksesi,

valitushuutosi on kiirinyt kaikkialle.

Soturit kaatuivat toinen toisensa päälle,

yksikään heistä ei enää nouse.

Babylonialaiset hyökkäävät Egyptiin

13Tämä on Herran sana, jonka profeetta Jeremia julisti silloin kun Babylonian kuningas Nebukadnessar hyökkäsi Egyptiin valloittaakseen maan:

14– Ilmoittakaa Egyptissä, kuuluttakaa Migdolissa,

kertokaa Memfiksessä ja Tahpanhesissa:

»Asettukaa asemiin, valmistautukaa taisteluun,

miekka on jo syönyt kaikki naapurikansat!»

15Mitä näenkään: maassa lojuu jo mahtava jumalasi,

se ei kestänyt – Herra työnsi sen kumoon!

16

46:16
Jer. 50:16
Herra antoi monien kompastua,

miehet kaatuivat vieri viereen.

Toiset sanoivat: »Lähdetään täältä

oman kansamme luo,

palataan kotimaahan

turvaan vihollisen miekalta.»

17Antakaa faraolle, Egyptin kuninkaalle, uusi nimi:

»Suurisuu, jonka aika on ohi».

18»Niin totta kuin minä elän», sanoo Kuningas

– Herra Sebaot on hänen nimensä –

»niin kuin Tabor on korkeampi muita vuoria

ja niin kuin Karmel kohoaa merestä,

niin ylivoimainen on hän, joka hyökkää kimppuusi.

19

46:19
Hes. 12:3
Kootkaa tavaranne, te Egyptin asukkaat,

teidät viedään pois!

Memfis tulee autioksi, se hävitetään,

siellä ei asu enää kukaan.»

20Egypti on uhkea hieho.

Sen kimppuun lentää paarma pohjoisesta.

21Palkkasoturit, joita se on hankkinut,

ovat pulskia kuin juottovasikat,

mutta hekin kääntyvät pakoon.

Kaikki pakenevat pysähtymättä.

Heille on tullut tuhon päivä,

koittanut rangaistuksen aika.

22Egypti sähisee kuin käärme,

kun viholliset vyöryvät kohti.

He käyvät sen kimppuun kirvein

kuin puunhakkaajat.

23He kaatavat koko metsän,

sanoo Herra,

sen läpipääsemättömän!

Heitä on enemmän kuin heinäsirkkoja,

lukematon joukko.

24Onnettomasti käy Egyptin,

se joutuu pohjoisen kansan käsiin.

25

46:25
Jes. 19:1
Hes. 30:13
Nah. 3:8
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: »Minä rankaisen Amonia, Theban jumalaa, sekä koko Egyptiä – sen jumalia ja kuninkaita, faraota ja kaikkia, jotka luottavat häneen. 26
46:26
Jer. 48:47,49:6,39
Hes. 29:13,14
Minä annan heidät niiden käsiin, jotka tavoittelevat heidän henkeään – Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ja hänen joukkojensa käsiin. Mutta myöhemmin Egyptissä taas asutaan kuten ennenkin», sanoo Herra.

Lohdutuksen sanoja Israelille

27

46:27
Jer. 30:10
– Älä pelkää, palvelijani Jaakob,

älä kauhistu, Israel!

Minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

tuon jälkeläisesi pois

sieltä, missä he ovat olleet vankeina.

Jaakob palaa takaisin

ja elää rauhassa, huolta vailla,

kun kukaan ei häntä enää uhkaa.

28

46:28
Jes. 41:10Jer. 5:18+
Älä pelkää, palvelijani Jaakob!

Minä olen sinun kanssasi,

sanoo Herra.

Kansoista, joiden sekaan sinut hajotin,

minä teen lopun,

mutta sinua minä en tuhoa.

Silti en jätä sinua rankaisematta,

vaan oikeudenmukaisesti kuritan sinua.

47

Tuho uhkaa filistealaisia

471

47:1–7
Jes. 14:29–31+
Tämä on Herran sana, jonka profeetta Jeremia julisti filistealaisia vastaan, ennen kuin farao oli kukistanut Gazan.

2

47:2
Jes. 8:7
Jer. 46:7
Näin sanoo Herra:

– Vedet purkautuvat pohjoisesta,

virta paisuu yli äyräitten,

tulvaan peittyy koko maa

ja kaikki, mitä siinä on,

myös kaupungit ja niiden asukkaat.

Ihmiset huutavat,

maan asukkaat vaikeroivat.

3Jo kuuluu oriiden kavioiden kopse,

vaunujen ryminä,

rattaitten ryske.

Isät eivät kokoa lapsiaan turvaan,

heidän kätensä ovat kauhusta jäykät.

4

47:4
5. Moos. 2:23
Aam. 9:7
On tullut päivä,

joka tuhoaa kaikki filistealaiset.

Ei ketään jää jäljelle

auttamaan Tyrosta ja Sidonia.

Herra hävittää filistealaiset,

viimeisetkin Kaftorin47:4 Kaftor tarkoittaa jotakin Välimeren saarta, mahdollisesti Kreetaa. rannoilta lähteneet.

5

47:5
Jer. 16:6,48:37
– Gaza leikkaa hiuksensa,

Askelon hiljenee.

Kuinka kauan te vielä viileskelette itseänne,

te anakilaisten rippeet?47:5 Hiusten leikkaaminen ja ihon viileskely kuuluivat surutapoihin.

6Voi, Herran miekka,

etkö jo asetu!

Mene takaisin tuppeesi,

taltu ja pysy siellä!

7Mutta voisiko se asettua,

kun Herra itse on antanut käskyn?

Miekan on lyötävä

Askelonia ja meren rantaa!