Raamattu 1992 (KR92)
44

Jeremia varoittaa maanmiehiään

441Jeremialle tuli sana Herralta; se koski kaikkia Egyptissä olevia Juudan asukkaita. Heitä asui Migdolissa, Tahpanhesissa, Memfiksessä ja Ylä-Egyptissä.

Tämä oli Herran sana:

2»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Te olette itse nähneet, millaisen onnettomuuden minä olen antanut kohdata Jerusalemia ja kaikkia muita Juudan kaupunkeja. Nyt ne ovat raunioina, eikä niissä enää asuta. 3Näin on tapahtunut, koska niiden asukkaat tekivät pahaa ja vihoittivat minut. He uhrasivat muille jumalille ja palvelivat niitä, vaikka eivät niitä edes tunteneet. Niin tekivät teidän isänne, ja niin teitte te! 4

44:4
1. Kun. 18:36
Kerran toisensa jälkeen minä lähetin teidän luoksenne palvelijoitani, profeettoja, sanomaan: ’Lopettakaa tuo iljettävä meno, minä vihaan sitä!’ 5Mutta te ette kuunnelleet heitä, ette ottaneet kuuleviin korviinne, mitä he sanoivat. Te ette kääntyneet pois pahuudestanne, ette lakanneet uhraamasta vieraille jumalille. 6Siksi minä annoin kiivauteni ja hehkuvan vihani syöksyä tulvana Juudan kaupunkeihin ja Jerusalemin kaduille. Nuo kaupungit tuhoutuivat maan tasalle ja tulivat autioiksi. Sellaisia ne ovat tänäkin päivänä.

7»Näin sanoo nyt Herra Jumala Sebaot, Israelin Jumala: Miksi te suistatte itsenne suureen onnettomuuteen ja hävitätte sukupuuttoon koko Juudan kansan, miehet, naiset, lapset ja imeväiset, niin ettei teistä jää jäljelle ketään? 8Teidän tekonne herättävät minussa vihaa! Te uhraatte vieraille jumalille Egyptissä, jonne nyt olette muuttaneet asumaan. Näin te syöksette itsenne tuhoon. Kaikki kansat pilkkaavat teitä, ja teidän kohtalostanne tulee kirosana. 9Oletteko unohtaneet, mitä pahaa isänne ovat tehneet Juudan maassa ja Jerusalemin kaduilla? Entä Juudan kuninkaat ja heidän vaimonsa? Entä te itse ja teidän vaimonne? 10Vielä tähän päivään mennessä ette ole nöyrtyneet. Te ette pelkää minua, ette elä minun lakini ettekä säädösteni mukaan, vaikka minä olen antanut ne teidän isillenne ja teille.

11»Sen tähden Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo näin: Vihassani minä käännyn teitä vastaan ja hävitän sukupuuttoon koko Juudan kansan. 12En päästä käsistäni myöskään niitä jäljelle jääneitä, jotka päättivät lähteä Egyptiin ja asettuivat sinne asumaan. Egyptissä he kaikki menehtyvät: he kaatuvat miekkaan tai kuolevat nälkään. Miekka ja nälkä surmaavat kaikki pienimmästä suurimpaan. Heitä pilkataan, heistä tulee varoittava esimerkki ja heidän kohtalostaan kirosana. 13

44:13
Jes. 51:19+
Niin kuin minä rankaisin Jerusalemia, niin minä rankaisen nyt Egyptissä olevia Juudan asukkaita: miekalla, nälällä ja rutolla. 14Yksikään heistä ei jää jäljelle eikä pelastu. Ei kukaan heistä palaa Juudan maahan, vaikka he sinne ikävöivät ja sinne haluaisivat päästä. Vain muutama harva pelastuu ja palaa takaisin.»

15Kaikki miehet, jotka tiesivät, että heidän vaimonsa olivat uhranneet vieraille jumalille, ja suuri joukko paikalla olleita naisia sekä monet Ylä-Egyptiin muuttaneet Juudan asukkaat vastasivat Jeremialle näin: 16

44:16
Jer. 6:16,17
»Tässä asiassa me emme kuuntele sinua, vaikka puhuitkin meille Herran nimissä. 17Pidämme lupauksemme, jonka itse olemme antaneet Taivaan kuningattarelle. Me poltamme hänelle suitsuketta ja tuomme juomauhreja, niin kuin teimme Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla ja niin kuin myös isämme, kuninkaamme ja ruhtinaamme siellä tekivät. Silloin meillä oli ruokaa yllin kyllin, voimme hyvin emmekä nähneet nälkää. 18Mutta siitä lähtien kun lakkasimme polttamasta suitsuketta Taivaan kuningattarelle emmekä enää tuoneet hänelle juomauhreja, meiltä on puuttunut kaikkea. Me kuolemme miekkaan ja nälkään!»

19

44:19
4. Moos. 30:14,15
Naiset sanoivat: »Me olemme uhranneet Taivaan kuningattarelle ja tuoneet hänelle juomauhreja yhdessä miestemme kanssa. Olisimmeko me vastoin miestemme tahtoa valmistaneet Taivaan kuningattarelle uhrikakkuja, joissa on hänen kuvansa, ja tuoneet hänelle juomauhreja?»

20Silloin Jeremia vastasi väkijoukolle, sekä miehille että naisille, kaikille, jotka olivat väittäneet häntä vastaan: 21»Eivätkö juuri uhrit, joita olette uhranneet Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla – te itse, teidän isänne, kuninkaanne, ruhtinaanne ja koko kansa – ole syynä onnettomuuteenne? Herra muistaa ne, ja ne loukkaavat häntä! 22Herra ei voinut enää sietää teidän uhrimenojanne, niin pahoja ja iljettäviä ne olivat. Siksi teidän maanne tuli autioksi, tyhjäksi ja kirotuksi, niin ettei vielä tänä päivänäkään kukaan asu siellä. 23Onnettomuus, joka teitä nyt on kohdannut, johtuu siitä, että te uhrasitte Taivaan kuningattarelle ja siten teitte syntiä Herraa vastaan. Ette noudattaneet Herran tahtoa, ette eläneet hänen lakinsa, käskyjensä ja säädöksiensä mukaan.»

24Sitten Jeremia sanoi kansalle, erityisesti naisille:

»Kuulkaa, mitä Herra sanoo teille, te Juudan kansan jäsenet, jotka nyt olette Egyptissä! 25Näin puhuu Herra Sebaot, Israelin Jumala: Te kaikki, niin miehet kuin naisetkin, teette mitä olette luvanneet. Sanotte, että olette luvanneet uhrata Taivaan kuningattarelle ja tuoda hänelle juomauhreja ja että haluatte myös pitää lupauksenne. Hyvin te olettekin pitäneet sananne ja täyttäneet lupauksenne! 26Kuulkaa siis, mitä minä, Herra, sanon teille kaikille Egyptissä oleville Juudan asukkaille! Minä, Herra, vannon nimeni kunnian kautta näin: Pian ei ole koko Egyptissä ainuttakaan Juudan miestä, joka vannoisi minun nimeeni sanoen: ’Niin totta kuin Herra elää!’ 27Minä pidän huolen siitä, että teidän käy huonosti. Egyptissä olevat Juudan asukkaat menehtyvät miekkaan ja nälkään kaikki tyynni – 28vain muutama harva pääsee miekkaa pakoon ja palaa Egyptistä takaisin Juudaan. Nämä jäljelle jäävät tulevat tietämään, kumman sana toteutuu, minun vai heidän.

29»Minä, Herra, annan teille merkin, jotta tietäisitte, että minä rankaisen teitä tässä maassa ja että minun sanani toteutuvat. Teitä kohtaa onnettomuus! 30

44:30
Jer. 46:24
Näin minä, Herra, olen päättänyt: Minä annan farao Hofran, Egyptin kuninkaan, hänen vihollistensa käsiin, niiden armoille, jotka tavoittelevat hänen henkeään. Niin minä aikanaan tein myös Juudan kuninkaalle Sidkialle. Minä annoin hänet hänen vainoojansa ja perivihollisensa, Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin käsiin.»

45

Herran lupaus Barukille

451

45:1
Jer. 36:1
Tässä ovat sanat, jotka profeetta Jeremia puhui Barukille, Nerian pojalle, Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan, neljäntenä hallitusvuotena. Baruk kirjoitti ne kirjaan Jeremian sanelun mukaan.

2»Herra, Israelin Jumala, sanoo sinusta, Baruk, näin: 3

45:3
Ps. 6:7
Sinä valitat: ’Voi minua! Herra antaa kipua kivun lisäksi! Olen valittanut uuvuksiin saakka, en löydä rauhaa.’ 4Mutta minä, Herra, käsken Jeremian sanoa sinulle näin: ’Minkä olen rakentanut, sen minä hajotan, minkä olen istuttanut, sen minä revin pois – tämä koskee koko maata. 5Sinä pyydät paljon! Älä pyydä, sillä minä, Herra, annan tuhon kohdata kaikkia ihmisiä. Kuitenkin minä annan sinun säilyä hengissä, minne tahansa menetkin.’»

46

Jeremia puhuu kansojen kohtaloista

46—51

461Nämä ovat Herran sanat, jotka profeetta Jeremia julisti vieraita kansoja vastaan.

Egypti kukistuu Karkemisin taistelussa

2

46:2
2. Kun. 24:7
Hes. 29:3,30:10
Egyptille. Jeremian ennustus farao Nekosta, Egyptin kuninkaasta, ja hänen sotajoukostaan Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan, neljäntenä hallitusvuotena, sinä vuonna, jona Babylonian kuningas Nebukadnessar kukisti faraon sotajoukon Karkemisissa Eufratin rannalla:

3– Kilvet esiin, egyptiläiset,

valmistautukaa taisteluun!

4Valjastakaa hevoset,

nouskaa vaunuihin!

Kypärät päähän,

keihäät käteen,

haarniskat päälle!

5– Mutta mitä näenkään:

Kaikki perääntyvät

pelon vallassa,

rohkeimmatkin miehet

lyödään takaisin.

He syöksyvät pakoon suin päin,

kauhusta suunniltaan,

sanoo Herra.

6

46:6
Aam. 2:14
Nopeinkaan ei ennätä turvaan,

rohkeinkaan ei pelastu.

Pohjoisessa, Eufratin rannalla,

he kaatuvat eivätkä nouse.

7

46:7
Jes. 8:7
Jer. 47:2
– Mikä tulvii kuin Niili,

pärskyy kuin kuohuvat virrat?

8Egypti tulvii kuin Niili,

pärskyy kuin kuohuvat virrat.

Se sanoo: »Minä vyöryn koko maailmaan,

hävitän kaupungit ja niiden asukkaat.

9Eteenpäin, hevoset,

vauhtiin, vaunut!

Rynnätkää, soturit –

te Nubian ja Putin kilvenkantajat,

te Ludin jousimiehet!»

10

46:10
Jes. 34:5,6
Mutta tämä on Herran Sebaotin päivä,

tänään hän kostaa egyptiläisille.

Hänen miekkansa ahmii kyllikseen,

se juopuu vihollisen verestä.

Herralla Sebaotilla on uhrijuhla

pohjoisessa maassa Eufratin rannalla.

11

46:11
Jer. 30:12
– Nouse Gileadiin ja nouda balsamia,

Egypti, sinä tyttö parka!

Turhia ovat runsaat rohtosi,

haavasi eivät parane.

12Kansat ovat jo kuulleet nöyryytyksesi,

valitushuutosi on kiirinyt kaikkialle.

Soturit kaatuivat toinen toisensa päälle,

yksikään heistä ei enää nouse.

Babylonialaiset hyökkäävät Egyptiin

13Tämä on Herran sana, jonka profeetta Jeremia julisti silloin kun Babylonian kuningas Nebukadnessar hyökkäsi Egyptiin valloittaakseen maan:

14– Ilmoittakaa Egyptissä, kuuluttakaa Migdolissa,

kertokaa Memfiksessä ja Tahpanhesissa:

»Asettukaa asemiin, valmistautukaa taisteluun,

miekka on jo syönyt kaikki naapurikansat!»

15Mitä näenkään: maassa lojuu jo mahtava jumalasi,

se ei kestänyt – Herra työnsi sen kumoon!

16

46:16
Jer. 50:16
Herra antoi monien kompastua,

miehet kaatuivat vieri viereen.

Toiset sanoivat: »Lähdetään täältä

oman kansamme luo,

palataan kotimaahan

turvaan vihollisen miekalta.»

17Antakaa faraolle, Egyptin kuninkaalle, uusi nimi:

»Suurisuu, jonka aika on ohi».

18»Niin totta kuin minä elän», sanoo Kuningas

– Herra Sebaot on hänen nimensä –

»niin kuin Tabor on korkeampi muita vuoria

ja niin kuin Karmel kohoaa merestä,

niin ylivoimainen on hän, joka hyökkää kimppuusi.

19

46:19
Hes. 12:3
Kootkaa tavaranne, te Egyptin asukkaat,

teidät viedään pois!

Memfis tulee autioksi, se hävitetään,

siellä ei asu enää kukaan.»

20Egypti on uhkea hieho.

Sen kimppuun lentää paarma pohjoisesta.

21Palkkasoturit, joita se on hankkinut,

ovat pulskia kuin juottovasikat,

mutta hekin kääntyvät pakoon.

Kaikki pakenevat pysähtymättä.

Heille on tullut tuhon päivä,

koittanut rangaistuksen aika.

22Egypti sähisee kuin käärme,

kun viholliset vyöryvät kohti.

He käyvät sen kimppuun kirvein

kuin puunhakkaajat.

23He kaatavat koko metsän,

sanoo Herra,

sen läpipääsemättömän!

Heitä on enemmän kuin heinäsirkkoja,

lukematon joukko.

24Onnettomasti käy Egyptin,

se joutuu pohjoisen kansan käsiin.

25

46:25
Jes. 19:1
Hes. 30:13
Nah. 3:8
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: »Minä rankaisen Amonia, Theban jumalaa, sekä koko Egyptiä – sen jumalia ja kuninkaita, faraota ja kaikkia, jotka luottavat häneen. 26
46:26
Jer. 48:47,49:6,39
Hes. 29:13,14
Minä annan heidät niiden käsiin, jotka tavoittelevat heidän henkeään – Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ja hänen joukkojensa käsiin. Mutta myöhemmin Egyptissä taas asutaan kuten ennenkin», sanoo Herra.

Lohdutuksen sanoja Israelille

27

46:27
Jer. 30:10
– Älä pelkää, palvelijani Jaakob,

älä kauhistu, Israel!

Minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

tuon jälkeläisesi pois

sieltä, missä he ovat olleet vankeina.

Jaakob palaa takaisin

ja elää rauhassa, huolta vailla,

kun kukaan ei häntä enää uhkaa.

28

46:28
Jes. 41:10Jer. 5:18+
Älä pelkää, palvelijani Jaakob!

Minä olen sinun kanssasi,

sanoo Herra.

Kansoista, joiden sekaan sinut hajotin,

minä teen lopun,

mutta sinua minä en tuhoa.

Silti en jätä sinua rankaisematta,

vaan oikeudenmukaisesti kuritan sinua.