Raamattu 1992 (KR92)
29

Jeremian kirje Babylonian pakkosiirtolaisille

291Profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. 2

29:2
2. Kun. 24:12,13
Jer. 24:1
Tämän kirjeen hän kirjoitti sen jälkeen, kun kuningas Jekonja, kuninkaan äiti, hovin virkamiehet, Juudan ja Jerusalemin päämiehet sekä sepät ja kirvesmiehet olivat joutuneet lähtemään Jerusalemista. 3Jeremia antoi kirjeen Eleasan, Safanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukaan, kun Juudan kuningas Sidkia lähetti heidät Babyloniaan kuningas Nebukadnessarin luo.

Kirje kuului näin:

4»Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: 5Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! 6Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! 7

29:7
Bar. 1:11
Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

8»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. 9Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra.

10

29:10
2. Aik. 36:20b,21+
»Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. 11
29:11
Sananl. 23:18,24:20
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 12Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. 13
29:13
5. Moos. 4:29
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, 14
29:14
5. Moos. 30:3+
ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.

15»Te väitätte, että Herra on antanut teille profeettoja Babyloniassakin. 16Mutta Daavidin valtaistuimella istuvasta kuninkaasta ja koko tässä kaupungissa asuvasta kansasta, teidän veljistänne, jotka eivät joutuneet teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen, Herra Sebaot sanoo näin: 17

29:17,18
Jer. 24:8,9
Minä tuon heidän keskelleen miekan, nälän ja ruton! Minä viskaan heidät pois niin kuin pilaantuneet viikunat, joita ei syödä. 18Miekan, nälän ja ruton minä lähetän heidän kimppuunsa. Kaikki kansat kauhistuvat ja tyrmistyvät nähdessään, mitä olen heille tehnyt. Kaikkialla, minne minä heidät karkotan, minä teen heistä varoittavan esimerkin: heitä häväistään, ja heidän kohtalostaan tulee kirosana. 19
29:19
1. Kun. 18:36
He eivät ole kuunnelleet minua eivätkä palvelijoitani, profeettoja, joita yhä uudestaan olen lähettänyt heidän luokseen. Tekään ette ole kuunnelleet, sanoo Herra.

20»Kuulkaa nyt, mitä Herra sanoo, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka Herra lähetti Jerusalemista Babyloniaan! 21Näin Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo Ahabista, Kolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka julistavat valheita Herran nimissä: Minä annan heidät Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin käsiin, ja hän tappaa heidät teidän nähtenne. 22

29:22
Jes. 65:15
Kun joku Juudan pakkosiirtolainen Babyloniassa toivottaa toiselle pahaa, hän sanoo: ’Tehköön Herra sinulle niin kuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Babylonian kuningas kärvensi tulessa!’ 23
29:23
Jer. 23:14
He ovat tehneet sellaista, mikä on tahrannut Israelin kunniaa. He ovat tehneet aviorikoksen toisten miesten vaimojen kanssa. He ovat puhuneet valheita minun nimissäni. En minä ole heitä lähettänyt. Minä tiedän tämän kaiken ja todistan sen itse, sanoo Herra.»

Semajan kirje Babyloniasta Jerusalemin papeille ja Jeremian vastaus

24Herra käski Jeremian ilmoittaa nehelamilaiselle Semajalle nämä sanat: 25»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Sinä olet lähettänyt omissa nimissäsi kirjeen pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja tarkoittanut sen muillekin papeille sekä Jerusalemissa olevalle kansalle. Hän oli kirjoittanut: 26’Herra on pannut sinut, Sefanja, pappi Jojadan seuraajaksi valvomaan järjestystä Herran temppelissä ja toimittamaan jalkapuuhun ja kaularautaan kaikki hullut ja hurmahenget, jotka esiintyvät profeettoina. 27Mikset siis vieläkään ole vaientanut anatotilaista Jeremiaa, joka profetoi teidän keskuudessanne? 28Kenenkään estämättä hän on kirjoittanut meille Babyloniaan näin: Te joudutte viipymään siellä vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä!’»

29Tämän kirjeen pappi Sefanja oli lukenut ääneen, ja profeetta Jeremiakin oli sen kuullut. 30Silloin Jeremia sai Herralta käskyn 31kirjoittaa pakkosiirtolaisille ja julistaa nehelamilaisesta Semajasta nämä Herran sanat: »Semaja on esiintynyt profeettana teidän keskuudessanne, vaikka minä en ole häntä lähettänyt. Hän on saanut teidät luottamaan valheeseen. 32

29:32
Jer. 28:16
Sen tähden minä, Herra, olen päättänyt rangaista nehelamilaista Semajaa ja hänen jälkeläisiään. Kukaan heistä ei saa enää asua minun kansani keskellä eikä kukaan heistä tule näkemään, mitä hyvää minä sille teen. Sillä Semaja on puhunut valhetta minun nimissäni, sanoo Herra!»

30

Herra pelastaa kansansa

301Jeremialle tuli Herralta tämä sana: 2»Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Kirjoita kirjaan kaikki, minkä minä sinulle puhun. 3

30:3
5. Moos. 30:3+
Tulee aika, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon. Karkotetut minä tuon takaisin siihen maahan, jonka annoin heidän isilleen, ja he saavat sen jälleen omakseen. Tämän minä lupaan.»

4Tässä ovat sanat, jotka Herra puhui Israelille ja Juudalle. 5Näin hän sanoi:

– Kauhun huuto kiirii:

rauha on mennyttä,

vain pelkoa kaikkialla!

6

30:6
Jes. 13:8
Jer. 4:31
Katsokaa ympärillenne:

Voiko mies synnyttää?

Miksi jokainen mies pitelee vatsaansa

ja voihkii kuin synnyttävä nainen?

Miksi kaikkien kasvot ovat kalvenneet?

7

30:7
Sef. 1:15
Voi! Suuri ja kauhea on se päivä,

ei ole toista sen kaltaista.

Se on ahdistuksen aika Jaakobille,

mutta hän pelastuu siitä.

8»Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen vieraan ikeen sinun niskastasi, Jaakob, ja katkaisen sinun valjaasi. Silloin israelilaisten ei tarvitse enää palvella muukalaisia, 9

30:9
Hes. 34:23
Hoos. 3:5
vaan he saavat palvella Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, jonka minä annan heille kuninkaaksi.

10

30:10
1. Kun. 8:233. Moos. 26:6+
– Älä pelkää, palvelijani Jaakob,

älä kauhistu, Israel,

sanoo Herra.

Minä pelastan sinut kaukaisesta maasta,

tuon jälkeläisesi pois

sieltä, missä he ovat olleet vankeina.

Jaakob palaa takaisin

ja elää rauhassa, huolta vailla,

kun kukaan ei häntä enää uhkaa.

11

30:11
Jer. 5:18+
Minä olen sinun kanssasi

ja pelastan sinut, sanoo Herra.

Kansoista, joiden sekaan sinut hajotin,

minä teen lopun,

mutta sinua minä en tuhoa.

Silti en jätä sinua rankaisematta,

vaan oikeudenmukaisesti kuritan sinua.

12Näin sanoo Herra:

– Parantumaton on sinun vammasi, Siion,

polttava sinun haavasi.

13Kukaan ei aja asiaasi,

haavaasi ei lääkitä,

se ei arpeudu.

14Kaikki rakastajasi ovat unohtaneet sinut,

eivät he sinusta välitä.

Minä olen lyönyt sinua kuin vihollinen,

olen kurittanut sinua kovalla kädellä

monien rikoksiesi

ja lukemattomien syntiesi tähden.

15Miksi valitat vammojasi,

itket tuskaasi, joka ei hellitä?

Monien rikoksiesi

ja lukemattomien syntiesi tähden

minä olen tämän sinulle tehnyt.

16

30:16
Jes. 33:1,37:38
Mutta kaikki, jotka ovat sinua syöneet,

joutuvat itse surman suuhun,

kaikki, jotka ovat sinua sortaneet,

joutuvat itse vankeuteen.

Kaikki, jotka ovat sinua ryöstäneet,

joutuvat itse ryöstettäviksi,

kaikki, jotka ovat sinua saalistaneet,

minä annan saalistettaviksi.

17

30:17
Jer. 33:6
– Minä hoidan haavasi terveiksi,

parannan sinun vammasi, sanoo Herra,

parannan sinut, Siion,

sinut, jota kutsutaan nimellä »Hylätty vaimo»,

sinut, josta kukaan ei välitä.

18Näin sanoo Herra:

– Minä pystytän jälleen Jaakobin teltat,

minä armahdan hänen asuinsijojaan.

Kaupunki rakennetaan kukkulalleen,

palatsi on seisova entisellä paikallaan.

19Sieltä kajahtaa ylistyslaulu,

kuuluu iloitsevien ihmisten ääni.

Minä annan kansani kasvaa,

se ei enää vähene.

Minä nostan sen jälleen kunniaan,

sitä ei enää halveksita.

20Silloin Jaakobin jälkeläiset elävät

niin kuin minun kansani ennen eli.

Heidän joukkonsa seisoo koolla vahvana

minun kasvojeni edessä,

mutta heidän sortajiaan minä rankaisen.

21Heidän valtiaansa on nouseva

heidän omasta joukostaan,

heidän hallitsijansa on oleva yksi heistä.

Minä annan hänen lähestyä itseäni,

ja hän astuu eteeni.

Kuka voisi niin tehdä

vaarantamatta henkeään,

ellen minä sallisi hänen tulla?

sanoo Herra.

22Silloin te olette jälleen minun kansani,

ja minä olen teidän Jumalanne.

23

30:23,24
Jer. 23:19,20
– Katsokaa Herran myrskyä!

Viha nousee, pyörremyrsky puhkeaa,

rajuilma riehuu jumalattomien pään päällä!

24Herran hehkuva viha ei asetu,

ennen kuin hän on vienyt loppuun

aikeensa ja päätöksensä.

Vielä tulee aika,

jolloin te sen tajuatte.

31

311»Silloin minä olen jälleen kaikkien Israelin heimojen Jumala, ja ne ovat minun kansani», sanoo Herra.

Israel palaa kotimaahansa

2Näin sanoo Herra:

– Kansa, joka pääsi miekkaa pakoon,

sai armon autiomaassa.

Israel palaa jälleen maahansa

ja löytää rauhan.

3Herra ilmestyi minulle,

hän tuli kaukaa ja sanoi:

– Minä olen sinua aina rakastanut, Israel,

siksi vedän sinua luokseni uskollisesti.

4

31:4
2. Moos. 15:20
Ps. 68:26
Minä rakennan sinut uudelleen,

taas sinä nouset, neitsyt Israel.

Jälleen sinä koristaudut juhlaan,

otat käteesi rummun,

lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa!

5Sinä istutat taas viinitarhoja

Samarian vuorille.

Ne, jotka istuttavat,

saavat myös korjata sadon.

6

31:6
Jes. 2:3
Miika 4:2
Tulee päivä,

jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorilla:

»Tulkaa, lähdetään Siioniin

Herran, Jumalamme, luo!»

7Näin sanoo Herra:

– Iloitkaa ja riemuitkaa Jaakobista,

huutakaa ylistystä kansoista parhaalle!

Kiittäkää Herraa, kaikukoon kaikkialla huuto:

»Nyt sinä, Herra, pelastat kansasi,

kaikki, jotka ovat jäljellä Israelista!»

8Minä tuon heidät takaisin

pohjoisesta maasta,

kokoan heidät maailman ääristä asti!

Heidän joukossaan ovat myös sokeat ja rammat,

raskaana olevat ja synnyttävät.

Suurena joukkona he kaikki palaavat tänne.

9

31:9
Jer. 50:4Jes. 63:16
He tulevat itkien, hartaasti rukoillen,

ja minä itse johdatan heitä.

Minä vien heidät runsasvetisten purojen äärelle

tasaista tietä, jolla he eivät kompastu.

Minä olen Israelin isä,

ja Efraim on minun esikoiseni.

10

31:10
Jes. 40:11
Hes. 34:23
– Kansat, kuulkaa Herran sana!

Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka!

Sanokaa näin:

– Hän, joka hajotti Israelin,

kokoaa sen jälleen,

hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan.

11Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset,

vapauttaa heidät sortajan kädestä.

12

31:12
Jes. 35:10,58:11
He tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla,

virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä.

Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä,

lampaita ja härkiä.

He itse ovat kuin kasteltu puutarha,

heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu.

13

31:13
Ps. 148:12,13
Silloin neito iloitsee karkeloiden,

nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat.

He ovat saaneet kärsiä,

mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi,

lohdutan ja ilahdutan heitä.

14Minä ravitsen papit uhrirasvalla

ja ruokin kansani hyvillä lahjoilla,

sanoo Herra.

15

31:15
1. Moos. 35:19Matt. 2:18
Näin sanoo Herra:

– Kuulkaa! Ramasta kuuluu huuto,

katkera itku ja valitus.

Raakel itkee lapsiaan

eikä lohdutuksesta huoli,

sillä heitä ei enää ole.

16Näin sanoo Herra:

– Lakkaa itkemästä,

kuivaa kyyneleet silmistäsi!

Saat palkan vaivannäöstäsi:

lapsesi palaavat kotiin vihollismaasta,

sanoo Herra.

17

31:17
Jer. 29:11
– Sinulla on tulevaisuuden toivo:

lapsesi palaavat asuinsijoilleen,

sanoo Herra.

18

31:18
Valit. 5:21
Minä olen kauan kuullut

Efraimin vaikertavan:

»Sinä, Herra, olet kurittanut minua,

olen saanut kuritusta

kuin vikuroiva vasikka.

Anna minun palata luoksesi,

niin minä palaan,

sillä sinä, Herra, olet minun Jumalani.

19Nyt minä käännyn ja kadun,

minä käsitän nyt, mitä olen tehnyt,

ja lyön rintaani.

Suuri on häpeäni,

nuoruudestani saakka olen sitä kantanut.»

20Eikö Efraim ole minun rakas poikani,

silmieni ilo?

Vaikka puhunkin Efraimia vastaan,

en voi häntä unohtaa.

Minun sydämeni heltyy,

en voi olla armahtamatta häntä,

sanoo Herra.

21Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja,

jotta tietäisit, mistä tie kulkee.

Paina mieleesi tie,

se polku, jota olet kulkenut.

Palaa kotiin, neitsyt Israel,

palaa takaisin näihin kaupunkeihisi!

22Kuinka kauan vielä kääntyilet edestakaisin,

sinä päättämätön tyttö?

Nyt Herra luo täällä aivan uutta:

»Nainen miestä piirittää.»

23

31:23
Jes. 1:26,11:9
Sak. 8:3
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: »Minä käännän Juudan kohtalon. Silloin Juudan maassa ja sen kaupungeissa sanotaan jälleen: ’Herra siunatkoon sinua, pyhä vuori, vanhurskauden asuinpaikka!’ 24Juudan maassa ja sen kaupungeissa asutaan – maanviljelijät elävät siellä, ja paimenet liikkuvat laumoineen ympäri maata. 25Väsynyttä minä juotan, nääntyneen minä ravitsen.»

26Tähän minä heräsin. Minä katselin ympärilleni. Olin nähnyt suotuisan unen.

27»Tulee aika», sanoo Herra, »jolloin minä kylvän Israeliin ja Juudaan uutta elämää: ihmisiä ja eläimiä. 28

31:28
Jer. 1:10,18:6,24:6
Ja aivan kuten olen pitänyt huolen siitä, että Israel ja Juuda revitään ja särjetään, tuhotaan ja hävitetään ja niille tuotetaan onnettomuutta, niin minä nyt huolehdin siitä, että ne rakennetaan ja istutetaan uudelleen, sanoo Herra.

29

31:29
Hes. 18:2
– Niinä päivinä ei enää sanota:

»Isät söivät raakoja rypäleitä,

lasten hampaita vihloo.»

30

31:30
5. Moos. 24:16+
»Jokainen kuolee näet oman syntinsä tähden, ja joka syö raakoja rypäleitä, sen omia hampaita vihloo.»

Uusi liitto

31

31:31–34
Hepr. 8:8–12
31:31
Jer. 32:40
»Tulee aika», sanoo Herra, »jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. 32Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra.

33

31:33
Jes. 51:16,59:21
»Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 34
31:34
Jes. 54:13
Joh. 6:45Jes. 43:25+
Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.»

35

31:35,36
Jer. 33:20,21
31:35
1. Moos. 1:14
Ps. 136:7–9Jes. 51:15
– Herra on pannut auringon valaisemaan päivää,

kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä.

Hän panee meren kuohumaan,

aallot pauhaamaan –

Herra Sebaot on hänen nimensä,

36ja hän sanoo näin:

– Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa

tämän järjestyksen,

yhtä varmasti pidän huolen siitä,

että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani.

37Näin sanoo Herra:

– Yhtä vähän kuin voidaan mitata

taivaan avaruus

tai tutkia maan perustukset,

yhtä mahdoton minun on hylätä

Israelin jälkeläisiä

edes kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet,

sanoo Herra.

38

31:38
Neh. 3:1
Sak. 14:10
»Aika tulee», sanoo Herra, »jolloin Jerusalem rakennetaan minun kaupungikseni, Hananelintornista aina Kulmaporttiin asti. 39Sieltä mittanuora vedetään vielä edemmäs, suoraan Garebinkukkulalle ja sieltä Goaan. 40Koko laakso, johon kuolleet on haudattu ja uhrieläinten tuhka hajotettu, sekä kaikki penkereet Kidroninpurolle ja idässä aina Hevosportin kulmaan saakka ovat silloin Herralle pyhitettyä maata. Sitä kaupunkia ei milloinkaan enää revitä eikä tuhota.»