Raamattu 1992 (KR92)
27

Kaikki kansat joutuvat Babylonian herruuteen

271

27:1
Jer. 28:1
Juudan kuninkaan Jojakimin27:1 Kysymys on todennäköisesti Sidkiasta, kuten käy ilmi jakeista 3 ja 12. Myös muutamat käsikirjoitukset tukevat tätä käsitystä., Josian pojan, hallitusajan alussa tuli Jeremialle tämä Herran sana:

2»Herra sanoi minulle näin: Tee itsellesi ikeitä ja hihnoja ja aseta ies niskaasi. 3Lähetä niitä sitten Edomin, Moabin, ammonilaisten, Tyroksen ja Sidonin kuninkaille niiden lähettiläiden mukana, jotka ovat tulleet Jerusalemiin Juudan kuninkaan Sidkian luo. 4Käske heidän sanoa herroilleen nämä minun sanani.

»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: 5

27:5
Jer. 32:17
Suurella voimallani ja väkevällä kädelläni minä olen luonut sekä maan että ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat. Minulla on valta antaa ne kenelle hyväksi näen. 6
27:6
Jer. 28:14
Nyt minä annan teidän maanne palvelijalleni Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle. Vieläpä villieläimet minä panen häntä palvelemaan. 7Kaikki kansat palvelevat häntä, hänen poikaansa ja pojanpoikaansa, kunnes hänenkin maalleen tulee aika joutua muiden kansojen ja mahtavien kuninkaiden palvelijaksi.

8

27:8
Jes. 51:19+
»Mutta jos jokin kansa tai valtakunta ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta Nebukadnessaria eikä ottamaan niskaansa hänen iestään, minä rankaisen sitä miekalla, nälällä ja rutolla, sanoo Herra. Minä lähetän Babylonian kuninkaan sitä kansaa vastaan ja teen siitä lopun. 9
27:9,10
Jer. 29:8,9
Älkää kuunnelko profeettojanne, älkää tietäjiä, unennäkijöitä, ennustajia älkääkä noitianne, jotka sanovat: ’Ette te joudu palvelemaan Babylonian kuningasta.’ 10He puhuvat perättömiä! Jos uskotte heitä, joudutte kauas maastanne – minä karkotan teidät, ja te tuhoudutte. 11
27:11
Bar. 2:21
Mutta sen kansan, joka taivuttaa niskansa Babylonian kuninkaan ikeen alle ja palvelee häntä, minä annan jäädä omille asuinsijoilleen. Siellä se saa asua ja viljellä maataan, sanoo Herra.

12»Juudan kuninkaalle Sidkialle minä puhuin aivan samat sanat: Taivuttakaa niskanne Babylonian kuninkaan ikeen alle, palvelkaa häntä ja hänen kansaansa, niin saatte elää. 13Miksi sinä ja kansasi kuolisitte miekkaan, nälkään ja ruttoon? Tällaisella lopulla Herra uhkaa jokaista kansaa, joka ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta. 14Älkää kuunnelko niitä profeettoja, jotka sanovat: ’Ette te joudu palvelemaan Babylonian kuningasta.’ He puhuvat perättömiä! 15Herra sanoo: ’Minä en ole heitä lähettänyt. He valehtelevat, kun sanovat puhuvansa minun nimissäni. Jos uskotte heitä, minä karkotan teidät, ja te tuhoudutte – te itse ja nuo profeetat, jotka teille puhuvat.’

16

27:16
Jer. 28:3
»Papeille ja koko tälle kansalle minä puhuin näin: Herra sanoo: Älkää kuunnelko profeettoja, jotka julistavat teille: ’Aivan kohta tuodaan Herran temppelin astiat takaisin Babyloniasta.’ He puhuvat perättömiä! 17Älkää kuunnelko heitä, vaan palvelkaa Babylonian kuningasta, niin saatte elää.

»Miksi tämän kaupungin pitäisi muuttua raunioiksi? 18Jos he todella olisivat profeettoja, jotka ovat saaneet sanan Herralta, he rukoilisivat Herraa Sebaotia, ettei hän sallisi niidenkin kallisarvoisten esineiden joutua Babyloniaan, jotka vielä ovat jäljellä Herran temppelissä, Juudan kuninkaan palatsissa ja muualla Jerusalemissa. 19

27:19
1. Kun. 7:15,23,27
Ovathan tähän kaupunkiin jääneet vielä temppelin pylväät, sen vesiallas, työntöpöydät ja monet muut esineet. 20
27:20
2. Kun. 24:12,13
Niitä Babylonian kuningas Nebukadnessar ei ottanut mukaansa viedessään Juudan kuninkaan Jekonjan, Jojakimin pojan, sekä Juudan ja Jerusalemin ylimykset vankeina Babyloniaan.

21»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, niistä kallisarvoisista esineistä, jotka vielä ovat jäljellä Herran temppelissä, Juudan kuninkaan palatsissa ja muualla Jerusalemissa: 22

27:22
2. Kun. 25:13–15
2. Aik. 36:18Esra 1:7
’Nekin viedään Babyloniaan! Sinne ne jäävät, kunnes minä, Herra, jälleen puutun asiaan ja tuon ne takaisin tähän paikkaan.’»

28

Jeremia ja Hananja

281Saman vuoden viidennessä kuussa – Juudan kuninkaan Sidkian hallitusajan alkupuolella, hänen neljäntenä hallitusvuotenaan – astui profeetta Hananja, Asurin poika Gibeonista, Jeremian eteen Herran temppelissä.

Pappien ja kansanjoukon kuullen Hananja sanoi: 2»Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo: Minä särjen Babylonian ikeen! 3

28:3
Jer. 27:16
Ennen kuin kaksi vuotta on kulunut, minä tuon tähän paikkaan takaisin kaikki Herran temppelin esineet, jotka Babylonian kuningas Nebukadnessar vei täältä mukanaan Babyloniaan. 4
28:4
2. Kun. 24:15,16
Myös Juudan kuninkaan Jekonjan, Jojakimin pojan, ja kaikki muut Juudan pakkosiirtolaiset, jotka joutuivat Babyloniaan, minä tuon tänne takaisin. Minä särjen Babylonian ikeen, sanoo Herra.»

5Mutta profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja temppeliin kokoontuneen kansan kuullen: 6»Aamen! Kunpa Herra tekisikin niin! Antakoon hän ennustuksesi toteutua ja tuokoon hän Herran temppelin esineet ja kaikki pakkosiirtolaiset Babyloniasta tänne takaisin. 7Paina kuitenkin mieleesi, mitä minä sinulle nyt sanon kaikkien näiden ihmisten kuullen: 8Kaikkina aikoina, jo ennen minua ja sinua, profeetat ovat ennustaneet monille kansoille ja suurille valtakunnille sotaa, onnettomuutta ja ruttoa. 9

28:9
5. Moos. 18:21,22
Jos siis joku profeetta julistaa rauhaa, on syytä katsoa, käykö hänen sanansa toteen. Vasta sitten nähdään, onko hän todella Herran lähettämä profeetta.»

10

28:10
Jer. 27:2
Silloin Hananja otti ikeen Jeremian niskasta ja särki sen. 11Hananja sanoi koko kansanjoukon kuullen: »Herra sanoo: Näin minä särjen Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ikeen kaikkien kansojen niskasta, ennen kuin kaksi vuotta on kulunut.» Sen kuultuaan Jeremia lähti pois.

12Jonkin ajan kuluttua siitä, kun Hananja oli särkenyt ikeen Jeremian niskasta, Jeremialle tuli tämä Herran sana: 13»Mene Hananjan luo ja sano hänelle: Näin sanoo Herra: Sinä särjit puisen ikeen mutta nostat sen tilalle rautaisen! 14

28:14
Jer. 27:6
Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä panen rautaisen ikeen kaikkien näiden kansojen niskaan. Niiden on palveltava Babylonian kuningasta Nebukadnessaria. Vieläpä villieläimet minä annan hänen valtaansa.»

15Vielä Jeremia sanoi Hananjalle: »Kuule, Hananja! Herra ei ole sinua lähettänyt. Sinä olet saanut tämän kansan luottamaan valheeseen. 16

28:16
Jer. 29:32
Sen tähden Herra sanoo näin: Mene, sinulla ei ole enää osaa eikä arpaa maan päällä! Tänä vuonna sinä kuolet, koska olet puhunut valhetta minun nimissäni.» 17Sen vuoden seitsemännessä kuussa profeetta Hananja kuoli.

29

Jeremian kirje Babylonian pakkosiirtolaisille

291Profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. 2

29:2
2. Kun. 24:12,13
Jer. 24:1
Tämän kirjeen hän kirjoitti sen jälkeen, kun kuningas Jekonja, kuninkaan äiti, hovin virkamiehet, Juudan ja Jerusalemin päämiehet sekä sepät ja kirvesmiehet olivat joutuneet lähtemään Jerusalemista. 3Jeremia antoi kirjeen Eleasan, Safanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukaan, kun Juudan kuningas Sidkia lähetti heidät Babyloniaan kuningas Nebukadnessarin luo.

Kirje kuului näin:

4»Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan: 5Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä! 6Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö! 7

29:7
Bar. 1:11
Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.

8»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseänne! Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat. 9Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra.

10

29:10
2. Aik. 36:20b,21+
»Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. 11
29:11
Sananl. 23:18,24:20
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. 12Silloin te huudatte minua avuksenne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. 13
29:13
5. Moos. 4:29
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, 14
29:14
5. Moos. 30:3+
ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta, kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.

15»Te väitätte, että Herra on antanut teille profeettoja Babyloniassakin. 16Mutta Daavidin valtaistuimella istuvasta kuninkaasta ja koko tässä kaupungissa asuvasta kansasta, teidän veljistänne, jotka eivät joutuneet teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen, Herra Sebaot sanoo näin: 17

29:17,18
Jer. 24:8,9
Minä tuon heidän keskelleen miekan, nälän ja ruton! Minä viskaan heidät pois niin kuin pilaantuneet viikunat, joita ei syödä. 18Miekan, nälän ja ruton minä lähetän heidän kimppuunsa. Kaikki kansat kauhistuvat ja tyrmistyvät nähdessään, mitä olen heille tehnyt. Kaikkialla, minne minä heidät karkotan, minä teen heistä varoittavan esimerkin: heitä häväistään, ja heidän kohtalostaan tulee kirosana. 19
29:19
1. Kun. 18:36
He eivät ole kuunnelleet minua eivätkä palvelijoitani, profeettoja, joita yhä uudestaan olen lähettänyt heidän luokseen. Tekään ette ole kuunnelleet, sanoo Herra.

20»Kuulkaa nyt, mitä Herra sanoo, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka Herra lähetti Jerusalemista Babyloniaan! 21Näin Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo Ahabista, Kolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka julistavat valheita Herran nimissä: Minä annan heidät Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin käsiin, ja hän tappaa heidät teidän nähtenne. 22

29:22
Jes. 65:15
Kun joku Juudan pakkosiirtolainen Babyloniassa toivottaa toiselle pahaa, hän sanoo: ’Tehköön Herra sinulle niin kuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Babylonian kuningas kärvensi tulessa!’ 23
29:23
Jer. 23:14
He ovat tehneet sellaista, mikä on tahrannut Israelin kunniaa. He ovat tehneet aviorikoksen toisten miesten vaimojen kanssa. He ovat puhuneet valheita minun nimissäni. En minä ole heitä lähettänyt. Minä tiedän tämän kaiken ja todistan sen itse, sanoo Herra.»

Semajan kirje Babyloniasta Jerusalemin papeille ja Jeremian vastaus

24Herra käski Jeremian ilmoittaa nehelamilaiselle Semajalle nämä sanat: 25»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Sinä olet lähettänyt omissa nimissäsi kirjeen pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja tarkoittanut sen muillekin papeille sekä Jerusalemissa olevalle kansalle. Hän oli kirjoittanut: 26’Herra on pannut sinut, Sefanja, pappi Jojadan seuraajaksi valvomaan järjestystä Herran temppelissä ja toimittamaan jalkapuuhun ja kaularautaan kaikki hullut ja hurmahenget, jotka esiintyvät profeettoina. 27Mikset siis vieläkään ole vaientanut anatotilaista Jeremiaa, joka profetoi teidän keskuudessanne? 28Kenenkään estämättä hän on kirjoittanut meille Babyloniaan näin: Te joudutte viipymään siellä vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä!’»

29Tämän kirjeen pappi Sefanja oli lukenut ääneen, ja profeetta Jeremiakin oli sen kuullut. 30Silloin Jeremia sai Herralta käskyn 31kirjoittaa pakkosiirtolaisille ja julistaa nehelamilaisesta Semajasta nämä Herran sanat: »Semaja on esiintynyt profeettana teidän keskuudessanne, vaikka minä en ole häntä lähettänyt. Hän on saanut teidät luottamaan valheeseen. 32

29:32
Jer. 28:16
Sen tähden minä, Herra, olen päättänyt rangaista nehelamilaista Semajaa ja hänen jälkeläisiään. Kukaan heistä ei saa enää asua minun kansani keskellä eikä kukaan heistä tule näkemään, mitä hyvää minä sille teen. Sillä Semaja on puhunut valhetta minun nimissäni, sanoo Herra!»