Raamattu 1992 (KR92)
25

Ennustus seitsemänkymmentä vuotta kestävästä pakkosiirtolaisuudesta

251Kuningas Jojakimin, Josian pojan, neljäntenä hallitusvuotena, joka oli samalla Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ensimmäinen hallitusvuosi, tuli profeetta Jeremialle Juudaa koskeva sana. 2Tämän sanan hän puhui koko Juudan kansalle ja kaikille Jerusalemin asukkaille.

Jeremia sanoi:

3

25:3
Jer. 1:2
»Juudan kuninkaan Josian, Amonin pojan, kolmannestatoista hallitusvuodesta alkaen tähän päivään saakka – kaikkiaan kaksikymmentäkolme vuotta – Herra on puhunut minulle. Minä olen yhä uudelleen julistanut teille, mitä Herra on sanonut, mutta te ette ole kuunnelleet. 4Jo ennenkin Herra on yhä uudelleen lähettänyt luoksenne palvelijoitaan, profeettoja, mutta te ette ole kuunnelleet heitä. Te ette ottaneet kuuleviin korviinne, mitä he puhuivat! 5Herra lähetti heidät sanomaan: ’Kääntykää kaikki pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne, niin saatte asua maassa, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi. 6Älkää seuratko vieraita jumalia, älkää palvelko ja rukoilko niitä! Älkää suututtako minua jumalilla, jotka olette itse tehneet, muuten minä syöksen teidät tuhoon!’ 7
25:7
Jes. 3:9
Hoos. 13:9
Mutta te ette kuunnelleet minua, vaan suututitte minut epäjumalankuvillanne ja veditte päällenne onnettomuuden.

8»Sen tähden Herra Sebaot sanoo näin: Koska te ette ole kuunnelleet minun sanojani, 9

25:9
Jer. 1:15
minä kutsun tänne kaikki pohjoisen kansat ja palvelijani Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan. Minä tuon heidät tämän maan, sen asukkaiden ja kaikkien sen naapurikansojen kimppuun. Minä vihin teidät tuhon omaksi, teen maanne autioksi, pelkäksi rauniokasaksi, jossa ei koskaan enää asuta. Kaikki kavahtavat teidän kohtaloanne! 10
25:10
Jer. 7:34,16:9,33:11
Minä vaiennan keskeltänne riemun ja ilon huudot, sulhasen äänen ja morsiamen äänen. Minä vaiennan jauhinkivien äänen ja annan lamppujen valon sammua. 11Koko tämä maa tulee täyteen raunioita ja autioituu, ja nämä kansat palvelevat Babylonian kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.

12

25:12
2. Aik. 36:20b,21+
»Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on kulunut, minä vaadin Babylonian kuninkaan ja hänen kansansa tilille rikoksistaan, sanoo Herra. Myös heidän maataan minä rankaisen, minä teen sen autiomaaksi, jossa ei koskaan enää asuta. 13Minä annan toteutua kaiken, mitä olen sanonut tuosta maasta – kaiken, mitä Jeremia on eri kansoista ennustanut ja mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. 14Tulee aika, jolloin babylonialaiset joutuvat vuorostaan palvelemaan muita kansoja ja suuria kuninkaita. Minä rankaisen heitä heidän tekojensa ja töittensä mukaan.»

Herra juottaa kansoille vihan maljan

15

25:15
Ps. 60:5+
Herra, Israelin Jumala, sanoi minulle näin: »Ota kädestäni tämä malja ja juota vihani viini kaikille kansoille, joiden luokse minä sinut lähetän. 16Ne juovat siitä, hoipertelevat ja hoilaavat kuin mieltä vailla. Sitten minä lähetän niiden keskelle miekan.»

17Niin minä otin maljan Herran kädestä ja juotin vihan viinin kaikille kansoille, joiden luokse Herra minut lähetti:

18Jerusalemille ja kaikille Juudan kaupungeille, Juudan kuninkaille ja päämiehille, jotta kaupungit tulisivat raunioiksi ja autioiksi, pilkan kohteeksi ja kirosanaksi, niin kuin tänäkin päivänä vielä on;

19faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja hänen hovilleen, päämiehilleen ja koko kansalle;

20kaikenlaisille vierasmaalaisille, kaikille Usin maan kuninkaille, kaikille Filistean kuninkaille, Askelonin, Gazan ja Ekronin kaupungeille ja sille väelle, joka vielä on jäljellä Asdodissa;

21Edomille, Moabille ja ammonilaisille;

22kaikille Tyroksen kuninkaille, kaikille Sidonin kuninkaille, kaikille merentakaisten saarten ja rantojen kuninkaille;

23Dedanille, Temalle, Busille ja muille heimoille, jotka ovat ajaneet hiuksensa lyhyiksi ohimoilta;

24kaikille Arabian kuninkaille ja muillekin autiomaassa asuvien heimojen kuninkaille;

25kaikille Simrin kuninkaille, kaikille Elamin kuninkaille ja kaikille Meedian kuninkaille;

26

25:26
Jer. 51:41
kaikille pohjoisen kuninkaille, niin lähellä kuin kaukana asuville, jokaiselle vuorollaan. Kaikille valtakunnille maan päällä minä juotin Herran vihan maljan. Viimeksi siitä juo Sesakin kuningas.25:25,26 Salanimi Simri tarkoittaa Elamia ja Sesak Babyloniaa, vrt. 51:1,41.

27»Sano kansoille: ’Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa, juopukaa ja oksentakaa! Kaatukaa miekkaan, jonka minä lähetän teidän keskellenne, älkääkä enää nousko!’ 28Mutta jos he kieltäytyvät ottamasta maljaa kädestäsi ja juomasta, sano heille: ’Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän on juotava! 29

25:29
Jer. 49:12
Hes. 9:6
1. Piet. 4:17
Kun minä annan tuhon ensin kohdata sitä kaupunkia, jonka olen ottanut omakseni, niin luuletteko, että te muut jäisitte rankaisematta? Ette jää! Minä lähetän miekan kaikkien ihmisten kimppuun maan päällä, sanoo Herra Sebaot.’

30

25:30
Joel 4:16
Aam. 1:2
– Julista sinä, Jeremia, nämä sanat,

sano heille näin:

Herra ärjyy korkeudesta,

antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostaan,

hän ärjyy ja jylisee laitumensa yli.

Niin kuin viinirypäleiden polkijain huuto kiirii kauas,

niin kajahtaa Herran huuto

kaikkien korviin, jotka maan päällä asuvat.

31Sen pauhu kantautuu maan ääriin saakka.

Herra käy oikeutta kansojen kanssa,

hän vaatii tilille kaikki

ja antaa miekan surmata jumalattomat.

32Näin sanoo Herra Sebaot:

– Myrsky nousee maailman ääriltä,

tuho kulkee kansasta kansaan!»

33

25:33
Jer. 7:33+
Sinä päivänä kaikkialla, maan äärestä ääreen, viruu kuolleita, jotka Herra on surmannut. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan.

34– Huutakaa, paimenet, valittakaa!

Kieriskelkää tomussa, te laumojen johtajat,

sillä aika on tullut,

jolloin te joudutte teurastettaviksi.

Te kaadutte, te hajoatte sirpaleiksi

kuin kallisarvoinen astia!

35Paimenet eivät pääse pakoon,

laumojen johtajat eivät löydä turvapaikkaa.

36Kuulkaa: paimenet huutavat,

laumojen johtajat valittavat!

Herra hävittää heiltä niityt.

37Heidän turvalliset laitumensa tuhoutuvat

Herran hehkuvan vihan alla.

38Niin kuin leijona nousee tiheiköstään,

niin on Herra lähtenyt liikkeelle.

Tappavalla miekallaan,

hehkuvalla vihallaan

hän tekee heidän maansa autioksi!

26

Jeremia pelastuu hengenvaarasta

261Juudan kuninkaan Jojakimin, Josian pojan, hallitusajan alussa Jeremialle tuli tämä Herran sana.

2

26:2
Jer. 7:25. Moos. 4:2
Herra sanoi hänelle:

»Mene Herran temppelin esipihalle. Kun Juudan kaupunkien asukkaat tulevat temppeliin rukoilemaan, puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä jätä pois mitään! 3

26:3
Jer. 18:8,36:3
Joona 3:10
Kenties he kuuntelevat sinua ja kääntyvät pois pahoilta teiltään. Jos näin tapahtuu, minä muutan mieleni ja säästän heidät onnettomuudelta, jolla olen aikonut rangaista heitä heidän pahojen tekojensa tähden.

4»Sano heille näin: Minä, Herra, varoitan teitä! Kuulkaa minua ja noudattakaa lakia, jonka olen teille antanut. 5

26:5
1. Kun. 18:36
Kuulkaa palvelijoitani, profeettoja! Yhä uudelleen olen lähettänyt heitä teidän luoksenne, vaikka te ette ole suostuneet heitä kuuntelemaan. 6
26:6
1. Sam. 4:11
Ps. 78:60
Jer. 7:12Jer. 24:9
Ellette nytkään kuule minua, minä teen tälle temppelille niin kuin tein Silolle, ja kaikki kansat maan päällä tulevat käyttämään tämän kaupungin nimeä kirosanana!»

7Papit, profeetat ja koolla ollut väki kuulivat kaiken, mitä Jeremia puhui Herran temppelissä. 8Kun hän oli sanonut kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua koko kansalle, papit, profeetat ja paikalla oleva väkijoukko ottivat hänet kiinni ja sanoivat: »Nyt sinä kuolet! 9Miksi julistat muka Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin Silolle ja tämä kaupunki tuhoutuu, niin ettei kukaan siinä enää asu?» Ja kansanjoukko saartoi Jeremian Herran temppelissä.

10Kun Juudan johtomiehet kuulivat tästä, he lähtivät kuninkaan palatsista temppeliin ja asettuivat istumaan Uuden temppeliportin sisäpuolelle. 11Papit ja profeetat sanoivat heille ja kansanjoukolle: »Tämä mies on tuomittava kuolemaan! Olette omin korvin kuulleet, mitä hän on tästä kaupungista puhunut.»

12Silloin Jeremia sanoi Juudan johtomiehille ja väkijoukolle: »Herra itse on lähettänyt minut julistamaan kaiken sen, mitä olette kuulleet, tätä temppeliä ja kaupunkia vastaan. 13Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne ja kuulkaa Herraa, Jumalaanne! Silloin Herra muuttaa mielensä ja säästää teidät onnettomuudelta, jolla hän teitä uhkaa. 14Minä olen teidän käsissänne. Tehkää minulle niin kuin hyväksi näette. 15

26:15
1. Sam. 19:5Matt. 23:35
Muistakaa kuitenkin: jos tapatte minut, tapatte viattoman, ja silloin te syyllistytte murhaan, samoin koko kaupunki. Sillä Herra on todella lähettänyt minut julistamaan teille kaikki nämä sanat.»

16Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanoivat papeille ja profeetoille: »Ei kuolemantuomiota tälle miehelle! Hän on puhunut meille Herran, Jumalamme, lähettämänä.»

17Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen:

18

26:18
Jer. 9:10
Miika 1:1,3:12
»Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: ’Herra Sebaot sanoo:

– Siion kynnetään pelloksi,

Jerusalemista tulee rauniokumpu,

ja metsä peittää temppelivuoren.’

19»Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoillut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen.»

Profeetta Urian murha

20Jeremian aikana toimi toinenkin mies Herran profeettana. Hän oli Uria, Semajan poika, kotoisin Kirjat-Jearimista. Hän puhui Jerusalemin kaupungista ja tästä maasta aivan samalla tavalla kuin Jeremia. 21Kun kuningas Jojakim sekä hänen sotapäällikkönsä ja johtomiehensä kuulivat, mitä Uria puhui, kuningas yritti saada hänet käsiinsä tappaakseen hänet. Mutta saatuaan tietää tästä Uria lähti peloissaan pakoon ja tuli lopulta Egyptiin. 22

26:22
Jer. 36:12
Silloin kuningas Jojakim lähetti Elnatanin, Akborin pojan, ja hänen lisäkseen muutamia muita miehiä hänen peräänsä. 23He noutivat Urian Egyptistä ja toivat hänet kuningas Jojakimin eteen. Tämä käski tappaa hänet miekalla ja heittää hänen ruumiinsa köyhien hautaan.

24

26:24
2. Kun. 22:12
Mutta Jeremialla oli suojelijanaan Ahikam, Safanin poika. Siksi hän ei joutunut kansan käsiin tapettavaksi.

27

Kaikki kansat joutuvat Babylonian herruuteen

271

27:1
Jer. 28:1
Juudan kuninkaan Jojakimin27:1 Kysymys on todennäköisesti Sidkiasta, kuten käy ilmi jakeista 3 ja 12. Myös muutamat käsikirjoitukset tukevat tätä käsitystä., Josian pojan, hallitusajan alussa tuli Jeremialle tämä Herran sana:

2»Herra sanoi minulle näin: Tee itsellesi ikeitä ja hihnoja ja aseta ies niskaasi. 3Lähetä niitä sitten Edomin, Moabin, ammonilaisten, Tyroksen ja Sidonin kuninkaille niiden lähettiläiden mukana, jotka ovat tulleet Jerusalemiin Juudan kuninkaan Sidkian luo. 4Käske heidän sanoa herroilleen nämä minun sanani.

»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: 5

27:5
Jer. 32:17
Suurella voimallani ja väkevällä kädelläni minä olen luonut sekä maan että ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat. Minulla on valta antaa ne kenelle hyväksi näen. 6
27:6
Jer. 28:14
Nyt minä annan teidän maanne palvelijalleni Nebukadnessarille, Babylonian kuninkaalle. Vieläpä villieläimet minä panen häntä palvelemaan. 7Kaikki kansat palvelevat häntä, hänen poikaansa ja pojanpoikaansa, kunnes hänenkin maalleen tulee aika joutua muiden kansojen ja mahtavien kuninkaiden palvelijaksi.

8

27:8
Jes. 51:19+
»Mutta jos jokin kansa tai valtakunta ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta Nebukadnessaria eikä ottamaan niskaansa hänen iestään, minä rankaisen sitä miekalla, nälällä ja rutolla, sanoo Herra. Minä lähetän Babylonian kuninkaan sitä kansaa vastaan ja teen siitä lopun. 9
27:9,10
Jer. 29:8,9
Älkää kuunnelko profeettojanne, älkää tietäjiä, unennäkijöitä, ennustajia älkääkä noitianne, jotka sanovat: ’Ette te joudu palvelemaan Babylonian kuningasta.’ 10He puhuvat perättömiä! Jos uskotte heitä, joudutte kauas maastanne – minä karkotan teidät, ja te tuhoudutte. 11
27:11
Bar. 2:21
Mutta sen kansan, joka taivuttaa niskansa Babylonian kuninkaan ikeen alle ja palvelee häntä, minä annan jäädä omille asuinsijoilleen. Siellä se saa asua ja viljellä maataan, sanoo Herra.

12»Juudan kuninkaalle Sidkialle minä puhuin aivan samat sanat: Taivuttakaa niskanne Babylonian kuninkaan ikeen alle, palvelkaa häntä ja hänen kansaansa, niin saatte elää. 13Miksi sinä ja kansasi kuolisitte miekkaan, nälkään ja ruttoon? Tällaisella lopulla Herra uhkaa jokaista kansaa, joka ei suostu palvelemaan Babylonian kuningasta. 14Älkää kuunnelko niitä profeettoja, jotka sanovat: ’Ette te joudu palvelemaan Babylonian kuningasta.’ He puhuvat perättömiä! 15Herra sanoo: ’Minä en ole heitä lähettänyt. He valehtelevat, kun sanovat puhuvansa minun nimissäni. Jos uskotte heitä, minä karkotan teidät, ja te tuhoudutte – te itse ja nuo profeetat, jotka teille puhuvat.’

16

27:16
Jer. 28:3
»Papeille ja koko tälle kansalle minä puhuin näin: Herra sanoo: Älkää kuunnelko profeettoja, jotka julistavat teille: ’Aivan kohta tuodaan Herran temppelin astiat takaisin Babyloniasta.’ He puhuvat perättömiä! 17Älkää kuunnelko heitä, vaan palvelkaa Babylonian kuningasta, niin saatte elää.

»Miksi tämän kaupungin pitäisi muuttua raunioiksi? 18Jos he todella olisivat profeettoja, jotka ovat saaneet sanan Herralta, he rukoilisivat Herraa Sebaotia, ettei hän sallisi niidenkin kallisarvoisten esineiden joutua Babyloniaan, jotka vielä ovat jäljellä Herran temppelissä, Juudan kuninkaan palatsissa ja muualla Jerusalemissa. 19

27:19
1. Kun. 7:15,23,27
Ovathan tähän kaupunkiin jääneet vielä temppelin pylväät, sen vesiallas, työntöpöydät ja monet muut esineet. 20
27:20
2. Kun. 24:12,13
Niitä Babylonian kuningas Nebukadnessar ei ottanut mukaansa viedessään Juudan kuninkaan Jekonjan, Jojakimin pojan, sekä Juudan ja Jerusalemin ylimykset vankeina Babyloniaan.

21»Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, niistä kallisarvoisista esineistä, jotka vielä ovat jäljellä Herran temppelissä, Juudan kuninkaan palatsissa ja muualla Jerusalemissa: 22

27:22
2. Kun. 25:13–15
2. Aik. 36:18Esra 1:7
’Nekin viedään Babyloniaan! Sinne ne jäävät, kunnes minä, Herra, jälleen puutun asiaan ja tuon ne takaisin tähän paikkaan.’»