Raamattu 1992 (KR92)
23

Daavidin suvusta nousee vanhurskas kuningas

231

23:1
Jer. 10:21
Hes. 34:2
»Voi paimenia, jotka hävittävät ja hajottavat minun laitumeni lampaat!» sanoo Herra. 2Sen tähden Herra, Israelin Jumala, sanoo minun kansani paimenille:

»Te olette hajottaneet laumani, päästäneet lampaani omille teilleen ettekä ole pitäneet niistä huolta! Mutta minä kyllä pidän huolen teistä: minä vaadin teidät tilille pahoista teoistanne.

3

23:3
Hes. 11:17
»Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät. 4
23:4
Jer. 3:15
Hes. 34:23
Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra.»

5

23:5
Jes. 11:1Jes. 16:5
Jer. 33:15
– Tulee aika, sanoo Herra,

jolloin Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso.

Hän on kuningas,

joka hallitsee viisaasti

ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden.

6

23:6
Jes. 1:27
Jer. 33:16
Hänen aikanaan Juuda saa avun,

ja Israel elää turvassa.

Häntä kutsutaan tällä nimellä:

»Herra on meidän vanhurskautemme».23:6 Jakeissa 5 ja 6 toistuvasti esiintyvä sana »vanhurskaus» viittaa Juudan kuninkaan Sidkian nimeen, joka merkitsee ’Herra on vanhurskauteni’.

7

23:7,8
Jer. 16:14,15
Herra sanoo: »Tulee aika, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.’ 8Sen sijaan sanotaan: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.’ Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan.»

Väärät profeetat

9Jeremian sanat profeettoja vastaan:

– Sydämeni on murtunut rinnassani,

luuni tutisevat.

Herran vuoksi,

hänen pyhien sanojensa tähden,

minä olen kuin juopunut,

kuin mies, joka viinistä horjahtelee.

10

23:10
Jes. 24:6
Jer. 12:4
Maa on täynnä avionrikkojia,

täynnä niitä, jotka ovat luopuneet Herrasta!

Maa on kirottu, se riutuu,

arojen laitumet kuivuvat.

Ihmiset rientävät pahasta pahaan,

vääryydessä he näyttävät voimansa.

11Herra sanoo:

– Niin profeetat kuin papitkin

ovat eksyneet minusta kauas.

Jopa omassa temppelissäni

joudun katselemaan heidän pahuuttaan.

12

23:12
Ps. 35:6
Tulkoon sen tähden heidän tiestään

pimeä, niljakas polku!

Liukastukoot he sillä ja kaatukoot!

Kun tilinteon vuosi tulee,

minä tuotan heille tuhon,

sanoo Herra.

13– Samarian profeettojen minä näin tekevän

mielettömiä tekoja.

He puhuivat Baalin nimissä

ja eksyttivät kansani Israelin.

14

23:14
Jes. 1:9+
Mutta Jerusalemin profeettojen teot

ovat pöyristyttäviä!

He rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät,

he kannustavat pahantekijöitä,

niin ettei kukaan käänny pahuudestaan.

Nämä profeetat ovat kuin Sodoman asukkaat

ja Jerusalemin kansa kuin Gomorran väki!

15

23:15
Jer. 8:14,9:14
Sen tähden Herra Sebaot sanoo profeetoista näin:

– Minä syötän heille koiruohoa,

juotan heille myrkyllistä vettä,

sillä Jerusalemin profeetoista

on eksytys levinnyt koko maahan.

16

23:16
Jer. 14:14
Hes. 13:3
Näin sanoo Herra Sebaot:

– Älkää kuunnelko tuollaisia profeettoja,

älkää sanoja, joita he julistavat.

He pettävät teitä!

Omia kuvitelmiaan he vain puhuvat,

eivät minun sanojani.

17

23:17
Jer. 6:14+
Niille, jotka halveksivat minua, he hokevat:

»Herra sanoo:

’Te saatte elää rauhassa.’»

Niille, jotka paaduttavat sydämensä, he vakuuttavat:

»Teitä ei kohtaa mikään onnettomuus.»

18

23:18
Job 15:8
Jes. 40:14
Mutta kuka heistä oli läsnä,

kun minä, Herra, tein päätökseni?

Kuka heistä näki minut ja kuuli,

mitä minulla on mielessäni?

Kuka kuunteli minua tarkoin

ja ymmärsi sanani?

19

23:19
Ps. 11:6
Jer. 30:23
– Katsokaa Herran myrskyä!

Viha nousee, pyörremyrsky puhkeaa,

rajuilma raivoaa jumalattomien pään päällä!

20Herran viha ei asetu,

ennen kuin hän on vienyt loppuun

aikeensa ja päätöksensä.

Vielä tulee aika,

jolloin te sen tajuatte.

21

23:21
Jer. 14:14,27:15,29:9
– Minä en ole lähettänyt tuollaisia profeettoja,

mutta silti he juoksevat joka suuntaan.

Minä en ole puhunut heille,

mutta silti he esiintyvät minun profeettoinani.

22Jos he olisivat olleet läsnä ja kuulleet,

mitä minä päätin tehdä,

he julistaisivat kansalleni minun päätökseni

ja saisivat sen kääntymään pahoilta teiltään

ja pahoista teoistaan.

23Olenko minä sellainen Jumala,

jonka valta ulottuu vain lähelle?

Eikö myös kauas?

sanoo Herra.

24

23:24
Ps. 139:8
Jer. 16:17
Aam. 9:2,3
Voiko kukaan kätkeytyä sellaiseen piilopaikkaan,

etten minä häntä näkisi?

sanoo Herra.

Enkö minä ole läsnä kaikkialla

niin taivaassa kuin maassa?

sanoo Herra.

25»Minä olen kuullut, mitä nuo profeetat puhuvat, nuo, jotka julistavat minun nimissäni silkkaa valhetta. He sanovat: ’Olen nähnyt unen, olen nähnyt unen!’ 26Kuinka kauan tätä vielä jatkuu? Mitä onkaan mielessä noilla profeetoilla, jotka julistavat valhetta ja omia pettäviä kuvitelmiaan! 27He pyrkivät siihen, että kansani unohtaisi minut niiden unien takia, joita he kertovat toinen toiselleen. Niinhän heidän isänsäkin unohtivat minut ja palvelivat Baalia. 28Profeetta, joka on nähnyt unen, kertokoon unensa. Mutta se, jolle minä olen puhunut, julistakoon minun sanani totuudenmukaisesti!

– Mitä tekemistä akanoilla on jyvien seassa?

sanoo Herra.

29

23:29
Hepr. 4:12
Eikö minun sanani ole kuin tuli,

kuin moukari, joka murskaa kallion?»

30Herra sanoo:

»Totisesti, minä käyn näiden profeettojen kimppuun, näiden, jotka sieppaavat sanoja toisiltaan ja julistavat niitä minun sanoinani! 31Minä käyn näiden profeettojen kimppuun, jotka puhuvat omiaan mutta väittävät: ’Tämä on Herran sana.’ 32Minä käyn niiden kimppuun, jotka julistavat valheuniaan ja kertovat niistä. He valehtelevat ja kerskuvat ja eksyttävät näin minun kansani. Minä en ole heitä lähettänyt enkä antanut heille tehtävää. Ei heistä ole tälle kansalle mitään hyötyä, sanoo Herra.

Herran taakka

33»Kun tämä kansa, papit tai profeetat kysyvät sinulta: ’Minkä sanan Herra on nyt pannut taakaksemme?’, niin vastaa heille: ’Te itse olette tulleet minulle taakaksi, ja minä heitän teidät pois, sanoo Herra.’23:33 Alkutekstissä oleva sana massa merkitsee sekä ’sana’, ’ennussana’ että ’taakka’. 34Jos profeetta, pappi tai joku kansasta nimittää minun sanaani ’Herran taakaksi’, minä vaadin hänet ja hänen perheensä sanoistaan tilille!»

35Puhukaa keskenänne ja kyselkää toisiltanne näin: »Mitä Herra on vastannut? Mitä Herra sanoo?» 36Mutta älkää enää kysykö: »Mikä on Herran taakka?» Sillä se, joka näin sanoo, saa taakakseen omat sanansa. Te vääristelette elävän Jumalan, Herran Sebaotin, meidän Jumalamme, sanat!

37Näin teidän tulee kysyä profeetoilta: »Mitä Herra on vastannut sinulle? Mitä Herra sanoo?» 38Mutta jos te vieläkin puhutte »Herran taakasta», Herra sanoo näin: »Koska te yhä minun kielloistani välittämättä puhutte ’Herran taakasta’, 39minä tempaisen teidät maastanne ja paiskaan luotani pois – teidät ja tämän kaupungin, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne. 40

23:40
Jer. 20:11
Minä panen teidän päällenne häpeän ja häväistyksen kuorman, jota saatte lakkaamatta kantaa. Se ei unohdu ikinä.»

24

Kaksi viikunakoria

241

24:1
2. Kun. 24:15,16
Herra antoi minun nähdä näyn: kaksi viikunakoria oli asetettu Herran temppelin edustalle. Tämä tapahtui sen jälkeen kun Babylonian kuningas Nebukadnessar oli vienyt Juudan kuninkaan Jekonjan24:1 Jekonja on nimen Jojakin toinen muoto, samoin Konja (22:24)., Jojakimin pojan, pakkosiirtolaisuuteen ja hänen lisäkseen vienyt Jerusalemista Babyloniaan myös Juudan päämiehet sekä sepät ja kirvesmiehet.

2Toisen korin viikunat olivat erittäin hyviä, alkukesän varhaisviikunoiden veroisia. Mutta toisessa korissa viikunat olivat erittäin huonoja, niin huonoja, ettei niitä voinut syödä. 3Herra sanoi minulle: »Mitä näet, Jeremia?» Minä vastasin: »Näen viikunoita. Hyvät viikunat ovat erittäin hyviä, huonot taas erittäin huonoja – ne eivät kelpaa syötäväksi.»

4Silloin minulle tuli tämä Herran sana:

5»Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Niin kuin silmä iloitsee nähdessään hyviä viikunoita, niin minä katson suopein silmin Juudan pakkosiirtolaisia, jotka minä lähetin tästä maasta kaldealaisten maahan. 6

24:6
Jer. 31:28
Minä käännyn heidän puoleensa ja tuon heidät takaisin tähän maahan. Minä rakennan heistä jälleen kansan enkä enää hävitä heitä, minä istutan heidät enkä enää revi pois. 7Minä annan heille uuden sydämen, niin että he tuntevat minut ja ymmärtävät, että minä olen Herra. He kääntyvät jälleen minun puoleeni, koko sydämestään. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa.

8

24:8
2. Kun. 25:2
Jer. 29:17,43:7
»Mutta niin kuin tehdään huonoille viikunoille, jotka eivät kelpaa syötäväksi, niin minä teen Juudan kuninkaalle Sidkialle, hänen hovilleen ja jäljellä oleville Jerusalemin asukkaille – olivatpa he sitten jääneet tähän maahan tai asettuneet asumaan Egyptiin. 9
24:9
5. Moos. 28:37
Kaikki kansat kauhistuvat ja tyrmistyvät nähdessään, mitä olen heille tehnyt. Kaikkialla, minne heidät karkotan, minä teen heistä varoittavan esimerkin ja pilkan kohteen. Heitä häväistään, ja heidän kohtalostaan tulee kirosana. 10
24:10
Jes. 51:19+
Minä lähetän heidän kimppuunsa miekan, nälän ja ruton, kunnes he ovat hävinneet siitä maasta, jonka minä annoin heidän isilleen ja heille itselleen.»

25

Ennustus seitsemänkymmentä vuotta kestävästä pakkosiirtolaisuudesta

251Kuningas Jojakimin, Josian pojan, neljäntenä hallitusvuotena, joka oli samalla Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin ensimmäinen hallitusvuosi, tuli profeetta Jeremialle Juudaa koskeva sana. 2Tämän sanan hän puhui koko Juudan kansalle ja kaikille Jerusalemin asukkaille.

Jeremia sanoi:

3

25:3
Jer. 1:2
»Juudan kuninkaan Josian, Amonin pojan, kolmannestatoista hallitusvuodesta alkaen tähän päivään saakka – kaikkiaan kaksikymmentäkolme vuotta – Herra on puhunut minulle. Minä olen yhä uudelleen julistanut teille, mitä Herra on sanonut, mutta te ette ole kuunnelleet. 4Jo ennenkin Herra on yhä uudelleen lähettänyt luoksenne palvelijoitaan, profeettoja, mutta te ette ole kuunnelleet heitä. Te ette ottaneet kuuleviin korviinne, mitä he puhuivat! 5Herra lähetti heidät sanomaan: ’Kääntykää kaikki pahoilta teiltänne ja pahoista teoistanne, niin saatte asua maassa, jonka minä annoin teille ja teidän isillenne ikuisiksi ajoiksi. 6Älkää seuratko vieraita jumalia, älkää palvelko ja rukoilko niitä! Älkää suututtako minua jumalilla, jotka olette itse tehneet, muuten minä syöksen teidät tuhoon!’ 7
25:7
Jes. 3:9
Hoos. 13:9
Mutta te ette kuunnelleet minua, vaan suututitte minut epäjumalankuvillanne ja veditte päällenne onnettomuuden.

8»Sen tähden Herra Sebaot sanoo näin: Koska te ette ole kuunnelleet minun sanojani, 9

25:9
Jer. 1:15
minä kutsun tänne kaikki pohjoisen kansat ja palvelijani Nebukadnessarin, Babylonian kuninkaan. Minä tuon heidät tämän maan, sen asukkaiden ja kaikkien sen naapurikansojen kimppuun. Minä vihin teidät tuhon omaksi, teen maanne autioksi, pelkäksi rauniokasaksi, jossa ei koskaan enää asuta. Kaikki kavahtavat teidän kohtaloanne! 10
25:10
Jer. 7:34,16:9,33:11
Minä vaiennan keskeltänne riemun ja ilon huudot, sulhasen äänen ja morsiamen äänen. Minä vaiennan jauhinkivien äänen ja annan lamppujen valon sammua. 11Koko tämä maa tulee täyteen raunioita ja autioituu, ja nämä kansat palvelevat Babylonian kuningasta seitsemänkymmentä vuotta.

12

25:12
2. Aik. 36:20b,21+
»Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on kulunut, minä vaadin Babylonian kuninkaan ja hänen kansansa tilille rikoksistaan, sanoo Herra. Myös heidän maataan minä rankaisen, minä teen sen autiomaaksi, jossa ei koskaan enää asuta. 13Minä annan toteutua kaiken, mitä olen sanonut tuosta maasta – kaiken, mitä Jeremia on eri kansoista ennustanut ja mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. 14Tulee aika, jolloin babylonialaiset joutuvat vuorostaan palvelemaan muita kansoja ja suuria kuninkaita. Minä rankaisen heitä heidän tekojensa ja töittensä mukaan.»

Herra juottaa kansoille vihan maljan

15

25:15
Ps. 60:5+
Herra, Israelin Jumala, sanoi minulle näin: »Ota kädestäni tämä malja ja juota vihani viini kaikille kansoille, joiden luokse minä sinut lähetän. 16Ne juovat siitä, hoipertelevat ja hoilaavat kuin mieltä vailla. Sitten minä lähetän niiden keskelle miekan.»

17Niin minä otin maljan Herran kädestä ja juotin vihan viinin kaikille kansoille, joiden luokse Herra minut lähetti:

18Jerusalemille ja kaikille Juudan kaupungeille, Juudan kuninkaille ja päämiehille, jotta kaupungit tulisivat raunioiksi ja autioiksi, pilkan kohteeksi ja kirosanaksi, niin kuin tänäkin päivänä vielä on;

19faraolle, Egyptin kuninkaalle, ja hänen hovilleen, päämiehilleen ja koko kansalle;

20kaikenlaisille vierasmaalaisille, kaikille Usin maan kuninkaille, kaikille Filistean kuninkaille, Askelonin, Gazan ja Ekronin kaupungeille ja sille väelle, joka vielä on jäljellä Asdodissa;

21Edomille, Moabille ja ammonilaisille;

22kaikille Tyroksen kuninkaille, kaikille Sidonin kuninkaille, kaikille merentakaisten saarten ja rantojen kuninkaille;

23Dedanille, Temalle, Busille ja muille heimoille, jotka ovat ajaneet hiuksensa lyhyiksi ohimoilta;

24kaikille Arabian kuninkaille ja muillekin autiomaassa asuvien heimojen kuninkaille;

25kaikille Simrin kuninkaille, kaikille Elamin kuninkaille ja kaikille Meedian kuninkaille;

26

25:26
Jer. 51:41
kaikille pohjoisen kuninkaille, niin lähellä kuin kaukana asuville, jokaiselle vuorollaan. Kaikille valtakunnille maan päällä minä juotin Herran vihan maljan. Viimeksi siitä juo Sesakin kuningas.25:25,26 Salanimi Simri tarkoittaa Elamia ja Sesak Babyloniaa, vrt. 51:1,41.

27»Sano kansoille: ’Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Juokaa, juopukaa ja oksentakaa! Kaatukaa miekkaan, jonka minä lähetän teidän keskellenne, älkääkä enää nousko!’ 28Mutta jos he kieltäytyvät ottamasta maljaa kädestäsi ja juomasta, sano heille: ’Näin sanoo Herra Sebaot: Teidän on juotava! 29

25:29
Jer. 49:12
Hes. 9:6
1. Piet. 4:17
Kun minä annan tuhon ensin kohdata sitä kaupunkia, jonka olen ottanut omakseni, niin luuletteko, että te muut jäisitte rankaisematta? Ette jää! Minä lähetän miekan kaikkien ihmisten kimppuun maan päällä, sanoo Herra Sebaot.’

30

25:30
Joel 4:16
Aam. 1:2
– Julista sinä, Jeremia, nämä sanat,

sano heille näin:

Herra ärjyy korkeudesta,

antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostaan,

hän ärjyy ja jylisee laitumensa yli.

Niin kuin viinirypäleiden polkijain huuto kiirii kauas,

niin kajahtaa Herran huuto

kaikkien korviin, jotka maan päällä asuvat.

31Sen pauhu kantautuu maan ääriin saakka.

Herra käy oikeutta kansojen kanssa,

hän vaatii tilille kaikki

ja antaa miekan surmata jumalattomat.

32Näin sanoo Herra Sebaot:

– Myrsky nousee maailman ääriltä,

tuho kulkee kansasta kansaan!»

33

25:33
Jer. 7:33+
Sinä päivänä kaikkialla, maan äärestä ääreen, viruu kuolleita, jotka Herra on surmannut. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan.

34– Huutakaa, paimenet, valittakaa!

Kieriskelkää tomussa, te laumojen johtajat,

sillä aika on tullut,

jolloin te joudutte teurastettaviksi.

Te kaadutte, te hajoatte sirpaleiksi

kuin kallisarvoinen astia!

35Paimenet eivät pääse pakoon,

laumojen johtajat eivät löydä turvapaikkaa.

36Kuulkaa: paimenet huutavat,

laumojen johtajat valittavat!

Herra hävittää heiltä niityt.

37Heidän turvalliset laitumensa tuhoutuvat

Herran hehkuvan vihan alla.

38Niin kuin leijona nousee tiheiköstään,

niin on Herra lähtenyt liikkeelle.

Tappavalla miekallaan,

hehkuvalla vihallaan

hän tekee heidän maansa autioksi!