Raamattu 1992 (KR92)
1

Ensimmäinen osa

1—39

Juudaa koskevia ennustuksia

1—12

11Jesajan, Amosin pojan, näyt Juudasta ja Jerusalemista. Nämä hän näki Juudan kuninkaiden Ussian, Jotamin, Ahasin sekä Hiskian aikana.

Herra nuhtelee kansaansa

2

1:2
5. Moos. 31:28+
Kuule, taivas, kuuntele, maa!

Herra puhuu:

– Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan,

mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan.

3Härkä tuntee omistajansa

ja aasi isäntänsä seimen,

mutta Israel ei tunne,

minun kansani ei tajua.

4Voi syntistä kansaa,

raskaasti rikkonutta sukua,

pahantekijöiden perhettä,

rikoksiin eksyneitä lapsia!

He ovat luopuneet Herrasta,

he ovat halveksineet Israelin Pyhää

ja kääntäneet hänelle selkänsä.

5Mihin teitä vielä on lyötävä,

kun yhä vain uhmaatte?

Koko pää on haavoilla,

koko sydän sairas.

6Jalkapohjista päälakeen ei tervettä paikkaa,

vain mustelmaa ja juomua ja verestä haavaa.

Ei niitä ole puhdistettu, ei sidottu

eikä öljyllä pehmitetty.

7Autius on teidän maassanne,

tuli on tuhonnut kaikki kaupunkinne,

muukalaiset syövät satonne

teidän silmienne edessä.

Autius on kaikkialla,

kaiken on vihollinen tuhonnut.

8Vain tytär Siion on jäljellä

kuin maja viinitarhassa,

kuin kurkkupellon vartiolava,

kuin saarrettu kaupunki.

9

1:9
Jer. 49:18,50:40
Aam. 4:11
Sef. 2:9
Room. 9:29
– Jollei Herra Sebaot

olisi jättänyt meistä jäännöstä eloon,

meidän olisi käynyt kuin Sodoman,

me olisimme Gomorran kaltaiset.

10

1:10
5. Moos. 32:32
Kuulkaa Herran sana,

te Sodoman johtajat,

kuuntele Jumalamme puhetta,

sinä Gomorran kansa.

11

1:11
Sananl. 15:8+
– Mitä minä kostun teidän ainaisista uhreistanne,

sanoo Herra.

– Olen saanut kyllikseni polttouhreista,

pässeistä ja syöttiläiden rasvasta,

ei minua miellytä vuohien, ei mullien eikä karitsojen veri.

12Kuka teitä on käskenyt niitä tuomaan

ja tungeksimaan minun esipihoillani,

kun tulette kasvojeni eteen?

13Lakatkaa jo tarjoamasta turhia uhrejanne,

minä inhoan niiden savua!

Uusikuu ja sapatti, kokoukset ja juhlat –

minä en siedä teidän pyhiä juhlianne ja pahoja tekojanne.

14Teidän uudenkuun menonne ja juhlapäivänne –

minä vihaan niitä.

Niistä on tullut minulle taakka,

jota olen väsynyt kantamaan.

15

1:15
Jes. 59:3
Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen,

minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä.

Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte,

minä en teitä kuuntele,

koska kätenne ovat veren tahrimat.

16Peseytykää, puhdistautukaa,

tehkää loppu pahoista töistänne,

ne ovat aina silmissäni.

Lakatkaa tekemästä pahaa.

17

1:17
2. Moos. 22:21+
Opetelkaa tekemään hyvää,

tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta,

puolustakaa sorrettua,

hankkikaa orvolle oikeus,

ajakaa lesken asiaa.

18

1:18
Ps. 51:9
– Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on,

sanoo Herra.

– Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,

ne tulevat valkeiksi kuin lumi.

Vaikka ne ovat purppuranpunaiset,

ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.

19

1:19
3. Moos. 25:19
Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua,

te saatte syödä maan hyvyyttä,

20

1:20
3. Moos. 26:25
mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut,

miekka syö teidät.

Herran suu on puhunut.

Herra tuomitsee Jerusalemin

21

1:21
Hoos. 4:2
Voi häpeä! Portoksi on sortunut

tuo uskollinen kaupunki.

Siellä vallitsi oikeus

ja vanhurskaus piti majaansa.

Nyt siellä asuvat murhamiehet.

22

1:22
Hes. 22:18
Sinun hopeasi on mustunut,

jalo viinisi on vedellä laimennettu.

23

1:23
2. Moos. 23:8+
Sinun johtomiehesi ovat petollisia

ja varkaiden kumppaneita,

he kaikki rakastavat lahjuksia

ja ahnehtivat lahjapalkkioita.

Orvolle he eivät oikeutta hanki

eivätkä aja lesken asiaa.

24

1:24
5. Moos. 28:63
Sen tähden sanoo Jumala, Herra Sebaot, Israelin Väkevä:

– Kuulkaa, minä hankin hyvityksen vastustajiltani

ja kostan vihamiehilleni.

25Minä tartun sinuun jälleen,

minä puhdistan sinut niin kuin hopea puhdistetaan,

kuin lipeällä minä irrotan sinusta kaiken kuonan.

26

1:26
Hes. 21:32
Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat

ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin.

Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi,

uskollisuuden kaupungiksi.

27

1:27
Jer. 23:6,33:16
Minun oikeuteni lunastaa Siionin,

minun vanhurskauteni sen asukkaat.

28

1:28
Ps. 1:6,92:10
Mutta väärintekijät ja syntiset sortuvat kaikki,

ne, jotka hylkäävät Herran, tuhoutuvat.

29

1:29
Hoos. 4:13
Puut, joita te palvotte, tuottavat teille häpeän

ja turmion nuo pyhät tarhanne, joita niin rakastatte,

30sillä teidän käy kuin puun: sen lehdet kuihtuvat,

tai kuin tarhan, joka jää ilman vettä.

31

1:31
Jer. 4:4
Aam. 5:6
Vahva ja varteva muuttuu tappuratukoksi,

ja hänen tekonsa on kipinä.

Yhdessä ne kaksi palavat,

eikä sammuttajaa ole.

2

Tuleva rauhan aika

21Sana Juudasta ja Jerusalemista. Jesajan, Amosin pojan, näky.

2

2:2–4
Miika 4:1–3
2:2
Ps. 68:17
Jer. 3:17
Sak. 8:20–23
Tulee vielä aika,

jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana.

Ylimpänä vuorista se kohoaa,

korkeimpana kukkuloista,

ja kansat virtaavat sinne.

3

2:3
Jes. 51:4
Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen:

– Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle,

nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön!

Hän opastaa meitä tiellään, ja me,

me tahdomme kulkea hänen polkujaan,

sillä Siionista tulee Herran sana

ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe.

4

2:4
Joel 4:10
Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat,

hän jakaa oikeutta kaikille kansoille.

Niin taotaan miekat auran teriksi

ja keihäät vesureiksi.

Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan

eikä harjoittele sotataitoja.

5Jaakobin lapset,

tulkaa, vaeltakaamme Herran valossa!

Herran päivä

6Herra, sinä olet hylännyt kansasi,

olet hylännyt Jaakobin lapset.

Heidän maansa on täynnä idän tapoja,

se on ennustajien vallassa kuin filistealaisten maa,

muukalaisia tulvillaan.

7Heidän maansa on täynnä kultaa ja hopeaa,

sen aarteilla ei ole määrää,

heidän maansa on täynnä hevosia

eikä vaunuilla ole loppua.

8

2:8
Ps. 115:4+
Heidän maansa on täynnä epäjumalia,

kättensä töitä he kumartavat,

sormiensa luomuksia palvovat.

9Mutta ihminen joutuu nöyrtymään,

miehen on pakko kumartua.

Herra, älä anna anteeksi heille!

10

2:10
Hoos. 10:8
Luuk. 23:30
Ilm. 6:16
Paetkaa vuorten uumeniin,

piiloutukaa maan tomuun

Herran kauhistuttavan voiman tieltä,

hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä!

11

2:11
Jes. 5:15
Ylpeät silmät nöyrtyvät,

ylpeä varsi taipuu,

sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen.

12

2:12
Hes. 30:3
Joel 2:1
Aam. 5:18
Sef. 1:7
Sillä Herran Sebaotin päivä

iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan,

kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen,

niin että se vaipuu maahan.

13Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin,

korkeihin ja ylpeihin,

ja kaikkiin Basanin tammiin,

14se iskee kaikkiin korkeihin vuoriin

ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin,

15jokaiseen ylpeään torniin se iskee

ja jokaiseen murtumattomaan muuriin,

16se iskee rantojen huvipursiin

ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin.

17Ylpeä ihminen nöyrtyy, hänen täytyy taipua,

korskeat miehet vaipuvat maahan.

Sinä päivänä Herra yksin on ylhäinen

18ja epäjumalat väistyvät, joka ikinen.

19Paetkaa vuorten luoliin,

maan onkaloihin

Herran kauhistuttavan voiman tieltä,

hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä,

kun hän nousee järisyttämään maata!

20

2:20
Jes. 30:22,31:7
Sinä päivänä ihmiset heittävät menemään

hopeajumalansa ja kultajumalansa,

jotka he ovat tehneet kumarrettavikseen.

Myyrille ja lepakoille he ne heittävät

21paetessaan vuorten koloihin

ja kallioiden halkeamiin

Herran kauhistuttavan voiman tieltä,

hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä,

kun hän nousee järisyttämään maata.

22

2:22
Job 27:3
Ps. 39:6
Lakatkaa jo luottamasta ihmiseen,

vain kevyt elämän henkäys hänellä on sieraimissaan.

Mikä hän on, mihin hän kelpaa?

3

Sekasorto Jerusalemissa

31

3:1
3. Moos. 26:26
Hes. 4:16
Tietäkää: Jumala, Herra Sebaot,

ottaa pois Juudalta ja Jerusalemilta

kaiken tuen ja turvan,

runsaan veden ja leveän leivän,

2jokaisen sotaurhon ja valiosoturin,

jokaisen tuomarin ja profeetan,

ennustajan ja kansan vanhimman,

3jokaisen päällikön ja ylimyksen,

jokaisen neuvonantajan ja tietäjän,

jokaisen loitsujen lukijan.

4

3:4
Saarn. 10:16
Minä panen poikaset kansan johtajiksi

ja annan mielivallan sitä hallita.

5Silloin kaikki sortavat toisiaan,

ahdistavat toinen toistaan.

Nuori rehentelee vanhalle,

mitätön kunnianarvoiselle.

6Silloin veli tarttuu veljensä käsivarteen

ja sanoo hänelle:

»Kun sinulla sentään on viitta,

ryhdy sinä meille johtajaksi!

Ota haltuusi tämä rauniokasa.»

7Niin toinen korottaa äänensä ja sanoo:

»Minä en rupea teidän haavojenne hoitajaksi!

Ei minulla ole talossa leipää eikä vaatetta,

älkää yrittäkö minusta kansan johtajaa!»

8Jerusalem sortuu ja Juuda kaatuu,

koska ne ovat Herraa vastaan

sanoin ja teoin

ja uhmaavat hänen valtansa kirkkautta.

9

3:9
1. Moos. 13:13
Fil. 3:19Jer. 25:7
Hoos. 13:9
Heidän röyhkeytensä ei jää kätköön,

se näkyy heidän kasvoillaan.

Kuin Sodoman väki he kerskuvat synneistään, mitään kaihtamatta.

Voi heitä!

Itselleen he pahaa tekevät.

10

3:10
Ps. 58:12
Sananl. 10:6
Mal. 3:18
Onnellinen on vanhurskas! Hänen käy hyvin,

hän saa nauttia tekojensa hedelmiä.

11

3:11
Sananl. 1:31,32
Room. 2:12
Voi jumalatonta! Hänen käy huonosti,

hänelle tehdään niin kuin hän itse teki.

12

3:12
Jes. 9:15
Jer. 50:6
Kansani valtiaat ovat lapsia,

ja naiset hallitsevat sitä.

Kansani, sinun opastajasi vievät sinut harhaan,

he ovat hämmentäneet askeltesi suunnan.

Herra käy oikeutta

13

3:13
Ps. 9:9
Ilm. 1:7
Herra asettuu käymään oikeutta,

hän ryhtyy tuomitsemaan kansaansa.

14

3:14
Jes. 5:7
Mark. 12:1
Hän tulee ja vaatii tilille

kansansa vanhimmat ja hallitusmiehet:

– Te olette riistäneet tyhjiin, te olette tärvelleet viinitarhan,

köyhien omasta te olette koonneet omaisuutenne.

15Millä oikeudella te ruhjotte minun kansaani,

iskette köyhiä vasten kasvoja?

Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot.

Varoitus Jerusalemin koreileville naisille

16Herra sanoo:

– Koska Siionin tyttäret ovat tulleet niin ylpeiksi,

kenokauloina kulkevat

silmät vilkkuen,

ja keimaillen ja sipsutellen

helisyttävät nilkkojensa helyjä,

17

3:17
Jes. 47:3
Hes. 16:37,23:29
niin Herra peittää rupeen Siionin tyttärien päälaen

ja paljastaa heidän häpynsä.

18Sinä päivänä Herra ottaa pois kaikki korut ja kauniit vaatteet: nilkkahelyt, otsakorut, puolikuuriipukset, 19korvariipukset, rannerenkaat, hunnut, 20tukkanauhat, nilkkavitjat, punokset, hajustepullot, taikahelyt, 21sormukset, nenärenkaat, 22juhlapuvut, viitat, liinat, kukkarot, 23harsovaatteet, pellavapaidat, päähineet ja huivit.

24Tuoksun sijaan tulee löyhkä

ja vyön sijalle kahleköysi

ja hiuslaitteen sijaan keritty pää

ja muotipuvun sijaan säkkivaate.

Ja kauneuden sijaan tulee poltinmerkki.

25Sinun miehesi kaatuvat miekkaan,

sinun valioväkesi tuhoutuu sodassa.

26Ja Siionin portit surevat ja valittavat.

Siion on paljaaksi ryöstetty,

se on vaipunut maahan.