Raamattu 1992 (KR92)
6

61Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon. Emme voi uudestaan laskea perustusta ja opettaa sellaisia asioita kuin parannus kuolemaan johtavista teoista, usko Jumalaan, 2oppi kasteista ja puhdistusmenoista sekä kätten päällepanemisesta, kuolleiden ylösnousemus ja iankaikkinen tuomio. 3

6:3
Jaak. 4:15
Menkäämme eteenpäin, jos Jumala suo.

4

6:4–6
4. Moos. 15:30,31
Mark. 3:29
Hepr. 10:26
2. Piet. 2:20
1. Joh. 5:16
Mahdotontahan on auttaa niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaan lahjaa ja tulleet osallisiksi Pyhästä Hengestä, 5nauttineet Jumalan hyvää sanaa ja kokeneet tulevan maailman voimia 6mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä voi toistamiseen johdattaa kääntymykseen – niitä, jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja nostavat hänet kaikkien pilkattavaksi!

7Jos maa imee sisäänsä sateen, joka sitä usein kastelee, ja tuottaa sadon viljelijöilleen, se saa osakseen Jumalan siunauksen. 8

6:8
1. Moos. 3:18
Mutta jos se kasvaa ohdaketta ja orjantappuraa, se ei kelpaa mihinkään. Sitä uhkaa kirous, ja niin se lopulta poltetaan.

9Te, rakkaat ystävät, olette kuitenkin tuo parempi maa, ja teitä odottaa pelastus. Olemme siitä varmoja, vaikka puhunkin näin. 10

6:10
Sananl. 14:31
Matt. 25:40
Joh. 13:20
Eihän Jumala ole epäoikeudenmukainen, ei hän unohda teidän tekojanne eikä rakkauttanne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet hänen pyhiään ja yhä palvelette heitä. 11Hartaasti vain odotamme, että te itse kukin loppuun asti yhtä innokkaasti haluatte kokea yhteisen toivomme täyttymisen. 12Älkää päästäkö itseänne veltostumaan, vaan seuratkaa niiden esimerkkiä, jotka ovat uskoneet ja kärsivällisesti odottaneet ja sen tähden saavat omakseen sen, minkä Jumala on luvannut.

Jumalan varma lupaus

13

6:13,14
1. Moos. 22:16,17
Antaessaan Abrahamille lupauksensa Jumala vannoi omaan nimeensä, koska ei ollut ketään suurempaa, jonka nimeen hän olisi vannonut. 14Hän lupasi: »Minä siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle runsaasti jälkeläisiä», 15ja kärsivällisesti odotettuaan Abraham sai, mitä hänelle oli luvattu.

16

6:16
2. Moos. 22:10
Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman nimeen. Vala merkitsee heille asian vahvistusta, se lopettaa kaikki vastaväitteet. 17Siksi myös Jumala vannoi lupauksensa takeeksi vielä valan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla osoittaa niille, joita lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. 18
6:18
Room. 8:24,25
Tit. 1:2
Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. 19Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. 20
6:20
Hepr. 4:14Hepr. 5:6,10
Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta.

7

Melkisedek, kuningas ja pappi

71

7:1,2
1. Moos. 14:18–20
Tämä Melkisedek oli Salemin kuningas ja Korkeimman Jumalan pappi. Kun Abraham oli paluumatkalla lyötyään kuninkaat, Melkisedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet, 2ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliistaan. Hän on ensinnäkin »vanhurskauden kuningas», mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Salemin kuningas eli »rauhan kuningas». 3
7:3
Hepr. 5:6
Hänellä ei ole isää, ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan Pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti.

4Pankaa merkille, kuinka suuri hän on: kantaisämme Abrahamkin antoi hänelle kymmenykset, parhaimman osan sotasaaliistaan. 5

7:5
4. Moos. 18:21
5. Moos. 18:1
Niiden Leevin jälkeläisten, jotka on asetettu papeiksi, tulee lain käskyn mukaan kerätä kymmenykset kansalta, omilta veljiltään, jotka hekin ovat Abrahamin jälkeläisiä. 6
7:6
Room. 4:13
Mutta Melkisedek, joka ei ollut heidän sukuaan, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi hänet, vaikka Abraham jo oli saanut Jumalan lupaukset. 7Kiistatontahan on, että siunauksen antaja on korkeampiarvoinen kuin siunauksen saaja. 8Edellisessä tapauksessa kymmenyksiä keräsivät kuolevaiset ihmiset, jälkimmäisessä kymmenykset otti mies, joka kirjoitusten todistuksen mukaan elää aina. 9Jopa Leevikin, kymmenysten kerääjä, joutui Abrahamin välityksellä tavallaan maksamaan hänelle kymmenykset. 10Hänhän oli vielä esi-isässään Abrahamissa, kun Melkisedek tuli Abrahamia vastaan.

11

7:11
Gal. 2:21
Jos jo Leevin heimon pappisvirka, josta Israelin kansalle on annettu säädökset laissa, olisi johtanut täydellisyyteen, mitä tarvetta olisi ollut sanoa, että vielä tulee uudenlainen pappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta, ei Aaronin? 12Jos pappisvirka muuttuu, muuttuu välttämättä myös laki. 13Se, josta tässä on puhe, kuuluukin aivan toiseen heimoon, jonka jäsenistä ei yksikään ole toimittanut alttaripalvelusta. 14
7:14
Ilm. 5:5
Kaikkihan tietävät, että meidän Herramme on noussut Juudan heimosta, eikä Mooses ole puhunut mitään sille kuuluvasta pappeudesta.

Melkisedekin kaltainen uusi pappi

15Asia käy vielä selvemmäksi silloin kun virkaan astuu uudenlainen pappi, joka Melkisedekin tavoin 16ei ole saanut virkaansa inhimillistä syntyperää koskevan lain käskyn mukaan vaan häviämättömän elämänsä voimasta. 17

7:17
Hepr. 5:6
Hänestä kirjoitukset todistavat:

– Sinä olet pappi ikuisesti,

sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.

18
7:18,19
Room. 8:1–4
Näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se oli heikko ja hyödytön: 19
7:19
Hepr. 4:16,10:22
eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle me olemme saaneet parempaa: toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa.

20On myös otettava huomioon Jumalan vala. Leevin heimon miehistä tuli pappeja ilman sitä, 21

7:21
Ps. 110:4
mutta tämän toisen pappeus vahvistettiin valalla, näillä sanoilla:

– Herra on vannonut valan

eikä sitä peruuta:

sinä olet pappi ikuisesti.

22Tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takaajana Jeesus on.

23Muiden pappien määrä on jatkuvasti kasvanut, kun kuolema on estänyt heitä pysymästä virassaan. 24Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. 25

7:25
Room. 8:34
1. Joh. 2:1
Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.

26

7:26
Hepr. 4:14,15
Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. 27
7:27
Hepr. 5:3
Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. 28
7:28
Hepr. 5:1,2Hepr. 2:10,5:9
Laki tekee ylipappeja ihmisistä, jotka ovat heikkoja, mutta lakia myöhemmin vannottu vala nostaa ylipapiksi Jumalan Pojan, joka on saavuttanut ikuisen täydellisyyden.

8

Uuden liiton ylipappi

81

8:1
Mark. 12:36+
Tulemme nyt asian ytimeen: Meillä on ylipappi, joka on asettunut taivaissa istuimelleen Majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. 2
8:2
Hepr. 9:11,24
Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen vaan Herra itse.

3

8:3
Hepr. 5:1
Jokaisen ylipapin virkaan kuuluu tuoda lahjoja ja uhreja Jumalalle, ja siksi myös meidän ylipapillamme tulee olla tuotavana uhrinsa. 4Jos hän olisi maan päällä, hän ei olisi edes pappi, koska täällä ovat jo ne, jotka tuovat lain määräämät uhrilahjat. 5
8:5
2. Moos. 25:40
Heidän palveluksensa on kuitenkin vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Sanottiinhan Moosekselle, kun hänen oli määrä valmistaa teltta: »Pidä huoli siitä, että teet kaiken sen esikuvan mukaan, jonka sait nähdä vuorella.» 6
8:6
Hepr. 7:22
Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin.

7Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. 8

8:8–12
Jer. 31:31–34
Mutta nyt Jumala moittii kansaansa:

– Kuulkaa! Aika tulee,

sanoo Herra,

jolloin minä teen uuden liiton

Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.

9Se ei ole samanlainen liitto kuin se,

jonka tein heidän isiensä kanssa

silloin, kun tartuin heidän käteensä

ja vein heidät pois Egyptin maasta.

He eivät pysyneet minun liitossani,

ja siksi en minäkään välittänyt heistä,

sanoo Herra.

10Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa

näiden päivien jälkeen, sanoo Herra:

Minä panen lakini heidän sisimpäänsä,

kirjoitan sen heidän sydämeensä.

Minä olen heidän Jumalansa,

ja he ovat minun kansani.

11Silloin ei kukaan enää opeta toista,

veli ei opeta veljeään sanoen:

»Opi tuntemaan Herra.»

Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan,

tuntevat minut.

12Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa

enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään.

13

8:13
Room. 10:4
Puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut. Ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian.