Raamattu 1992 (KR92)
1

Kehotus temppelin rakentamiseen

11

1:1
Esra 5:1
Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä, sai profeetta Haggai tehtäväkseen ilmoittaa Herran sanan Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle. Herran sana kuului: 2»Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä.» 3Herran käskystä profeetta Haggai sanoi:

4

1:4
2. Sam. 7:2
– Onko teidän itsenne aika asua

ylellisissä taloissa,

kun minun huoneeni on raunioina?

5Näin sanoo nyt Herra Sebaot:

– Katsokaa, miten teidän on käynyt:

6

1:6
3. Moos. 26:26+
Te kylvätte paljon

mutta leikkaatte vähän.

Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi,

te juotte, mutta janonne ei sammu.

Te puette vaatteet yllenne,

mutta teidän ei tule lämmin.

Ja palkkalaisen ansio hupenee,

7kuin hänellä olisi reikä kukkarossa.

Näin sanoo Herra Sebaot:

– Katsokaa, miten teidän on käynyt!

8Nouskaa nyt vuorille

ja kaatakaa puita.

Rakentakaa temppeli,

niin minä otan sen omakseni

ja täytän sen kirkkaudellani,

sanoo Herra.

9– Te odotatte paljon mutta saatte vähän.

Te viette sadon kotiinne,

mutta minä puhallan sen pois.

Miksi? kysyy Herra Sebaot.

– Siksi, että kukin teistä ajattelee vain omaa taloaan,

vaikka minun temppelini on raunioina.

10

1:10
3. Moos. 26:19,20
Sen vuoksi taivas ei anna teille kastettaan

eikä maa satoaan.

11

1:11
1. Kun. 17:1
2. Kun. 8:1
Minä olen kutsunut kuivuuden maan päälle,

vuorille ja viljapelloille,

viinitarhoihin ja oliivitarhoihin,

kaikille viljelyksille.

Niin ihmiset kuin eläimetkin nääntyvät,

eikä kätten työ enää menesty.

Temppelin rakentaminen alkaa

12Serubbabel, Sealtielin poika, ja ylipappi Joosua, Josadakin poika ja kaikki, jotka kansasta olivat jäljellä, kuulivat Herran, Jumalansa, kehotusta, niitä sanoja, jotka profeetta Haggai Herran lähettämänä puhui. Silloin Herran pelko valtasi kansan, 13ja Haggai, Herran lähettämä sanansaattaja, julisti: »Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra.» 14

1:14
Esra 5:2
Herra antoi Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle, sekä kansalle alttiin mielen, niin että he kokoontuivat rakentamaan Herran Sebaotin, Jumalansa, temppeliä. 15He aloittivat työt kuudennen kuukauden kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä.

2

Tulevan temppelin ihanuus

Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, 21seitsemännen kuukauden kahdentenakymmenentenäyhdentenä päivänä, tuli profeetta Haggaille tämä Herran sana:

2»Sano Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle, ja kansalle näin:

3

2:3
Esra 3:12
– Vieläkö teidän joukossanne on joku,

joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli?

Eikö se, mikä nyt on silmienne edessä,

ole entisen rinnalla

kuin ei mitään?

4Näin sanoo Herra:

– Nyt, Serubbabel, ole luja!

Älä lannistu, Joosua, Josadakin poika,

ylimmäinen pappi!

Ja kaikki maan asukkaat,

olkaa lujat! sanoo Herra.

Ryhtykää työhön!

Minä olen teidän kanssanne,

sanoo Herra Sebaot.

5

2:5
2. Moos. 19:5
Sak. 4:6b
Tämän lupauksen minä annoin teille

jo silloin, kun lähditte Egyptistä:

minun henkeni on teidän kanssanne.

Älkää pelätkö!

6

2:6
Hepr. 12:26
Näin sanoo Herra Sebaot:

Vain hetki enää,

ja minä järisytän taivaan ja maan,

meret ja mantereet.

7

2:7
Jes. 60:5–7
Minä saatan kansat kauhun valtaan,

ja niiden aarteet tuodaan tänne.

Minä täytän temppelini loistolla,

sanoo Herra Sebaot.

8Minun on hopea ja minun on kulta,

sanoo Herra Sebaot.

9Tämän temppelin loisto

on oleva suurempi kuin entisen,

sanoo Herra Sebaot.

Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen,

sanoo Herra Sebaot.»

Temppelinrakentajilta vaaditaan puhtautta

10Dareioksen toisena hallitusvuotena, yhdeksännen kuukauden kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä, profeetta Haggaille tuli Herran sana: 11»Näin sanoo Herra Sebaot: Kysy papeilta ratkaisua tällaiseen asiaan: 12’Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi?’» Papit vastasivat: »Eivät tule.» 13

2:13
4. Moos. 19:11
Haggai kysyi edelleen: »Jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi?» Papit vastasivat: »Kyllä tulee.» 14Niin Haggai sanoi:

– Sellaista on tämä kansa,

sellaisia nämä ihmiset

minun edessäni, sanoo Herra.

Epäpuhdasta on myös kaikki,

mitä he käsillään tekevät,

ja epäpuhtaaksi tulee se paikka,

jonne he saapuvat uhraamaan.

Temppelin rakentamista seuraa siunaus

15– Tarkatkaa nyt,

mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien!

Muistakaa, miten teille kävi silloin,

kun vielä ette olleet panneet

kiveä kiven päälle Herran temppelissä.

16Viljakasaan, johon piti tulla

kaksikymmentä säkillistä viljaa,

tulikin vain kymmenen.

Viinialtaaseen, joka veti

viisikymmentä ruukullista viiniä,

tulikin vain kaksikymmentä.

17

2:17
5. Moos. 28:22
Aam. 4:9
Minä löin teitä vitsauksilla:

viljaruoste, nokitähkä ja rakeet

turmelivat satonne,

ja minä tein tyhjäksi kättenne työt.

Minä en ollut teidän kanssanne,

sanoo Herra.

18

2:18
Esra 3:10
»Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, yhdeksännen kuukauden kahdennestakymmenennestäneljännestä päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, 19että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei oliivipuu eikä granaattiomenapuu. Mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni.»

Serubbabel, Herran valittu

20Herran sana tuli Haggaille toistamiseen saman kuukauden kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä:

21»Sano Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille näin:

– Minä järisytän taivaan ja maan.

22Minä kaadan kuninkaitten valtaistuimet

ja hävitän maailman mahtavat valtakunnat.

Minä työnnän kumoon sotavaunut,

niin että hevoset kaatuvat

ja ajajat syöksyvät toinen toisensa miekkaan.

23

2:23
Jer. 22:24
Sir. 49:11
Näin sanoo Herra Sebaot:

– Serubbabel, Sealtielin poika, minun palvelijani,

sinulle sanoo Herra:

Tuona päivänä sinusta tulee minun uskottuni,

minä teen sinusta sinettisormukseni.

Sinut minä olen valinnut,

sanoo Herra Sebaot.»