Raamattu 1992 (KR92)
8

81Mutta Jumala ei unohtanut Nooaa eikä villieläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat arkissa hänen mukanaan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli, ja vedet lakkasivat nousemasta. 2Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi. 3Vedet väistyivät väistymistään maan päältä, ja sadanviidenkymmenen päivän kuluttua vedet olivat alentuneet niin paljon, 4että arkki pysähtyi seitsemännen kuun seitsemäntenätoista päivänä Araratin vuoristoon. 5Vedet vähenivät vähenemistään kymmenenteen kuuhun saakka, ja kymmenennen kuun ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näkyviin.

6Kun vielä neljäkymmentä päivää oli kulunut, Nooa avasi arkin ikkunaluukun, jonka hän oli tehnyt, 7ja päästi lentoon korpin. Se lähti ja lenteli edestakaisin, kunnes vedet olivat kuivuneet maan päältä. 8Sitten hän lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta, 9mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä koko maan pinnan. Ja hän ojensi kätensä ja otti kyyhkysen luokseen arkkiin. 10Hän odotti vielä seitsemän päivää ja lähetti kyyhkysen uudelleen arkista. 11Kun kyyhkynen illansuussa palasi hänen luokseen, sillä oli nokassaan tuore oliivipuun lehti. Siitä Nooa ymmärsi, että vedet olivat käyneet vähiin maan päällä. 12Hän odotti silti seitsemän päivää lisää ja päästi kyyhkysen jälleen lentoon, eikä se enää palannut hänen luokseen.

13Ensimmäisenä päivänä ensimmäistä kuuta sinä vuonna, jona Nooa täytti kuusisataayksi vuotta, vedet eivät enää peittäneet maata. Nooa poisti arkin katon ja näki, että maan pinta oli kuivunut. 14Toisen kuun kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maa oli kokonaan kuiva.

15Silloin Jumala sanoi Nooalle: 16»Lähde ulos arkista ja ota mukaan vaimosi, poikasi ja poikiesi vaimot. 17

8:17
1. Moos. 1:22
Vie mukanasi ulos kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki elävät olennot, linnut, karjaeläimet ja maan päällä liikkuvat pikkueläimet. Vilisköön maa niitä jälleen, ja olkoot ne hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä.» 18Niin Nooa lähti poikiensa, vaimonsa ja poikiensa vaimojen kanssa ulos, 19ja kaikki eläimet, kaikki pikkueläimet, linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat, lähtivät suvuittain arkista.

20

8:20
1. Moos. 7:2,3
Sitten Nooa rakensi alttarin Herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. 21
8:21
Sananl. 20:9
Saarn. 9:3
Jes. 54:9
Jer. 17:9
Mark. 7:21
Ja kun Herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään: »Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, enää en hävitä kaikkea elävää, niin kuin tein.

22– Niin kauan kuin maa pysyy,

ei lakkaa kylvö eikä korjuu,

ei vilu eikä helle,

ei kesä eikä talvi,

ei päivä eikä yö.»

9

Liitto Nooan kanssa

91

9:1,2
1. Moos. 1:28
Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: »Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. 2Kaikki villieläimet ja taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet ja meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä; ne on annettu teidän valtaanne. 3
9:3
1. Moos. 1:29
Teidän ravintonanne olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille, niin kuin annoin teille vihreät kasvit. 4
9:4
3. Moos. 3:17,7:26,27,17:10
5. Moos. 12:16
Ap. t. 15:20
Mutta lihaa, jossa vielä on jäljellä sen elämänvoima, veri, te ette saa syödä. 5Ja jokaisen, joka vuodattaa teidän verenne, teidän elämänvoimanne, minä vaadin tilille. Minä vaadin tilille jokaisen eläimenkin. Vaadin tilille jokaisen ihmisen, joka vuodattaa lähimmäisensä veren.

6

9:6
2. Moos. 21:12
3. Moos. 24:17
5. Moos. 21:91. Moos. 1:26+
– Joka ihmisen veren vuodattaa,

hänen verensä on ihminen vuodattava,

sillä omaksi kuvakseen

Jumala teki ihmisen.

7Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää,

lisääntykää ja levitkää yli maan.»

8Ja Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen: 9»Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, 10kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. 11

9:11
1. Moos. 8:21
Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata.»

12Jumala sanoi vielä: »Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: 13minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. 14Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, 15

9:15
Sir. 44:18
muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää. 16Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa.» 17Ja Jumala sanoi vielä Nooalle: »Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa.»

Nooa ja hänen poikansa

18Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jafet, ja Haamista tuli Kanaanin isä. 19Nämä kolme olivat Nooan pojat, ja heidän jälkeläisiään ovat kaikki maailman ihmiset.

20Nooa ryhtyi viljelemään maata ja istutti ensimmäisen viinitarhan. 21Mutta kun hän joi viiniä, hän juopui ja jäi alastomana makaamaan telttaansa. 22Haam, Kanaanin isä, näki isänsä alastomuuden ja kertoi siitä ulkona molemmille veljilleen. 23Silloin Seem ja Jafet ottivat viitan, levittivät sen harteilleen, menivät sisään selkä edellä ja peittivät isänsä alastomuuden. Heidän kasvonsa olivat poispäin, eivätkä he nähneet isäänsä alastomana. 24Kun Nooa selvisi juopumuksestaan ja sai kuulla, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, 25hän sanoi:

– Kirottu olkoon Kanaan,

tulkoon hänestä veljiensä

orjienkin orja.

26
9:26
Joos. 16:10
Tuom. 1:28
Ja hän sanoi vielä:

– Kiitetty olkoon Herra,

Seemin Jumala,

ja Kanaan olkoon Seemin orja.

27Tehköön Jumala laajaksi Jafetin suvun,9:27 Nimi Jafet muistuttaa heprean sanaa jaft ’tehköön laajaksi’.

ja saakoon se asua myös Seemin majoissa,

ja Kanaan olkoon heidän orjansa.

28Nooa eli vedenpaisumuksen jälkeen vielä 350 vuotta. 29Kaikkiaan hän eli 950 vuotta, ja sitten hän kuoli.

10

Nooan pojista polveutuvat kansat

101

10:1–31
1. Aik. 1:5–23
Tämä on luettelo Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jafetin, jälkeläisistä. Vedenpaisumuksen jälkeen heille syntyi poikia. 2Jafetin pojat olivat Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek ja Tiras.10:2 Nimi Gomer tarkoittaa kimmeriläisiä, Madai Meediaa ja Javan Kreikkaa, Jooniaa. Tubal ja Mesek sijoittuvat Vähään-Aasiaan, ja Tiras tarkoittaa luultavasti etruskeja. Magogilla tarkoitettaneen Mustanmeren pohjoispuolta. 3Gomerin pojat olivat Askenas, Rifat ja Togarma. 4Javanin pojat olivat Elisa ja Tarsis; myös kittiläiset ja rodanilaiset ovat hänen jälkeläisiään. 5Näistä erkanivat omiin maihinsa rannikoiden ja saarten kansat, kukin kansa kielensä ja heimonsa mukaan.

6Haamin pojat olivat Kus, Misraim, Put ja Kanaan.10:6 Kus on sama kuin Nubia, Misraim tarkoittaa Egyptiä, Put Libyaa. 7Kusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.10:7 Eteläarabialaisia ja nubialaisia heimoja. 8Kusille syntyi myös Nimrod, josta tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. 9Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Siksi onkin tapana sanoa: »On kuin Nimrod, suuri metsästäjä Jumalan armosta.» 10Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinearin maassa.10:10 Erek on sama kuin Uruk, muinainen sumerilainen kaupunki, nyk. Warka. Sinear on Babylonian toinen nimi. 11Sieltä hän siirtyi Assyriaan ja rakensi Niniven, Rehobot-Irin, Kalahin 12

10:12
Joona 3:2
ja Resenin suuren kaupungin Niniven ja Kalahin välille. 13Misraimin jälkeläisiä ovat ludilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14
10:14
5. Moos. 2:23
Jer. 47:4
Aam. 9:7
patrosilaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähtöisin, sekä kaftorilaiset. 15Kanaanille syntyivät Sidon, hänen esikoisensa, sekä Het. 16Hänen jälkeläisiään ovat myös jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset, 17hivviläiset, arkilaiset ja siniläiset, 18arvadilaiset, semeriläiset ja hamatilaiset. Kanaanilaisten heimot hajaantuivat sittemmin, 19ja kanaanilaisten alue ulottui Sidonista Gerarin suuntaan Gazaan saakka sekä Sodoman ja Gomorran, Adman ja Seboimin suuntaan Lesaan saakka. 20Nämä olivat Haamin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

21

10:21–31
1. Moos. 11:10–26
Myös Seemille syntyi poikia. Hän oli Jafetin vanhempi veli, ja hänestä tuli kaikkien Eberin jälkeläisten kantaisä. 22Seemin pojat olivat Elam, Assur, Arpaksad, Lud ja Aram10:22 Nimi Aram viittaa Syyrian aramealaisiin.. 23Aramin pojat olivat Us, Hul, Geter ja Mas. 24Arpaksadille syntyi Selah ja Selahille Eber. 25Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,10:25 Nimi Peleg tulee heprean sanasta palag ’jakaantua’, ’hajaantua’. ja toisen nimi oli Joktan. 26Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27Hadoram, Usal, Dikla, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havila ja Jobab. Nämä kaikki olivat Joktanin jälkeläisiä. 30Heidän asuinalueensa ulottui Mesasta Sefarin suuntaan idän vuoristoon saakka. 31Nämä olivat Seemin jälkeläisiä lueteltuina heimoittain ja kielittäin, kukin maansa ja kansansa mukaan.

32

10:32
Ap. t. 17:26
Nämä olivat Nooan poikien jälkeläiset lueteltuina heimoittain ja kansoittain, ja heistä haarautuivat kansat maailmaan vedenpaisumuksen jälkeen.