Raamattu 1992 (KR92)
5

Ihmissuku ennen vedenpaisumusta

51

5:1–32
1. Aik. 1:1–4
Luuk. 3:36–38
5:1
1. Moos. 1:26+
Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. 2
5:2
1. Moos. 1:27
Matt. 19:4
Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen5:2 Ks. selitystä jakeeseen 3:21. silloin kun heidät luotiin.

3Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. 4Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. 5Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.

6Kun Set oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Enos. 7Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 8Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten.

9Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. 10Kenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 11Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten.

12Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. 13Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 14Kenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten.

15Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. 16Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 17Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten.

18Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. 19Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 20Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten.

21Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metuselah. 22Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 23Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. 24

5:24
Sir. 44:16,49:14
Hepr. 11:5
Juud. 14
Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.

25Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. 26Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 27Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten.

28Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. 29Hän antoi pojalle nimen Nooa5:29 Nimi Nooa (hepreaksi Noah ’lepo’) muistuttaa sanaa niham ’lohduttaa’, ’keventää mieltä’. ja sanoi: »Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut.» 30Lemek eli Nooan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 31Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten.

32Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet.

6

Pahuus yltyy maan päällä

61Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, 2

6:2
2. Piet. 2:4
Juud. 6
jumalien pojat huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat näistä vaimoikseen keitä halusivat. 3
6:3
1. Moos. 2:7+
Herra sanoi: »Minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään satakaksikymmentä vuotta.» 4
6:4
4. Moos. 13:33
Bar. 3:26
Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit.

5

6:5
1. Moos. 8:21
Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, 6hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. 7Ja Herra sanoi: »Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt.» 8Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.

Nooan arkki

9Tämä on kertomus Nooasta ja hänen suvustaan. Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena. 10Hänelle syntyi kolme poikaa: Seem, Haam ja Jafet. 11Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. 12Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa.

13Jumala sanoi Nooalle:

»Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. 14Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa. 15Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki: sen pituus olkoon kolmesataa kyynärää, leveys viisikymmentä ja korkeus kolmekymmentä kyynärää. 16Rakenna arkkiin katto ja tee siitä kyynärän verran kalteva, sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkiin kolme kerrosta.

17»Minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuva maan päältä, 18

6:18
1. Piet. 3:20
mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. 19Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. 20Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. 21Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä.»

22

6:22
Hepr. 11:7
Nooa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt.

7

Vedenpaisumus

71

7:1
Viis. 10:4
Sir. 44:17
2. Piet. 2:5
Herra sanoi Nooalle: »Mene perheinesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. 2
7:2
3. Moos. 11:47
Ota kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä seitsemän paria, uroksia ja naaraita, mutta kaikkia epäpuhtaita karjaeläimiä ota kaksi, uros ja naaras. 3Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria, uroksia ja naaraita, että niiden suku jatkuisi maan päällä. 4Seitsemän päivän kuluttua minä lähetän maan päälle sateen, jota kestää neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Minä pyyhin pois maan päältä kaikki olennot, jotka olen luonut.» 5Nooa teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt.

6Nooa oli kuudensadan vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli. 7Hän vei poikansa, vaimonsa ja poikiensa vaimot mukanaan arkkiin vedenpaisumukselta turvaan. 8Uhrikelpoisia ja epäpuhtaita karjaeläimiä, lintuja ja kaikkia maalla liikkuvia pikkueläimiä 9meni pareittain, uros ja naaras kutakin lajia, Nooan luo arkkiin, niin kuin Jumala oli hänelle sanonut. 10Kun seitsemän päivää oli kulunut, tuli vedenpaisumus maan päälle.

11

7:11
Job 38:16
Sinä vuonna, jona Nooa täytti kuusisataa vuotta, vuoden toisen kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, puhkesivat kaikki syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat aukenivat. 12Maan päällä satoi rankasti neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. 13Juuri sinä päivänä Nooa sekä hänen kolme poikaansa Seem, Haam ja Jafet, hänen vaimonsa ja hänen kolmen poikansa vaimot menivät arkkiin. 14Heidän lisäkseen arkkiin meni kaikkia villieläimiä, karjaeläimiä ja maalla liikkuvia pikkueläimiä sekä kaikkia lintuja, niin pikkulintuja kuin muitakin siivekkäitä. 15Nooan luo tuli kaikkia eläviä olentoja pareittain, 16jokaista lajia uros ja naaras, niin kuin Jumala oli Nooalle sanonut. Ja Jumala sulki oven Nooan jälkeen.

17Niin tuli vedenpaisumus neljäksikymmeneksi päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta. 18Vedet paisuivat ja lisääntyivät suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. 19Ja vedet paisuivat paisumistaan, kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät. 20Vesi nousi, ja vuoret jäivät viisitoista kyynärää veden alle. 21

7:21
Matt. 24:39
Silloin tuhoutuivat kaikki maan elävät olennot, linnut, karjaeläimet, villieläimet ja kaikki maan päällä vilisevät pikkueläimet sekä kaikki ihmiset. 22Kaikki kuivalla maalla elävät olennot kuolivat, kaikki, joissa oli elämän henkäys. 23
7:23
Viis. 14:6
2. Piet. 3:6
Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut; kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa.

24Maa oli veden vallassa sataviisikymmentä päivää.