Raamattu 1992 (KR92)
5

Ihmissuku ennen vedenpaisumusta

51

5:1–32
1. Aik. 1:1–4
Luuk. 3:36–38
5:1
1. Moos. 1:26+
Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. 2
5:2
1. Moos. 1:27
Matt. 19:4
Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen5:2 Ks. selitystä jakeeseen 3:21. silloin kun heidät luotiin.

3Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. 4Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. 5Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.

6Kun Set oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Enos. 7Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 8Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten.

9Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. 10Kenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 11Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten.

12Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. 13Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 14Kenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten.

15Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. 16Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 17Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten.

18Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. 19Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 20Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten.

21Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metuselah. 22Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 23Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. 24

5:24
Sir. 44:16,49:14
Hepr. 11:5
Juud. 14
Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.

25Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. 26Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 27Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten.

28Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. 29Hän antoi pojalle nimen Nooa5:29 Nimi Nooa (hepreaksi Noah ’lepo’) muistuttaa sanaa niham ’lohduttaa’, ’keventää mieltä’. ja sanoi: »Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut.» 30Lemek eli Nooan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 31Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten.

32Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet.