Raamattu 1992 (KR92)
4

Kain ja Abel

41Mies yhtyi vaimoonsa Eevaan, ja Eeva tuli raskaaksi ja synnytti Kainin. Eeva sanoi: »Minä olen Herran avulla saanut poikalapsen.»4:1 Nimi Kain muistuttaa heprean verbiä qana ’saada’, ’hankkia’. 2Sitten hän synnytti Kainille veljen, Abelin. Abelista tuli lammaspaimen ja Kainista maanviljelijä.

3Kerran Kain toi Herralle uhrilahjaksi maan satoa, 4

4:4,5
Hepr. 11:4
ja Abel toi lampaidensa esikoiskaritsoja ja niiden rasvaa. Herra katsoi suopeasti Abeliin ja hänen uhriinsa, 5mutta Kainin ja hänen uhrinsa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain suuttui kovin ja hänen katseensa synkistyi. 6Herra kysyi Kainilta: »Miksi sinä suutuit ja katselet synkkänä maahan? 7
4:7
Room. 6:12
Jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et tee, on synti ovella vaanimassa. Sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa.»

8

4:8
Viis. 10:3
Matt. 23:35
1. Joh. 3:12
Juud. 11
Kain sanoi veljelleen Abelille: »Lähde mukaani.» Mutta kun he olivat kulkeneet jonkin matkaa, Kain kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet. 9Silloin Herra kysyi Kainilta: »Missä on veljesi Abel?» Kain vastasi: »En tiedä. Olenko minä veljeni vartija?» 10
4:10
Hepr. 12:24
Herra sanoi: »Mitä oletkaan tehnyt! Etkö kuule, kuinka veljesi veri huutaa minulle maasta? 11Nyt olet kirottu etkä voi jäädä tänne, sillä tämän maan oli avattava suunsa ja otettava vastaan veljesi veri, jonka sinä vuodatit. 12Kun koetat viljellä maata, se ei enää ruoki sinua, vaan sinun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maan päällä.»

13Kain sanoi Herralle: »Syntini rangaistus on minulle liian raskas kantaa. 14

4:14
Job 15:20
Kun sinä nyt karkotat minut tältä seudulta, minä joudun pois kasvojesi edestä. Minun on harhailtava kodittomana ja pakolaisena maailmalla, ja silloin kuka hyvänsä, joka minut kohtaa, voi tappaa minut.» 15Mutta Herra sanoi hänelle: »Ei, vaan kostettakoon seitsenkertaisesti sille, joka tappaa Kainin.» Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaa, tappaisi häntä. 16Niin Kain lähti pois Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Nodin4:16 Sana nod merkitsee ’pakolaisuus’, vrt. jakeet 12 ja 14. maahan Eedenin itäpuolelle.

Kainin jälkeläiset

17Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Henokin. Kain oli ensimmäinen, joka perusti kaupungin, ja hän antoi sille nimen poikansa Henokin mukaan. 18Henokille syntyi Irad, Iradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, ja Metusaelille syntyi Lemek.

19Lemek otti itselleen kaksi vaimoa; toisen nimi oli Ada ja toisen Silla. 20Ada synnytti Jabalin, josta tuli teltoissa asuvien paimentolaisten kantaisä. 21Jabalin veli oli nimeltään Jubal, ja hänestä tuli ensimmäinen harpun- ja huilunsoittaja. 22Myös Silla synnytti pojan, Tubal-Kainin, sepän, joka aloitti pronssin ja raudan takomisen. Tubal-Kainilla oli sisar, jonka nimi oli Naama.

23Lemek sanoi vaimoilleen:

– Ada ja Silla, kuulkaa minua,

te Lemekin vaimot, ottakaa korviinne minun sanani!

Jo yhdestä haavasta minä tapan miehen,

jo yhdestä naarmusta nuorukaisen.

24Jos Kainin puolesta kostetaan seitsemästi,

niin Lemekin puolesta seitsemänkymmentäseitsemän kertaa.

Set ja Enos

25Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan. Eeva antoi hänelle nimen Set4:25 Nimi Set muistuttaa heprean verbiä šat ’asettaa’, ’suoda’. ja sanoi: »Jumala on suonut minulle uuden jälkeläisen Abelin sijaan, jonka Kain tappoi.» 26

4:26
2. Moos. 3:15
Setillekin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos4:26 Nimi Enos merkitsee ’ihminen’, ’ihmissuku’, kuten myös Aadam..

Niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa.

5

Ihmissuku ennen vedenpaisumusta

51

5:1–32
1. Aik. 1:1–4
Luuk. 3:36–38
5:1
1. Moos. 1:26+
Tämä on luettelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen. 2
5:2
1. Moos. 1:27
Matt. 19:4
Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja hän siunasi heidät ja antoi heille nimeksi ihminen5:2 Ks. selitystä jakeeseen 3:21. silloin kun heidät luotiin.

3Kun Aadam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän antoi pojalle nimen Set. 4Setin syntymän jälkeen Aadam eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. 5Aadam eli kaikkiaan 930 vuotta, ja sitten hän kuoli.

6Kun Set oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Enos. 7Enosin syntymän jälkeen Set eli vielä 807 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 8Set eli kaikkiaan 912 vuotta ja kuoli sitten.

9Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Kenan. 10Kenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 11Enos eli kaikkiaan 905 vuotta ja kuoli sitten.

12Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalalel. 13Mahalalelin syntymän jälkeen Kenan eli vielä 840 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 14Kenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli sitten.

15Kun Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jered. 16Jeredin syntymän jälkeen Mahalalel eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 17Mahalalel eli kaikkiaan 895 vuotta ja kuoli sitten.

18Kun Jered oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Henok. 19Henokin syntymän jälkeen Jered eli vielä 800 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 20Jered eli kaikkiaan 962 vuotta ja kuoli sitten.

21Kun Henok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Metuselah. 22Metuselahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon mukaisesti, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 23Henok eli kaikkiaan 365 vuotta. 24

5:24
Sir. 44:16,49:14
Hepr. 11:5
Juud. 14
Hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen.

25Kun Metuselah oli elänyt 187 vuotta, hänelle syntyi Lemek. 26Lemekin syntymän jälkeen Metuselah eli vielä 782 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 27Metuselah eli kaikkiaan 969 vuotta ja kuoli sitten.

28Kun Lemek oli elänyt 182 vuotta, hänelle syntyi poika. 29Hän antoi pojalle nimen Nooa5:29 Nimi Nooa (hepreaksi Noah ’lepo’) muistuttaa sanaa niham ’lohduttaa’, ’keventää mieltä’. ja sanoi: »Tämä poika on antava meille lohtua työssämme ja vaivannäössämme, kun viljelemme maata, jonka Herra on kironnut.» 30Lemek eli Nooan syntymän jälkeen vielä 595 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. 31Lemek eli kaikkiaan 777 vuotta ja kuoli sitten.

32Kun Nooa oli elänyt 500 vuotta, hänelle syntyivät Seem, Haam ja Jafet.

6

Pahuus yltyy maan päällä

61Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, 2

6:2
2. Piet. 2:4
Juud. 6
jumalien pojat huomasivat, että ihmisten tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat näistä vaimoikseen keitä halusivat. 3
6:3
1. Moos. 2:7+
Herra sanoi: »Minä en anna elämän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen. Olkoon siis hänen elinikänsä enintään satakaksikymmentä vuotta.» 4
6:4
4. Moos. 13:33
Bar. 3:26
Siihen aikaan ja myöhemminkin oli maan päällä jättiläisiä, kun jumalien pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit.

5

6:5
1. Moos. 8:21
Kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyi maan päällä ja että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat, 6hän katui, että oli tehnyt ihmisen, ja murehti sitä sydämessään. 7Ja Herra sanoi: »Minä pyyhin maan päältä ihmisen, jonka olen luonut, ja ihmisen mukana karjaeläimet, pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt.» 8Mutta Nooa oli Herralle mieluinen.

Nooan arkki

9Tämä on kertomus Nooasta ja hänen suvustaan. Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena. 10Hänelle syntyi kolme poikaa: Seem, Haam ja Jafet. 11Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla ja väkivalta täytti maan. 12Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa.

13Jumala sanoi Nooalle:

»Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. 14Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maapiellä sisältä ja ulkoa. 15Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki: sen pituus olkoon kolmesataa kyynärää, leveys viisikymmentä ja korkeus kolmekymmentä kyynärää. 16Rakenna arkkiin katto ja tee siitä kyynärän verran kalteva, sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkiin kolme kerrosta.

17»Minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuva maan päältä, 18

6:18
1. Piet. 3:20
mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. 19Ja kaikkia elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin kaksi, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. 20Lintuja, karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kaksi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. 21Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä.»

22

6:22
Hepr. 11:7
Nooa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt.