Raamattu 1992 (KR92)
46

461Niin Israel lähti liikkeelle ja otti mukaan kaiken väkensä ja omaisuutensa. Kun hän saapui Beersebaan, hän uhrasi teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. 2Yöllä Jumala sanoi Israelille näyssä: »Jaakob, Jaakob!» Hän vastasi: »Tässä olen.» 3

46:3
1. Moos. 12:2+
Jumala sanoi: »Minä olen Jumala, isäsi Jumala. Älä pelkää lähteä Egyptiin, minä teen sinusta siellä suuren kansan. 4
46:4
1. Moos. 50:1
Minä itse tulen sinun mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä myös takaisin. Ja Joosef on painava sinun silmäsi kiinni.»

5Jaakob lähti Beersebasta, ja hänen poikansa kuljettivat hänet sekä lapsensa ja vaimonsa Egyptiin niillä vaunuilla, jotka farao oli lähettänyt noutamaan häntä. 6

46:6,7
Joos. 24:4
Ps. 105:23
Jes. 52:4
He ottivat karjansa ja kaiken muun omaisuutensa, jonka olivat Kanaaninmaassa hankkineet, ja niin Jaakob ja koko hänen sukunsa tulivat Egyptiin. 7Jaakob vei kaikki poikansa ja pojanpoikansa, tyttärensä ja poikiensa tyttäret, koko sukunsa mukanaan Egyptiin.

8

46:8–27
2. Moos. 1:1–5
Nämä ovat Egyptiin tulleiden israelilaisten, Jaakobin jälkeläisten, nimet: Jaakobin esikoinen oli Ruuben, 9
46:9
2. Moos. 6:14
4. Moos. 26:5,6
ja Ruubenin pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi. 10
46:10
2. Moos. 6:15
4. Moos. 26:12,13
1. Aik. 4:24
Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen. 11
46:11
2. Moos. 6:16
4. Moos. 3:17,26:57
1. Aik. 5:27
Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. 12
46:12
1. Moos. 38:7,10
4. Moos. 26:19–21
1. Aik. 4:1
Juudan pojat olivat Er, Onan, Sela, Peres ja Serah. Er ja Onan olivat kuolleet Kanaaninmaassa. Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul. 13
46:13
4. Moos. 26:23,24
1. Aik. 7:1
Isaskarin pojat olivat Tola, Puvva, Jasub ja Simron. 14
46:14
4. Moos. 26:26
Sebulonin pojat olivat Sered, Elon ja Jahleel. 15Tässä olivat Lean pojat, jotka hän oli synnyttänyt Jaakobille Mesopotamiassa, ja näiden poikien pojat. Mesopotamiassa Lealle oli syntynyt myös tytär Dina. Näitä Jaakobin jälkeläisiä, poikia ja tyttäriä, oli kolmekymmentäkolme.

16

46:16
4. Moos. 26:15–17
Gadin pojat olivat Sifjon, Haggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ja Areli. 17
46:17
4. Moos. 26:44
1. Aik. 7:30
Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria, ja heillä oli sisar Sera. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel. 18Näiden kuudentoista Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Silpa, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Lealle.

19Jaakobin vaimon Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin. 20

46:20
1. Moos. 41:50–52
4. Moos. 26:28
Joosefille syntyivät Egyptissä pojat Manasse ja Efraim, ja heidät synnytti Asenat, Onin papin Poti-Feran tytär. 21
46:21
4. Moos. 26:38,39
1. Aik. 7:6,8:1,2
Benjaminin pojat olivat Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim ja Ard. 22Näitä Jaakobille syntyneitä jälkeläisiä, joiden kantaäiti oli Raakel, oli neljätoista.

23

46:23
4. Moos. 26:42
Danin poika oli Husim. 24
46:24
4. Moos. 26:48,49
1. Aik. 7:13
Naftalin pojat olivat Jahseel, Guni, Jeser ja Sillem. 25Näiden seitsemän Jaakobin jälkeläisen kantaäiti oli Bilha, jonka Laban oli antanut orjattareksi tyttärelleen Raakelille.

26Jaakobin jälkeläisiä, jotka tulivat hänen mukanaan Egyptiin, oli kaikkiaan kuusikymmentäkuusi henkeä, ja vielä lisäksi hänen poikiensa vaimot. 27

46:27
2. Moos. 1:5
5. Moos. 10:22
Ap. t. 7:14
Joosefin poikia, jotka olivat syntyneet hänelle Egyptissä, oli kaksi. Näin oli Jaakobin sukuun kuuluvia tullut Egyptiin kaikkiaan seitsemänkymmentä henkeä.

28Jaakob lähetti Juudan edellään Joosefin luo ilmoittamaan heidän saapumisestaan Goseniin. Niin he tulivat Gosenin maakuntaan, 29ja Joosef valjastutti vaununsa ja lähti sinne isäänsä Israelia vastaan. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkaansa vasten. 30

46:30
1. Moos. 45:28,48:11
Israel sanoi Joosefille: »Nyt voin kuolla rauhassa! Olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet elossa!»

31Sitten Joosef sanoi veljilleen ja isänsä koko väelle: »Nyt minun täytyy palata faraon luo kertomaan, että veljeni ja isäni, jotka asuivat Kanaaninmaassa, ovat tulleet luokseni. 32Sanon hänelle, että te olette paimenia, olette aina olleet karjankasvattajia ja olette nyt tuoneet tänne lampaanne, vuohenne, nautakarjanne ja kaiken muun omaisuutenne. 33Kun sitten farao kutsuu teidät luokseen ja kysyy, mikä teidän ammattinne on, 34

46:34
1. Moos. 47:6
2. Moos. 8:22
niin sanokaa: ’Me, sinun palvelijasi, olemme olleet karjankasvattajia nuoruudestamme tähän päivään saakka, kuten esi-isämmekin.’ Silloin saatte jäädä asumaan Goseniin, sillä egyptiläiset eivät siedä keskuudessaan paimentolaisia, joilla on lampaita ja vuohia.»