Raamattu 1992 (KR92)
35

Jaakob palaa Beteliin

351

35:1
1. Moos. 28:13
Jumala sanoi Jaakobille: »Lähde Beteliin, asetu sinne asumaan ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle, kun pakenit veljeäsi Esauta.» 2
35:2
Joos. 24:23
1. Sam. 7:32. Moos. 19:10
2. Sam. 12:20
Niin Jaakob sanoi perheelleen ja muulle väelleen: »Hylätkää vieraat jumalat, joita teillä on, puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne, 3niin lähdemme Beteliin. Minä rakennan sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdinkoni hetkellä ja oli matkallani minun kanssani.» 4He luovuttivat Jaakobille kaikki hallussaan olevat jumalankuvat sekä renkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja Jaakob kätki ne maahan Sikemin luona kasvavan suuren puun alle.

5

35:5
2. Moos. 23:27
5. Moos. 2:25
1. Sam. 14:15
2. Aik. 17:10
Sitten he lähtivät liikkeelle, ja Jumala saattoi ympäristön kaupunkien asukkaat kauhun valtaan, niin etteivät he lähteneet ajamaan takaa Jaakobin poikia. 6Jaakob ja koko hänen väkensä saapuivat Lusiin eli Beteliin, joka on Kanaaninmaassa. 7Hän rakensi sinne alttarin ja antoi paikalle nimeksi El-Betel35:7 Nimi El-Betel merkitsee ’Betelin Jumala’., sillä siellä Jumala oli ilmestynyt hänelle hänen lähdettyään pakoon veljeään. 8
35:8
1. Moos. 24:59
Debora, Rebekan imettäjä, kuoli siellä, ja hänet haudattiin Betelin rinteeseen tammen alle. Puu sai nimekseen Itkutammi.

9Jaakobin palattua Mesopotamiasta Jumala ilmestyi hänelle vielä uudestaan ja siunasi hänet. 10

35:10
1. Moos. 32:29+
Jumala sanoi hänelle:

– Nimesi on Jaakob,

mutta nyt saat uuden nimen:

kutsuttakoon sinua Israeliksi.

Niin hän sai nimekseen Israel. 11
35:11
1. Moos. 12:2+
Vielä Jumala sanoi hänelle:

– Minä olen Jumala, Kaikkivaltias.

Ole hedelmällinen,

ja tulkoon sukusi suureksi.

Monet kansat saavat sinusta alkunsa,

ja sinusta tulee kuninkaiden kantaisä.

12

35:12
1. Moos. 12:7+
Sen maan, jonka lupasin Abrahamille ja Iisakille,

minä nyt annan sinulle,

ja myös sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan.

13Sitten Jumala lähti Jaakobin luota siitä paikasta, missä oli hänelle puhunut.

14

35:14
1. Moos. 28:18
Jaakob pystytti patsaan, muistokiven, siihen kohtaan, missä Jumala oli puhunut hänelle, vuodatti sen päälle viiniä juomauhriksi ja valeli sen öljyllä. 15Ja hän antoi sille paikalle nimen Betel.

Benjaminin syntymä ja Raakelin kuolema

16Sitten he lähtivät liikkeelle Betelistä. Kun vielä oli vähän matkaa Efrataan, Raakelin synnytys alkoi, ja siitä tuli hyvin vaikea. 17Kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaimo sanoi hänelle: »Ei hätää, sinä saat taas pojan.» 18Mutta Raakel oli jo kuolemaisillaan, ja viime hetkellään hän antoi pojalle nimen Benoni. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin.35:18 Nimi Benoni merkitsee ’vaivan, tuskan poika’, Benjamin taas ’onnen poika’. 19

35:19
1. Moos. 48:7
Raakel kuoli, ja hänet haudattiin Efratan eli Betlehemin tien varteen. 20Jaakob pystytti patsaan hänen haudalleen, ja tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.

Jaakobin pojat

21Sitten Israel35:21 Israel on Jaakobin toinen nimi, vrt. 32:29, 35:10. lähti matkaan ja pystytti telttansa Migdal-Ederin tuolle puolen. 22

35:22
1. Moos. 49:4
1. Aik. 5:1
Hänen asuessaan sillä seudulla Ruuben makasi isänsä sivuvaimon Bilhan kanssa, ja Israel sai tietää siitä.

Jaakobilla oli kaksitoista poikaa. 23Lean poikia olivat Jaakobin esikoinen Ruuben sekä Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon, 24Raakelin poikia olivat Joosef ja Benjamin, 25Raakelin orjattaren Bilhan poikia olivat Dan ja Naftali, 26ja Lean orjattaren Silpan poikia olivat Gad ja Asser. Nämä olivat Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa.

27

35:27
1. Moos. 13:18
Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat-Arbaan eli Hebroniin, missä Abraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina.

Iisakin kuolema

28Iisak eli satakahdeksankymmentä vuotta. 29

35:29
1. Moos. 25:8
Sitten hän kuoli, ja hänet otettiin isiensä luo korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Hänen poikansa Esau ja Jaakob hautasivat hänet.

36

Esaun jälkeläiset

361

36:1
1. Moos. 25:30
Tämä on luettelo Esaun eli Edomin jälkeläisistä. 2
36:2,3
1. Moos. 26:34,28:9
Esau otti vaimoikseen kaksi kanaanilaisnaista: Adan, heettiläisen Elonin tyttären, ja Oholibaman, joka oli horilaisen Sibeonin pojan Anan tytär. 3Heidän lisäkseen hän otti vaimokseen Ismaelin tyttären Basematin, joka oli Nebajotin sisar. 4Ada synnytti Esaulle Elifasin, Basemat synnytti Reuelin, 5ja Oholibama synnytti Jeusin, Jaelamin ja Korahin. Nämä olivat Esaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaaninmaassa.

6Sitten Esau otti mukaan vaimonsa, poikansa, tyttärensä ja kaiken väkensä, karjansa, kaikki juhtansa ja kaiken maassa hankkimansa omaisuuden ja muutti toiseen maahan veljensä Jaakobin tieltä. 7

36:7
1. Moos. 13:6
Heillä oli kummallakin niin runsaasti karjaa, etteivät he enää mahtuneet asumaan samalla seudulla eikä maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt antamaan elantoa heille molemmille heidän suurten laumojensa vuoksi. 8
36:8
Joos. 24:4
Esau eli Edom asettui asumaan Seirin vuorille.

9Tämä on luettelo Esaun, Edomin kantaisän, jälkeläisistä, jotka asuvat Seirin vuoristossa. 10

36:10–19
1. Aik. 1:35–37
Nämä olivat Esaun poikien nimet: Elifas, Esaun vaimon Adan poika; Reuel, Esaun vaimon Basematin poika. 11Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefo, Gaetam ja Kenas. 12Esaun pojalla Elifasilla oli myös sivuvaimo Timna, joka synnytti hänelle Amalekin. Tässä olivat Esaun vaimon Adan jälkeläiset. 13Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. He olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä. 14Pojat, jotka Esaun vaimo Oholibama, Sibeonin pojan Anan tytär, synnytti Esaulle, olivat Jeus, Jaelam ja Korah.

15Seuraavassa luetellaan Esaun jälkeläisten heimokunnat. Esaun esikoisen Elifasin jälkeläisiä olivat nämä heimokunnat: Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korah, Gaetam ja Amalek. Tässä olivat Elifasin suvun heimokunnat, jotka asuivat Edomin maassa. Nämä olivat Adan jälkeläisiä.

17Esaun pojan Reuelin jälkeläisten heimokunnat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. Tässä olivat Reuelin suvun heimokunnat, jotka nekin asuivat Edomin maassa. Nämä olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä.

18Esaun vaimon Oholibaman pojat olivat Jeus, Jaelam ja Korah. Heistä saivat nimensä Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, jälkeläisten heimokunnat. 19Tässä olivat Esaun pojat ja heistä polveutuneet heimokunnat. Tämä oli Edomin suku.

Seirin jälkeläiset

20

36:20–30
1. Aik. 1:38–42
Nämä olivat horilaisen Seirin pojat, jotka entuudestaan asuivat Edomin maassa: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser ja Disan. Heistä saivat nimensä horilaisten, Seirin jälkeläisten, heimokunnat Edomin maassa. 22Lotanin pojat olivat Hori ja Hemam, ja Lotanilla oli sisar nimeltä Timna. 23Sobalin pojat olivat Alvan, Manahat, Ebal, Sefo ja Onam. 24Sibeonin pojat olivat Aija ja Ana; hän oli se Ana, joka löysi kuumat lähteet autiomaasta paimentaessaan isänsä Sibeonin aaseja. 25Anan poika oli Dison, ja hänen tyttärensä oli Oholibama. 26Disonin pojat olivat Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. 27Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Akan. 28Ja Disanin pojat olivat Us ja Aran.

29Nämä olivat horilaisten heimokunnat: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30Dison, Eser ja Disan. Tässä olivat Seirin maassa asuvat horilaisten heimokunnat järjestyksessä lueteltuina.

31

36:31–39
1. Aik. 1:43–51a
Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan: 32Edomin ensimmäinen kuningas oli Bela, Beorin poika, ja hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 33Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. 34Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta. 35Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika, se joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit. 36Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta. 37Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot-Naharista. 38Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal-Hanan, Akborin poika. 39Kun Baal-Hanan, Akborin poika, kuoli, tuli kuninkaaksi Hadar. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pau. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär; Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär.

40

36:40–43
1. Aik. 1:51b–54
Nämä olivat Esaun jälkeläisten heimokunnat lueteltuina suvuittain ja asuinpaikkojensa mukaan: Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mibsar, 43Magdiel ja Iram. Tässä olivat Edomin maan heimokunnat lueteltuina asuinpaikkojensa mukaan. Tämä oli Esaun, Edomin kantaisän, suku.

37

Joosef ja hänen unensa

371

37:1
1. Moos. 35:27
Jaakob jäi asumaan Kanaaninmaahan, missä jo hänen isänsä oli asunut muukalaisena. 2
37:2
1. Moos. 30:3,9
Tämä on kertomus Jaakobin suvun vaiheista.

Kun Joosef oli seitsentoistavuotias, hän paimensi lampaita ja vuohia velipuoliensa, Bilhan ja Silpan poikien kanssa, ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen. 3

37:3
1. Moos. 30:24
Israel rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan, sillä Joosef oli syntynyt hänelle hänen vanhoilla päivillään. Isä teetti Joosefille pitkän, värikkään puvun. 4Veljet huomasivat, että isä piti hänestä enemmän kuin heistä muista, ja he alkoivat vihata Joosefia, niin etteivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti.

5Kerran Joosef näki unen, ja kun hän oli kertonut sen veljilleen, he vihasivat häntä entistäkin enemmän. 6Hän näet sanoi heille: »Kuulkaapa, millaista unta minä näin! 7Me olimme pellolla lyhteitä sitomassa, ja yhtäkkiä minun lyhteeni nousi pystyyn ja teidän lyhteenne kokoontuivat ympärille ja kumartuivat maahan minun lyhteeni eteen.» 8Veljet sanoivat hänelle: »Sinustako tulisi meidän kuninkaamme, sinäkö muka hallitsisit meitä?» Ja näiden unien ja puheiden takia he vihasivat häntä yhä enemmän.

9Joosef näki vielä toisen unen ja kertoi senkin veljilleen: »Taas minä näin unta, ja siinä aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumartuivat minun eteeni.» 10Kun hän oli kertonut tämän isälleen ja veljilleen, isä nuhteli häntä: »Mitä tuollaiset unet ovat olevinaan? Pitäisikö minun ja äitisi ja veljiesi muka tulla kumartamaan sinua?» 11Veljet olivat kateellisia Joosefille, ja hänen isäänsä nämä tapaukset jäivät askarruttamaan.

Joosef myydään orjaksi Egyptiin

12Kerran, kun Joosefin veljet olivat menneet paimentamaan isänsä lampaita ja vuohia Sikemin seuduille, 13Israel sanoi Joosefille: »Veljesi ovat karjan kanssa Sikemissä. Sinun pitäisi mennä sinne heidän luokseen.» Joosef vastasi: »Hyvä on, isä.» 14Ja Jaakob sanoi hänelle: »Mene katsomaan, miten veljesi ja karja voivat, ja tule sitten kertomaan minulle.» Hän lähetti Joosefin matkaan Hebroninlaaksosta, ja Joosef meni Sikemiin.

15Kun Joosef kierteli kaupungin lähistöllä etsimässä veljiään, muuan mies tuli häntä vastaan ja kysyi: »Mitä etsit?» 16Joosef vastasi: »Etsin veljiäni. Oletko nähnyt heitä ja heidän laumojaan?» 17Mies sanoi: »He ovat lähteneet täältä pois. Minä kuulin heidän sanovan: ’Mennään Dotaniin.’» Niin Joosef lähti veljiensä perään ja löysi heidät Dotanista. 18He näkivät hänet jo kaukaa, ja ennen kuin hän oli ehtinyt heidän luokseen, he alkoivat suunnitella hänen surmaamistaan. 19He sanoivat toisilleen: »Tuolla se unien näkijä nyt tulee. 20Tapetaan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sittenhän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen.»

21

37:21,22
1. Moos. 42:22
Mutta kun Ruuben kuuli tämän, hän tahtoi pelastaa Joosefin heidän käsistään ja sanoi: »Ei sentään lyödä häntä hengiltä. 22Älkää vuodattako verta. Heittäkää hänet tuonne syrjäiseen kaivoon, mutta älkää vahingoittako häntä.» Näin hän sanoi pelastaakseen Joosefin heidän käsistään ja viedäkseen hänet takaisin isänsä luo.

23Kun Joosef tuli veljiensä luo, he kävivät häneen käsiksi, riisuivat häneltä hänen pitkän värikkään pukunsa 24ja heittivät hänet kaivoon, joka silloin oli kuivillaan.

25Veljekset istuutuivat syömään. Mutta kun he kohottivat katseensa, he näkivät ismaelilaiskaravaanin, joka oli matkalla Gileadista Egyptiin kamelit suitsukkeilla, balsamilla ja mirhalla kuormattuina. 26Silloin Juuda sanoi veljilleen: »Mitä hyötyä meille on siitä, että tapamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet? 27Myydään poika noille ismaelilaisille, niin meidän ei itse tarvitse käydä häneen käsiksi, onhan hän sentään meidän veljemme.» Hänen veljensä olivat samaa mieltä. 28

37:28
Ps. 105:17
Ap. t. 7:9
Kun midianilaiset kauppiaat kulkivat paikan ohi, veljet vetivät Joosefin kaivosta ja myivät hänet heille kahdestakymmenestä hopeasekelistä. Ja kauppiaat veivät Joosefin Egyptiin.37:28 Joosef-kertomuksissa kauppiaat mainitaan toisinaan ismaelilaisiksi, toisinaan midianilaisiksi (vrt. 37:36, 39:1).

29Kun Ruuben palasi kaivolle ja huomasi, ettei Joosef ollutkaan siellä, hän repäisi vaatteensa. 30Hän meni veljiensä luo ja sanoi: »Poika on poissa! Kuinka minun nyt käy?» 31Mutta veljet ottivat Joosefin puvun, teurastivat vuohen ja kastoivat puvun vereen. 32Sitten he veivät sen isälleen ja sanoivat: »Tämän me löysimme. Tutki, onko se poikasi puku vai ei.» 33

37:33
1. Moos. 44:28
Jaakob tunsi vaatteen ja sanoi: »Poikani puku! Villipeto on hänet syönyt, Joosef on raadeltu hengiltä!» 34Ja Jaakob repäisi viittansa, puki säkkivaatteen vyötäisilleen ja suri poikaansa pitkän aikaa. 35Hänen poikansa ja tyttärensä koettivat lohduttaa häntä, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi: »Ei, minä suren, kunnes menen tuonelaan poikani luo.» Ja isä itki Joosefia.

36

37:36
1. Moos. 39:1
Mutta midianilaiset myivät Joosefin Egyptiin Potifarille, joka oli faraon hoviherra ja henkivartijain päällikkö.