Raamattu 1992 (KR92)
25

Abrahamin muut jälkeläiset

251Abraham otti vielä uuden vaimon, jonka nimi oli Ketura. 2Hän synnytti Abrahamille Simranin, Joksanin, Medanin, Midianin, Jisbakin ja Suahin. 3Joksanille syntyivät Saba ja Dedan. Dedanista polveutuvat assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset. 4Midianin pojat olivat Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Nämä kaikki olivat Keturan jälkeläisiä. 5

25:5
1. Moos. 24:36
Abraham antoi koko omaisuutensa Iisakille. 6Sivuvaimojensa pojille hän antoi lahjoja, ja hän lähetti heidät vielä eläessään itään Kedemin maahan, pois poikansa Iisakin tieltä.

Abrahamin kuolema

7Abraham eli kaikkiaan sataseitsemänkymmentäviisi vuotta. 8

25:8
1. Moos. 15:15
Sitten hän kuoli rauhallisen vanhuuden jälkeen korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena, ja hänet otettiin isiensä luo. 9Hänen poikansa Iisak ja Ismael hautasivat hänet Makpelan luolaan, joka sijaitsi heettiläisen Efronin, Soharin pojan, vainiolla Mamresta itään. 10
25:10
1. Moos. 23:20
Tämän vainion Abraham oli ostanut heettiläisiltä, ja sinne on haudattu Abraham ja hänen vaimonsa Saara. 11
25:11
1. Moos. 16:14,24:62
Abrahamin kuoltua Jumalan siunaus seurasi hänen poikaansa Iisakia. Iisak jäi asumaan Lahai-Roin kaivon tienoille.

Ismaelin jälkeläiset

12Tässä on Abrahamin pojan Ismaelin sukuluettelo, hänen, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Hagar synnytti Abrahamille. 13

25:13–15
1. Aik. 1:29–31
Nämä olivat Ismaelin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina: Ismaelin esikoinen oli Nebajot, ja hänen muut poikansa olivat Kedar, Adbeel, Mibsam, 14Misma, Duma, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafis ja Kedma. 16
25:16
1. Moos. 16:10+
Nämä olivat Ismaelin pojat, kahdentoista heimokunnan päälliköt, ja heidän mukaansa annettiin nimet myös heidän kylilleen ja leiripaikoilleen.

17Ismael eli kaikkiaan satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo. 18

25:18
1. Moos. 16:12
Ismaelin suvun asuma-alue ulottui Havilasta aina Suriin, joka on Egyptistä itään Assurin suunnalla. Ja Ismael joutui alinomaa vastakkain veljiensä kanssa.

Esaun ja Jaakobin syntymä

19Tämä on kertomus Abrahamin pojan Iisakin suvusta. Abrahamille syntyi Iisak. 20

25:20
1. Moos. 24:67
Iisak oli nelikymmenvuotias ottaessaan vaimokseen Rebekan, joka oli Mesopotamiassa asuvan aramealaisen Betuelin tytär ja Labanin sisar. 21
25:21
1. Moos. 11:30,29:31
Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön. Herra kuuli hänen rukouksensa, ja Rebekka tuli raskaaksi. 22Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi: »Miksi minulle pitää sattua tällaista?» Hän meni kysymään neuvoa Herralta, 23
25:23
2. Sam. 8:14
Mal. 1:2,3
Room. 9:12
ja Herra sanoi:

– Kaksi kansaa on kohdussasi,

kaksi heimoa sinusta haarautuu.

Toinen heimo on toista vahvempi,

vanhempi on palveleva nuorempaa.

24Aikanaan Rebekka synnytti kaksoset. 25Ensimmäisenä syntynyt oli iholtaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohenkarvaviitta, ja hän sai nimen Esau25:25 Nimi Esau merkitsee ’karvainen’, ja hänen myöhemmän asuinpaikkansa Seirin nimi viittaa sekin ’karvaiseen’. Häntä kutsutaan myös Edomiksi eli ’punaiseksi’ tai ’ruskeaksi’.. 26

25:26
Hoos. 12:4
Sitten syntyi hänen veljensä, ja hän piti kädellään kiinni Esaun kantapäästä; siksi hän sai nimen Jaakob25:26 Nimi Jaakob muistuttaa sekä heprean sanaa aqeb ’kantapää’ että sanaa aqab ’hän pettää’ (ks. 27:36).. Iisak oli heidän syntyessään kuusikymmenvuotias.

Esau myy esikoisoikeutensa

27Kun pojat varttuivat, Esausta tuli taitava metsästäjä ja erämies, mutta Jaakob oli rauhallinen ja viihtyi kotosalla. 28Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Esauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi.

29Kerran, kun Jaakob valmisti keittoa, Esau tuli väsyneenä metsästysretkeltään 30ja sanoi Jaakobille: »Anna vähän tuota ruskeaa, tuota ruskeaa keittoa, minä olen ihan lopussa.» Tästä syystä hän sai nimen Edom25:30 Ks. selitystä jakeeseen 25:25.. 31

25:31
5. Moos. 21:17
Mutta Jaakob sanoi: »Myy minulle ensin esikoisuutesi.» 32Esau sanoi: »Minä varmaan kohta kuolen. Mitä hyötyä minulle on esikoisuudesta?» 33Jaakob sanoi: »Vanno minulle ensin.» Niin Esau vannoi ja myi Jaakobille esikoisuutensa. 34
25:34
Hepr. 12:16
Sitten Jaakob antoi hänelle leipää ja papukeittoa, ja Esau söi ja joi, nousi ja meni tiehensä. Niin vähäarvoisena hän piti esikoisuuttaan.

26

Iisak ja Rebekka Gerarissa

261Maahan tuli nälänhätä, toinen kuin Abrahamin aikaan sattunut. Silloin Iisak lähti filistealaisten kuninkaan Abimelekin luo Gerariin. 2Herra ilmestyi Iisakille ja sanoi: »Älä lähde Egyptiin, vaan pysy sillä seudulla, jonka minä sinulle osoitan. 3

26:3
1. Moos. 22:16
Jää asumaan tähän maahan, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä seudut ja pidän näin voimassa sen valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille. 4
26:4
1. Moos. 15:5+
Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet, ja annan heille koko tämän maan. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, 5koska Abraham oli minun äänelleni kuuliainen ja noudatti sitä, mihin minä hänet velvoitin. Hän piti minun käskyni, määräykseni ja lakini.» 6Niin Iisak jäi asumaan Gerariin.

7

26:7
1. Moos. 12:13,20:2
Kun Gerarin asukkaat kyselivät, kuka Rebekka oli, Iisak sanoi: »Hän on minun sisareni.» Hän ei uskaltanut sanoa, että Rebekka oli hänen vaimonsa, koska pelkäsi seudun miesten tappavan hänet Rebekan takia, joka oli hyvin kaunis. 8Iisak oli asunut siellä jonkin aikaa, kun filistealaisten kuningas Abimelek kerran näki ikkunastaan hänen hyväilevän Rebekkaa. 9Silloin Abimelek kutsutti Iisakin luokseen ja sanoi: »Hänhän onkin sinun vaimosi! Miten saatoit sanoa häntä sisareksesi?» Iisak vastasi hänelle: »Sanoin niin, koska pelkäsin, että minut surmattaisiin hänen vuokseen.» 10Abimelek sanoi: »Mitä oletkaan tehnyt meille! Se vielä olisi puuttunut, että joku meikäläisistä olisi maannut sinun vaimosi kanssa! Silloin sinä olisit syössyt meidät raskaaseen syntiin.» 11Ja Abimelek ilmoitti koko kansalleen: »Joka kajoaa tähän mieheen tai hänen vaimoonsa, on kuoleman oma.»

12Eräänä vuonna Iisak sai siinä maassa kylvöstään satakertaisen sadon. Herra siunasi häntä. 13Hän vaurastui vaurastumistaan ja oli lopulta hyvin rikas. 14Koska hänelle oli karttunut lampaita, vuohia ja nautakarjaa sekä paljon palvelusväkeä, filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. 15

26:15
1. Moos. 21:25
Niin filistealaiset tukkivat ja täyttivät hiekalla kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin palvelijat olivat aikoinaan kaivaneet. 16Sitten Abimelek sanoi Iisakille: »Lähde pois meidän luotamme, sinusta on tullut aivan liian mahtava.»

17Iisak lähti sieltä, pystytti telttansa Gerarin joenuoman varrelle ja jäi sinne asumaan. 18Hän kaivatti uudelleen auki isänsä Abrahamin päivinä kaivetut kaivot, jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoleman jälkeen tukkineet, ja antoi niille samat nimet kuin hänen isänsä oli antanut.

19Iisakin palvelijat alkoivat sitten kaivaa kaivoa joenuomaan ja löysivät vesisuonen. 20Mutta Gerarin paimenet rupesivat riitelemään Iisakin paimenien kanssa ja sanoivat: »Vesi kuuluu meille.» Niin kaivo sai nimen Esek26:20 Nimi Esek merkitsee ’kiista’., koska siitä oli tullut kiistaa. 21Iisakin palvelijat kaivoivat vielä toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, ja sille hän antoi nimen Sitna26:21 Nimi Sitna merkitsee ’riita’.. 22

26:22
2. Sam. 22:20
Ps. 119:45
Jes. 54:2
Sitten hän siirtyi sieltä pois ja kaivatti vielä uuden kaivon, eikä siitä enää syntynyt riitaa. Sen nimeksi tuli Rehobot26:22 Nimi Rehobot merkitsee ’väljyys’., sillä Iisak sanoi: »Nyt Herra on antanut meille väljästi tilaa, niin että voimme levitä laajalle tässä maassa.»

Jumalan lupaus

23Gerarin seudulta Iisak siirtyi Beersebaan. 24

26:24
1. Moos. 12:2+
Ensimmäisenä yönä Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: »Minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Palvelijani Abrahamin tähden minä siunaan sinua ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän.» 25
26:25
1. Moos. 12:8
Iisak rakensi sinne alttarin ja rukoili Herraa. Hän pystytti sinne telttansa, ja hänen palvelijansa kaivoivat kaivon.

Sopimus Abimelekin kanssa

26Abimelek tuli Gerarista Iisakin luo mukanaan lähin miehensä Ahussat ja sotaväen päällikkö Pikol. 27Iisak kysyi heiltä: »Minkä takia te nyt tulitte minun luokseni, vaikka vihaatte minua ja hääditte minut luotanne?» 28He vastasivat: »Me olemme nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Siksi ajattelimme, että sinun ja meidän välillämme tulisi olla valalla vahvistettu sopimus. Me haluamme tehdä liiton sinun kanssasi, 29ettet tekisi meille mitään pahaa. Emme mekään ole tehneet sinulle pahaa vaan pelkkää hyvää ja olemme päästäneet sinut rauhassa menemään. Sinulla on Herran siunaus.» 30Silloin Iisak järjesti heille pidot, ja he söivät ja joivat. 31Heti seuraavana aamuna he vannoivat valan toisilleen. Sitten Iisak hyvästeli heidät, ja he erosivat hyvässä sovussa.

32Samana päivänä tulivat Iisakin palvelijat kertomaan hänelle kaivosta, jota olivat olleet kaivamassa, ja sanoivat: »Me löysimme vettä.» 33

26:33
1. Moos. 21:31
Hän antoi sille kaivolle nimen Sibea26:33 Nimi Sibea merkitsee ’vala’, ’seitsemän’, vrt. 21:31.. Sen tähden siellä sijaitsevan kaupungin nimi on vielä tänäkin päivänä Beerseba.

Esaun vierasheimoiset vaimot

34

26:34,35
1. Moos. 27:46,36:2,3
Kun Esau oli nelikymmenvuotias, hän otti vaimoikseen Beerin tyttären Jehuditin ja Elonin tyttären Basematin, jotka olivat heettiläisiä. 35Nämä naiset tuottivat Iisakille ja Rebekalle paljon mielipahaa.

27

Jaakob saa viekkaudella siunauksen isältään

271Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet, niin ettei hän enää nähnyt, hän kutsui luokseen vanhemman poikansa Esaun ja sanoi hänelle: »Poikani!» Esau vastasi: »Mitä, isä?» 2Iisak sanoi: »Minä olen tullut vanhaksi ja saatan pian kuolla. 3

27:3
1. Moos. 25:28
Ota nyt varusteesi, nuoliviinesi ja jousesi, ja lähde metsästämään minulle riistaa. 4Laita siitä herkkuruokaa, sellaista josta minä pidän, ja tuo sitä minulle syötäväksi, jotta voisin siunata sinut ennen kuin kuolen.»

5Mutta Rebekka kuunteli, kun Iisak puhui pojalleen Esaulle. Kun Esau oli lähtenyt metsästämään riistaa isäänsä varten, 6Rebekka sanoi pojalleen Jaakobille: »Minä kuulin äsken, että isäsi sanoi veljellesi Esaulle: 7’Tuo minulle riistaa ja valmista minulle herkkuruokaa, jotta voisin siunata sinut Herran nimessä ennen kuin kuolen.’ 8Nyt, poikani, tottele minua ja tee niin kuin minä käsken. 9Hae minulle laumasta kaksi hyvää nuorta vuohta, niin minä teen niistä isäsi mieliruokaa. 10Vie sinä se isällesi syötäväksi, että hän siunaisi sinut ennen kuolemaansa.»

11

27:11
1. Moos. 25:25
Jaakob sanoi silloin äidilleen: »Mutta veljeni Esau on karvainen ja minun ihoni on sileä. 12Entä jos isä tunnustelee minua? Silloin hän pitää minua petkuttajana, ja minä saan osakseni kirouksen enkä siunausta.» 13Hänen äitinsä sanoi: »Jos niin käy, poikani, kohdatkoon se kirous minua. Tee nyt vain niin kuin minä sanon ja mene hakemaan ne vuohet.» 14Jaakob haki vuohet äidilleen, ja tämä valmisti niistä Iisakin mieliruokaa. 15Sitten Rebekka otti vanhemman poikansa Esaun parhaat vaatteet, jotka hänellä oli teltassa, ja puki nuoremman poikansa Jaakobin niihin. 16Vuohien nahoilla hän peitti Jaakobin kädet sekä hänen paljaan kaulansa ja niskansa. 17Sitten hän antoi herkut ja leipomansa leivän Jaakobin käteen.

18Jaakob meni isänsä luo ja sanoi: »Isä!» Iisak vastasi: »Niin, poika, kuka sinä olet?» 19Jaakob sanoi isälleen: »Minä olen sinun esikoisesi Esau. Olen tehnyt niin kuin käskit. Nouse istumaan ja syö minun riistaani, ja siunaa sitten minut.» 20Iisak kysyi: »Miten löysit saaliin näin pian, poikani?» Jaakob vastasi: »Herra, sinun Jumalasi, johdatti sen tielleni.» 21Iisak sanoi: »Tulehan lähemmäksi, poikani, niin minä tunnustelen, oletko sinä Esau vai et.» 22Jaakob meni isänsä luo, ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi: »Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Esaun kädet.» 23Eikä Iisak tuntenut Jaakobia, sillä tämän kädet olivat karvaiset kuten Esaun, ja hän siunasi Jaakobin. 24Iisak kysyi vielä: »Oletko sinä todella poikani Esau?» Jaakob vastasi: »Olen.» 25Silloin Iisak sanoi: »Tuo ruoka tänne, niin että saan syödä poikani tuomaa riistaa. Sen jälkeen siunaan sinut.» Jaakob tarjosi hänelle ruokaa ja viiniä, ja hän söi ja joi. 26Sitten Iisak sanoi: »Tule tänne ja suutele minua, poikani.» 27

27:27
Sir. 44:23
Jaakob meni hänen luokseen ja suuteli häntä, ja Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet sanoen:

– Poikani tuoksu on kuin maan tuoksu,

maan, jonka Herra on siunannut.

28Jumala suokoon sinulle taivaan kastetta

ja maan rehevyyttä,

viljaa ja viiniä runsain määrin.

29

27:29
1. Moos. 12:31. Moos. 25:23
Ob. 10
Kansat palvelkoot sinua

ja kansakunnat kumartakoot sinua.

Ole veljiesi herra,

ja äitisi pojat kumartakoot sinua.

Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat,

ja siunattuja ne, jotka sinua siunaavat.

Esau pyytää siunausta

30Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja Jaakob oli juuri lähtenyt isänsä luota, kun Esau palasi metsästämästä. 31Hänkin laittoi herkkuruokaa, vei sen isälleen ja sanoi hänelle: »Nouse, isä, syömään poikasi tuomaa riistaa, että sitten voisit siunata minut.» 32Hänen isänsä Iisak kysyi: »Kuka sinä olet?» Esau vastasi: »Minä olen poikasi Esau, sinun esikoisesi.» 33Silloin Iisak säikähti kovin ja kysyi: »Kuka se sitten oli, joka kävi metsästämässä ja toi minulle riistaa? Minä söin jo ennen sinun tuloasi ja siunasin hänet, ja se siunaus pysyy.»

34Kun Esau kuuli isänsä sanat, hän alkoi äänekkäästi itkeä ja valittaa ja sanoi isälleen: »Siunaa minutkin, isä!» 35Silloin Iisak sanoi: »Veljesi tuli kavalasti ja vei sinulta siunauksen.» 36Esau sanoi: »Ei häntä suotta Jaakobiksi sanota.27:36 Ks. selitystä jakeeseen 25:26. Hän on pettänyt minut kahteen kertaan: hän vei jo esikoisuuteni, ja nyt hän riisti minulta siunauksenkin!» Esau kysyi vielä: »Eikö sinulle jäänyt mitään siunausta minua varten?» 37Iisak vastasi: »Minä asetin hänet sinun herraksesi, annoin hänelle palvelijoiksi kaikki hänen veljensä ja varustin hänet viljalla ja viinillä. Mitä minä voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani?» 38

27:38
Hepr. 12:17
Silloin Esau sanoi isälleen: »Yksikö siunaus sinulla vain on, isä? Siunaa, isä, minutkin!» Ja Esau itki katkerasti. 39
27:39,40
Hepr. 11:20
Hänen isänsä Iisak sanoi hänelle:

– Kaukana on sinun asuinsijasi oleva

rehevistä maista,

vailla taivaan kastetta.

40

27:40
2. Kun. 8:20
Sinä olet elävä miekkasi varassa

ja palveleva veljeäsi.

Mutta kun sinä kerran riistäydyt irti,

silloin karistat hänen ikeensä niskastasi.

Jaakob joutuu pakenemaan

41Esau kantoi Jaakobille kaunaa siitä, että Jaakob oli saanut isän siunauksen, ja hän ajatteli: »Pian tulee aika, jolloin suremme isän kuolemaa. Sitten minä tapan Jaakobin.» 42

27:42
Viis. 10:10
Kun Rebekalle kerrottiin, mitä hänen vanhempi poikansa aikoi, hän haetti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle: »Veljesi Esau hautoo kostoa ja aikoo tappaa sinut. 43
27:43
1. Moos. 24:29
Tee siis, poikani, niin kuin minä neuvon: lähde pois ja pakene veljeni Labanin luo Harraniin. 44Viivy siellä jonkin aikaa, kunnes veljesi kiukku haihtuu. 45
27:45
1. Moos. 9:6+
Kun veljesi viha on asettunut ja hän on unohtanut, mitä sinä hänelle teit, minä lähetän sinulle sanan ja haetan sinut sieltä. Miksi minun pitäisi menettää teidät molemmat yhtenä ja samana päivänä?»

46

27:46
1. Moos. 26:34
Iisakille Rebekka sanoi: »Minä olen kuollakseni kyllästynyt noihin heettiläisnaisiin! Jos Jaakobkin vielä ottaa tästä maasta heettiläisen vaimon, jonkun samanlaisen kuin nuo, niin mitä minun enää kannattaa elää?»